120 éve született, 40 éve halt meg
Nemesszeghy Lajos zenetanár

(1902-1982)

 

Nemesszgehy Lajos feleségével, Szentkirályi Márta legendás kecskeméti igazgatónővel

 

A szlovákiai Muzslán született egy életrajzi lexikon szerint 1902. augusztus 05-én, a zeneiskolai beírási napló szerint augusztus 07-én. Nemesi családból származott. Apja Nemesszeghy Dezső királyi aljárásbíró, anyja Verbó Emília Ilona háztartásbeli volt, aki négy gyermeket nevelt fel. A család 1904-ben költözött Kecskemétre /az édesapa 1904 elején még Muzslán, decemberben már a Kecskeméti Törvényházban dolgozott/. Tanult a piarista iskolában, végzett jogi- és orvostudományi tanulmányokat is. A Városi Zeneiskola dokumentumaiban az 1917/18-as tanévben találkozunk először a nevével. Hegedült, gordonkázott, a zeneelmélettel M. Bodon Pál igazgató foglalkozásain ismerkedett. Tehetsége korán kibontakozott. Hangszeresként, karnagyként is nagyon sokat szerepelt. Csak néhány példa: 1920-ban brácsázott a protestáns egyházi családi estjén, 1923-ban a Katolikus Legényegylet adventi hangversenyén hegedűszólót játszott Neumann Ferenc zongorakíséretével és vezényelte az egylet zenekarát, 1933-ban szalonzenekarral, annak prímásaként járta az országot, a '30-as években brácsázott a Műkedvelők Zenekarában, a '40-es évek második felében az újjáalakult Kecskeméti Kamarazene Társaságban stb. Számos intézmény kórusát és zenekarát vezényelte: Iparostanonc Iskola, Faragó Béla Árvaház, Női Felsőkereskedelmi Iskola, kecskeméti-, nagykőrösi tanítóképző, majd a Kodály-iskola. A hírneves Városi Dalárdában másod-karnagy volt Vásárhelyi Zoltán mellett. A zeneiskolában óradíjas tanárként dolgozott az 1934/35-ös tanévtől. A háború után újult erővel folytatta a munkát: 1946-ban 78 tagú énekkart vezetett a már említett Női Felsőkereskedelmi Iskolában, óradíjban tanított a Katona József Gimnáziumban, 1949-ben a pünkösdi zenei ünnepségek keretében vezényelte a gyufagyári dolgozók, a Faragó Béla Árvaház és a Tanítóképző egyesített énekkarát. 1949. novemberében már vezette a Kecskeméti Dolgozók Szimfonikus Zenekarát. 1950-ben házasságot kötött Szentkirályi Mártával, az ének-zenei általános iskola alapító igazgatójával. Az '50-es években tanított az ének-zenei iskolában, 1958-60-ban az énekes-gimnáziumi osztályban a Katona József Gimnáziumban, a Tanítóképzőben. 1960-ban az énekes gimnáziumi osztály óráján büszkén hallgatta Kodály Zoltán elismerő szavait: "úgy látom, jó kezekben megy tovább a munka". Megyei ének szakfelügyelőként is dolgozott. 1966-ban részt vett a Városi Szimfonikus Zenekar újjászervezésében, rövid ideig vezényelte is az együttest. Nyugdíjas éveiben sokat olvasott és örömmel vett részt a lakásukon szervezett házimuzsikálásokon. 1982. augusztus 19-én hunyt el.

 

Feltűnő termetű. magas, jó megjelenésű, megnyerő beszédű, fensőbbséget sugárzó, nagy műveltségű ember volt. Gazdag ismeretanyagát örömmel adta át embertársainak, növendékeinek - ezt még sokan tanúsíthatjuk! Tisztelettel és szeretettel emlékezünk Rá!

 

A képen szereplő muzsikusok a Kecskeméti Kamarazene Társaság tagjai, balról: Nemesszeghy Lajos, Tóth Endréné /később Bánszegi Albertné/ hegedűművész, zeneiskolai hegedűtanár, Dr. Feszler György orvos, kiváló gordonkás, Puky Margit zongoraművész, zeneiskolai zongoratanár, Dankó Géza kitűnő színházi hegedűs. A kultúrtörténeti jelentőségő képet, melynek hátulján az aláírások és az 1947. június 15-i dátum is rajta vannak, Seöbő Ildikó tanárnőtől kapta az emlékezést jegyző Palotás József.

 

 

 

Palotás József ny. zeneiskolai igazgató

(Forrás: Magyar Zeneiskolák és Művészti Iskolák-Facebook)