Műhelymunka a „zenétől képig, s mint kommunikáció” témakörben

 

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság alapításának 22. évében eseménysorozatot kívánt rendezni hagyományainak megfelelően 2022. november 11. 12. és 13. napokon „A zenétől a képig, s mint kommunikáció II.” címmel.

 

Emléktársaságunk – a köz szolgálatában – immár huszonkettedik éve ápolja Pesthidegkút egykori lakója, a néhai vallás- és közoktatásügyi miniszter, Klebelsberg Kuno szellemi örökségét, emlékét, aki 1875. november 13-án született, és akinek kastélyát 20162017 között újította fel a magyar állam.

 

A Klebelsberg Kuno Napok szakmai/kulturális/művészeti eseménysorozatát a Klebelsberg Kuno Emléktársaság igyekezett számos helyen meghirdetni. Élve az online tér lehetőségével, az egyes programokról beharangozók formájában legrészletesebben a Hidegkúti Hírekben olvashattak, és olvashatnak az érdeklődök, mivel az online lap https://www.hidegkutihirek.hu/eves-archivum/folyamatosan megtalálható.

 

 Abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy helyi online orgánumunk, regionális lapunk támogatását nap, mint nap, folyamatosan, terjedelmi korlátok nélkül élvezhettük/élvezhetjük, mégpedig egy olyan helyen, ahol Klebelsberg Kuno gróf élt, dolgozott, alkotott. Így ezek után az is érthető, hogy miért a Klebelsberg Kulturkúriában, a másik főtámogatónkkal együtt, annak igen kedvező infrastruktúráját kihasználva, rendezzük meg, minden évben a Napokat, immár 22. éve, Klebelsberg Kastélyának szomszédságában. Hiszen nekünk a Klebelsberg örökségének legfőbb ápolása az szent kötelességünk. A Magyar Művészeti Akadémia immár hagyományos anyagi erőforrása mellett, az idén közösen, a Magyar Nemzeti Írószövetséggel együtt ünnepeltünk, s emlékeztünk. Szakmai segítséget is kaptunk tőlük abban, hogy a november 12-i, délelőtti emlékülésünket „Száz éve indult a Napkelet folyóirat” címmel együttesen valósítottuk meg, illetve majd ennek szellemiségében további délutáni, valamint másnapi programjainkat is méltó módon megtartottuk.

 

A programok legrészletesebb hirdetésével párhuzamosan, tehát a Hidegkúti Hírek természetesen a Klebelsberg Emléktársaság egész évi tevékenységéről is folyamatosan beszámolt, ahogy azt a pályázati anyagunkban is vállaltuk. Programjainkat, az elhangzott előadásokat az online téren (egy időben az elhangzásukkal) keresztül, a minél szélesebb nyilvánossággal is megismertettük, de az előadásokon elhangzottakat szerkesztett és írott formában, - más orgánumokban is, mint például többek között a Parlando zenepedagógiai/művészeti folyóiratban, és a Magyar Múzsában is közre adtuk. Egyeseket, – az eseménysorozaton el nem hangzottakat, - szintén szerkesztett formában, az orgánumok követelményeinek és lehetőségeinek figyelembevételével, már a korábbiakban meg is jelentettünk, hiszen a két nap, amely rendelkezésünkre állt csak korlátozott módon és formában adtak arra időbeli keretet.

 

 Így, Klebelsberg és koráról, az örökségünk ápolására szolgáló írásainkat tehát főként a (www.hidegkutihirek.hu), míg „A zenétől a képig, s mint kommunikáció” gondolatsorban megjelent írásokat, a Parlando (www.parlando.hu) zenepedagógiai online művészeti lapban is megjelentettük. Ez utóbbinál, „jelzés értékűen, kigyűjtöttünk egy csokorra valót” a „Pálos hangok” – Török Mátéval, a Misztrál együttes alapító tagjával beszélget dr. Erdősi Boda Katinka (Hidegkúti Hírek 2022) + további 14 interjú (pdf) címmel, illetve a Klebelsberg Kuno Napok Meghívóját, valamint a következő számában a Napokról szóló Beszámolót; A zenétől a képig, mint kommunikáció. II. Klebelsberg Kuno Napok 2022' (2022. XI. 11-13.) (Dr. Erdősi Károly) is olvashatják.

 

 A Parlando profiljának és kiadójának – a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének – figyelembevételével, annak megfelelően szerveztük a november 12-i délutáni zenei témájú szekciónkat, és a másnapi Erdélyi Tibor Kossuth-díjas tánc- és faszobrászművész kiállítását, illetve ahhoz kapcsolódó eseményeket.

 

Több napos rendezvényünket, mint ahogy pályázati anyagunkban is szerepeltettük; „A zenétől a képig, s mint kommunikáció II.”  – „A zenedrámától – a drámán, prózán és a lírán át – a képdrámáig, avagy a kortárs magyar művészeti alkotásokig” címmel, a „Hit, Remény, Szeretet jegyében” alcímmel hirdettettük meg, mert az emlékülésen túl, a további élő programjainkat is, a két nap során, a Kultúrkúria termeiben, „széles spektrummal” kívántuk megszervezni; volt filmvetítés, kiállítás, zenei program, irodalmi felolvasó est. A szakmai fórum utáni színháztermi filmvetítéssel első sorban a kortárs zene, – az Ismerős Arcok dalai hogyan ötvöződnek a Napkeletben megjelenő, az irodalmi anyagokkal történő, – szemléltetése volt a célunk, illetve ennek bemutatása. (A Klebelsberg Társaság egy korábbi, iskolai oktatásra, nevelési célból készült oktatófilmjével, mint zene és kép, illetve média témában. Kereskedelmi forgalomba nem került, csak iskolák kapták meg, külön kérésre.)

 

A másnapi Erdélyi Tibor kiállításával, – a kiállítás címe is „Hit, Remény, Szeretet” volt, – az összművészet jegyében, zene, tánc, képzőművészet/szobrászat, irodalom, művészetelmélet (művészettörténet/művészetfilozófia/pedagógia/pszichológia-zeneetika) egyes kérdéseit kívántuk szemléltetni konkrét kortárs műalkotásokon keresztül.

 

A három napos rendezvénysorozat minden napján több, mint 100 fő volt az érdeklődő résztvevők száma, miközben az eseményeket a youtube csatornán is közvetítettük. (Lásd Emlékezés a Napkelet folyóiratról).

 

Az élő programjainkról történő ajánlóinkat, illetve beszámolóinkat lásd az alábbi linkjeinken;

§  11.22 Klebelsberg mellszobrának igaz története – koszorúzás 

§  11.21 Ízig-vérig magyar sorssal átitatott művek 

§  11.21 Erdélyi Tibor kiállításának a megnyitója 

§  11.15 „A csend csak takar, de nem töröl el semmit.”

§  1.12 A Napkelet emlékét nem lehet kiradírozni 

§  11.10 Teadélután: Legány Barnabás zongorakoncertje 

§  11.10 Zenei témájú írások a Napkeletben?- Kodály Zoltán 

§  10.28 A PARLANDO és „A zenétől a képig, mint kommunikáció II.” c. szakmai fórum

§  10.26 Emlékülés a „Napkelet” folyóiratról, – meghívás és egy könyvajánló 

§  10.24 Ne legyünk „Idegenek” saját magunk számára – ajánló egy vasárnapi délutánra

§  10.22 A Klebelsberg Napok 2022’ köszöntője 

§  10.18 Szóljon a népdal mindannyiunkhoz! – Beharangozó 

§  10.06 A szobrok táncolnak – Erdélyi Tibor mesélt nekünk II. 

§  10.04 A szobrok táncolnak – Erdélyi Tibor mesélt nekünk I.

§  09.21 KLEBELSBERG KUNO NAPOK 2022’ – MEGHÍVÓ 

§  08.18 Amit kifelejtenek Klebelsberg életművéből: a Napkelet II. 

§  08.17 Amit kifelejtenek Klebelsberg életművéből: a Napkelet I. 

§  07.08 KLEBELSBERG KUNO NAPOK 2022 

 

Kulturális eseménysorozatunkról szóló írásainkban olvasóink már többször olvashatták, hogy a fentieken belül, a célunk az emléküléssel, mint tudományos – szakmai fórummal az volt, hogy kitüntetett módon szerettük volna felhívni mindenki figyelmét arra, s egyúttal megemlékezni arról; hogy száz évvel ezelőtt, 1922/23 fordulóján indult útjára a Napkelet konzervatív művészeti folyóirat Klebelsberg Kuno ösztönzésére és támogatásával. Főszerkesztője a kor egyik ünnepelt és jelentős írója, Tormay Cécile volt. Természetesen Klebelsberg Kuno emlékezete, munkássága is nagy hangsúlyt kapott egész évi műhelymunkánk során;

§  08.25 Kis magyar karakterológia 

§  06.21 Gróf Klebelsberg Kuno – „A téglacipelő kultuszminiszter” 

§   06.16 100 éve lépett hivatalába gróf Klebelsberg Kuno 

§  05.31 „Ide igazi Klebelsberg-karakter kell” 

§  05.19 Megemlékezés a Napkelet folyóiratról – Felhívás 

§  02.24 András a szolgalegény és az ifjú Klebelsberg gróf – II. kötet – Történeti előzmények: a szabadságharcos író, Boross Mihály és az ifjú Klebelsberg gróf 

§  02.12 Mit tanulhatott az ifjú Klebelsberg gróf az András a szolgalegény 1. fejezetének olvasásakor? 

§  11.24 András a szolgalegény és az ifjú Klebelsberg gróf (részletek)

§  11.23 100 éves az első magyar sport törvény

Egész éves tevékenységünk, ezen belül a három napos Klebelsberg Kuno Napokon megrendezett szakmai fórum és kulturális/művészeti programjaink támogatását minden támogatónknak, – külön megköszönve azt a PARLANDO online lapnak, – nagyon köszönjük.

 

Dr. Erdősi Károly

az Emléktársaság szóvívője