DR. FEHÉR ANIKÓ[1]

 

„ÖRVENDJEN AZ EGÉSZ VILÁG!”

 

AJÁNLÁS

GALÁNTAI NÉPISKOLA, mezítlábas pajtásaim: rátok gondolva írtam ezeket. A ti hangotok cseng felém 50 év ködén át. Hajigáló, verekedő, fészekkiszedő, semmitől meg nem ijedő, talpig derék fiúk. Dalos, táncos, illedelmes, jódolgú lányok: hová lettek?


        Ha minket akkor effélékre (s még egyre-másra) megtanítanak: be más életet teremthettünk volna ebben a kis országban! Így azokra marad, akik most kezdik tanulni, hogy nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán:

                                ÖRVENDJEN AZ EGÉSZ VILÁG!

 

Kodály Zoltán, Ajánlás a Bicinia Hungaricához (1937)

 

Dr. Fehér Anikó: „Örvendjen az egész világ!” - MMA MMKI   (17:06)

 

A címül írott mondat Kodály Bicinia Hungarica című négykötetes, mintegy 180 kétszólamú énekgyakorlatot tartalmazó műve bevezetőjének utolsó mondata. A sorozat 1937–1942 között keletkezett, bevezetőül a kétszólamú éneklésbe.

 

Az iskolai ének-zene oktatás mindig is érzékeny pontja volt pedagógiánknak. Igaz, hogy már a XVI. századtól vannak írásos emlékek ennek kezdetleges formáiról. Az 1868-as népiskolai törvény általánossá tette a hatosztályos elemi oktatást, a tanterv szerint az ének kötelező tárgy lett, heti egy órában. A néphagyomány megismerése mellett a négyszólamú éneklés elsajátítása volt a cél. Ennek mintegy 150 éve. Nem ment ez problémák és megakadások nélkül. A XX. században Kodály volt az, aki egységes és biztos, kifejezetten a magyar néphagyományra alapozott módszert adott a tanárok kezébe, olyan, az iskolákban használható gyakorlati anyaggal, amely a mai napig is megállja a helyét. Ennek a sorozatnak a része a Bicinia Hungarica sorozat, amelynek jórésze népdalfeldolgozás. Nemcsak magyar, de cseremisz népdalok is szerepelnek benne néhány magyar költő versének feldolgozása mellett.

 

        

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE

(100 felvétel)

2012 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

 

 [1]               Dr. Fehér Anikó karnagy, népzenekutató, az MMA MMKI megbízott kutatója, a Nemzetközi Kodály Társaság elnökségi tagja előadása a „MOZGÓ DÓ…” IV. Zene a katedrán. Kodály Zoltán Zenepedagógiai műveinek művészi légköre c. emlékkonferencián hangzott el (MMA MMKI, 2021. november 17-én a Pesti Vigadó).