A zenétől a képig, mint kommunikáció II.

 

KLEBELSBERG KUNO NAPOK 2022’

 

A 2022. november 11. és 13. közötti Klebelsberg Kultúrkúriában szervezett A zenétől a képig, mint kommunikáció II.”, és azon belül „A zenedrámától – a drámán, prózán és a lírán át – a képdrámáig, avagy a kortárs magyar művészeti alkotásokig a Hit, Remény, Szeretet jegyében” c. kulturális eseménysorozat, tudományos- szakmai fórum meghívóját a Parlando 2022/5. számában széles körben közzétette, közzétettük. Az ezzel kapcsolatos, – a Hidegkúti Hírekben (www.hidegkutihirek.hu) megjelent – publicisztikákból, mini tanulmányokból, és interjúkból válogatást közölt, szemlézett.

 

(http://www.parlando.hu/2022/2022-5/Erdosi-Boda_Katinka.pdf)

 

A Parlandóval történő szakmain együttműködés a közös célokon nyugszik, hiszen az Emléktársaság Alapító okiratának megjelölt céljai között szerepel, hogy; „kiemelten kezelendő, az interaktivitás lehetőségének felhasználásával a médium és az azt felhasználók, alkalmazók közti párbeszéd hatékonyságának növelése, a média közszolgálati, kulturális, tudományos – ismeretterjesztés műsoraival, műsorpolitikájával kapcsolatban, ezek minőségi értékelésével…” És; „Műhelymunka profillal, így többek között az ének-zene (hangkultúra), a vizuális kultúra és rajz, valamint a mozgóképkultúra és média, illetve az esztétika és etika (mint filozófiai) ismereteinek mélyebb szintű elsajátítására” – művészetpedagógiai megközelítésben szervező tevékenységet folytat.

 

Így tettünk az idén is, amikor a Klebelsberg Kuno Napok 2022’ gazdag eseményeit rendezzük a Magyar Művészeti Akadémia pályázati támogatásával, a Magyar Nemzeti Írószövetség szakmai segítsége mellett, a Klebelsberg Kultúrkúria biztosította helyszín lehetőségeivel élve. Kitüntetett figyelemmel kísérve a „Száz éve indult a Napkelet folyóirat megemlékezés a Napkelet folyóiratról” című emlékülést, amely szakmai fórumhoz további programokat is szerveztünk.

 

A rendezvénnyel felhívtuk mindenki figyelmét, s egyúttal megemlékeztünk arra, hogy száz évvel ezelőtt, 1922/23. fordulóján jelent meg először a Napkelet konzervatív művészeti folyóirat, Klebelsberg Kuno ösztönzésére és támogatásával. Főszerkesztője a kor egyik ünnepelt és jelentős írója, Tormay Cécile volt.

 

A délelőtti és délutáni előadások között többek között a Napkelethez szorosan kapcsolódó eszmetörténeti, irodalomtörténeti, és zenei témájú előadások szerepeltek, amelyekből szerkesztett formában, a későbbiekben részleteket is megjelentetünk a Parlandóban, illetve a Hidegkúti Hírek online felületén azokat teljes terjedelmükben is közre adjuk.

 

Tervezzük megjelentetni Domonkos László író: A Napkelet eszmeiségének időszerűsége, dr. Nagy Gyöngyi történész: Tehetséges írónők jelentkezése a Napkelet hasábjain, Filep Tamás Gusztáv történész: A két háború közötti történettudományi irányzatok iskolák a Napkeletben, dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész: Madách a Napkelet hasábjain, Jobbágy Éva irodalomkutató: A Trianon után feltámadt magyarság folyóirata: a Napkelet c. előadásoknak a szerkesztett anyagait, valamint a kimondottan zenei és táncművészeti témájúakból is egy csokorra valót.

 

Így dr. Busku Szilvia filozófus: Gr. Klebelsberg Kuno tisztelgése a Himnusz előtt, (a „NAPKELET” 1923. júliusi számának Gr. Klebelsberg Kunó: Kölcsey emlékezete c. írása, annak filozófiai szempontok szerinti elemzése), dr. Erdősi-Boda Katinka művészeti író: Kodály Zoltán magyarsága – első írásai a NAPKELET 1923. évfolyamában („Nagyszalonta népdalkincse” és „A máramarosi oláh népzene” c. írások zeneetikai megközelítése) című előadásait, valamint Prof. dr. Prokopp Mária művészettörténésznek Erdélyi Tibor, Kossuth-díjas táncművész és faszobrászművész kiállításán elhangzó megnyitóját is reményeink szerint írásban is a nyilvánosság elé tárjuk. Avagy Simó József előadóművész felolvasó estjén elhangzó Tormay Cécile: „Séta a szentmihályi parkban” c. írásának – a „Napkelet” c. folyóirat születéséről, a lap ars poeticájáról, – s Tormay Cécile: „Idegen” c. elbeszélésének tolmácsolását is, amelyek művészetpszichológiai, művészetpedagógia vonatkozásúak a klebelsbergi szellemi örökség jegyében.

 

Dr. Erdősi Károly

Klebelsberg Emléktársaság

szóvivő

 

Támogatók: