SIMON GÉZA GÁBOR [1]

 

A MAGYAR JAZZTÖRTÉNETI KUTATÁS PIONÍRJA, TISZAY ANDOR

(1900. július 5. –1986. február 19.)

 

 

A magyar kulturális élet különleges alakja volt Tiszay Andor (1900. július 5. Győr-1986. február 19. Budapest) író, rendező, művelődéstörténész, bibliográfus. Ifjabb éveiben előbb orvosnak készült, majd újságíró és nagy világcsavargó lett. Sok formabontó irodalmi és színházi vállalkozásban vett részt, amelyekről később számos írásban számolt be. Ezek egy része a MTA Zenetudományi Intézet kézirattárában található. 1946-tól a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár színházi gyűjteményének, majd bibliográfiai osztályának volt vezetője.

 

Tiszay Andor hangzó hagyatéka számos jazzdokumentummal rendelkezett. Ez az anyag még jó három évtizeddel ezelőtt személyes közbenjárásommal az özvegytől Pécsett került megvásárlásra. Ma Tiszay Andor Gyűjtemény néven a Csorba Győző Könyvtár Zeneműtára állományában, a Tiszay Andor Zeneszobában található[2].

 

Munkásságáról 2015-ben Egy polihisztorra emlékezve Tiszay Andor emlékszoba Pécsett címmel egy hosszabb, sok képpel illusztrált cikket írtam a „Gramofon”-ba[3].

 

Időközben a Tiszay-hagyaték más részei a PIM-Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Táncarchívumába kerültek.[4] Ebben a gyűjteményben „ránézésre” sajnos nincsenek jazzanyagok, de „rejtve” még lehetnek.

 

Az immár harnadik nagy Tiszay Andor gyűjtemény a budapesti Kassák Múzeum 3 esztendővel ezelőtt megvásárolt mintegy ötezer darabos papírdokumentációja, amely

nyilvánvalóan tovább fogja tágítani a korai magyarországi jazzmozgalommal kapcsolatos ismereteinket is. Gondolok itt elsősorban a jazz mintegy 80-100 évvel ezelőtti színházi megjelenéseire, amelyre eddig igen kevés dokumentum áll rendelkezésünkre:

 

„A 2020-ban Kiss Ferenc gyűjteményéből megvásárolt hagyatéki anyag Tiszay Andor avantgárd színházcsináló, könyvtári szakember és újságíró csaknem az egész huszadik századon végighúzódó karrierjét dokumentálja. A hagyaték közel 5.000 tételből áll, avantgárd és modernista folyóiratokat, szamizdat kiadványokat, plakátokat, kéziratokat és leveleket, valamint fotográfiákat tartalmaz. Tiszay gyűjteménye három szempontból lényeges a magyar irodalom-, színház-, és társadalomtörténet számára: mint avantgárd művész, mint színházi ember, és mint magyar baloldali értelmiségi karrierjének lenyomata.”[5]  

 

Tiszay Andor szinte párhuzamosan cseperedett a magyarországi jazzélettel, hiszen alig pár évvel később született, mint amikor már errefele is sorjáztak a korai jazzesemények. 1924. szeptemberében Tiszay szinte mindennapos vendég volt a budapesti Papagály Mulatóban, ahol rendre külföldi és hazai jazzbandek szórakoztatták a nagyérdeműt. Tiszay Andor itt is szorgalmasan gyakorolhatta jazztánc előadói képességeit. Hatalmas gyűjteményében a Papagály anyagában maradt meg az első King of Jazz budapesti fotója, amely a pécsi Csorba Győző Könyvtár tulajdonában van.

Már 26 esztendős volt Tiszay Andor, amikor 1926. májusában a Pesti Napló londoni tudósítója tollából leközölték a "Liszt Ferenc a jazz ősapja" című igen terjedelmes cikket.[6]

1965/66-tól a naponkénti, a Rózsavölgyi Zeneműboltban-beli találkozásaink alkalmával Tiszay Andor többek között többször megemlítette a Liszt-kapcsolatot, a Savoy Jazzbandet és leginkább arról beszélt, hogy ő ebben a korai magyarországi jazzkorszakban igen tevőlegesen vett részt. Főleg, mint a jazz-zenékre naponta sok-sok órán át táncoló profi táncos. Ehhez az alapokat Rózsahegyi Kálmán sziniiskolájában szerezte. 1926-tól a budapesti rádióadóban is rendszeresen fellépett, mint előadások szövegírója és azok előadója/felolvasója, műfordító, színész, rendező. A Laszgallner Ernő által szerkesztett Magyar Rádió Újság szinte minden egyes számában csillogtatta újságírói képességét. E lapban jelent meg első jazzcikke is, amely a londoni Savoy Orpheans budapesti fellépéséről szólt:

 

A »Savoy Jazz Band« Budapesten. 


Ugyan, mi más címet adhatunk ennek a 14 híres zenészről szóló cikknek? Milyen más hangzatos címet? Mikor minden frázisnál jobban kiáll szerte a világba nevük! Savoy Jazz Band! Az egész világon ismerik és ennek legnagyobb érdeme a rádióé! A londoni Sávoly-hotel nevét megalakulásától, 1924-től kezdve, mindenhol a földkerekségén megtanulták már! A világ lámpásrádiósainak miliői éjfélfelé beigazítják masinájukat, a 402-re és hallgatják az »igazi jazz«-t, amelyhez Withemanon, a híres amerikai Jazz-királyon kívül senki sem ért úgy! Négy éven keresztül nem hagyták el Angliát. Ez év januárjában kezdték el turnéjukat Párisban, azután jött Bruxelles, Berlin, Prága, ahol például hétszer telt meg a 3500 személyt befogadó hangversenyterem.


A zenekart Teddy Sinclair karnagy és Frank Herbin alapították, a tagok legtöbbje zenei főiskolát végzett. Legnagyobb erősségük a három trombitás! Kevés filharmonikus zenekarnak van hasonló anyaga. A társaság 5 angol, 5 amerikai, 2 kanadai és 2 belgából áll. A számok hangszerelését többnyire együtt csinálják! Kétezer műsorszámuk van, így nekik a világon legnagyobb repertoárjuk. Hangszereik a következőkép oszlanak meg: 2 zongora, 4 saxofon, 3 trombita, 2 hegedű és ezenkívül sousafon, banjo, dobok és különböző kisebb ütőhangszerek. Naponta négy órát gyakorolnak. Játszanak klasszikusokat is jazzra áthangszerelve.


Ezen érdekes adatok után, most már lássuk, hogy az idáig csak hallott Savoy Band, az életben hogy is játszik. Nem tudom, Londonban hogy csinálják, de Pesten így történt. Behoz a pódiumra több saxofon között néhány izgatott úr, egy hatalmas, embernagyságú saxofont. Utána óriási trombitát hoznak be, az úgynevezett sousafont és mikor elhelyezkedtek, belép szmokingban Teddy Sinclair. Mosolyog. A zenekar elé áll, majd elkezdik. Először a saxofon! A klarinéttal társalog. De a hegedű, amelyet zavar, hangosabban közbeszól. Ez viszont a harsonának nem tetszik, amely szintén szeretne feltűnni. Versenyeznek! A trombita most egyszerre elkezd kibicelni a harsonának és a többi trombitával közösen alátámasztja a szinkópát. Mindezt fox-trott ütemben. Ebbe az óbégatásba most belevegyül a benso, ami azonban a méltóságos sousafonnak csöppet sincs ínyére, úgy, hogy dühösen beleharsog a zajba. A Schlagwerk pokolian élvezi ezt a »mókát« és láthatóan »hecceik a többieket. Sinclairnak úgy látszik, tetszik, mert tapsol. Csak úgy. Beleintem nélkül... Most egyszerre a legegyszerűbb kakofónia közepette megszakad a zene. Barátságos arcok! A közönség üvölt a gyönyörűségtől! Vége az első számnak. És így tovább! Fáradhatatlanul játszanak. 24 számot. Az embernek szédül a feje, sok a jóból. Teddy ragyogó arccal énekel a zenekarral. Hárman összefogódzva táncolnak. Taps mosolygás zene taps! Két órán keresztül. Szédületes!

 
A végén megtudom, hogy a jazzband hivatalos neve: Orpheans. Mit bánom én, az a fontos, hogy szenzációs. Eddig nem hallott új lehetőségeket nyújt a zenében. Most már elhiszem, hogy a Savoy-szálló forgalma megtízszereződött, mióta ott játszanak, most már elhiszem, hogy a rádiósok sztárjai ezek az urak, csak ne fájna ilyen pokolian a fejem!”[7]

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UW9sN1diyUU (3:00)

Savoy Orpheans – The Charleston, HMV 1925

 

Csányi Attila jazztörténész 2016-ban a Magyar Jazzkutatási Konferenciá-n nagy összefoglalóval szolgált a magyar jazz számos, akkorra már rég feledésbe merült eseményéről. Ebben említette meg Tiszay Andort, mint aki igen széleskörű kutató- és gyűjtő-munkája során nagyon fontos jazzdokumentumokat is begyűjtött és ezzel megőrizte őket a magyar jazzemlékezet számára:

 

„Végezetül egy szokatlan plakáttal szolgálhatok, amelyet az író, műfordító, lemezgyűjtő és polihisztor Tiszay Andortól kaptam. Ő ugyanis arról volt híres, hogy minden feleslegesnek látszó dolgot, papírt, nyomtatványt nemcsak gyűjtött és megőrzött, hanem olyan példás rendet tartott, hogy pillanatok alatt mindent meg tudott találni. A budapesti Szász Koncertiroda 1937. március 23-án a Pesti Vigadó nagytermében nem kevesebb, mint 24 zongora és zongorista részvételével rendezett jazzhangversenyt. Ilyen monumentális rendezvényről eddig sehol sem olvastam vagy hallottam. Nehéz elképzelni, hogy hogyan tudták ezt a hangszermennyiséget elhelyezni.”[8]

 

1971. tavaszán, a Magyar Néphadsereg kötelékéből történt sikeres elbocsátás után visszatértem a Lenin körút 77. (ma: Teréz körút 23.) szám alatti irodába. Ez egy rövid saroknyira volt a November 7. tértől (ma ismét Oktogon). Ott egy emelettel lejjebb a Milleniumi Földalatti vasúttal (ma: 1-es metró) csak 3 megálló kellett villámgyorsan megtettem a Deák térig. Onnan alig két perc volt az út a Rózsavölgyibe. Egy napon éppen igyekeztem befele a lemezpult felé, amikor meglátott Tiszay Andor, aki már éppen fizetni készült. Szólt az egyik lemezeladónak, Györgyikének, hogy tegye fel még egyszer azt a gramofonlemezt, amit az imént hallgatott meg, mert azt nekem is hallanom kell. Az akkor még meglevő lemezlehallgató fülkesor 3-as helyiségében azután volt min csodálkoznom. A vörös-arany címkés Radiola lemezről az általam már régebbről is ismert „Csütörtökön este” című dallam hangzott fel egy akkor Budapesten élő spanyol jazztrombitás, Andreas Molto feldolgozásában, mégpedig etno-jazzesen! Az angyalföldi gyár studiózenekara tagjait akkor még nem ismertük. Pár esztendővel későbbre azután majdnem az összes zenekari tagot sikerült beazonosítani. Ebben elsősorban Pál Sándor jazz-zongorista, a Magyar Rádió első hivatalos jazzszerkesztője (1945–1949) volt különösen segítségemre. Íme a jelesek névsora:

 

Radiola Rhytmus Band, studiózenekar: Len Hughes (trombita, ének, zenekarvezető), Dausch Rezső (trombita), André/Andreas Molto (trombita), Pozsonyi István (pozan) Darvas József (klarinét), Vig György (altszaxofon), Filu (Schenkelbach Fülöp) (tenorszaxofon), Solymossy Lajos „Lulu” (zongora), Pikler Sándor (gitár), Schlotthauer József (bőgő), Weisz József „Api” vagy Bechtold Károly (dob)

Radiola Studio, Budapest, 1940. 1152 „Csütörtökön este”

(Dulce Melódia) (András Molto)

Radiola Electro Record (H) RA 2033 (78),

Pannon Jazz (H) PJ 1063 (CD),

Pannon Jazz (H) PJ 5000 (10 CDs)

 

Megjegyzés: Pannon Jazz (H) PJ 1063 (CD) címe Jazz Hungaricum CD 3 - Swing In Hungary Volume. I.

Pannon Jazz (H) PJ 5000 (10 CDs) címe Jazz Hungaricum 1905-2015 - CD 1-10. [9]

 

Szabolcsi Bence elévülhetetlen érdeme, hogy Magyarországon elsőként támogatta hivatalos körök részéről a magyar jazztörténeti kutatást. Az ő ösztönzésére kerültek az MTA-ba Tiszay Andor egyes zenetörténeti tanulmányai. Szabolcsi Bence emlékének szenteljük a készülő A magyar jazztörténet ösvényein - A magyar jazztörténeti kutatás hatvanöt esztendeje, 1958-2023 című kötetet, amely terveink szerint még ez évben megjelenik.

 

 

 

 

  [1] Külön köszönet a villámgyors munkáért a pécsi Csorba Győző Könyvtár munkatársainak, Kovácsné Sorossy Csillának, Papp Veronikának és Friedrich Istvánnak. Az írás szerzője zene- és hanglemeztörténész, zenei újságíró és producer, zenei könyvtáros, elismert diszkográfus.

[2] https://regi.csgyk.hu/tiszay-andor-gyujtemeny/

[3] https://www.csgyk.hu/baralib/cikkek/20150311/tiszay1.jpg

https://www.csgyk.hu/baralib/cikkek/20150311/tiszay2.jpg

[4] Fuchs Lívia: Tiszay Andor hagyatéka a PIM-Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Táncarchívumában. Tánctudományi Közlemények, Budapest, p.31-

[5] https://kassakmuzeum.hu/hu/tiszay-andor-19001986-hagyateka

[6] https://www.parlando.hu/2022/2022-5/Simon_Geza_Gabor-jazz.pdf

 

[7] Tiszay Andor: A „Savoy Jazz Band” Budapesten.  Magyar Rádió Újság, Budapest, V. évfolyam 16. szám, 1928. április 15-21., p.8.

[8] Csányi Attila: „Zongoraszóló ritmuskísérettel”. Elfelejtett zongoristák. In: Simon Géza Gábor (szerk.): Magyar Jazzkutatási Konferencia. Budapest, 2016. március 11. Magyar Jazzkutatási Társaság, Budapest, 2016., p.30-48

https://adt.arcanum.com/en/view/SimonGezaGaborKonyvei_MagyarJazzkutatasiKonferencia/?pg=0&layout=s

[9] Simon Géza Gábor-dr. Bajnai Klára-Borsos Tibor: A Magyarországon készült jazz hangfelvételek diszkográfiája 1927–1950. Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány, Budapest, 2019.,p.28

https://adt.arcanum.com/en/view/SimonGezaGaborKonyvei_27_diszkografia/?pg=0&layout=s