Tardy László[1]

 

Angyalok és pásztorok

 

Cantemus kórus-Vezényel: Szabó Dénes - Kodály Zoltán: Angyalok és pásztorok (4:25)

Részlet Berecz András: Karácsonyi pásztortánc c. ádventi műsorából

(A felvétel a Művészetek Palotájában készült 2014. decemberben)

 

 Ezt a címet adta Kodály Zoltán a 20. századi magyar zene egyik legcsodálatosabb kórusművének. „Glória in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis!” A betlehemi pusztában felhangzó angyali énekszó ott zeng ünnepeink liturgiájában, a történés pedig − erről tanúskodnak középkori énekeskönyveink, a 20. századi népzenei gyűjtések szövegei és dallamai − a kereszténnyé lett magyarság legbensőségesebb ünnepévé vált. Az adventi és „rorate” misék énekei csodálatos gazdagsággal mutatnak rá az ünnep lényegére: a megtestesülés titkára. 74 A betlehemi esemény elvezet bennünket a liturgia lényegéhez: Isten titokzatos módon − amint ez a születés pillanatában is volt − belép az emberi világ rendjébe, és ezt a belépést az égiek és földiek együtt ünneplik. Ezt tesszük minden liturgikus ünnepléskor, erre figyelmeztetnek a prefáció befejező sorai is: „És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk Téged és ujjongva zengjük: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, ...

 

   Az ünnep: ajándék − a liturgikus ünnep még inkább. Az ünneplés pedig olyan esemény, melyre készülni kell, melyet meg kell tanulni, melyre meg kell tanítani családot, közösséget, amelynek tagjai, alkotói vagyunk. Erre az ünneplésre akarta megtanítani a magyarságot Kodály azzal, hogy mindenkiben ki akarta bontani a zene, az éneklés képességét; a népzenei örökségünket, mindenki számára hozzáférhetővé akarta tenni; Istentől kapott tehetségével pedig olyan műveket alkotott, melyek méltón szolgálják az ünnepelni vágyó ember lelki és zenei igényeit.

 

   A pásztorok megfogadták az angyal szavát és elindultak az úton. Az „angyal” szó küldöttet jelent, és Kodály is küldött volt a magyarság számára. Sokan indultak el az általa megjelölt úton, de sokan vannak, akik ma is megkérdezik: „Azt se tudjuk, gazda, merre menjünk?” Mindennapi életünk gazdáinak és lelki életünk pásztorainak egyaránt érezniük kellene Kodály szavainak súlyát:

 

A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki szegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.[2]

 

Az úton, ha célhoz akarunk érni, mielőbb el kell indulni, hogy csatlakozhassunk az angyalok Glória-énekéhez és a pásztorok imádásához: Üdvözlégy, ó Jézus, kis királyunk, Kit nagy szegénységben itt találunk, Légy mindenkor mi oltalmunk, Halálunkkor diadalmunk! Glória! Glória!

(2003)

Kodály Zoltán: Angyalok és pásztorok c. népi szövegre írt művének 1-38 üteme:

 

https://lh6.googleusercontent.com/Esd8Oj6hbr7f7nqsB7z3Ct9C7XAqOV_D5y1HqRaZTJIV0faIkUgg0Im2kso6Coz8f_xFx9UJaEG_UE9BhevuOOCbty3KWYZcQ4EEPcSYwy9ba6SFAZLNj5C424VQHgOhUwj3ED5B_IoCLp8BjJ3suwNlOX6qaCZnRazxkuScE_5ynRPNmQei2G60eaz9GPpui_ASXuQ

 

 

(EMB 1972)[1] Megjelent az ÖSSZHANG c. kötetben, amely válogatást tartalmaz Tardy László egyházzenei írásaiból. Szerkesztette: Szalay Olga, Budapest, 2018.

[2] Kodály: Mire való a zenei önképzőkör, 1944. In: Visszatekintés I. köt. 156. o.