A beszélgetés résztvevői:
dr. Eősze László, Sebestyén Márta, dr. Ittzés Mihály és Sebestyénné Farkas Ilonka

 

Utak Kodályhoz

 

Beszélgetések a Magyar Kodály Társaságban[1]

 

Vezeti: Dr. Ittzés Mihály elnök

 

A harmadik beszélgetés: Kodály Zoltán Emlékmúzeum, 2015. április 13.

 

Vendégek:

Dr. Eősze László, Sebestyénné Farkas Ilona és Sebestyén Márta

 

Eősze László (eleje hiányzik – Horusitzky Zoltánról beszél)

… azt csak később tudtam meg róla, hogy ő egyike volt annak a 13 fiatal zeneszerzőnek, akik miatt ’925-ben az az erős támadás indult Kodály ellen, ahol kútmérgezőnek nevezték őt, hogy ilyen növendékeket bocsát ki. És Kodály a Neues Pester Journalban németül és a Budapesti Hírlapban magyarul síkra szállt ezért a 13 fiatal zeneszerzőért, és fulmináns cikkben, tanulmányban védte meg őket, köztük Horusitzkyt is, akinek a meleg líráját dicsérte. Nos hát ennek volt köszönhető, hogy a Wohltemperiertes Klavier és a Beethoven szonáták mellett, meg Chopin- és Liszt-darabok mellett ambicionálta tanárom, hogy a Marosszéki táncokat is tanuljam meg.

Ehhez társult aztán egy másik nagy segítség, és ez Szőnyi Erzsébet volt. Mert ’46-ban vizsgáznom kellett népzenéből Kodálynál. És mivel pesti gyerek és zongoristának készülő fiatalember voltam, igazán nem dicsekedhettem nagy népzenei ismeretekkel, de hogy milyen kitűnő munkát végzett a fiatal Szőnyi Erzsébet, azt mutatja, hogy én jelest kaptam a két, Tamás utcai otthonban kapott óra után. Sikerült azt a sok év alatt szerzett tudást két óra alatt a fejembe átültetni, hogy Kodály meg volt elégedve. Nem volt ez az alkalom olyan, hogy én akkor rögtön lelkes Kodály-hívővé váltam volna, mert félóráig tartott a vizsga, Kodály beállt az ablakkeretbe, és a Király utca felől sütött a nap, úgyhogy nem láttam semmit, hogy helyesli vagy helyteleníti-e, amit mondok, de hát végül is a jeles azért mégiscsak valamit jelentett számomra.

Azután következett az, amikor én parkoló pályára kerültem – sajnos kilenc évig –, és hát többek között a Marosszéki táncok is tartotta bennem a lelket, több alkalommal elő is adtam, így aztán beneveztek az akkor kultúrversenynek nevezett cécóra. El is jutottam az országos döntőig, amikor is a VASAS Magdolna utcai székházában egy elég rossz zongorán előadtam, és vártam a zsűri döntését. Végül is a döntés inkább nevetésre ösztönzött, mint szomorkodásra, mert egy trombita–dob duó esztrád darabja lett a zenei kategória győztese. Nem én, és főleg nem a Marosszéki táncok. Hát ez volt az első találkozásom a szubkultúrával, [DERÜLTSÉG.] amikor ráébredtem arra, hogy az igazi kultúrának, amiért Bartók és Kodály is harcolt és én is annak a katonája óhajtottam lenni, legfőbb ellensége a szubkultúra.

Nos, hát ezek után, társaságban, megismerkedtem a Zeneműkiadó akkori művészeti vezetőjével, Rékai Andrással, aki elmondta, hogy Bartókról és Kodályról akarnak életrajzot íratni, van-e kedvem hozzá. Hát persze volt, és hát persze rögtön Kodály mondtam, hiszen hát végül is a sors már összehozott bennünket. Hát akkor írj róla egy tanulmányt, azt elküldjük a tanár úrnak, és ha őneki megfelel, akkor szerződést kötünk veled. Körülbelül hat hétbe tellett, amíg tanár úr időt szakított arra, hogy elolvassa ezt az első tanulmányomat, ami Kodály gyermekkarairól szólt. Ezt aztán később Szabolcsi Bence elkérte és a 75. születésnapjára kiadott emlékkönyvbe helyezte el.[2] Na hát Kodály végül is a harmadik sürgetésre azt mondta, hogy „Ez meg tudja írni”. Ez a négy szó, ez bele van égetve az agytekervényeimbe, mert ehhez hasonló dicséretet nemigen kaptam se előtte, se utána. Boldoggá tett. És akkor következett a kétéves munka. Olyan munka, amikor én ötig hivatalban voltam, akkor átmentem a Széchényi Könyvtárba, ami akkor a Nemzeti Múzeum Bródy Sándor utcai oldalán volt, ott dolgoztam a folyóirattárban. Végigolvastam a Nyugatot, a Budapesti Hírlapot és mindent, amit kellett, a zenei folyóiratokat, ez volt a kutatásnak az egyik ága. A másik ága pedig az úgynevezett oral history, tehát a rokonokat, ismerősöket fölkerestem. De hát ugye Kodálynak volt egy nővére, Kodály Emília, aki ’18-ban a spanyolnátha áldozata lett, és volt egy öccse, Pál, vasúti tisztviselő, aki pedig ’48-ban meghalt. Tehát a két fő tanú, akire számíthattam volna, mint életrajzíró, sajnos már nem élt. Így hát az Eötvös-kollégistákat kerestem meg, a régi barátokat, régi kollégákat. Szegedre is leutaztam. Az egy elég érdekes dolog volt, mert Kodály Emíliának a férje, Rózsa Szilveszter nyitrai állomásfőnök volt, és az ország feldarabolása után úgy látszik Szegedre költözött és ott élt – ő már nem élt, de a családja, a fia és lánya még éltek, őket sikerült szóra bírnom. És hát aztán Balázs Bélát, aki persze családi nevén Bauer Herbert volt, és az ő barátaikat, például Pick Lajost, akit Petri Laci bácsinak kellett szólítani, és kiváló szobrász volt. Fönn a Múzeumban [a Kodály Zoltán Emlékmúzeumban] a három Kodály-szobor az ő [Petri Lajos] munkája. Ő még el is dúdolta nekem azt a kis nótát, amit a Kodály nekik írt, amikor Telcs Edénél vizsgáztak. Na, hát szóval így az oral historyból és a folyóiratok anyagából összeállt az első könyv, amit Kodály jóváhagyott. Jellegzetesen első könyv volt, a továbbiak valamivel szabadabban születtek meg, de hát ’56 tavaszán mit lehetett várni egy fiatalembertől. Mindenesetre, amikor a műjegyzéket Kecskeméti Pista barátom kezdte összeállítani, azt kellett alapul vennie, amit én abban az ’56 tavaszán megjelent kötetben összeállítottam.[3]

Aztán, hogy átadjam rövidesen a szót Monának, azt mondanám még el, hogy végül is föladtam azt a reményt, hogy Kodályt írásban vallomásra bírjam, mert hosszú lapokat küldtem neki, kérdésekkel, helyet hagyva a válasznak, aztán visszakaptam úgy, hogy egy-két szó, vagy még annyi se volt rajta. Aztán akkor a folytatásban szóban sokkal közvetlenebbül nyilatkozott, fodormenta tea mellett, aztán később borsmenta tea mellett sokat beszélgettünk, és akkor végül is közöltem azt, hogy az én kötődésemben azon kívül, hogy a kutatás már szenvedélyemmé vált, valami érzelmi momentum is van, ugyanis édesapám két héttel Kodály Zoltán után született,’82. december 30-án,  én pedig két nappal a Psalmus-bemutató előtt, úgyhogy tulajdonképpen ha éppen nem kriptaszökevénynek érzem magam, akkor boldog vagyok, hogy ilyen kapcsolatba kerültünk Kodállyal.

IttzésMihály: Köszönjük szépen. Szép kerek történet volt, majd még folytatjuk, és akkor Mona?

Sebestyénné Farkas Ilona: Ha belegondolok, hogy az első dátum, amit említett tanár úr, ’36: akkor kétéves voltam. [DERÜLTSÉG.] Viszont csodálatos volt a mi indulásunk is, Békés-Tarhos miatt. Békés-Tarhos miatt, amit Gulyás György tervezett meg és nagyon sok nehézség között sikerült kivitelezni. Itt szeretnék egy kezdeti momentumot Gulyás Györgynek a Bűneim… bűneim? című könyvéből ezzel kapcsolatban felolvasni, hogy egyáltalán hogyan indult ez a Békés-Tarhos. Nagyon sok ellenérve volt Kodálynak Békés-Tarhos megalakításával kapcsolatban. Egy televíziós interjú volt ez Keresztury miniszter úrral, akitől személyesen tudta meg a riporter, hogy hogyan történt.

… Keresztury miniszter külön is igyekezett meggyőzni Kodályt a leendő iskolaalapításról. Ezt a tényt ő maga mesélte el később – a hetvenes években, egyik tv-nyilatkozatában. Így:

„Kerényi Györgyöt – Kodálynak egyik legjobb tanítványát – bevittem a minisztériumba, mint ennek az ügynek az előadóját. Mikor Gulyás felhozta nekem az előterjesztést, neki adtam oda, hogy beszélje meg ezt Kodállyal...

S egy hét múlva visszajött kicsit lógó orral, hogy ez Kodály mesternek nem tetszik.

Feleségem meghívta Kodályt egy csésze teára. Ő szívesen el is jött, s egy fél délutánon át vitatkoztunk ezen. Ő a maga lassú módján kifejtette, hogy:

– a sivatagban nem lehet egy zeneiskolát felépíteni,

– nincs helyiség, nincs zeneszerszám. (Hát hogy lehet azoknak megfelelő zeneszerszámuk.)

– arról nem is beszélve, hogy a paraszti élet nem kedvez egy csomó zeneszerszám kezelésének.

Emlékszem rá, mikor azt mondta: ahhoz, hogy egy fuvolásnak a keze kialakuljon, négy-öt nemzedék kell, de nem úgy, hogy arat, szánt, vet, kapál, vagy valahol másutt dolgozik.

Elég az hozzá, hogy rendkívül alaposan, nagyon gondosan a maga szófukar módján és tárgyilagos hangján, de nagyon ellene volt. Én azt mondtam neki, hogy ez azonban nemcsak zenei ügy, hanem más vonatkozásban nagyon is fontos nekem: akarod, nem akarod, én megcsinálom.”

Így jutottunk hát el oda, hogy 1946. július 5-én megtörtént az első miniszteriális helyszíni szemle az iskola elhelyezése érdekében, ami három hónap elteltével odavezetett, hogy a miniszter a maga „diszkrecionális” jogánál fogva 1946. november 5-én kiadta az iskola létesítő rendeletét.[4]

Így indult, elmondhatjuk, hogy szinte Kodály ellenére. Keresztury bízott benne, hogy az ötlet maga meg fogja teremni az eredményét. Aztán ez később be is bizonyosodott, mert hát bennünket összeszedtek ott a megyében, engem például Köröstarcsáról, később Bartalus Ilit is onnan, és a megyéből az első eresztést, de aztán minden évben egy kicsit tágult a kör, és lassan országossá vált a részvétel a tarhosi énekiskolában.

A felvételik csodálatosak voltak, legalábbis én az elsőre úgy emlékszem, hogy többek között, amin Gulyás György le akarta mérni tényleg a fülünket és a visszaéneklő-képességünket, cseremisz dallamokat énekelt, cseremisz dallamok részletét, mert gondolta, hogy azokat biztosan nem ismerjük. Mert ha egy magyar népdal részletét vagy egy motívumát kellett volna visszaénekelni, akkor nyilvánvalóan kiderült volna, hogy esetleg valaki ismeri, hát vidékiek voltunk. Úgyhogy ez volt a mérce, a cseremisz népdalok. Ez nekem egy életre a lelkembe ivódott, mert hisz aztán mi a négy bicinia-kötetet végigénekeltük Tarhoson, különös tekintettel a negyedik biciniára, a cseremisz népdalokra, amit máig nagyon szeretek és ahol lehetett, a Hunyadiban,[5] a csabai konzervatóriumban, mindenütt tanítottam is, mert annyira gyönyörűek. A Folyik a víz, áll a part például, szinte emblematikus cseremisz népdala lett az iskolának.

Na most aztán Kodály is hallott rólunk végül, hogy nagyon szépen dolgozik a társaság, és hogy milyen eredményeink vannak. Innen is, onnan is hallott híreket, hogy milyen jó munka folyik, hát ne mondjak mást, minthogy megindult január elején az iskola, és február közepén volt a hivatalos avatás és mi akkor már Gergely-járást énekeltünk. Hát ez azért nem kevés, azt gondolom. És ugyanígy az évek alatt az összes Kodály-művet. A Bartók-kötetnek én például csak zeneakadémista koromban láttam a kottáját, mert azt is, mindent, hallás után tanított meg nekünk… Csodálatos dolog volt. Úgyhogy szóval Kodály kezdett érdeklődni. És lejött. ’50-ben. És, hát jött óráról órára, feladatot adott, nem érdekelte a produkció, csak az érdekelte, hogy ott helyben mit, hogy old meg a társaság. A vége az volt, hogy a szép Wenckheim-kastély halljában – mert úgy egyébként nagyon sok minden tönkrement ott már addigra, meg kifosztották a berendezéseket, de az a hatalmas szép kandalló és az a hall megmaradt –, oda kísértük fel a mestert, és leültünk szépen a lábaihoz énekelni. S miután több mindent elénekeltünk, megkérdezte, hogy ismerjük-e azt a Tavaszi szelet, ami nem vizet áraszt, hanem utat száraszt. Mondtuk, hogy nem. Akkor azt mondta, hogy kér szépen egy Ádám Jenő énekgyűjteményt, Gulyás György hozott egyet neki, az 5–8. osztályost hozta ki, abban volt található ez a gyönyörű népdal,[6] és azt kérdezte a társaságtól, hogy ki olvas itt legjobban kottát. Hát aztán közfelkiáltással engem zavartak be – bár mindenki jól olvasott, de én kaptam azt a feladatot – na, akkor a kezembe adta és énekeljem el. Lehetőleg rögtön szöveggel. A díszítőhangokat elengedte első lépésre. Másodikra már nem. Úgyhogy én azt ott hamarjában tíz perc alatt megtanítottam a társaságnak, s mikor ő utazott vissza Pestre, akkor a vonathoz kikísértük Békéscsabára, és ott már ő a vonatablakból kihajolva hallgatta, hogy ezt mindnyájan énekeljük neki. Ezt a Tavaszi szél utat száraszt kezdetű dalt. Ez volt az első találkozás vele, amikor – gondolom – felfigyelt valamelyest rám.

A következő viszont az volt, amikor a Zeneakadémián, ’53 tavaszán, úgynevezett konzervatóriumi nyílt napok voltak. Vidékről, a zeneművészeti szakközépiskolákból („konzikból”), egy-egy érettségiző csapat jöhetett föl, itt is laktunk, és akkor a Zeneakadémián mindenki kedve szerint – mondtuk, hogy étlap szerint – mehettünk órákat látogatni. Hát a társaságból volt egy-kettő, aki zongoraórákra ment, mi viszont bevonultunk a 18-as terembe, ahol éppen zajlott a szolfézsverseny. Nagyon nagy zsűrivel, ugye Kodály maga is természetesen személyesen, azt hiszem, hogy Te is ott voltál, Erzsike[7], és Molnár Antal és Járdányi és … és meg se tudom mondani, de nagyon nagy zsűri volt. És hát a zeneakadémistáknak azt a feladatot adták, hogy szolmizálva fejtsék meg a „Senkim a világon”-t. Hát volt minden bajuk vele. Mi meg ott nyüzsögtünk Gulyás György körül, hogy „Tessék már szólni, hogy majd mi! Majd mi elénekeljük, majd mi megmutatjuk”, hogy hogyan kell megjeleníteni, szolmizálva is. Meg is tette szünetben Gulyás György, de akkor azt mondta Kodály, hogy hát ennek volt egy előzetes írásbeli része, és miután azon nem vettünk részt, hát nem tudja elfogadni a benevezést. Viszont azért fülében maradt a dolog, és ez ugye volt áprilisban, és május elsején avatta a két kezünk nagy munkájával épített zenepavilont, ő volt az avató atya, és lejött két nappal korábban, és megcsinálta nekünk ugyanazt az írásbelit, amit a zeneakadémistáknak. Később ezt fölfedeztem a 33 énekgyakorlatban, egy olyan c-mollos, reális válaszos, szép barokkos kétszólamúság, aminek az első felét ő ott lediktálta. És kettőnknek sikerült teljesen hibátlanul leírni, Tóth Bélának meg nekem – szegény Tóth Béla már nem él –, és ő saját kezűleg írta rá a tíz pontot a füzetre, füzetlapra, a tanárok meg kint izgultak, hogy na vajon kinek sikerül, hogy sikerül; és amikor erről az alkalomról is távozott, akkor már úgy búcsúzott el, hogy „Hát akkor ősszel találkozunk a Zeneakadémián”. És az nekem olyan hatalmas boldogság volt, mert éreztem, hogy ez a megelégedésének a jele, és aztán oda be is kerültem a zenetudományi-népzenekutató szakra. Vikár Lacival, Sárosi Bálinttal, Tóth Margittal és Olsvai Imrével. A többiek mind másoddiplomások voltak, szóval nekik nem volt ez akkora tét, hogy Kodály nyugdíjba ment. Én voltam másodéves. Harmadikat kezdtem. És közölte, hogy nyugdíjba megy. És látta, hogy teljes kétségbeeséssel hallgattam a bejelentést, és azt mondta az óra végén: „Na, jöjjön, kísérjen haza!” És akkor végigmentünk az akkori Majakovszkij utcán, most már Király utca, ismét visszakapta a nevét, és míg leértünk idáig, a Köröndig, addig meggyőzött arról, hogy higgyem el, hogy Magyarországnak nagyobb szüksége van olyan énektanárokra, akiknek a népdal nem papírízű muzeális tárgy, hanem gyökerei vannak benne és élik, és úgy tudják átadni, hogy azt továbbviszik. Ígérje meg, hogy nem megy el zenei adminisztrátornak, hanem tanítani fog. És akkor neki kezet adtam, itt a Körönd sarkán. És aztán becsülettel csináltam negyven évig, és úgy gondolom, hogy tényleg népzenében is meg egy csomó mindenben sikerült azért a neki tett ígéretemet úgy teljesíteni, hogy sok-sok zeneszerető, népzene-szerető és Kodályt szerető embert felneveltem – mert hát Kodálynak a neve nálunk a családban úgy hangzott, Márta lányom mindig mondogatja, hogy hát ő azt hitte, hogy Kodály az egy rokon. [DERÜLTSÉG.] Mert hogy én mindig úgy beszéltem róla. Úgyhogy itt most átadom a mikrofont.

I.M.: Köszönjük szépen. – Ha jól emlékszem, egy Agócsy Lászlónak írt levélben szerepelt ez a bizonyos, 55 kétszólamú énekgyakorlatba később berakott szolfézsfeladat, s az a megjegyzés mellette, hogy „Tarhoson jobban csinálták”.[8]

S.F.I.: Ja, igen! Azt meg is írta Kodály, a Visszatekintésben el lehet olvasni, hogy egyedül Tarhoson tudták hibátlanul leénekelni. Ezt ő így leírta,[9]

I.M. Ennek ellenére a következő évben megszűnt a …

S.F.I.: Hát persze. Miközben dicsekedtek vele, ország és főleg világ előtt, azonközben a halálos ítéletét készítették elő, az volt benne a szörnyűség. Úgyhogy csak holtában tudta megkapni a Magyar Örökség Díjat.[10] De reméljük, hogy azért fölébresztjük Csipkerózsika-álmából. Mindent megteszünk érte. Akadt most egy békési gyökerekkel rendelkező vállalkozó, aki megvette ezt az egész objektumot, 750 millióért, parkostól-mindenestől, és ez a Matyi István nevű vállalkozó szenvedélyesen szereti ezt az ügyet, a parkot is rendbehozta, és elsőnek a Zenepavilon visszaállításán dolgozik, úgyhogy talán a jövő nyáron már a minden évben általam szervezett kórustalálkozót ott tarthatjuk. Mert nagyon nagy boldogság lenne nekünk, akik még élünk, és gondolom utódainknak meg… – van azért sok fiatal, hál’ Istennek, a leszármazottak közt, aki melléállt, és aki szívvel-lélekkel csinálja, amit kérnek tőlük.

I.M.: Olyan sok szó volt már népdalról, népzenéről, hogy akkor most megkérjük Sebestyén Mártát, hogy hozzon nekünk egy dalcsokrot a tarsolyából…

Sebestyén Márta: Talán már érezhető volt, hogy beleszülettem ebbe a családba, ilyen háttérrel szinte természetes volt, hogy én a népdalokat megszeretem. Bár igazából a családban egyedül én voltam, aki ilyen egészen eszeveszett módon rajongtam a népdalokért kicsi, tehát egész pici korom óta különösen fogékony voltam a népi hangok, a népi hangszerek, mindenféle iránt, ami népzene volt, még nem is tudtam, hogy az, de valamiért arra különösen fogékonyan reagáltam. Forrai Kati nénihez jártam zeneóvodába, hároméves koromtól, és hát ott is a gyerekdalokat, a magyar népdalokat, és igen a cseremisz dalocskákat is megszerettem, hiszen a Kis emberek dalainak is a vázát ezek adják. Olyan sokat hallottam Kodály bácsiról, a tanár úrról, hogy tényleg azt hittem, hogy idős rokonunk. Nagyon-nagyon büszke voltam, amikor ötévesen, nagycsoportos óvodásként, óvodástársaimmal én köszönthettem a mestert. Sőt a lakásba is fölmehetett egy kisebb delegáció, és a legvégén Kati néni azt mondta, hogy minden magyar gyerek nevében köszönjem meg Kodály bácsinak a sok szép zenét, amit írt nekünk. Akkor a Tanár úr lehajolt hozzám, külön is megénekeltetett, és azt mondta, hogy ha mindenki ilyen szépen énekel, akkor érdemes volt megírni. Sajnos semmilyen kütyü nem volt senkinél, hogy ezt megörökítse, de ez olyan mélyen bennem maradt, olyan döbbenetes volt ettől az óriástól – a szememben mindenképpen óriás volt, termetre is, és hát ugye egy élő legenda –, hogy egy életre eldöntötte a sorsomat, a későbbiek már csak fokozták.

Hát otthon állandóan népdalokat hallottam, mert édesanyám úgy csinál a mai napig is, hogy miközben tesz-vesz, sürög-forog, énekel, dúdol, jön-megy, utcán is énekel, vezényel, tehát ez olyan nagyjából, mint másnak a levegővétel, vagy az, hogy eszik-iszik.

A sokat emlegetett cseremisz dalokat is nagyon-nagyon sokszor hallottam, és épp egy éve volt az akadémiai székfoglalóm, amelynek címéül is ezt választottam, annak a bizonyos cseremisz népdalnak az első sorát: Folyik a víz, áll a part. Ezt azért említem, mert most avval szeretném kezdeni ezt az összeállítást. Éneklek egy cseremisz népdalt eredeti nyelven is Vikár László – Kodály-növendék – gyűjtéséből, és folytatom dunántúli anyaggal. Egyébként most átnéztem egy csomó mindent, mert még a virágos sorozat, hát ez alap volt, hogy ez megvolt, hiszen akkor még hangzóanyagot nem találtunk, és ez nagyon-nagyon hasznos volt. A mester a 75. születésnapjára állította össze, Bárdos Lajos adta közre, és szeretném Kodály tanár úrnak a szavait idézni: „(…) e régmúlt virágok élnek! Csak kissé széjjelszóródtak. A dal egyik felét a Zobor alatt találtad, a másik feléért a Hargitáig kellett menni. De most együtt vannak, csak rajtunk áll, hogy soha többé széjjel ne szóródjanak. Nem is szóródnak, ha sikerül a magyar lelkekbe úgy belegyökereztetni, hogy onnan semmi hatalom ne irthassa ki.”[11] Hát azt hiszem, [ÉRTHETETLEN SZAVAK], ha éneklik, és ebben azért most egyre jobban állunk, hiszen egészen széles mozgalommá dagadt a népzene: a népdal és a néptánc megismerése is szerepel benne. Na, akkor most a sok beszéd után adok magamnak valami hangot. [FURULYÁN.]

Cseremisz népdalok

- Folyik a víz, áll a part…

- cseremisz nyelven…

Dunántúli népdalok

- Repülj, páva, repülj, vármegyeházára – Fújnak a fellegek Somogy megye felől

- Édesanyám ablakába kinyílt a rózsa magába…

- Hej, két tikom tavali, három harmadévi...

(Előadja: Sebestyén Márta)

S.M.: Elnézést kérek, olyan virágporos, allergiás a hangom, azt se tudom, hol kezdjem el, mert hol mély, hol magas, örülök, hogy valami hang kijön most.

TAPS

I.M.: Köszönjük szépen. Majd még folytatjuk. – Megint átadnám a szót Eősze Lászlónak, és akkor próbáljunk meg egy kicsit a mélyére ásni a zeneműveknek, hogy…

E.L.: Igen.

I.M.: Lehet, hogy furcsán hangzik, hogyha azt kérdezem, hogy melyik a kedvenc Kodály-műved, s ha van ilyen, akkor miért, vagy mikor, melyik. Miért van az, hogy valami közelebb áll a szívedhez, túl azon, hogy a Marosszéki táncokat, amivel előadóművészként is találkoztál, említetted, egyebek, mik vannak a tarsolyodban?

E.L.: Helyes a kérdés. Tulajdonképpen a leghuzamosabb, leghosszabb időn át első helyen szerepelt nálam a Budavári Te Deum. Még időnként a Psalmust megelőzve is. Azután a Jézus és a kufárok, azután az Öregek, és sorolhatnám még a többit. És tulajdonképpen itt jön elő az, amit én feladatomnak tekintettem, hogy azon kívül, hogy Kodály és Bartók kapcsolatát többen is megpróbálták föltárni, én a levelezést adtam közre; melléje akartam helyezni a Kodály és Weöres kapcsolatot. Ami szerintem rendkívül fontos a magyar művelődéstörténet szempontjából. Mert az a tisztelet, amelyet Weöres az élete végéig mesternek titulált Kodály iránt érzett, nagyon-nagyon jelentős produkciókra késztette őt. És hát az Öregek és a Norvég leányok, ez… ez tényleg az egyik csúcspontja Kodály kórusművészetének. Azonkívül  nagyon érdekes volt az, amikor az életmű szakaszolását próbáltam magam megtalálni, és utólag rájöttem, hogy Kodály vezette a kezemet, mert hiszen az első szakasz ugye tart nagyjából ’25-ig, és onnan kezdve a második szakasz, amikor már a verbunkos megjelent. De hát az első szakaszban olyan értékes művek születtek, hogy mást ne mondjak a Cselló-szólószonáta. Bámulatos, hogy a virtuozitásán túlmenően milyen értékek rejlenek benne. És nagyon szerettem és szeretem most is a Triószerenádot. Ami egyrészt azért jelentős, mert a legválságosabb periódusában született Kodálynak, és mégis egy életvidám mű tulajdonképpen. Emma asszony mesélte el a történetét, hogy ez tulajdonképpen egy szerelmi vallomás volt, hogy a legény muzsikusokat visz a lány ablaka alá, de a lány, az kineveti őket, akkor elküldi a zenészeket, mire a lány megijed és hát persze a végén happy end van. Szóval ezt mesélte, ha jól emlékszem, már a kórházban, Emma asszony, úgyhogy ezt érdemes volna bővebben kifejteni.

I.M.: Ez nagyjából egybevág azzal, amit, ha jól emlékszem Tátrai Vilmos mondott, aki elment a kollégáival a kórházba, és eljátszotta Emma asszonynak, különös tekintettel a lassútételre…

E.L.: Igen!

I.M.: … ami nemcsak egy éjszaka zenéje, hanem tulajdonképp egy nagyon intim párbeszéd…

E.L.: Igen, igen!

I.M.: … szerelmi párbeszéd ez a második tétel. Nádasdy Kálmán is hivatkozott erre, tehát ez ezek szerint több oldalról megerősített hiteles történet, amit most hallottunk.[12] Megkérdezhetem azt, hogy ha annyira előtérbe helyezted a Budavári Te Deumot, hogy annyira közel állt a szívedhez, hogy annak meg tudod-e fejteni, meg tudod-e magyarázni, hogy mi volt az oka. Vagy ez csak egy ilyen érzelmi dolog volt?

E.L.: Persze.

I.M.: … vagy volt valami… hát, na jó, lehet hogy furcsán hangzik, hogyha azt mondom, hogy akár valami olyan kompozíciós eleme, ami csodálatra késztetett?

E.L.: Hát az a tökéletes hídforma. És az a kvart-torony, ami megjelenik kétszer, elején-végén, és az a befejezés, még most is hallom Andor Évának az előadásában. Csodálatos.

I.M.: Az „in aeternum”.

E.L.: Szóval… minden okom megvolt rá, hogy ehhez kötődjek legjobban.

I.M.: A Weöres-kórusokat említetted, hogy … nyilván többen ismerik a jelenlévők közül azt a dolgozatot, amely ezt a témát dolgozta fel, Kodály és Weöres kapcsolatát, és amelyik talán több helyen is megjelent. Az Örökségünk, Kodály című gyűjteményes kötetben[13] mindenképpen olvasható…

E.L.: Hogyha mindent összevetek, akkor 1953-ban kezdtem el a Kodály-kutatást, és 2012-ben fejeztem be. Hát ez körülbelül hatvan év. Nem tudok számot adni róla, hogy hány könyvet és főképp hogy hány tanulmányt írtam, és összesen három… négy nyelven hány előadást tartottam róla. Hát voltak érdekes anekdotikus dolgok. Amikor a spanyol Kodály-társaság megalakulásának támogatására hívtak meg és ott a királyi palotában kellett előadást tartanom Kodályról, és azt kérdeztem, hogy hát angolul beszéljek-e vagy olaszul, mert spanyolul sajnos nem tudok. Egyhangúlag megszavazták, hogy olaszul beszéljek, hát jó. Aztán ők kérdeztek utána spanyolul, én válaszoltam olaszul, minden nagyon jól ment, megértettük egymást. Érdekes esemény volt. Sokkal nehezebb volt, amikor Ferrarába küldtek el, akkor éppen Liszt római munkásságát iparkodtam kutatni, de a magyar kollégium igazgatója azzal fogadott, hogy „Most holnapután el kell utaznod Ferrarába, három előadást fogsz tartani Kodályról”. „De nincsen nálam semmilyen irodalom, hát én csak Lisztről tudnék most beszélni.” „Itt a könyvtárunkban megtalálod az angol nyelvű könyvedet.” Úgyhogy két nap alatt fölkészültem, ez eddig még rendben is lett volna, de amikor Ferrarába megérkeztem, és azt látom, hogy egy száztagú mandolinzenekarnak kell előadást tartani [DERÜLTSÉG], hát akkor egy kicsit azért inamba szállt a bátorságom. Szóval volt bőven kaland is ebben, de annyi kaland, mint amennyi a családfakutatásban volt…

S.F.I.: Azt elhiszem!

E.L.: …azt hiszem, hogy sehol máshol.[14] Hát gondolják el, hogy a Mein Weg zur Musikban Kodály azt mondta, hogy az édesanyja Baján született. Nyilván Emmára gondolt, mert ő volt bajai. És hát én már akkor tudtam, hogy nem Baján, hanem Fehértemplomban született.

I.M.: Heltai Nándor kibogarászta.[15]

E.L.: Bela Crkva.[16] Tulajdonképpen csak annyit tudtam, az volt az irányelv, amit Kodály egy pár mondatban elmondott, hogy apai ágon flamand takácsok voltak, akik valamikor a hugenotta időkben Brüggéből Brünnbe költöztek át, anyai ágon pedig állítólag lengyel nemesek voltak a családtagok. Hát ez utóbbival hamar lehetett végezni, mert azon a környéken – én írtam németül és angolul az ottani levéltárnak, egy rövid lengyel válasz érkezett, hogy ebből az időből semmilyen irat nem maradt. Állandó háborúk voltak. Ez az ukrán határ, délvidék.

I.M.: Mi Galíciának szoktuk mondani.

E.L.: Galícia, igen, ami akkor Lodoméria névre hallgatott. És aztán Brünnben az volt a meglepő, hogy a nagyapa megvolt, és a felesége olyan keresztnévre hallgatott, ami Brünnben egyáltalán, egyetlen egy asszonynál sem fordult elő. Tehát ez tette gyanússá számomra, hogy ez volt az a család, vagy ez volt az a házaspár. De hogy hogyan kerültek oda, merre mentek, gyalog mentek, kocsin mentek, ezt nem sikerült kideríteni. Aztán kiderült, hogy az anyai ágon német rokonság is volt. Egy kis – valahol középtájon, egy kis szigeten fekvő, a Mulde folyó szigetén fekvő – városkából,[17] ahol nagyon különös nevű kőművesek és serfőzők éltek, egy testvérpár költözött le Fehértemplomba, és hát ezt a nőt vette feleségül aztán…

I.M. Ez volt Jaloveczky család.

E.L.: Jaloveczky Paulina édesanyja volt. No, de hát visszatérve a művekre, tényleg se vége se hossza nem lenne, ha sorolnám, hogy mennyire próbáltam a korai kamaraműveket népszerűsíteni minden alkalommal. A két vonósnégyest meg a két csellószonátát: a Cselló-szólószonátát és a Cselló-zongoraszonátát is. Aztán a Háry volt az, amelyik az érdeklődésem középpontjába került. Megpróbáltam azért minden művét az előadások során elemezni és ismertetni, népszerűsíteni. Hát hogy milyen eredménnyel, az majd az utókor döntésére vár.

I.M.: Nélkülözhetetlen forrásai a Kodály-kutatásnak a könyveid, ezt nyilván mindenki tudja.

S.F.I.: Bizony.

I.M.: Akkor most nézzük a másik oldalt, az énektanár és karvezető oldalát, hogy van-e olyan mű, ami különösen a szívedhez nőtt és miben látod annak az okát,…

S.F.I.: Nagyon nehéz, egyet kiemelni…

I.M.: hogy az elfoglalta a helyet, egy időre a többit maga mögé utalva.

S.F.I.: Békés-Tarhoson szinte az összes Kodály-művet, gyerekkari művet elénekeltük.

I.M.: Ami addig megvolt.

S.F.I.: Igen. Én már úgy kerültem fel, hogy teljes Kodály-imádat volt bennem. Már a Vejnemöjnent is csináltuk, úgyhogy mikor átkerültem zenetudományiról karvezető szakra, és eljött a diplomakoncertre való választás ideje, akkor én a Vejnemöjnent választottam. Annyira csodálatosan jól sikerült, Tanár úr ott ült a tanári páholyban… Egyébként az évfolyam megbízott vele engem – mindenkinek volt Kodály-műve – hogy menjek és hívjam meg a tanár urat a koncertre. Én el is mentem, őnagysága tíz hónapos volt, vittem a karomon, és Emma néni, mikor átadtam a meghívót, egy mackót fogott, és ezt a mackót így megfordította fejjel lefele, aztán Márta a mackó fejéhez nyúlt és akkor Emma néni megnyugodott, hogy normális gyerekem van. [DERÜLTSÉG]. Viszont a diplomakoncertemen elkezdett sírni, úgyhogy a Gasparini Adoramusnál az apjának ki kellett vinnie, mert azt nem tolerálta, hogy az anyja most mással foglalkozik, nem ővele. Szóval a Vejnemöjnen volt a kedvenc. És a Vejnemöjnen többször is megjelent az életemben, viszont zenei általánosban egyetlen egyszer volt olyan hanganyagom, akik ott azt a b-gisz szűk tercet könnyedén tudták elénekelni, mert vonyítani nem szabad, csak akkor érdemes előadni, hogyha olyan szopránja van az embernek, amelyik gond nélkül tudja énekelni. Egész zenei általános életem alatt egyetlen egyszer akadt olyan, hogy azt katonásan, briliánsan meg tudták csinálni, és akkor az nagy öröm volt.

Ugyanis az a helyzet, hogy én akkor is nehezményeztem a Zeneakadémián, sokszor felvetettük, hogy jó lenne kimenni a végzősöknek, de már a negyedikeseknek is lehetőleg, általános iskolai kórusokhoz, de nemcsak a mintakórusokhoz, hanem megnézni, hogy hogyan lehet megtanítani egy-egy művet. Ezt most látom leginkább, mert évek óta a zuglói Éneklő Ifjúságon Záborszky Kálmán megkért, hogy zsűrizzek, most is, idén is megtettem ezt, és azt látom, hogy olyan sok segítség kellene. Most aztán pláne már, ugye nem áll szegényeknek a hátuk mögött az a valamikori karvezetőklub, ahová beültünk és ötleteket adtunk és kiterítettünk egy csomó általunk javasolt művet, hogy figyeljetek, ebből válogassatok. Hogy mennyire szükség lenne a segítségünkre… mert ugye az volt, hogy ő tanult azalatt az időszaka alatt, amíg oda járt, x művet, és azt az x művet tanította vetésforgóban. Na most, ez nagyon nem jó, mert az embernek tudni kell, hogy az a jelenlegi gyerekkar, amelyik előttem áll, vagy akár felnőtt kórus is, mik a határai hanganyagban, kottaolvasásban, tudásban, és nem szabad többre vállalkozni, mert akkor nincs benne öröm. Na most, ezt mi a zenei általánosban nem ismertük, mert a Hunyadiban voltak picinyek, én kicsinyek kórusát csináltam 16 évig, hát a legszebb 16 éve volt az életemnek, mikor a kicsinyeket vezényeltem. Sok énekes játékot, remek sok Szőnyi Erzsébet énekes játékot megtanítottunk úgy, hogy volt hozzá egy remek partnerem, Györgyfalvay Kati, aki meg megcsinálta a játékokat; nem föltétlenül arra készültünk, hogy színpad, hanem a tornateremben megcsináltuk magunknak. Furulyával, hegedűvel, kis ütőhangszerekkel. Csodálatos évek voltak. Aztán ezek a gyerekek később fölkerültek a nagykórusba.

Mikor Szabó Helga átment a Mókus utcai iskolába – egyébként nagyon jól dolgoztunk együtt – akkor átkerült hozzám a nagykórus is, méghozzá egy olyan időszakban, ’75-ben, amikor Bartók halálának a 30. évfordulója volt. Herboly Ildikó volt a szakfelügyelő, és kiosztották nagyjából a kórusoknak, akiket erre meghívtak, hogy ki, mit csináljon. Hát nekem pont ez az ominózus Hegyek közt lakásom jutott, meg a Legénycsúfoló. Összejöttünk szakmai beszélgetésre és felvetettem, hogy mi lenne, ha mindenki a Bartók mű elé, amit csinál, népdalokat énekelne, Bartók-gyűjtésű népdalokat. (Tudom, hogy most Kodályról van szó, de hogy a népdal mennyire alapdolog volt akkor is az életemben.) Ezt vetettem föl, el is fogadták. Katanics Mari volt benne, Ugrin Gábor, szóval egy nagyon illusztris társaságba kerültem akkor be, mint friss karvezető – mert hát én azt nem végeztem el, csak félig, tulajdonképpen. Én valahogy amiket összeszedtem, azok csupa ilyen Jobbágytelke környékére való népdalok voltak, azokból állt össze egy csokor: Megállj, megállj, te kismadár meg egyebek. És amikor elénekeltük, hát először is, amíg énekeltük, addig szinte vákuumos csönd volt a Zeneakadémia nagytermében, és amikor véget ért a népdalcsokor, akkor olyan fergeteges taps volt, hogy én attól kezdve hittem – annál is jobban, mint annak előtte –, hogy egyszólamú népdalokkal is nagyszerűen lehet megteremteni a légkört és a közönséggel elfogadtatni.

Na szóval a népdaltanítást, a Kodály-művekből a népdaloknak a végigvezetését a mai napig csinálom, mert a [Hunyadi] Véndiák Kórusomnak is kedvencei ezek. Ma is ott van például a kórusban egy olyan, akkor alsó tagozatos, negyedikes, hosszúcopfos kislány, Károlyi Évi, aki, mikor tanítottam a Háryt, és feltettük először a Kezdődik a mese tételt, akkor szinte ösztönösen felállt és azt mondja: „Jé Mona néni, ahogy Háry mindig nagyobbakat mond, annál több hangszer csatlakozik a zenekarhoz.” És ez így van, tehát tulajdonképpen remek dolgokat lehet velük csinálni, és a népdalokat az összes Kodály-műben, amiben népdalfeldolgozás van, azt Tarhoson is nagyon szerettük. Olyan szerencsénk volt és mindig elmondom, hogy nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy olyankor taníthattam, amikor ugyan politikailag nem volt a legjobb a légkör, de taníthattunk. Megvolt a heti négy énekóra, és ki lehetett játszani sok mindent. Megtanítottam én simán a műveknek az egyházi szövegét is, hogy tudjátok, ez nem úgy van ám, hogy … tudjátok, ennek azért az a szövege, hogy Tengernek fényes csillaga, és akkor boldogok voltak vele. Igen.

Viszont a másik, amihez csodálatos élményem fűződik, és az megint felejthetetlen, az a Zrínyi szózata. A bemutató idején voltunk akadémisták, és Vásárhelyi Zoltán meghívta az akadémiai kórust a Rádiókórusba. Tehát egy hatalmas kórus kerekedett így ki, és ott aztán mikor megszólalt csodálatosan: „Sárdis városa mëgvételekor ëgy vitéz magára Krőzus királyra akadván…”, az egész hátborzongatóan gyönyörű volt, ahogy elmesélte a szólista…

I.M.: Palló Imre.

S.F.I.: Igen, Palló Imre volt. És az az akkori légkör, ami volt, hát az felejthetetlen, és utána nekem ideadtak az évfolyamtársaim meg a kórustagok jó pár kottát, vagy 20-22 ilyen kottával mentem oda a tanár úrhoz, hogy kérjek rá aláírást. Beállítottam ide és mondtam, hogy „Tanár úr, tessék szíves lenni ezeket aláírni nekünk”. Fogta a tollat, megszólalt közben: „Ez mind forradalmár?” [DERÜLTSÉG.] Mondtam: „Igen, tanár úr”. „Akkor jó.” Hát azt a Zrínyit…! És hogy mennyire fontos azért az a légkör hozzá, ami akkor volt, hogy később az egyik tanítványom – aki aztán kikerült valahová Belgiumba, nagyon jó zenész volt, Abrudbányai Zoli – írta nekem (akkor én már vidéken tanítottam, Békéscsabán), hogy csinálják Párkai tanár úrral a Zrínyi szózatát, de ők nem tudják, hogy mi mit ettünk azon. Szóval nem ugyanaz volt a hatása, akkor, amikor már nem kellett érezni azt a szorongattatást, hogy „Ne bántsd a magyart!” Úgyhogy a másik nagy élmény az életemben ez volt.

I.M.: Elég baj, hogyha a zenén keresztül nem értették ezt, meg a történelmen keresztül.

S.F.I.: Nekem is elég szomorú volt ezt olvasni a levélben, de innen gondoltam, hogy azért más volt az egész légkör akkor … Azóta az összes Kodály-kórust énekelhettem, azokat is, a vegyeskarokat, amiket Tarhoson nem, mert hiszen volt Kollár Évának egy remek kezdeményezése a KÓTA-n belül, hogy „Zengő csudaerdő”. Ami igazából tíz, azt hiszem tíz alkalmat ért meg. Az volt a célja, hogy a kezdő kollégák megfigyelhessék a műhelymunkát, hogy hogyan csinálja egy Sapszon Ferenc, egy Szesztay Zsolt, egy Ugrin Gábor, egy Zámbó István egy-egy műnek a feldolgozását. Péntek délután elkezdtük és vasárnap délelőtt színpadra tettük az illető műsorát. Az kemény munka volt és nem is lehetett, csak kollégákkal megcsinálni, mert itten már arra nem volt idő, hogy megmagyarázza, hogy ott mit nem éneklünk jól vagy ilyesmi. Pont a kitűzött célt sajnos nem töltötte be, mert nem jöttek a fiatal kollégák, úgy ahogy elvártuk. Mi ott voltunk, mi öregek, mert hát én akkor se voltam már fiatal, akkor is már hatvanon felül voltam, mikor ezek mentek. De én meg is haltam volna, ha egy alkalmat ki kellett volna hagyni, annyira csodálatos alkalmak voltak ezek. Máig is azt mondom, köszönet érte Évának, hogy ezt akkoriban kivitelezték a KÓTA-ban, mert nagyon sok nagy Kodály-művet is újraélhettünk ott, az Öregektől kezdve a Jézus és a kufárokig mindent, szinte, mert minden karnagy, aki ott vállalt egy-egy ilyen műhelymunkát, az választott Kodályt is, az természetes volt, úgyhogy nagyon sokat tanultunk ezekből, és nagyszerű volt.

I.M.: Na, köszönjük szépen. Az órámra nézek, hogy haladunk előre időben, és most megint szeretnénk egy kis dalolást hallani.

S.M.: Minden szavára tudnék valamit mondani, valami énekes élményt, sajnos, az én gyerekkoromban még nem léteztek azok a hozzáférhető népzenei felvételek, amiket ma már bárki az interneten is a Zenetudományi Intézet címén elérhet, és ott van gyűjtés helye, ideje, tálalva van; akkor én csak úgy el próbáltam képzelni például a Háryt meghallgatva, a Háryban szereplő népdalokat, hogy szólnak, amikor nem az operaénekes bácsi vagy néni énekli. Hát ehhez aztán kellett még várni sokat, mire ezeket hallhattam különböző gyűjtőutakon. Viszont annyira rárakódtak ezek a gyűjtőélmények, hogy azon gondolkodtam, ahhoz, hogy elénekeljem a Kodály által hallott eredeti formát, ahhoz [ÉRTHETETLEN SZAVAK] már annyira bennem van a később megtanult [ÉRTHETETLEN SZAVAK], de hát ez van, nem baj.

Egyébként mikor utazunk, megyünk Hollókő felé, és mondják, hogy Salgótarján, [ÉRTHETETLEN SZAVAK]

S.M.: [ÉRTHETETLEN SZAVAK, DALSZÖVEGKEZDET] „… de szép község, benn lakni gyönyörűség”. Végig lehetne énekelni a térképet, szerintem ez egy jó feladat lenne a mai diákoknak is, csak hát olyan pedagógusok kellenének hozzá, akik ebbe élményt, lelket visznek. Ha nincs a tanárban, vagy az iskolában egy olyan ember, tanár, aki meg tudja szerettetni a népdalt, akkor sajnos anélkül nőnek föl és akkor idegen marad a számukra mindig is a népdal. Kórusélményként még persze lehet szép, csak a feldolgozás a népdal ízeit nem biztos, hogy megőrzi. Most arra gondoltam, hogy a Mátrai képekből hármat elénekelnék. Nemrég halt meg az utolsó magyar dudás, Pál Pista bácsi, 95 éves korában, aki még hagyományból volt dudás, és ő is gyönyörűen játszotta flótán és dudán is ezeket a darabokat, tehát kár hogy őt már nem tudjuk ide meghívni. Nemrég temettük. Rá is emlékezem ezekkel az énekekkel.

A Mátrai képek dalaiból

- A Vidróczki híres nyája zörög-morog a Mátrába…

- Madárka, madárka…

- Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom…

(Előadja: Sebestyén Márta)

S.M.: Fedémesi asszonyoktól vannak ezek a variációk már, tehát [ÉRTHETELEN SZAVAK] élő díszített formában éneklik ma is. Tehát nem Kodály tanár úr gyűjtötte, nem baj. Szőnyi Erzsi néninek van egy külön kívánsága…

I.M.: Jó! Majd befejezésül. – Egy nagyon rövid választ kérnék egy utolsó, hirtelenjében kitalált kérdésre. Hogyha Kodállyal kapcsolatos szellemi végrendeletet kellene írni, akkor melyik Kodály zenemű, és melyik Kodály-írás szerepelne, a fiatalok figyelmébe, vagy a szélesebb közönség figyelmébe ajánlva? Mit választanál? Amiben úgy érzed, hogy legjobban összefoglalva megtaláljuk mindazt, ami fontos Kodály életművében?

E.L.: Ki a jó zenész?

S.F.I.: Pontosan erre gondoltam én is.

I.M.: És zenemű?

E.L.: Zenemű? Hát azért vitathatatlanul a Psalmus.

S.F.I.: Akkor meg is egyeztünk. [DERÜLTSÉG.]

I.M.: Ebben megegyeztünk. – Akkor nekem most más tisztem már nincsen, mint hogy megköszönjem a közreműködést, a beszélgetést. És szeretném elmondani, hogy legközelebbi alkalmunk egy nagyon fontos, hivatalos aktushoz kapcsolódóan lesz ugyanitt: május 9-én, amikor Perényi Miklós lesz a vendégünk, aki Benjámin fiával jönne muzsikálni, hozzánk. Az lenne a következő zenés beszélgetés. Remélem, hogy szóban is sikerül majd őt kicsit megfaggatni, nemcsak a vonóját és csellóját… És akkor, minden jó, ha jó a vége, dal legyen az ékessége.

S.M.: Kodály tanár úrnak a gyönyörű Nyitra megyei, zobori gyűjtéseiből szerettem volna énekelni a végére, de Erzsi néni Az angol beteget kérte.

I.M.: A kettő nem zárja ki egymást.

SZ.E.: Mehet mindegyik.

S.F.I.: Most énekeld el azt, amit Erzsike kívánt.

S.M.: Azt szeretném elmondani, hogy megütötte tényleg a fülemet, illetve elgondolkodtam Ittzés tanár úr szavain, mert ugye a meghívóban az is szerepelt, hogy kérek-e zongorát és zongorakísérőt, hogy akkor úgy készüljünk. Hát én soha életemben nem énekeltem zongorakísérettel, mert valamiért úgy gondoltam, hogy már annyira megszoktam ezt az előadói szabadságot, amit a népdalgyűjtések után az ember érez, hogy nem biztos, hogy szépen megoldanám azt a feladatot, hogy egy feldolgozást úgy éneklek el zongorakísérettel, ahogy kell. Plusz olyan hangnemben készültek ezek a feldolgozások, hogy többnyire… hát nem éppen az én hangomnak való… Én arra nem mertem gondolni, hogy ezeket lehet transzponálni, szabad transzponálni…

I.M.: Talán nem szentségtörés.

S.F.I.: Volt, aki felajánlotta, hogy szívesen transzponálja neki, csak…

S.M.: És most a Bárdos-hangversenyen mondta a kedves zongorakísérő hölgy, Nagy Márta, hogy éppen erre feni a fogát, hogy velem egy ilyen műsort összeállítson, és nekem a nagy hősöm Basilides Mária, meg Török Erzsi, akik gyerekkoromnak a bálványai, úgy éreztem, hogy az ő hangjukon gyönyörűen megszólaltatják… Képzett hangjuk van, és mégis úgy éneklik a népdalt, hogy az egyszerűen csodálatos. Úgyhogy meg fogok próbálkozni, tisztelettel jelentem, a Basilides Mária-repertoárral, tehát a bukovinai és a gyergyói népdalfeldolgozásokkal. Meg fogom tanulni és akkor majd bemutatom.

Akkor zárásul ezt az én nagyon nagy élményemet, amit azt hiszem, hogy a négylemezes magyar népi antológiából a legjobban hatott rám, Kodály tanár úr Nyitra megyei gyűjtéseiből hallgassanak meg egy párat.

Zobor vidéki népdalok              

- Ne aludj el, szép szememnek világa…

- Segéljen Uram Isten, ahová mink elindultunk…

- Végigmék az uccán, senki se szól hozzám…

- Ej, de kutya kedvem van, három liter bennem van…

- S ittunk, ettünk jó eleget, itt hagyjuk a vendégséget…

- Szent János áldása szálljon mireánk…

(Előadja Sebestyén Márta)

TAPS

S.M.: Erzsi néni egy magyarszováti dalt kért, amely Az angol beteg című hollywoodi filmben többször is visszatér különböző formában. Valamiért a libanoni származású zeneszerzőnek [Gabriel Yared]… illetve én tudom, miért, a rendező [Anthony Minghella] ezt megtalálta és ráparancsolt a zeneszerzőre, hogy ezt használja különböző formákban. Úgyhogy hol Bach-zenében bújtatva el, hol de leginkább a cappella…

I.M.: Nekünk jó lesz az eredeti.

S.M.: Igen. Ez, sokan azt gondolják, illetve külföldiek nem tudták elképzelni, hogy ez valóban magyar ének, mert nagyon gazdagon díszített, és egyből azt mondták hogy: Oh, it’s Arabic. Merthogy az mindjárt arabic vagy nem tudom, turkish, amelyik díszített. Akkor Erzsi néni kedvéért elénekelném ezt a magyarszováti dalt, amelyet a helybeli kántor, prímás és borbély Maneszes Márton, Halmos Béla barátunk kedves jó barátja közvetítésével tanulhattam meg.

Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem…

(Előadja Sebestyén Márta)

TAPS

I.M.: Van itt egy ráadás virág, amit Szőnyi tanárnőnek szeretnék átadni, közelgő születésnapja alkalmából.

TAPS

I.M.: Köszönöm szépen a megjelenést, legyen máskor is szerencsénk![1] Az Utak Kodályhoz sorozat 2. nyilvános beszélgetését (bár 3.-nak van jelezve) Ittzés Mihály írta le hangfelvételről közlésre szánva, de kiadatlan maradt.

[2] Eősze László: Kodály Zoltán gyermekkarai. In: Zenetudományi Tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerkeszti Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Budapest 1957. Akadémiai Kiadó. (Zenetudományi Tanulmányok VI.) 105–132.

[3] Eősze László: Kodály Zoltán élete és munkássága. Budapest, 1956. Zeneműkiadó.

 

[4] Gulyás György: Bűneim… bűneim? Békéscsaba, 1988. [1989.] Békés Városi Tanács, Békés Megyei Tanács, 35-36. [A SZÖVEGET A KIADVÁNY SZERINTI FORMÁHOZ IGAZÍTOTTAM – I. M.] 

[5] Hunyadi János Általános Iskola: a Mogyoródi úti általános iskola, amelyben 1956/57-től ének-zene tagozatos osztályok is indultak, Szabó Helga, majd 1957/58-tól Sebestyénné Farkas Ilona vezetésével. Forrás: az iskola honlapja, http://hunyadi-zuglo.hu/iskolatortenet.

[6] Iskolai énekgyűjtemény II. 11–14 éves tanulóknak. Szerkesztette Kodály Zoltán (a szerkesztésben közreműködött Kerényi György). Budapest, 1944. Országos Közoktatási Tanács. (Nemzetnevelők könyvtára V. A népiskola könyvei 15.) 86. o. 422. szám.

[7] Szőnyi Erzsébetre utal.

[8] Kodály Zoltán levelei. Szerkesztette Legán˙ Dezső. Budapest, 1982. Zeneműkiadó, 698. szám, 206. A szóban forgó tételek: Kodály Zoltán: 33 kétszólamú énekgyakorlat, EMB 1954. 15. szám (c-moll, tonális válasszal), és 55. kétszólamú énekgyakorlat, EMB 1954. 42. szám (d-moll, reális válasszal, a Kodály-levél tanúsága alapján ez utóbbi volt a lapról olvasási feladat). A levelezés közreadója által kérdőjellel 1952-re keltezett levél Sebestyénné Farkas Ilona adatai alapján 1953. május 1. utáni.

[9] „Próbát tettem egy kis háromszólamú [szótévesztés, kétszólamú helyett?] darabbal, három iskolában. Teljesen hibátlanul csak Tarhoson énekelték le első látásra, Pécsett már némi akadozással, leghátul kullogott a budapesti zenei gimnázium.” Kodály Zoltán: Ki a jó zenész? Beszéd a Zeneművészeti Főiskola 1953. évi tanévzáró ünnepélyén. Toldalék. Önállóan megjelent Budapest, 2/1954. Zeneműkiadó, l. .: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok I. Sajtó alá rendezte Bónis Ferenc. Budapest 1/1964. Zeneműkiadó. (Magyar zenetudomány 5.), legújabb kiadása 2007, 2008. Argumentum, 285. o.

[10] 2007 szeptemberében. Forrás: http://www.magyarorokseg.hu/dijazottak_tablazata. Békés-Tarhos jelenéről l. Békés-Tarhos múltja és jövője. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet interjúja F. Pálfy Zsuzsa és Fejes Antal zenepedagógusokkal. Parlando 2016/4. http://www.parlando.hu/2016/2016-4/Dombine-BekesTarhos.htm

[11] Kodály Zoltán: Előszó a Százszorszép. 100 magyar népdal Kodály Zoltán gyűjtéséből c. kiadványhoz. Közreadja Bárdos Lajos. EMB 1/1957. 13/2012. (Virágos sorozat). Újraközölve: Visszatekintés id. kiad. I. 312. [A SZÖVEGET A KIADVÁNY SZERINTI FORMÁHOZ IGAZÍTOTTAM – I.M.]

[12] ÍGY LÁTTUK KODÁLYT PÜSKI 1994?

[13] Eősze László: Kodály Weöres-kórusai – Weöres Kodály-versei. In : Örökségünk Kodály. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2000. Osiris Kiadó, 103-114.

[14] Eősze László: Kodály Zoltán származása és családja. In: Kodály Zoltán és tanítványai. A hagyomány és a hagyományozódás vizsgálata két nemzedék életművében. Szerkesztette Berlász Melinda. Budapest, 2007. Rózsavölgyi, 9-49. o. Vö. : A Kodály-ősök. Egy családfakutatás állomásai. Műhelytanulmány. In: Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. I. Szerkesztette Andrásfalvy Bertalan, Domokos Mária, Nagy Ilona. Budapest, 2004. L’Harmattan, 209–326. : „Vérségi kötelék nélkül”. Egy családfakutatás története. A Magyar Kodály Társaság Hírei, 2012/1, 21-25. Interneten:

http://www.m-kodalytarsasag.hu/hirek/marciusmkt.pdf

[15] Heltai Nándor: „Szívébe fogadott Kecskemét”. Kodály és szülővárosa. Kecskemét, 1982. Kecskemét Város Tanácsa. Kodály származásáról l. 7-11. o. : Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét. Dokumentumok, emlékek. Budapest, Argumentum 2008. 12-21. o.

[16] Németül Weisskirchen: város Szerbiában, a román határ közelében.

[17] Raguhn: kisváros Szász-Anhalt tartományban.