Tardy László

 

Személyes találkozásaim Kodály tanár úrral[1]

 

 

Óvodások köszöntötték lakásán születésnapja alkalmából Kodály Zoltánt.

A kis vendégeket Vikárné Forrai Katalin zenetanárnő kísérte el a mesterhez.

(MTI Fotó: Vigovszki Ferenc, Budapest, 1962. december 19.)

 

 

Először 1963-ban találkoztam vele a Zeneművészeti Főiskola (ma Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) tanszaki hangversenyén, ahol énekegyüttesünkkel, a Gesualdo kvintettel léptünk fel. Az együttes 1962 őszén alakult karvezetés tanszakos hallgatókból: Tarkó Magda szoprán I., Kákóczky Ilona szoprán II., K. Witkowszky Erika alt, Reményi Károly tenor, Tardy László bariton összeállításban. Szerettük volna jobban megismerni a madrigálirodalmat, melynek több darabja szerepelt a tanszak kórusának hangversenyein. Elsősorban Lassus, Monteverdi, Gesualdo műveket énekeltünk az Akadémia könyvtárában fellelhető – többnyire összkiadás – kottákból. Nem gondoltunk arra, hogy ebből egy rendszeresen koncertező együttes lehet, mivel azt hittük, az énektechnikai tudásunk ehhez nem elég. Ezt meg is mondtuk Kodály tanár úrnak, amikor a hangverseny szünetében magához hívott minket. A maga kicsit nazális hangján megjegyezte: „Ezt jó lenne komolyabban csinálni. Nemrég jártam Angliában, és hallottam az angol madrigalistákat. Nem jobbak, mint maguk.” Ettől kezdve valóban úgy próbáltunk, hogy a tanult műveket majd koncerten is elénekelhessük.

 

Tarkó Magdolna és Tardy László
(Magyar Kurir)

 

     A következő emlék teljesen személyes. Karvezetői diplomahangversenyem egyik darabja Orlando di Lasso VI. bűnbánati zsoltára, a De profundis volt. A különböző szólamszámú tételekből álló darabot (3 és 6 szólam között váltakozva) az összkiadás kvintettünk számára történt átnézése folyamán találtam. Zenei szépsége, gazdagsága, a szerkesztés izgalmas jellege (az éppen aktuális verset az egyik szólam mindig gregorián zsoltárdallamon énekelte) – megfogott. A könyvtárban és másutt található irodalmat átolvasva arra a következtetésre jutottam, hogy a művet – noha a Lassus kötetben erre vonatkozó utalás nem volt – hangszerek közreműködésével adjuk majd elő. Ebben megerősített Hermann Bäuerle: Die sieben Busspsalme des Orlando di Lasso című, 1906-ban készült doktori munkája. A könyv szerepelt az Akadémia könyvtárában is, de a helyén csak egy cédula volt: „A kötet Kodálynál eltűnt”. Végül Bárdos tanár úr segítségével kaptam meg a művet a Pannonhalmi Apátság könyvtárából. A hangszerkíséretes előadásra vonatkozó elgondolásomat Vásárhelyi tanár úr el is fogadta. A mű elhangzása után – a diplomakoncert szünetében – a díszpáholyban ülő Kodály tanár úr magához hívatott és megkérdezte: „Miért voltak hangszerek is a darab előadásánál?” Amikor belefogtam érveim felsorolásába, félbeszakított: „Kedden reggel várom a lakásomon a bizonyítékokkal.” Nagy izgalommal készültem, és az eset különlegességére való tekintettel Kárpáti tanár úr hozzájárult, hogy a német MMG (Musik in Geschichte und Gegenwart) zenei lexikon „L” betűs kötetét (amely csak pár héttel diplomahangversenyem előtt érkezett meg a könyvtárba) elvihessem a Tanár úr lakására. A Lassus-szócikk végén egy gyönyörű színes kép van: Hans Mielich festménye a Bűnbánati zsoltárok díszkiadásából. A képen Lassus egy spinét mellett ül, körülötte 12 hangszeres zenész (vonósok, fa- és rézfúvósok), előttük néhány énekes fiú, mögöttük pedig mintegy 16-18 énekes férfi.

 

Hans Mielich (1516-1573): Szabadtéri összejövetel

 

 

Kodály tanár úr hosszan nézte a képet, majd előre lapozva végigolvasta a több mint 20 oldalnyi szócikket. Közben (ez közel egy óra volt) erősen dobogó szívvel álltam az íróasztala mellett. Amikor az olvasással végzett, becsukta a lexikont és így szólt: „Köszönöm, ezt nem ismertem. Magának igaza van. Mégis azt tanácsolom, énekeljenek minél többet hangszerkíséret nélkül.” A többi bizonyítékot már nem is kellett előhozni, intett, hogy elmehetek.

 

     Egy másik epizód. Az 1964/65-ös tanévben a Gesualdo kvintett másik két énekesével, Tarkó Magdával és Reményi Károllyal az Olasz Intézetbe jártam nyelvet tanulni, ahol a madrigálok régies olasz nyelvének megértésében is segítettek bennünket. Ott találtunk egy prospektust, amelyben a római Accademia Nazionale di Santa Cecilia velencei zenei fesztiválját és kurzusait hirdették, többek között kamaraénekre is. Beadtuk a jelentkezésünket, de az Interkoncert a kérésünket elutasította. Mi akkor már a Tanár úr és ifjú felesége, Sárika meghívására eljártunk a köröndi lakásukra a szombat délutáni házi muzsikálásokra, amelyeken tanítványai, Katanics Mária, Kistétényi Melinda, Forrai Katalin, Szabó Helga, Lukin László, Csík Miklós, Vikár László és más kiváló zenetanárok vettek részt. Körülültünk egy nagy asztalt, és a Sárika által előkészített kórusműveket énekeltük. Volt köztük egy gyönyörű Bach korál, a Tanár úr kedvence, melyet szinte mindig elénekeltünk. Ennek felhangzásakor Kodály bejött közénk, és úgy hallgatta. Ő ugyanis ilyenkor két szobával beljebb tartózkodott, és íróasztalánál dolgozott. Az együttlét alatt behívott egyet-egyet közülünk, hogy a munkája felől érdeklődjön. Minket többnyire a zeneakadémiai dolgokról és az együttesről kérdezgetett. Elmondtuk, hogy készülünk Olaszországba. Próbahelyünk a Városligeti (akkor Gorkij) fasorban, a Zeneakadémia kollégiumában volt, a kvintettből ugyanis két lány ott lakott. Egy alkalommal az utcán összefutottam a reggeli sétáját végző Kodály tanár úrral, aki megkérdezte: „Mi van, mennek Olaszországba?” Mondtam, nem, mert a minisztérium is elutasította jelentkezésünket. „Butaság!” Nem is szólt többet. Másnap csengett a telefonom, a minisztériumból hívtak, hogy menjek be, mert beszélni akarnak velem az együttes kiutazásáról. Kiderült, hogy a Tanár úr hazament, és felhívta az illetékeseket. Ennek eredményeként utazhattunk ki a velencei Vacanze Musicali nyári zenei kurzusra, ahol egy kiváló olasz muzsikus karnagy, Nino Antonellini volt hat héten át a tanárunk, akivel Monteverdi két nagy madrigálciklusát, a Sestinat és az Arianna panaszát gyakoroltuk.

 

     1966 novemberében Szőnyi Erzsébet tanárnő felhívott telefonon, hogy menjek el Kodály tanár úrhoz, beszélni szeretne velem. December közepén tudott fogadni. Elmondta, hogy keres egy megfelelő embert, aki Kaliforniában, a Stanford Egyetemen két éven át tanítaná a Kodály-módszert. Kikérdezett angol nyelvtudásomról is, és vázolta, mi lenne a feladatom. A beszélgetés végén megkérdezte, mit csinálok most. „Augusztus óta a Mátyás-templomban vagyok kántor-karnagy” – feleltem. Rövid gondolkodás után így szólt: „Akkor felejtse el, amit mondtam. Kaliforniába mást is tudok küldeni. De valakit ma arra biztatni, hogy templomi kántor-karnagy legyen, azt nem merném.” Ebben maradtunk. De volt még egy számomra emlékezetes mondata, amit máig a szívemben őrzök: „Az ajtóm mindig nyitva áll maga előtt!” Akkor én még nem tudtam, hogy a Budavári Te Deum ősbemutatóján kívül ifjúkori emlékek is fűzik őt a Mátyás-templomhoz. Két fiatalkori darabját, egy Ave Mariat és az Assumpta est Maria offertoriumot a templom akkori karnagya, Vavrinecz Mór mutatta be. A művek eredeti szólamai ma is a templom kottatárában vannak, repertoáron tartjuk őket a Missa brevissel és a Budavári Te Deummal együtt.

 

Tardy László vezényel a Mátyás templomban

(magyarkurir.hu)

 

     A következő emlék is a köröndi éneklésekhez kapcsolódik. 1965-ben egy kora nyári szombat délután, amikor a náluk összehívott szokásos muzsikuskörben énekeltünk, Sárika így szólt: „Laci, menjen be az uramhoz!” Bementem a Tanár úrhoz, aki az íróasztala mögött ülve zeneakadémiai ügyekről kérdezgetett. Egyszer csak egy mondat közepén odafordult: „Mondja, lesz magukból egy pár?” Hirtelen nem is tudtam, mit mondjak. Azt vettem észre, hogy leendő feleségem, Tarkó Magda – akivel akkor még csak három hónapja jártunk együtt, és ilyesmiről még egyáltalán nem beszéltünk –, ott áll mellettem. Sárika ugyanis közben őt is beküldte a szobába. Úgy tűnik, ezt előre megbeszélték, hogy „kiugrasszák a nyulat a bokorból”. Erre ijedtemben-zavaromban elkezdtem: „Tanár úr, mi még nem is…” „Nem magát kérdeztem! Úgysem magán múlik. Majd a leány…”– szólt közbe Kodály. Magdi erre: „De Tanár úr tudja, hogy kettőn áll a vásár.” Mire ő: „Tudom, de az ilyen esetekre nem vonatkozik. Jegyezze meg magának, egy nő ahhoz megy feleségül, akihez nagyon akar.” Mindkettőnkben maradandó élményként maradt meg ez az epizód. Folytatása is lett: 1969-ben összeházasodtunk, és Sárika esküvői ruha céljából Magdinak ajándékozta azt a gyönyörű fehér anyagot, amit még a Tanár úrral együtt vásároltak Párizsban. Feleségem az ebből készült ruhát viselte az esküvőnkön, későbbi koncertjeinken, és ma is őrzi.

 

     Még egy apró emlék: 1966 tavaszán, Bartalus Ilonával szeksztetté bővülve, Csehszlovákiába utaztunk hangversenykörútra. A szervezők azt kérték, hogy a műsorban legyenek Bartók és Kodály művek is. Az egyneműkari darabokból tudtunk válogatni, de tanácstalanok voltunk Kodály vegyeskari darabjaival kapcsolatban. Ezért egy alkalommal megkértük, adjon tanácsot, mit énekelhetünk el. Ezt mondta: „Bármit, amihez szólamonként legalább egy-egy ember van, hogy ne maradjanak ki hangok. Csak ne akarjanak olyan hatásokkal dolgozni, mint egy nagy létszámú vegyeskar, mert úgysem sikerülne a megfelelő eredményt elérni. Maguk viszont tudnak olyan finomságokat kihozni a darabokból, amire egy nagy vegyeskar sosem lenne képes. Mit gondolnak, mekkora létszámú kórus lebegett előttem, amikor a Mátrai képeket komponáltam? Szögi Endre alig 20 fős szegedi kamarakórusa.” Mi elképedtünk, hiszen akkoriban a Mátrai képeket csak 60-80 fős énekkarok szólaltatták meg. A Mátrai képeket ugyan nem, de a Tanár úr bátorítására a Székely keservest felvettük a műsorba. Bár nem volt egyszerű feladat elfelejteni a korábbi „nagykórusos” hangzás emlékeit, a koncerteken szép sikerrel szólaltattuk meg ezt a művet is.

 

*

 

Kodály tanár úr három ízben befolyásolta döntően életem menetét, melyekre csak hálával gondolhatok. Először 1963-ban, a Kvintett munkájának bátorításával, támogatásával, mellyel szép zenei pályát futottunk be. (Közös fellépéseink azután értek véget, hogy 1975-ben Eötvös Péter számunkra komponált Moro lasso maszkos madrigál-komédiájának kölni világbemutatójára nem utazhattunk ki.) Másodszor akkor, amikor – szinte az ő döntése nyomán – maradtam a Mátyás-templomban, ahol immár több mint 50 éve végzem kántori-karnagyi munkámat. Harmadszor akkor, amikor kedves huncutsággal Sárikával együtt a mélyebb párkapcsolat és a házasság felé terelgettek bennünket. Ebben is közeledik az 50. évforduló, amelyet reményeink szerint nyolc, vagy még több unokával fogunk megülni.

 (2017)

 

 

 [1] Megjelent az ÖSSZHANG c. kötetben, amely válogatást tartalmaz Tardy László egyházzenei írásaiból. Szerkesztette: Szalay Olga, Budapest, 2018.