Dr. Szabó Norbert[1]

 

A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban?[2]

 

Kulcsszavak:

zeneoktatás, zenei képességfejlesztés, IKT-eszköz, digitális metronóm, Soundcorset

 

Absztrakt:

A digitális eszközök használatában rejlő motivációs potenciált már számos kutatás bebizonyította. Ennél azonban jóval kevesebb vizsgálat foglalkozik az IKT-eszközök alkalmazásának hatásával a zenei képességek fejlesztése szempontjából. Ennek egyik oka az is lehet, hogy az egyre jobb minőségű hardvereken csak lassan bővül a zenei osztálytermekben is eredményesen használható applikációk, szoftverek száma. Tanulmányunkban olyan ingyenes alkalmazást mutatunk be, amelynek hasznosságáról és hatékonyságáról még empirikus adatokkal ugyan nem rendelkezünk, de gyakorlati tapasztalataink és az a tény, hogy világszerte több mint hétmillió felhasználója van, jó apropót ad annak átgondolására, hogy a digitális eszközök hogyan segíthetik a zenetanulás hatékonyabbá tételét.

A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban? megtekintése

 [1] Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

[2] A Gyermeknevelés c. tudományos folyóirat főszerkesztője, Kolosai Nedda szíves engedélyével (Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző KarMTMT

, CV )