[A hátsó borító ajánlása]

Kötetünk a debreceni Bárdos Szimpóziumok rendezvénysorozatához kapcsolódó tanulmánykötet, amely a 2010-ben megjelent Bárdos Szimpóziumok, 25 év – 25 előadás című kiadványunk folytatásának tekinthető. Azonban a korábbi könyv inkább visszatekintő jellegű volt, mely válogatást tartalmazott a szimpóziumok első 25 évében elhangzott előadásokból, jelen kötetünk írásai viszont a világjárvány miatt 2020 tavaszán elmaradt rendezvényre tervezett előadások írott változatai, valamint új, eddig még nem közzétett tanulmányok. Mivel szerzőink között sok a fiatal szakember, publikációs tevékenységük első szakaszában járó kutató, mostani kötetünk inkább előretekintő jellegű.

Könyvünk létrehozásának célja hasonló az előzőhöz, és megegyezik a szimpóziumok célkitűzéseivel: segíteni kívánja a zeneművészi, zenetanári pályára készülő fiatalok szaktudásának gyarapítását, valamint a már pályán lévők ismereteinek gazdagítását, látókörük szélesítését.

Az írások között vannak olyanok, amelyekkel zenei életünk közelmúltban eltávozott kiválóságaira emlékezünk, kiemelve életművük átörökíthető értékeit. Számos zenetörténeti témájú és műelemző tanulmány, valamint a zenepedagógia-történet és a zenetanítási módszertan különböző területeinek feldolgozását tartalmazó dolgozat kapott helyet a kötetben.

A szimpóziumok szellemi légkörét idézi fel az első írás, amely egy 2012-ben megrendezett zeneszerzői fórumbeszélgetés írott változata, a kötetet záró függelékben pedig a 2010-es évek szimpóziumainak teljes programját tekinthetik át az olvasók.

A kiadvány a „HANGRÓL HANGRA… Az ifjúsági kóruséneklésért” program támogatásával, valamint a Debreceni Egyetemi Kiadó közreműködésével jött létre.

 

S. Szabó Márta

 

Bárdos Szimpóziumok (pdf)