Csepregi György beszélgetése Uzsaly Bencével

 

Laczó Zoltán Vince kettősversenyének bemutatója kapcsán


Egy gyakran megszólaló kortárs szerző, egy elfelejtett magyar klasszikus és a bécsi zsenik egyike a budapesti Nádor Terem műsorán. A résztvevők: Vasas Művészegyüttes - Cser Miklós Kamarazenekar, művészeti vezető: Mester Dávid, karmester: Uzsaly Bence. Szólisták: Csáki András - gitár, Simonova Jaroszlava - cselló. A műsor: Laczó Zoltán Vince: Kettősverseny gitárra, gordonkára és zenekarra, Joseph Haydn: A Lakatlan sziget c. művének nyitánya és Beliczay Gyula d-moll szerenádja. Szokatlan koncepció, rendhagyó összeállítás. Ilyenkor legjobb egyenesen az ötletgazdához fordulni. Uzsaly Bence karmesterrel, a Cser Miklós Kamarazenekar korábbi művészeti vezetőjével beszélgettem.

 

- Miért éppen ez a három művész és ez a három darab?

- Tulajdonképpen Laczó Zoltán Vince Kettősversenyének bemutatójára készültünk, e köré épült a koncert, az új opus mellé kerestünk stílusban, gondolatiságban némileg rokon, ugyanakkor kicsit más, de mégsem ellentétes darabokat. Nyitányként a Mester Dávid részéről felmerült Haydn-mű lett a befutó. Beliczay Gyula neve sajnálatosan ismeretlen a nagyközönség előtt, pedig nagy klasszikusunk, ráadásul hangulatában ez a szerenád kiválóan illett a műsorba.

 

Laczó Zoltán Vince a 2023. október 28-i Nádor-termi előadáson.

 

- Beszéljünk Laczó Zoltán Vince Kettősversenyéről. Számomra a kulcsszavak Laczó zenéjéhez: instrumentális történetmesélés és valamiféle kiapadhatatlannak tűnő derű. Még a zárótétel groteszk angolpark-hangulatában is ott vannak a szerzőre jellemző játékos pasztell-színek.

- Nem csak az alaphangulat derűs, az egész mű dramaturgiájában lépten-nyomon tetten érhető a Beethoven-féle, sötét-fényes kontrasztoknak, a nagyromantika szenvedélyes vívódásainak szerintem szándékos kerülése. A fináléban parodisztikus formában megjelenik ugyan egyfajta pátosz, hiszen a szerző alkatában nagyon is ott van ez, a drámai, sötét ecsettel azonban nagyon is csínján bánik, néha azt érezzük, hogy a drámai epizódok csak tudatosan beillesztett mozaikok a zenéjében. A szerző szándéka egyértelmű, szórakoztatni akar, és ezt nem is titkolja. Ugyanakkor, ami a szerkezetet illeti, kifogástalanul tesz eleget mindannak, ami a nagyromantika sajátja, egyfajta kerettörténet fogja közre a művet, a zárótételben újra halljuk az első tétel témáját, aztán a második, harmadik tétel egy-egy jól felismerhető elemét, szóval formailag eleget tesz mindannak, ami tartalmilag már egészen másképpen értendő, mint elődei esetében.

 

Csáki András gitárművész fogadja Laczó Zoltán Vince Kettősversenyének előadása után a szerző gratulációját a 2023. X. 28-i Nádor-termi előadáson.


- Én hallom a progresszív rockzene hatásait is a műben, Mike Olfieldét például, vagy a Jethro Tullét. Néhol a hangszerelés is emlékeztet ezekre a jeles kortársakéra.

- Én nem hallgatok semmilyen könnyűzenét, kizárólag komolyzene-fogyasztó vagyok, úgyhogy ezt nem tudom megítélni. A hangszerelés viszont tényleg különleges, több szempontból is. A kettősversenynek már az első tételében bekapcsolódik egy fuvola a gitár és a cselló párbeszédbe, érdekes hármassá bővül az első szólisztikus rész, azt hihetnénk, hogy a címet rosszul olvastuk: valójában hármasversenyt fogunk hallani. Ezt követően azonban a fuvola a háttérbe szorul. Számos szép, romantikus kettőst hallunk a két szólóhangszertől az első tétel kadenciáján túl is, a későbbi tételekben azonban újabb „vendégek” jelennek meg a szólisták között: az ütősök. A darab valósággal tobzódik az ütőhangszerekben. A próbafolyamatok alatt ijesztően hatott a színpadkép a rezek és az ütők túlsúlya miatt. Nem tudtam elképzelni, mi lesz ebből.  Üstdob, cintányér, számos kisebb percussion, azután a kromatikus ütőhangszerek: marimba, glockenspiel és xilofon, amelyek közül ráadásul néhány szólisztikus szerephez jut. Kiderült azonban, hogy a színpadkép volt csalóka: az egyes hangszercsoportok túlsúlya sehol nem jelenik meg zavaróan. Ráadásul izgalmas volt, hogy a kettősversenyek konvencióit megtörve nem csak a szólisták és a zenekar beszélgetett egymással, hanem egy komplex és nyugodtan mondhatjuk, a szabályokat megújító közös párbeszéddé bővült versenyművet hallottunk. A kliséktől való eltérés csak jót tett a darabnak és a műfajnak.

 

Simonova Jaroszlava gordonkaművész is közreműködött Laczó Zoltán Vince Kettősversenyének előadásán.

 

- Beszéljünk a szólistákról.

- Csáki András gitárművész és Simonova Jaroszlava csellista igazi professzionalisták. Én nem szeretem, ha a szólisták a hátam mögött állnak, de ez praktikus okokból most így valósult meg a koncerten és jórészt az ő profizmusuknak köszönhető, hogy ez nem okozott problémát. A próbafolyamatok során András és Szláva külön eljátszották egymásnak a szólisztikus részeket, az előadáson már nem volt kérdés, ki mikor lép be. Ez fontos mozzanat, hiszen a darabban többször marad magára a gitár és a cselló, nemegyszer pedig a zenekar halk kíséretével folytatnak párbeszédet.

 

- A szerző, Laczó Zoltán Vince a Magyar Katolikus Rádió korábbi zenei szerkesztője, egyházi zenék szerzőjeként, mondhatjuk, hitvalló muzsikus. Veled kapcsolatban ez hogyan jelenik meg?

- Én is nagyon szeretem az egyházi műzenét, számomra ez az egyik legfontosabb kapocs a transzcendencia felé. Nem a témaválasztástól lesz valami számomra ilyen értelemben magasztos. És nem lesz attól valami távolságtartó, hogy egyházi. Számomra például nagyon szép Bach zenéjében, hogy alapvetően „hivatalos” barokk hangnemben beszél, de egy-egy pillanatban kifejezetten romantikus.  A szinte rejtett, rendkívül személyes mozzanataiban tud igazán megérinteni a zenéje. Ezt a művet azonban kifejezetten világi ihletettségűnek érzem, a földről is lehet elég szépet mondani.

 

 


- Nézzük a koncert másik két darabját. Miért éppen Haydn „Lakatlan sziget” operájának nyitánya és miért éppen a kevéssé ismert romantikus Beliczay Gyula Szerenádja?

- Sokkal érdekesebb kérdés Beliczay. Saját korának külföldön legismertebb magyar zeneszerzője volt, ehhez képest ma egyáltalán nincs a köztudatban. A döntés, hogy műsoron legyen, mégsem róla szól. Azt gondolom, hogy a magyar zenetörténet legjelentősebb figuráit aránytalanul őrzi a köztudat. Végezzünk gondolatban egy gyors közvélemény-kutatást. Kik a hazai romantika nagyjai? A válaszok: Erkel, Liszt, Mosonyi. Következő kérdés: mit ismer Liszttől? Les Préludes, Szerelmi álmok, II. Magyar Rapszódia. Mit ismer Mosonyitól? Semmit. Mit írt Erkel? A Bánk Bánt. Én egy aránytalanságról beszélek, jelentős művek és szerzők nem-ismeretéről, én nem ezt a képet szeretném kiszolgálni a koncerjeimmel, hanem a saját repertoáromban megmutatni, kik és mit alkottak valójában.

Beliczay számomra azért is különleges, mert bár mindig is zenész szeretett volna lenni, a nemesi család és az apai intenció megkövetelte, hogy valami elit dologgal foglalkozzon, így a kor legmodernebb tudományát sajátította el, vasútmérnök lett. Ezt is olyan szinten művelte, hogy az osztrák vasút egyik főmérnöke lett Bécsben, és amikor megalakult a MÁV, akkor költözött Pestre, mint a magyar vasúttársaság első főmérnöke. A sikerek ellenére 51 évesen korkedvezménnyel nyugdíjba ment, majd egy állami ösztöndíjjal tanulmányozta Európa vezető zenei oktatási intézményeit, és a Zeneakadémia zeneelmélet-tanáraként halt meg 1893-ban. A zeneszerzést a mérnöki tanulmányokkal párhuzamosan tanulta Bécsben. Az az érdekes, hogy az ő zenéje sokkal inkább univerzális, mint speciálisan magyar. A Szerenádját hallgatva időnként Brahms juthat az eszünkbe, máskor Csajkovszkij, de verbunkos elemeket is találunk benne, sőt, a lassútétel főtémája döbbenetesen hasonlít Richard Strauss ugyanakkor komponált Allerseelen című dalálra. Ami érdekes, hogy ezek nem másolatok, hanem sok esetben előlegezések, de legfeljebb is párhuzamosságok, hiszen Beliczay idősebb volt, mint például Csajkovszkij.

 

A KONCERTEN ELHANGZOTT MŰVEK KÖZÜL KETTŐ MÁS ELŐADÓK FELVÉTELEIN: 

 

(THE MASTERS MUSIC SCHOOL

HAYDN: L'Isola disabitata Overture - Apollo's Fire/Jeannette Sorrell (8:48)

 

Gyula BeliczaySerenade for Strings (19:31)