REJTELMEK ÉS TÖREDÉKEK

A “Napsugár” gyermekei

GULYÁS  JÁNOSNÉ

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Napsugár Gyógypedagógiai Központ és Napsugár Rehabilitációs Központ

17 éve nevelem és oktatom az ének-zene sajátos eszközeivel a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola közel ötszáz tanulóját.
Ezen idõ alatt kísérleti, mûvészeti nevelési, alaptantervi, komplex fejlesztési, kerettantervi programokat dolgoztam ki az OKI és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskola irányításával 1-8. és 1-10. évfolyamokig. Elkészítettem iskolánk mûvészeti nevelési programját az 1-8. és 9-10. évfolyamok számára is. Ezek mellett számos cikket, módszertani ajánlást és tanári kézikönyvet írtam. Munkáim a Parlando, a Fejlesztõ pedagógia c. folyóiratokban és az OKI Gyógypedagógiai Alaptantervek adatbankjában hozzáférhetõk.
Mindezen munkám arra irányult, hogy bemutassam, hogy az ének-zenei nevelés miként segítheti elõ a sérült személyiség fejlõdését, teszi lehetõvé fejlesztését, erõsíti önazonosságát.
A sérült gyermekek nevelésében szerzett tapasztalataim bátorítottak fel arra, hogy a Kaposvári Napsugár Gyógypedagógiai és Rehabilitációs Központ felkérésére – megalakulásától kezdve – zeneterápiás foglalkozásokat vezessek.
7 évvel az intézmény megalakulása óta eredetileg tervezett kapacitásához képest tízszeres létszámot lát el a központ. Az iskolai és egyéb intézményi életbõl kiszorult, 3-18 éves korú, speciális problémákkal küszködõ gyermekek egyedi sérültsége és heterogén összetétele jellemzõ az intézményben kezelt tanulókra.
A zeneterápiás fejlesztésre járó 3–8 éves gyerekek viselkedés–, ill. magatartás-zavarosak, beszéd ill. kommunikációjuk késett, anyjuktól nehezen válnak el, ill. nem is tudnak elválni, sok közülük agresszív hajlamú, egyenként más–más problémával. Hetente egy alkalommal 15–20 perces fejlesztésben vesznek részt, melyet általában kiegészít más, gyógypedagógiai vagy mozgásfejlesztõ terápia is.
A munkát közös megbeszélésekkel a gyerekekhez igazítjuk, haladási ütemük, állapotuk szerint korrigáljuk, változtatjuk folyamatosan.
A zeneterápiás foglalkozásokat végigkíséri az éneklés. Válogatva énekelek gyermekjáték dalokat és népdalokat.
Igyekszem azonos hangnemben énekelni, amit megnyugtatásnak használok az ismerkedéshez.
Miközben énekelek, játékot kínálok, kapcsolatot keresek, figyelem a gyerek reakcióit: miként reagál az érintésre, milyen hangokra figyel fel, mit csinál a játékokkal, hangszerekkel, állatfigurákkal.
Ha tevékenységet kezd a gyermek, akkor bekapcsolódom, építem, rakom, elveszem vagy folyamatot kezdeményezek, labdát, golyót gurítok, megérintem, kézbe adom, visszakérem. Arra törekszem, hogy a játékkal kezdeményezett építés, rakosgatás folyamattá váljon, hogy növeljem a figyelem intervallumát és a kezdeménybõl egy játék-szituáció teremtõdjön. Az éneklést rövid párbeszéd erejéig szakítom meg, ami a játékot a teljesség felé lendíti.
Ha kész az építmény és jó, de véletlenül leborul, hanggal kísérem, hogy meglepõdtem, nevetünk és “még egyszer” kérdéssel felkínálom az ismétlés lehetõségét, és már közben gyorsan újra félig felépítem, hogy a záró kockákat a csúcsra téve most már közösen, együtt boríthassuk  le  tornyot, és újra meglepõdjünk és újra nevethessünk.
A játék szituációit, kezdeményeit a gyerek hangulata irányítja. Én úgy teszem hozzá a kockáimat, hogy ne sérüljön az az érzése, hogy ezt õ építette, õ rakosgatta vagy õ válogatta.
Az egy hónapos megfigyelési idõ alatt kialakul egy kapcsolat, általában azzal az érzéssel, hogy itt jót lehet játszani.
A gyerekek megérzik, hogy ebben a látszólag “mindent megengedõ” légkörben nem kell visítani, ha valamire kíváncsiak. Le lehet venni a polcról, fel lehet nyitni, meg lehet nézni, s ha még sem olyan érdekes, mint azt gondolták, akkor összecsukjuk, s visszatesszük a helyére.
A gyerekek hanggal irányítva sok mindent megértenek, s ha nem is beszélnek, ilyen módon is kommunikációra késztethetõk, ami természetesen nem igazi párbeszéd, de jelzés értékû és a további együttmûködésben használható.
Közben az is kiderül, mi a gyermek kedvenc játéka, állata, könyve, képe, kosárban levõ összerakós, vagy autó, figura, vagy hangszer, vagy hangot adó állatfigura.
A kedvenc hangszereknél (kis cintányér, függõ fémrudacskák, faütõk, harang vagy xilofon) nem csupán a hang az élmény forrása, hanem a kísérõ mozdulat, s annak végtelen ismételhetõsége. A hangszerek az építés, a játék szerves részei, de nem hangszerként, hanem mint építõ elem. Bármi lehet, bárhová helyezhetõ, pl. a cintányér lehet kalap, arc-simogató, háztetõ. A harangokat általában összeszedik az állványról a gyerekek, aztán toronyként egymás tetejére helyezik, majd visszarakosgatják az állványra, és az egész kezdõdik elölrõl, ám a harangocskák sorrendje most már más, és ez már egy másik játék, amit újra lehet cserélni, ismételni, hogy szinte soha sincs vége.
Ugyanezt tapasztalom a mûanyag játékoknál: ehetõ vagy nem ehetõ gyümölcsök, kalács, krumpli, répa, vagy paprika esetében is.
A játék újabb játékot szül, mert azért közelíti a szájához a mûanyag krumplit, hogy újra azt az indulat nélküli hangot hallja, amivel az imént tiltakoztam.

Mérei Ferenc  “A játék öröme” c. elõadásából ide illenek a következõ gondolatok:
“Az elfelejtett gyerekkorból egyfajta örömöt mindannyian magunkkal hozunk a felnõttségbe.
A játék öröme ez. Önmagáért való, önmagában teljesülõ, könnyen oldódó, teljes egészében soha fel nem oldódó feszültség ez. Mint élménynek az érzelmi szintjében vágyak feszülnek hátsó gondolatok és fondorlat nélkül, célok feszülnek érdek nélkül. Minden lehet játék, de nem minden játék. A játékban minden lehetséges. Jól mondta Freud, a játszó gyerek magában a játékban mindenható, egész világegyetemmel rendelkezik. Játékai ebben az értelemben vágyteljesítõk.”
A hang, a mozdulat, az arckifejezés együttes élmény. 3–4 ismétlésnél már a gyermek is próbálkozik, utánoz, s bár ez csak töredékes, mégis tetten érhetõ kommunikáció, sõt a megkésett beszédûeknél már remény arra, hogy valami elkezdõdött, megmozdult.
Valójában, az énekléssel párt keresek, társat hívok a játékhoz, kapcsolatot kezdeményezek. A gyermekdal irodalom bõséges a dalok hangulatát, változatosságát tekintve. Ezért a gyerekek pillanatnyi hangulatához igazodva változtatható a repertoár.
A megnyugtató kiszámolós, kis ámbitusú, lépegetõs dallamfordulatú, kérdés-feleletet idézõ párbeszédes, nagy ugrású, ismétlõdõ dallamfordulatú, hangutánzást, imitálás lehetõségét kínáló dalok váltogathatják egymást.
A gyerekek ezt a szituációt természetes közegként kezelik. Semmi rendkívülit nem találnak abban, hogy ebben a szobában a földre ülünk, játszunk, és én közben énekelek. Ebben a helyzetben társként mûködök, mivel nem gondolom, hogy a zeneterápiás foglalkozásnak bármilyen órára vagy iskolás helyzetre kellene emlékeztetnie, vagy netán elõkészítenie.
A kezdeti ismeretlenség, ellenállás vagy fenntartás feloldására is az éneklést, a hangicsálást választom a szorongó, megszeppent gyereknek. Pl.: a folyosón levõ motorra, biciklire vagy autóba pattanunk, sebességbe kapcsolunk, börrö-günk, nagyokat fékezünk, kanyarodunk, közben én énekelek (“Megy a kocsi, fut a kocsi”, vagy “Jön  kocsi”, vagy “Bakon ül a Lajkó” kezdetû dalokat) és tülkölést, fékcsikorgatást utánozva megérkezünk, leparkolunk, majd a szobába érve autót keresünk a folytatáshoz.
Szélsõséges és elsöprõ indulatú repertoárt képviselnek a gyermekek, részben sérültségük okán, részben napi vagy pillanatnyi hangulatuk, élménymaradványaik miatt. Meggyõzõdésem, hogy talán az ok felkutatása nem is lehet mindig célom, ám a terápiából adódóan a legfontosabb, hogy a gyermeket megnyugtassam, a rossz emlékeket feledtessem és új maradandó élményt nyújtsak.
Az is elõfordult már, hogy minden elõzetes elgondolást félretéve arra volt szükség, hogy egyszerûen felemeljem, megöleljem, elringassam és megnyugtassam a gyereket.
Ha az egész idõ a heti 1 alkalom 15–20 perce ezzel a babázásnak látszó ringatással telik, akkor is azt mondhatom, hogy ott és abban a helyzetben erre volt szükség és ezt bárki más nem tehette volna meg.
Arra törekszem, hogy jó élménnyel, jó emlékekkel teljen ez a rövid idõ. Arra gondolok, hogy csak ennyi idõ van a lélek-érintésre. Vezet egyfajta kíváncsiság abban, hogyan tudnám a gyerekeket felfedezni és megnyitni. A heti 1 alkalom 20 perce csöppnyi idõ, mégis a gyerekek egyénisége, személyiségük rejtettsége az, ami igazán motivál abban, hogy töredék emlékeiket felidézzem.
“Nem kétséges, hogy a muzikalitás, a zeneiség eredetét az anya és magzata közti titokzatos történésekben kell keresnünk, ezekre csak testünk “emlékezik”. Ha voltak, (mert lehettek) fájdalmas tapasztalások, úgy azokra sem tudunk más úton emlékezni, mint a zene “behatoló”, megmozdító, zsigereinket és sejtjeinket emlékeztetõ hatásán át. Amit a zene “mozdít”, megindít bennünk, az a mély memória öntudatlan tudása, létezésünk korai, csak a testben megõrzött történéseibõl. A zene sokfelé indíthat ebben az “emlékezésben”, sok sebet feltéphet, de felszabadító katarzisban be is gyógyítja õket.” (Bagdy Emõke, 2002. Zenei Nevelési Konferencia, Budapest)
Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy ha ezekre a zsigerekben található megnyugtató, biztonságot adó emlékekre, emlékfoszlányokra teszek lélek-érintõ, emlékeztetõ gesztusokat, azokra elõbb utóbb érkezik válasz, válasz-töredék.
A zeneterápiás fejlesztésnél a zene megnyugtató, gyógyító voltáról történik bõséges beszámoló, klasszikus zeneszerzõk, mûvek kiválasztásáról, alkalmazott hangszerek sokféleségérõl, ám kevés szó esik az éneklés, a hangokkal történõ változatos megnyilatkozási lehetõségekrõl. Nem az ének–zene pedagógiában központba helyezett átélt, kifejezõ, bemutató éneklésrõl beszélek, hanem a természetes, önfeledt, önmagáért való dalolásról, melyben az éneklõ azonos önmagával, önnön személyiségével, érzelmeivel és érzelmi kitárulkozásával. Amirõl Fekete Anna így ír:
“A dal azonos volt azzal, amit kifejezett, egy emberrel, egy élettel, egy fájdalommal, egy szerelemmel.” (ld. elõzõ hivatkozás forrását: 126. old.)
Majd így folytatja:
“Az éneklés a kendõzetlenül rezgõ emberi hang, az ember lényét szinte põrére vetkõztetve tárja a hallgatók elé. …
Ha megfigyeljük, hogy mi az az erõ, amely nem csak az éneken keresztül az embert, hanem magát az éneklést is élteti, az a saját érzelmekkel való közvetlen kapcsolat, annak õszinte, spontán, elfojtásmentes kifejezése és képesség a saját Én-en való túllépésre, egy magasabb dimenzió felé.” (127.old., Zenei Nevelési Konferencia 2002.)
Arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy a hangunk személyiségünk tükre. Fontos, hogy építsünk vele, bátorítsunk, biztonságot adjunk és ne üssünk, ne közvetítsünk helyrehozhatatlan indulatokat. A beszédfejlõdés – az anyanyelv elsajátítása, nem csak a magyar abc hangjainak kiválasztását és reprodukálását jelenti, hanem a hangkapcsolatok játékát és a mögötte meghúzódó hangulatokat, érzelmeket és árnyalatokat is. Ebben adhatunk át biztonsági kapaszkodókat a gyerekeknek, saját hangjuk, saját személyiségük megtalálásához.
A gyermekjátékdalok és népdalok sokasága tematikusan is, dallamjárásban is, hangulatában is gazdag a választáshoz. A 15-20 percnyi idõ alatt kb. 10 dalt lehet kínálni, a megnyugtatás, a ringatás, a felelgetés, a kiegészítés, az érintés, a simogatás, a kiszámolás gesztusaihoz. A dalanyag, a “választék” az évszakokhoz, az ünnepnapokhoz, a különbözõ alkalmakhoz, vagy a pillanatnyi helyzet adta improvizációhoz igazodva változik és gazdagodik. Ha a “választékból” valamelyik tetszett, egyetlen motívum felidézése elég, hogy ismételjük és az élményt megerõsítsük.
Gazdag lenne a példatár azokról a meglepõ pillanatokról, melyekben a gyerekek sérültségükbõl kilépve, önmagukat adják, megnyilvánulnak, és mintegy varázsütésre tovább illan ez a pillanat.
Példaként néhányat idéznék:
§ Teljesen mozgásképtelen kisfiú simogató kezem alá tolja háta púpját, mint egy kiscica.
§ Egy másik kisfiú, akinek meghalt a kubai édesanyja szüléskor, egy óvatlan pillanatban a hátamra mászik és ott teljesen elnyúlva elringatja magát.
§ Autista kislány könyvlapozás közben csak monoton ismétli az állatokat, majd váratlanul megrendeli, amit hallani szeretne, hogy énekeljek.
Nincs ezekben semmi rendkívüli, mégis egyszerre felemelõ és természetesen egyszerû.
 

“Felnõtt korunkban is megõrizzük a támpont szerinti tájékozódásnak azt a készségét, amely annyira személyessé teszi a gyerekek eligazodását a  világban. Valamennyiünknek van szubjektív térképe. S ha tájékozódásunkban általában irányt követünk és térképek emlékét használjuk fel, mégis minden nap járunk utcákon, tereken, melyeken örömeink és bánataink emléknyomai igazítanak el bennünket. S bár körül vagyunk véve naptárakkal, kalendáriumokkal, mégis mindnyájunknak van szubjektív naptára, amelyen teljesülések és csalódások tagolják az idõt. Éppen így van egy személyes tájékozódási rendszerünk, érzelmi élményeinkbõl, játék élményeinkbõl, fantáziánkból, tapasztalatainkhoz simuló vonzásokból és taszításokból. S ezek a támpontrendszerek, ezek az élménymaradványok megõrzik bennünk a világot, melyben felnõttünk. Néha érdemes felidézni lesüllyedt hátterüket és megindulni visszafelé Ariadné fonalukkal az emlékezés labirintusában.” (Mérei Ferenc: Emlékek és támpontok, 1984.)
Mi felnõttek nem gondolunk mindig eléggé arra, hogy minden pillanatban, észrevétlenül értékképzõ minták lehetünk. Az élmények, amelyekben szereplünk, tájékozódási támpontok maradnak a gyermekeink életében.

FÜGGELÉK:

Az intézmény bemutatását az igazgatónõ: Kanalicsné Beleznai Csilla, a Bárczi Gusztáv Szakmai Napok Regionális Konferenciáján (Kaposvár 2003. március 27.) elhangzott elõadásának szavaira bízom, hogy az Olvasók számára nyilvánvalóvá váljék, mennyire heterogén, az iskolai életbõl kiszorult 3–18 éves korú speciális problémákkal küzdõ gyermekekrõl van szó.
Az intézmény létrejötte:
Az intézmény mûködése 6 éves múltra tekint vissza. 1996-ban a város egyik bölcsõdéjében mûködõ speciális csoport megszûnésével több, súlyosan–halmozottan sérült gyermeket nevelõ család helyzete vált megoldatlanná. A szülõk kezdeményezésére a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete felvállalta a problémát, és egy családi házban megkezdõdött 10 halmozottan sérült gyermek fejlesztése, gondozása 2 gondozónõvel, 1 gyógypedagógussal és 1 mozgásfejlesztõ szakemberrel.
1997. februárjában Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezésünkre bocsátott egy volt bölcsõdei épületet. Így létrejött a Napsugár Otthon, majd 1999-ben a Napsugár Központ, 2002-ben a Napsugár Gyógypedagógiai Központ és a Napsugár Rehabilitációs Központ.
Intézmények:
1) Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztõ Központ és Óvoda: pedagógiai szakszolgálati, illetve nevelési–oktatási tevékenységet lát el.
2) A Rehabilitációs Központ fogyatékosok nappali intézményeként szociális feladatokat old meg.
Az intézmények vezetése igazgatóhelyettesek közremûködésével, egy igazgató irányításával történik.
A központok célja:
A lassabban fejlõdõ és sérült gyermek születésétõl 18 éves koráig kiterjedõ komplex, átfogó fejlesztése, személyiség formálása, ezzel párhuzamosan családjának gondozása. A gyermek képességeinek és az adott lehetõségeknek megfelelõ nevelési–oktatási (integrált vagy szegregált) intézménybe való bekerülés elõsegítése. A 18. életévüket betöltött sérült fiatalok optimális szociális intézményrendszerbe való elhelyezése.
A központok feladatai:
§ pár hetes kortól 6 éves korig lassabban fejlõdõ és sérült gyermekek korai fejlesztése,
§ 3–8 éves mozgássérült gyermekek óvodai ellátása,
§ 6–18 éves korig súlyos, halmozottan sérült gyermekek, fiatalok fejlesztõ felkészítése,
§ 3–18 éves integrálható mozgás- és látás-sérült gyermekek speciális fejlesztése,
§ a hagyományos közösségi nevelésbõl kiszorult 3-18 éves halmozottan sérült, autista, autisztikus, viselkedésproblémás gyermekek, fiatalok nappali szociális ellátása.
A fenntartó:
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Az intézmények mûködése :
Szakmailag önálló, jogi személyiséggel rendelkezõ, elkülönített gazdálkodást folytató, a mûködéséhez szükséges saját költségvetéssel és önálló ügyintézõ képviseleti szervvel rendelkezõ képviseleti egység.
A gyermekek szakértõi bizottságok (Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértõi Bizottság, Látásvizsgáló Országos Szakértõi Bizottság), illetve gyermek-neurológus, ortopéd szakorvos javaslata alapján kerülnek intézményünkbe, ahol szakmai team dönt a megfelelõ terápia alkalmazásáról.
A szakmai team tagjai és a terápiák mindkét Központban megegyeznek.
A szakmai team tagjai :    Alkalmazott terápiák:
§ gyógypedagógusok,     Gyógypedagógiai jellegû:
§ gyógypedagógiai asszisztensek,    Értelmi területek fejlesztése
§ konduktor,       Beszédfejlesztés
§ gyógytornász,      Alternatív és augmentatív kommunikáció
§ gyógymasszõrök,      Látásnevelés
§ gyógyúszás-oktató,      Hallásfejlesztés
§ lóterápiás szakember,     Zeneterápia
§ zeneterapeuta,      Bazális terápia
§ gyermekorvos – gyermekneurológus,   Autista, autisztikus gyermekek terápiája
§ fogszakorvos,
§ ortopéd szakorvos,      Mozgást javító terápiák
§ fejlesztõ gondozónõk.     Szomatopedagógia
 Gyógytorna
 Konduktív mozgáspedagógia
 Szenzoros integrációs terápia
 Lóterápia
 Hydroterápia:
        zsálya- és pezsgõfürdõ, gyógy-úszás
 Gyógymasszázs

Intézményeinkben a komplex személyiség fejlesztést több terápiás eljárás együttes alkalmazásával egyéni vagy kis-csoportos foglalkozások keretében folytatjuk.