120 ÉVE SZÜLETETT ANDOR ILONA[1]

 

Andor Ilona

(Pécsvárad, 1904. április 9. – Budapest, 1977. július 18.) 

Liszt Ferenc-díjas kórusvezető, karnagy, pedagógus, érdemes- és kiváló művész

 

 

Jeles kortársainkról úgy érezzük, jórészt mindent tudunk, ami fontos, ezért ritkán fordul elő, hogy riport előtt kénytelen az ember leemelni a lexikont a polcról. Andor Ilonát több mint 20 esztendeje ismerem, tisztelem és szeretem — most mégis zavarban vagyok. A vele való találkozások, beszélgetések egyetlen átfogó élmény-pillanattá kristályosodtak bennem; valahányszor reá gondolok, mindig a kórus előtt látom, és a képhez azonnal hang is társul, kórusának hangja. Igaz, ez nem lehet véletlen. Ez a hangzás két taktus után azonnal, félreismerhetetlenül azonosítható, ezek a lányok úgy énekelnek, mintha együtt születtek volna a muzsikával. Minden előadóművészi erény között a természetesség, az egyszerűség a legértékesebb, és talán éppen ezért ezt a legnehezebb elérni. A hozzá vezető út pedig rejtett marad, és itt a lexikon sem segít, hiába forgatom. „... 1922–1928 között Pécsett zongorát tanított. 1929 óta a budapesti Ranolder (a későbbi Vendel utcai, ma Leöwey Klára) tanítóképző intézet és az 1959–60 óta ehhez kapcsolódó 12 osztályos kísérleti iskola ének- és zenetanára. 1955: Szocialista Munkáért Érdemérem; 1954: Liszt Ferenc-díj; 1963: Érdemes művész. Énekkara különösen Bartók és Kodály műveinek ...” Becsukom a lexikont, és nekivágok a ferencvárosi utcáknak. Aki csak egyszer hallotta Andor Ilona kórusának hangzását, megérti, hogy erről kérdezem először.

 

– A hangzás? – kérdezi vissza mosolyogva. – A mindenkori kórustagok munkájának köszönhető minden eredmény. Az elismerés őket illeti, nem engem. A kórusban munkatársak vagyunk, egy mindenkiért, mindenki egyért.

 

Most már értem, miért tudunk olyan keveset Andor Ilonáról, és hogy miért vettem elő hiába a lexikont.

 

– Csak a természetes hangerővel és hangszínnel megszólaltatott hang lehet tiszta – folytatja –, sokat kell halkan énekelni, vagy csukott szájjal, könnyedén dúdolni. Az együttesen végeztetett hangképző gyakorlatok ugyanis sokszor észrevétlenül erőlködésre, préselésre kényszerítik a gyengébbeket. Pedig ez a tiszta éneklés legfőbb ellensége. Szeretettel, türelemmel el lehet érni, hogy a szerényebb képességű, vagy gátlásosabb gyerekek is végül azon a hangon énekeljenek, ami számukra a legkellemesebb, vagyis saját, természetes hangjukon. Ezért a legnagyobb örömöm, amikor egy „botfülűnek" kikiáltott gyerek néhány hónap alatt megnyílik, megszólal, és egyenrangú társként elfoglalja helyét a mi éneklő családunkban. És még valamit nem szabad elfelejtenünk. Ennek a korosztálynak a hangszínét (a 14-18 évesekre gondolok) később soha nem kapjuk vissza. Ezért nem mentem tanítani sem a Főiskolára, se máshova, minden hívás ellenére.

 

Amikor az én korosztályom megismerkedett Andor Ilonával és kórusával (ő bizonyosan azt szeretné, ha fordított sorrendben írnám), ez az együttes már fogalom volt. Valószínűleg ezért gondoltunk ritkán az ő tanuló éveire.

 

– Életem legnagyobb ajándéka, hogy olyan mestereim lehettek, mint Harmat Artúr, Bárdos Lajos és mindenekfelett Kodály Zoltán. A legmaradandóbb és legmélyebb indítást tőle kaptam. Az már külön szerencsém volt, hogy 1948-ig tizenkilenc esztendőn át „kisinaskodhattam” felelősség nélkül.

– Mit ért ez alatt?

– A Ranolderben töltött éveket, amikor a kiváló karvezető, az intézet igazgatója, Csorba Róza mellett sajátíthattam el a mindennapos, gyakorlati munka sok-sok titkát, anélkül, hogy az együttes vezetésével szükségképpen együtt járó felelősség nehezítette volna ezt a tanulást. Ezért mindig hálával gondolok vissza ezekre az inasévekre.

 

Andor Ilona tanítványai körében

 

Eszembe jut sok fiatal karvezető, amint friss diplomával a zsebében „eget", azaz pódiumot kér. Tizenkilenc esztendő. Ezt nem lehet elfelejteni. Mikor ezt megmondom, újra mosolyog.

 

– Amikor Harmat Artúr tanár úr először adta a kezünkbe a Pünkösdölő kottáját, ezt mondta nekünk, növendékeinek: „Önöket nem pódium-művészekké neveljük. Akit ilyen vágyak vezettek ide, az akár most azonnal elhagyhatja a termet. Önök a nemzet szürke napszámosai lesznek, akiknek legfeljebb az lehet a hivatásuk, hogy jövendő pódium-művészeket neveljenek!" Ennek akkor nagyon örültem, mert sohasem szerettem a nyilvános szereplést.

– Most sem?

– Az előadóművészet nem nélkülözheti a közönséget – ezt az igazságot kénytelen vagyok elfogadni. De ma is félek a nyilvános fellépésektől. Valószínűleg ez az oka annak, hogy annyira megszerettem a rádiót, és később a hanglemezfelvételeket. Az, hogy hosszú éveken át a rádióban daltanítástól hangjátékokban való közreműködésig minden feladatot meg kellett oldanunk, még egy nagy eredménnyel járt: a mikrofon tanított meg az abszolút tisztaságra. A mikrofon a munka legszigorúbb ellenőre, ezért szeretem. Erről jut eszembe, érdekes ellentmondás, hogy a lehetetlennek látszó feladatok néha milyen teljesítményekre sarkallhatják a kórust. Emlékszem, 1958. július 1-én megkérdezték tőlünk a hanglemezgyárban, vállaljuk-e tíz nap alatt Bartók 27 kórusának a felvételét? Én le akartam mondani — tízet nem tudtunk még akkor, például a Keservest, a Csujogatót, a Madárdalt és a Mihálynapi köszöntőt — de a gyerekek nem engedték. Napi három órányi próbával a felvételek mellett július 10-én este tizenegy órakor befejeztük a munkát. Mi, felnőttek, gondolhatja, milyen fáradtak voltunk. A gyerekek pedig azt mondták: „milyen kár, Ilonka néni, hogy nincs több Bartók-kórus!" Alig akartak hazamenni. Talán még ennél is szebb teljesítmény volt a gyerekektől, amikor 1966-ban Londonban 43 perc anyagot vettek fel velünk az ottani hanglemez-stúdióban, egyetlen nap, nyolc óra alatt. Köztük olyan műveket, mint a Hegyi éjszakák, a Pünkösdölő, az Angyalok és pásztorok.

– Erre a lemezükre kapták az Edison-díjat ...

– Igen.

     Az Edison-diplomával együtt két nagy doboz is előkerül, tele újságkivágásokkal, prospektusokkal és fényképekkel. A legértékesebb fénykép azonban az íróasztalon néz szembe Andor Ilonával. Dedikációja, azt hiszem, páratlan az ajánlások történetében. Három szó Kodály Zoltán oly jól ismert írásával: „Nyugdíj pedig nincs!” Hallgatunk, az emlékezés percei nem könnyűek. – 1949 őszén a gyerekek kérték, hogy vegyük fel az ő nevét. Elmentem hozzá, a Tanár úr minden ellenérvet felsorakoztatott, hogy lebeszéljen. Nagy sokára mégis engedett, így 1949 óta elsőként viseli a kórus Kodály Zoltán nevét. Minden hangversenyünkre eljött. Tőle a legnagyobb elismerés az volt, ha további munkára biztatta az embert. Ezt jelenti a fénykép dedikációja is. A Hegyi éjszakák közül a másodikat, a harmadikat és az ötödiket mi mutattuk be, az Árva vagyok egyetlen kéziratos példányát két héttel a bemutató előtt hozta el nekem. Akkor egész éjjel másoltam, hogy a hatvan gyerek között másnap szétoszthassam a kottákat.

     Még két, a kórusnak ajánlott művet veszek a kezembe, a Fancy és a Meghalok partitúráját, azután egy furcsa, felébe tépett kottalapot, rajta Kodály Zoltán hangjegyeivel.

– 1965-ben, az Aldebourgh-i Fesztiválon késve értesítettek bennünket, hogy az angol himnuszt több szólamban kellene énekelni, a Tanár úr a szálloda halljában vetette papírra ezt a három szólamot, a dallamot hozzá sem írta, a gyerekek már útban a fellépésre, az autóbuszban tanulták meg.

     A fényképek, diplomák évszámokat, emlékeket villantanak fel, 1955: a varsói VIT, 1965: Aldebourgh, 1968: Linz, ahol ötvennyolc kórus közül lettek elsők, és végül 1970: Moszkva. Kérdő hangsúllyal mondom magam elé önkéntelenül az íróasztalon álló fénykép dedikációját: „Nyugdíj pedig nincs!” ...

– Nincs – felel rá –, az iskolától tavaly elbúcsúztam, de amíg erőm engedi és a gyerekek igénylik, addig folytatom a munkát.

     A földszintes ferencvárosi ház másik szobájában székek sorakoznak sűrűn egymás mellett. A Fővárosi Tanács Kodály Zoltán női kara itt próbál minden héten kedden és pénteken 6-8-ig Andor Ilonavezetésével.

 

A zenetörténeti értékű felvételek borítójának fotóján Andor Ilona mellett Andor (Prácser) Éva operaénekes látható, aki mestere iránti tiszteletből vette fel Andor Ilona vezetéknevét.

 

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (200 video)
℗ 2012 HUNGAROTON RECORDS LTD.

Andor Ilona és Andor Éva emlékére

 

Zsoldos Péter

(1971)

 

 

Függelék:

Andor Ilona Baráti Társaság

 

Időutazás, 1995–2020. Az Andor Ilona Baráti Társaság kórustörténeti képeskönyve (Köteles György)

(Parlando 2021/3.)[1] Zsoldos Péter (1930–1997) író, zeneszerző és rádiós szerkesztő interjúja a Muzsika 1971/4. számában jelent meg.