Gilbert De Greeve[1]

 

Vir justus in Musica – 35 évvel és egy évszázaddal később

 

1982-ben, Kodály Zoltán centenáriuma alkalmából Dr. Alexander Ringer professzor, neves zenetudós és kiváló muzsikus tartott előadást Kodály Zoltán -  Vir Justus in Musica címmel.

 

Ez 35 évvel és egy évszázaddal ezelőtt volt.

 

Tudván, hogy kedves barátom, Alex teljes szívvel helyeselte volna, vettem a bátorságot, és figyelemre méltó előadásának néhány pontja mentén újra megvizsgálom Kodály Zoltán Vir Justus örökségét nevezetesen azt, hogy a XXI. században mit jelent ez számunkra.  Mindent megteszek, hogy ne csak Kodály Zoltán előtt tisztelegjek, hanem személyesen a néhai Alexander Ringer előtt is.

 

Ringer előadásában azt írta a modern művészek egy bizonyos csoportjáról, ahova Kodályt is sorolta: a bibliai fogalmat testesítik meg, az átmeneti vereség után mindig újult erővel felemelkedő tzaddikot, akinek érdeme megmarad örökké, mivel az általa képviselt ügy igaz”.

 

Ezt a mondatot olvasva 3 rész ragadott meg:

 

(1) az átmeneti vereség után mindig újult erővel felemelkedő;

(2) akinek „érdeme örökké megmarad”;

(3) mert ügye igaz volt.

 

Még a született optimisták sem tagadhatják, hogy az ún. „komoly” zene súlyos válságon megy keresztül napjainkban. (Hadd használjam a „komoly” szót, mert talán ez a legjobb leírás a többi zenei műfajtól való megkülönböztetésre). Az emberek komolyzenéhez fűződő viszonya a minden eddiginél jobb reprodukciós és kommunikációs eszközök ellenére, vagy mondjuk ki, sokkal inkább azok miatt, egyre inkább „passzívvá” válik, ha épp nem szorítják ki különféle kommersz zenei hangzások.

 

Ráadásul számos kortárs „komolyzenei” alkotó művész zenei nyelvezete gyakran úgy tűnik, hogy „egy tétel bizonyítására” szolgál, semmint a hallgató „megindítására”.  Ha már nekem, hivatásos zenésznek is nehéz megérteni a zenéjüket, mennyivel nehezebb, ha nem megközelíthetetlen, az alaposan nem képzett, de kiváló zenebarát számára. Pedig törődnünk kellene a közönségünkkel. Szerencsére vannak még kivételek: olyan zeneszerzők, akik továbbra is érthető zenei nyelven fejeznek ki az érzelmeket „szolgálva” azt a közösséget, amelyben élnek. De, mint mondtam, ők a „kivételek”.

 

A zeneoktatás is szenved: gyakran inkább „luxusnak” tartják, semmint az egyetemes emberi tudás feltétlenül szükséges részének, ahogy azt Kodály megfogalmazta. Ez a sajnálatos fejlemény mára Magyarországon is igaz, ami pedig valaha az egész világ számára a legfőbb példa volt.

 

Ezek a meglehetősen szomorú gondolatok arra a következtetésre juttattak, hogy „átmeneti vereséget” szenvedtünk, és kérdés, vajon „újult erővel „fel tudunk-e emelkedni”, hogy Dr. Ringer szavait idézve” érdemünk megmaradjon örökké, mert ügyünk igaz”.

 

Arisztotelészt idézve „Igazságosnak nevezzük azokat a dolgokat, amelyek a társadalmi és politikai közösség számára boldogságot teremtenek és őriznek meg”. Visszatekintve arra, amit Kodály Zoltán tett a társadalmi és politikai közösségéért, még legnagyobb kritikusainak is el kell ismerniük, hogy „boldogságot teremtett és megőrzött” mint zeneszerző, mint zenetudós mint pedagógiai vízióval rendelkező ember, nagyságának és tekintélyének köszönhetően felbecsülhetetlen értékű kincset hagyott hazájára. E páratlan örökség miatt emlékezünk meg róla, ami jó alkalom arra, hogy feltegyünk magunknak a kérdést a jelenlegi helyzetről és a kihívásokról.

 

Természetesen egy rövid előadásban nem jut mindenre idő. Most egyetlen fontos kérdésre szeretnék koncentrálni: hogyan tudunk továbbra is élni Kodály Zoltán példájával, vir justus-ként egy olyan korban, amelyben a politikai-társadalmi és oktatási körülmények is egészen mások?

 

Kodály Zoltán 1963-ban kifejtette, hogy Ahhoz tehát, hogy hazám művelődését szolgáljam, sokféle zenén kívüli dologgal kellett foglalkoznom. Elsősorban meg kellett újítani az egész zenei nevelést.”[2] Ez az egyik oka annak, hogy Alexander Ringer Kodály Zoltánt „Vir Justus in Musica-nak nevezte, mert a platóni tételt követve minden tekintetben saját maga ura és maga törvénye volt, békében volt önmagával, önmagának kiszabott hármas feladatát – a zenszerzést, a kutatást és az oktatást -, figyelemre méltóan végezte, és ezzel mérhetetlenül hozzájárult az egész emberiség fölszabadításához. Számomra úgy tűnik, hogy ez talán a legfontosabb inspirációs forrás, amelyhez fordulhatunk.

 

Sokan azonban rögtön azzal a tétellel szembesítenek minket, hogy Kodály szavai több. mint 54 évvel ezelőtt hangzottak el, egy másik időben, egy másik társadalomban, teljesen más körülmények között, más kontextusban.

 

Ez igaz. Egy más idő, más társadalom, más kontextus volt. De a bírálók mintha figyelmen kívül, hagynák, hogy a szavak időtlenek. Ma is „ahhoz, hogy országaink kultúráját szolgáljuk, sok mindenbe kell bekapcsolódnunk”. Tudatában kell lennünk, és érdeklődnünk kell a körülöttünk zajló események iránt, ami igen megterhelő feladat a minket naponta elárasztó, véget nem érő információáradat mellett. Úgy kell tennünk, ahogy Robert Schumann (akit Kodály annyira csodált) mondta: „Minden hatással van rám, ami a világban zajlik, a magam módján mindent átgondolok, ami politika, irodalom és az emberek, majd vágyom arra, hogy kifejezzem az érzéseimet és a zenében találjak kiutat nekik”. Ennek során be kell látnunk, hogy a jelenünk nem igazán kedvez a művészetek számára. Saját, kis országomat, Belgiumot tekintve, hadd szolgáljak egy szembeszökő példával: sajnálattal látom, hogy 50 évvel ezelőtt legalább tízszer több hivatásos és félprofi zenekara volt az országnak. Ezek a zenekarok nem csak társadalmi célt szolgáltak: azaz összehozták az embereket, hogy együtt élvezhessék az élet zenéjét, hanem rendszeresen rendeltek újabb és újabb kompozíciókat folytonos kihívás elé állítva a fiatal zeneszerzőket.  Továbbá, nem utolsó sorban bőséges munkát biztosítottak a zenészek számára is. Előadásaik – elég idős vagyok ahhoz, hogy jól emlékezzem ezekre az időkre -, telt házas közönséget vonzottak. Fokozatosan szűntek meg ezek a zenekarok a tiltakozások ellenére is. Ugyanez történt sok közösségi és iskolai kórussal.

 

Ez a sajnálatos kép a zeneoktatásra is igaz. Ugyan el nem törölték teljesen, de hovatovább zenei „szórakoztatássá” válik, mint oktatássá.

 

Miért történhetett meg mindez? Sokan azok közül, akiknek ellensúlyozniuk kellett volna a negatív tendenciákat nem ismerték fel azokat, vagy nem voltak benne érdekeltek. A válaszreakciók gyengék voltak, és túl későn érkeztek.   A legpusztítóbb mind közül az a kijelentés volt, hogy a zenekarok és a jól képzett zenepedagógusok könnyedén helyettesíthetőek kiváló minőségű lemez- majd CD-felvételekkel (és ezt több zenész is vallotta!). Ez volt a legkárosabb érv mind közül, hiszen a leginkább alkalmas arra, hogy a döntéshozói helyzetben lévők megnyugtathassák lelkiismeretüket. Habár Belgiumról beszélek, sok más országban is ezek a tények.

 

Kodály szavait követve határozottan kell fellépnünk a negatív tendenciákkal szemben. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy makacs módon, fekete-fehér hozzáállást kell tanúsítanunk: ez biztosan nem működne. Azonban befolyásunkkal és a képzelőerőnkkel élnünk kell! Ahogy azt Albert Einstein mondta: „Nincs lehetetlen álom”. Ugyan nem tudom újra alapítani az összes, Belgiumban megszűnt zenekart, de meggyőzhetek néhány embert, hogy szervezzenek kis, zártkörű koncerteket otthonukban (ami azt jelenti, hogy legalább élő zene szól); előadóként műsorra tűzhetem fiatal zeneszerzők új műveit, lehetőséget adva nekik, hogy hírnevet szerezzenek, és tanuljanak abból, hogy koncerten hallhatják a darabjukat (ami után néhányan közülük át is dolgozzák a műveket). Még így is folyamatosan felhívhatom a döntéshozók figyelmét a jó zeneoktatás fontosságára, ami csak jól képzett tanárokkal lehetséges, és ami talán a legfontosabb, egy rendszerességet biztosító oktatási struktúrában valósulhat meg.

 

A fenti mondatokat szándékosan „én” módban szerkesztettem. De sokan közületek a világban képesek lesznek erre, talán sokkal inkább és sokkal jobban, mint én. S bár lehet, hogy soha nem érjük el, amit Ringer írt Kodály Zoltánról, de azért próbáljunk meg mi is „Vir Justus" lenni. Akkor legalább elmondhatjuk, hogy ügyünk igazságos volt, és hogy újult erővel álltunk fel az átmeneti vereségből.

 

Egy mondatban említettem a rendszeresség fontosságát, ami óhatatlanul arra késztet, hogy kifejezzem aggodalmamat bizonyos magyarországi fejlemények miatt.

 

A jó zeneoktatás magyar modelljének évtizedek óta tanúja az egész világ. Mélyen meg vagyok arról győződve, hogy a kiváló tanárképzés és a gondosan megtervezett szekvenciális módszertan mellett a legfontosabb tényező az órák gyakorisága, valamint az, hogy az énekzene tantárgy másokkal egyenértékű tantárgyként szerepel a tantervben. A gyakoriságnak nincs és nem is lehet alternatívája, ahogyan a minőségi tananyagnak és a jól képzett tanároknak sem. Ez nem „ennek” vagy „annak” a kérdése, hanem a „jónak” és a „rossznak”. Más szóval a választás pusztán „minőségi” kérdés. Egyszerűen lehetetlen ugyanazt a zenei képességszintet elérni 2 óra helyett 1 órával, és más lesz az eredmény heti öt órában, ami az ideális lenne! Ha az általános iskolai zeneoktatást megterhelik, akkor az következménnyel jár minden további zeneoktatásra. Sokkal nehezebb lesz, ha nem lehetetlen, ugyanazt az eredményt elérni.

 

Alex Ringer írta az előadásában: Kodály generációja zenésztársai közül a leginkább testesítette meg a platóni eszményt, a vir justus-t, az igazi szociális zenészét, idegen megfontolásoktól mentesen, csak a rendíthetetlen lelkiismeretének és alkotói késztetésének határozott parancsait követve, és így maradandó áldás mindazok számára, akik hisznek a zenében, mint az egész humanista vállalkozás döntő sarokkövében. Ahogyan ő fogalmazott egyszer egy kérdésre válaszolva, amely a történelmi előzményekre vonatkozott a nevelés területén: „akár a nagyszerű görög példát is felhozhatnánk. Ez a száz iskola nem zeneiskola, hanem emberiskola.”

 

Feladhatnánk ezt az ideált? Megengedhetjük magunknak, hogy ez megtörténjen? Néhány évvel ezelőtt a szegénységről szóló johannesburgi világkonferencia alkalmával Thabo Nbeki dél-afrikai elnök azt mondta: „Miért hagyják az emberek, hogy valami megtörténjen, ha képesek lennének megállítani azt?” Bölcs szavak, valódi feladatot hordoznak az emberiség számára. Utalás számunkra arra is, hogy soha ne adjuk fel, soha ne adjuk meg magunkat, hanem kövessük Kodály Zoltán példáját. Itt az ideje, hogy újult erővel felálljunk, hogy egy húrt húzzunk, egy egyetemes nyelvet beszéljünk, és határozottan összefogva meggyőzzük a magyar kormányt, hogy a jó zeneoktatás magyar modelljének folytatódnia kell. Nem csak Magyarország és a magyarok érdekében, hanem sokakért világszerte, akik Magyarországot az emberi inspiráció egyedülálló forrásának tekintik.

 

Elnöki mandátumom alatt a Nemzetközi Kodály Társaság erőteljesen részt vett ebben a folyamatban, és biztosíthatom Önöket, hogy világszerte sokan, köztük a Társaság jelenlegi elnöke, James Cuskelly is, készek támogatni Magyarországot a múlt egyedülálló eredményeinek megőrzésében.

 

Magyarország példaértékű zenei státuszának életben tartása most és a jövőben is a legszebb tisztelgés lenne egy olyan ember előtt, aki – Ringer szavaival – „egész hosszú, nehéz, de áldott életét annak szentelte, hogy minket egésszé tegyen, legalábbis mindazokat, akik hallgatnak az ő kitartó hangjára, a személyes, a társadalmi és a személyes integritás hangjára”.

 

Fordította: Tóth Teréz

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 [1] Gilbert De Greeve, a Nemzetközi Kodály Társaság korábbi elnöke

 

[2] Kodály Zoltán 1963/2007 529.oldal: Visszatekintés III. kötet (szerk. Bónis Ferenc), Argumentum Kiadó, Budapest. (a fordító jegyzete)