“…azt szeretnénk, ha zene és kép együttesen és külön-külön is a szépség örömét közvetítené hozzátok.”


Szívet-lelket melengetõ érzéssel teszi le az Olvasó már az elsõ átlapozás után is a “Cifra palota” címû kötetet. 100 magyar gyermekdalt és népdalt foglal magába az új daloskönyv. A dalok közismertek, óvodából, iskolából, vagy csak úgy, hallomásból. Olyanok, amelyeket szívesen, jókedvvel, alkalmakhoz illõen, élet- és játékhelyzeteket színesítve énekelhet gyermek és felnõtt egyaránt. Derût áraszt a válogatás, nemcsak tematikájánál és a népzenei anyag szövegénél fogva. Derût sugároznak az illusztrációk, amelyek nemcsak színesek, hanem hangulatot árasztók. Hegyek közé emelnek pillanatok alatt, s együtt könnyezünk ökörrel, tehénnel, pulival, akik mellõl elhalt a béres, a gulyás, a juhász. Nemcsak a szöveg igazít el a mesei szomorúságban, hanem az állat-illusztráció humanizált szelíd-szolíd, szemérmes könnycseppjei.
A stilizált kalocsai vagy kövesdi hímzések mintái is megjelennek, ha a “gyöngyös pártát” hozza a “Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak” kezdetû népdal utolsó sora.
Gazdagon és gyermekszerûen díszített a “Kiskarácsony, nagykarácsony” fája. Sorolhatnánk még a színes rajzok kedves gyönyörûségeit, ám igaztalanok lennénk a zenei anyaggal szemben, mert a válogatás is megéri a jó szót.
Tematikusan rendezte el a Szerkesztõ a dalokat, játékokat. “Hinta-palinta”, “Kiskarácsony, nagykarácsony”, “A horgosi csárda”, “Cifra palota”, “A juhásznak jól megy dolga” és a “Három szabó legények” dal és egyben “fejezet”-címek utalnak játékokra, ünnepekre, hívnak táncba, ünnepi köszöntõre, vezetnek a mesterségek mesés világába és teszik még nyilvánvalóbbá, hogy a tréfa, mese, öröm részesei lehetnek mind azok, akik elfogadják ennek a kötetnek a meghívását, hogy életre keltsék tartalmát. A hátlap rövid fülszövege orientál: “Híres magyar dalok, amelyeket minden magyar gyereknek ma is ismerni illik. Lehet egyedül énekelni, hangszeren játszani, de lehet zongorán vagy gitáron is kísérni.” S ha már a kíséret lehetõsége is felajánlott, mindmegannyi meglepetés várja a Zene-Olvasót!
Alig képzelhetõ el, hogy új kíséret-köntösbe öltöztessen bárki is Bartók, Kodály, Bárdos, Farkas, Sugár népdalfeldolgozásai után olyan dalokat, amelyeknek a kísérete már akár 50 éve beköltözött hallási megszokásainkba. Itt, a kötet dalai meglepetést meglepetésre halmoznak: csupa ismert kíséretû dal, a már említett nagyoktól ismerten, és mégis, mégis új és más és zeneileg friss, örökösen kacérkodva a tonalitással, annak elhagyásával – mindegyik kíséretében. Mintha tudná a tollát forgató (s tudom, hogy õ tudja), hogy nem mindenki áll olyan magas szinten zongorázni tudásában, hogy a nehezebb feldolgozásokkal meg tudjon birkózni. Ezeknek a kíséreteknek az egyszerûsége és könnyûsége, mi több, könnyedsége még a szerényebb hangszertudással rendelkezõt is arra csábítja, hogy kipróbálja: - “hátha még nekem is sikerül ezt lejátszanom!…” És sikerülhet is! Nemcsak a zongoristának, hanem a gitárosnak, a dallamok egyszólamú eljátszása pedig más hangszereseknek is.
Sokoldalú felhasználásnak nézhet elébe a kötet: hangszert tanuló gyerekek, kamarázás iránt kedvet érzõ tanulók, óvó- és tanítóképzõs hallgatók, osztálytanítók, akiknek azért ott settenkedik a hangszer-megszólaltatás kíváncsisága a rejtett titkaik között, vagy gyermekükkel zeneileg is azonosulni vágyó szülõk forgathatják a zenét, népi kultúrát, népi érzületet sugalló kötet-oldalakat.
A kötetet jól esik kézbe venni. Szép és masszív kötése, derûs színei, merített papír-anyaga, a Kottamester Bt. színvonalas kottagrafikája és szövegelhelyezése és a Gyomai Kner Nyomdához méltó nyomdai kivitelezés a Rózsavölgyi és Társa kiadónál jelent meg 2003-ban.
A 100 magyar gyermekdalt, népdalt Máriássy István válogatta és látta el zongora- és gitárkísérettel. Az illusztrációkat Zászkaliczky Ágnes készítette. Gitárakkord-jelzéseket Szabó István rögzítette.
Úgy érzem magam a kötet átlapozása és a bele-belezongorázás után, mintha Szentendrérõl jöttem volna, ahol Kovács Margit szobrait simogattam volna meg, s azokkal társalkodtam volna…
 

Laczó Zoltán


P.S.: a Szerkesztõtõl nyert legújabb értesülések szerint a következõ kötet nyomdai és kiadói elõkészítés alatt van. Ebben a kötetben magyar népdalok lesznek találhatók, hogy a középiskolásoknak is legyen népzenei táplálékuk. Mint az elõzõt, ugyanolyan szándékkal és szíves fogadtatásra ajánlja a felnõtteknek is a Szerkesztõ a rövidesen megjelenõ újabb gyûjteményt.