SULYOK LÁSZLÓ[1]

 

NEMES-TÖRTÉNETEK

Budafok-Tétény zenei kultúrája egy élet tükrében (3.)

 

A szív hangjai

Diákok, tanárok, művészek idézik fel emlékeiket

Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.”

(Kodály Zoltán)

 

1.

Nemes Lászlóról – egy tanítvány,

akit nem iskolában tanított

 

Magyar Margit

(Mihalicz Csilla felvétele)

 

Az interjú szereplőjét, Magyar Margitot olyan egykori munkatársaként ajánlotta figyelmembe Nemes László, mint akivel az évek során példás összhangban és eredményesen dolgozott együtt, aki a Magyar Zeneiskolák Szövetségében (MZSZ), későbbi nevén Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségében (MZMSZ) nagyon sokat segített elképzelései valóra váltásában. Tehát interjút szándékoztam készíteni vele, ám úgy alakult a helyzet, s úgy gondolta, hogy a kérdéseimre saját kezűleg írja meg a válaszait. A művésztanár írására az utolsó pontot 2023. július 1-jén tette föl. Vagyis meglehetősen sajátos keletkezésű interjúról van szó. Mielőtt elolvassuk, ismerkedjünk meg Magyar Margit sokrétű, sikerekben gazdag tevékenységének apró darabjaival. 1982-ben lett tagja a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola tantestületének, miután elvégezte a Zeneakadémia – Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, 2000-től Egyetem – középiskolai énektanár és karvezetés, zeneelmélet tanári szakát. 2005-től az iskola vezetője is. A MZSZ munkájában 1992-től vesz részt, 2019-től a szövetség általános elnökhelyettese. 2014 óta elnökségi tagja a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetgének, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak. Szakmai tevékenységében kiemelt szerepe van a tanárképzés és a tanár továbbképzésben való feladatoknak. Több szakmai kiadvány szerkesztője, írója. 1996 óta tanít a Zeneakadémia zenepedagógiai tanszékén módszertant, gyakorlatvezető tanár. 2000-2004 között a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadójaként irányította a terület munkáját. 2004 óta vezeti a MZMSZ akkreditált tanárképzésekkel foglalkozó szervezetét, a Metronom Közhasznú Nonprofit Kft.-t, melynek alapítása (1998) szintén Nemes László nevéhez kötődik. Tanítványai közül ma már sokan hazai zenei életünk kiemelkedő szereplői: zenetanárok, zenekari muzsikusok, szólisták, karvezetők, zenetörténészek, zeneszerzők. Munkáját 1996-ban a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével, 1998-ban Terézvárosért Emlékéremmel ismerték el.

 

„Abból lesz jó vezető, aki nem akar vezető lenni.”

                                                    (Platon)

 

Nemes László csellóművészre-tanárra igazán jól illik a platoni gondolat. Mint ahogy, az a sokszor sokféleképpen emlegetett fontos megállapítás is, mely egész életét jellemzi: ritmust és harmóniát adni gyerekek és felnőttek kezébe életük boldogulásához, irányításához. Nemes Lászlót a dolgok elérték, megtalálták. Bár kétségtelen, visszagondolva pályájának állomásaira, egy idő után jól olvasva a jelekből, már ő döntött a sokféleség, a kreatív gondolatok és tettek sorrendjének alakításáról. Mindannyian – akik elhivatottan végezzük a zenetanári munka feladatait – örömteli, aktív életet élünk. Nemes László is így van ezzel. A mai napig élteti a cselló semmi mással nem pótolható hangszíne, a zenélés örömének átadása tanítványainak. Mégis az ő útja, életpályájának íve e kivételes zenei teljesítmény mellett, mindannyiunknak példa, hogyan lehet – és kell – az egyéni és a közösségi érdekeket összeegyeztetni, a kohéziót teremtő szellemi tartalmakat létrehozni.

 

– Mikor, milyen apropóból ismerte meg Nemes Lászlót?

– Magam a Zeneakadémia elvégzése után kerültem – tudatosan keresve az alapfokú hangszeres zenei oktatással a kapcsolatot – a Tóth Aladár Zeneiskolába, éppen négy évtizede. Kicsit meg is állít e szám, hiszen ez az idő majdnem teljesen fel is öleli ismeretségünket. Ezért is nevezem magam tanítványának, hiszen mindaz, amit napjainkra iskoláról, művészeti nevelésről, irányításról, szervezetek és rendszerek működéséről, működtetéséről tudok, azt tőle is tanultam, mentoriként tekintek kapcsolatunkra. Azt is mondhatnám, ő az egyik tanárom, aki a nagybetűs életre tanított. S bár ez nem közvetlenül hangszeres módszertan, mégis sok apró, a hétköznapi tanítást, munkát befolyásoló ismeretet tanulhattam, kaptam ízelítőt a motivált, művelt tanári, vezetői, az alkotni vágyó emberről… 1986-ban kezdtem rendszeresen foglalkozni az iskolai zenekar működtetésével, ez lett egyik szívügyem a tanításban. Ezt a munkát, az akkori iskola vezetőnk, Kovács Kálmánné – Laci egykori vezetőhelyettes társa a szövetség élén –, majd Wambach Ferencné biztatására kezdtem el, aki 1985-től húsz évig volt igazgatója a Tóth Aladár Zeneiskolának, az egykori VI. kerületi iskolának. A zenekari fesztiválokon, versenyeken már hamar részt vettem, így kerültünk 1991 tavaszán kapcsolatba. A budafoki Nádasdy zeneiskola az ő vezetésével rendszeresen szervezte meg a fővárosi zenekari találkozókat. Az akkori sikeres részvétel után kérdezett meg, hogy a szövetség zenekari bizottságának munkájában részt vennék-e? Így kezdődött, az a pálya, amit az ő támogatásával, figyelmével megtettem az elmúlt három évtizedben.

– Miért kapcsolódott be a Magyar Zeneiskolák Szövetsége munkájába? Mit várt tőle?

– Mert kihívásnak éreztem. Olyan személyiségek közössége volt a szövetség 1992-ben, ami egy fiatal, motivált zenetanár számára nagyon inspiráló volt. De ebben akkori igazgatóm, Kovács Kálmánné – Babszi, sokan így ismerik őt a szakmában – támogatása, figyelme is jelentős szerepet játszott. Pozitív jelzései, biztatása mind abba az irányba mutattak, vállaljak feladatot, legyek aktív. Talán tudatosan biztosan nem vártam semmit. Utólag azt látom, hogy már ekkor megfogalmazódott bennem: amit én gyerekként kaphattam a Bakáts téri általános iskolában és a IX. kerületi zeneiskolában, az egy őrzendő, átadandó érték. A kórus- és a zenekarvezetés, a közösségekben való együttlét számomra mindig is meghatározóan fontos volt. Ezért olyan szakmai programokban részt vállalni, ahol ezekért az „ügyekért” lehet tenni, vonzóvá vált számomra. Két évvel voltunk túl a rendszerváltáson, és már nagyon sok terve volt a szövetség vezetőinek. Ekkorra már a Nádasdy Iskola programjában a teljeskörű művészeti nevelés koncepciója – tantervi programjai is elkészültek. Az 1993. évi közoktatási törvény megjelenésével a zeneiskolák is alapfokú művészetoktatási intézmények lettek. Azaz olyan iskolák, ahol a zene mellett, képző- és iparművészeti, táncművészeti, valamint szín- és bábművészeti ágban lehet a gyerekek képességeit fejleszteni. Fontos pillanat volt ez az év, hiszen ekkor került a törvénybe, hogy a gyereknek joga van a képességeinek fejlesztése érdekében e tanulási folyamatokban részt venni. Nemes László 1990. március 14-én a zeneiskolai igazgatói közösség országos szervezetének létrehozását kezdeményezte. Jól látta, hogy a nagy változások nem csak társadalmi és gazdasági színtéren lesznek jelen. Az oktatás mindig is tükörképe a regnáló társadalmi gondolkodásnak, az irányítók szellemi „értéküzenetének”, így az oktatásban is nagy változások lesznek, mely 1993-ban a törvény bevezetésével el is kezdődött. 1994-től egy ideig nem lehetett új iskolát alapítani, majd 1998-ban megjelenik a teljes művészeti területet átfogó tantervi program a 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet, melynek szakmai irányítását Nemes László végzi. Aktívan vettem részt magam is benne, a zenekari és zeneelméleti programok elkészítésével.

– Mikortól lett a szervezet neve Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége?

– A szervezet megalakulása után pár évig megőrizte eredeti nevét, tehát Magyar Zeneiskolák Szövetsége, a zenei nevelésben szerzett kiemelkedő szerepét is erősítve, majd 1998-tól nevében is jelzi az iskolatípusban bekövetkezett tartalmi változásokat. Így lett a MZSZ-ből MZMSZ azaz Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. (Zárójelben jegyzem meg, hogy az EMU, a European Music School Union, melynek Nemes László elnökségi tagja volt 1992 és 2002 között, mind a mai napig zeneiskolák uniója, annak ellenére, hogy természetesen komplex művészeti nevelés folyik az európai országok többségében.) A szakmai szervezet, mely a vezetői munkát kívánja segíteni, célul tűzte ki, hogy együttműködik minden olyan szervezettel – szakmai, társadalmi, állami, oktatás irányítói – aki fejleszteni kívánja a magyar alapfokú művészeti nevelést, megkívánja őrizni a zenei nevelésben elért eredményeinket. A terület működését szabályozó jogszabályok véleményezésében, valamint a tantervi programok teljes kialakulásában már szervezőként, a tartalomért felelős szakmai irányítóként vett részt a szervezet az ő vezetésével.

– Nemes László elmondása szerint Ön főszerepet játszott 1995-ben, a IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál megszervezésében. Hogyan történt ez? Mi volt az Ön szerepe?

– A IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál az ország egyik első, rendszerváltás utáni legnagyobb szabású eseménye volt, melyen közel 11ezer fiatal – mintegy nyolcezer külföldi és háromezer magyar – vett részt. Hazánkból majdnem mindegyik zeneiskola vállalt benne szerepet. Fogadta a külföldi vendégeket, közös koncerteken játszottak. Az itthoni együttesek egy része a fesztivál nyitóhangversenyén az egyesített kórusokban, zenekarokban is játszott, míg többen a fesztivált záró gálahangversenyen a külföldi együttesekkel közösen vettek részt a programban.

     A fesztivál „motorja”, megálmodója Nemes László volt, akinek addig végzett szakmai munkája eredményezte, hogy az Európai Zeneiskolák Szövetsége egy „volt szocialista” államnak adja a rendezési jogot, melyhez kormánygaranciát kért az Európai Tanács. 1992-ben vettük át Hollandiában a European Youth Music Festival zászlóját, amit mi Spanyolországnak adtunk tovább. Ettől az 1992-es programtól kezdve vettem részt a munkában. Magam Varga György – akkor az abonyi zeneiskola igazgatója – kollégámmal voltunk az operatív helyettesek, s hozzánk csatlakozott az utolsó félévben Hollerung Gábor, aki addigra már sok tapasztalatot szerzett nemzetközi versenyek szervezésében is. A sokféle előkészítő feladat után rám a teljes nyitó- és gálaműsor szervezése maradt. Például Jugoszlávia 1992-es szétbomlása után még az új országok zászlói sem voltak megvarrva, így még az ehhez hasonló feladatokat is meg kellett oldanom. Természetesen a zenei és táncos műsor szerkesztésén kívül, a teljes protokollrend, a biztonsági intézkedések koordinálása mellett, az is, hogy a magyar nyitó hangversenyhez a felkészülést megszervezzem, ami közel 1500 hangszeres gyerek utazását, próbáját jelentette kora tavasszal, a júniusi program előtt. Számomra az egyik legnagyobb élményt és a legfontosabb szervezői, vezetői tudást adta ez a három év. Ugyanakkor egy olyan vezetői magatartást ismerhettem meg Nemes László által, melyben a vezető a végsőkig képes elmenni egy ügy igazáért, minden nehezítő körülményt, problémát csak megoldandó feladatnak lát, s amelyben a lehetetlen kifejezés nem kerülhet be a szótárba. Itt is megláthattam, hogy nincs olyan élethelyzet, amit két felnőtt beszélgetése ne tudna megoldani. Jó érzés arra gondolni, talán ezt a szemléletet tovább tudtam adni. Nemes László elhivatottsága, kitartása, kiterjedt kapcsolatrendszere nélkül nem jöhetett volna létre az ország első ilyen volumenű rendezvénye. A programokról sok helyi tv készített felvételt, akkor még működött Peták István vezetésével a körzeti tv-k hálózata, valamint a nyitó- és gálakoncertet az MTV is rögzítette, talán még az archívumban megtalálható. Felemelő volt mindezt megélni. Az oktatási kormányzatban ezalatt az idő alatt három miniszter is regnált. Andrásfalvy Bertalan oktatási és művelődési miniszter (1990-1993) után Mádl Ferenc (1993-1994), majd Magyar Bálint (1994-1996) vezette a területet. Nemes László képes volt megértetni, átéreztetni a politikai vezetőkkel mit jelenthet a magyar fiatalok számára egy ilyen eseményen részt venni. Képes volt mindenkit a napi érdekek felé emelni, hogy közösen tekintsünk Európa kulturális jövőre!

 

„a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben sem…” (jak.1.8.)

„…Qui in anima divisus est, non permanebit in aliquo…”

                                                                                 (Szt. Jakab levele)

 

– Milyen embernek, valamint szakembernek ismerte meg az évek során Nemes Lászlót?

– Az előzőekből már biztosan kiderült, hogyan cselekedet, milyen eszmék vezérelték, s talán ezen keresztül az is, magam milyen embernek, szakembernek ismertem meg. Ez a kettő azonban szorosan együtt jár. Nincs külön emberi jóság és szakemberi kiválóság. Bár lehet, hogy találkozunk a kettő szétválásával, és nem teljes mértékű egységével, mégis azt gondolom, alapvetően csak egyek lehetünk, különösen a művészeti területen, a pedagógiában. Hiszen ott minden pillanatban nyilvánosan, mások által látható és megítélhető helyzetekben cselekszünk. Rá a legjellemzőbb az az egyensúly, melyről az első mondatban is szóltam már. Az ember, a szakma, a humánum iránti elköteleződés, a közösségei iránti szeretet mozgatja. Csak jóval később tudtam meg róla – minél közelebb kerültünk egymáshoz, talán már barátságnak is nevezhetném, még ha nem is találkozunk heti rendszerességgel –, mennyire fontos számára a család, a gyökerei. Milyen mély szálak fűzték édesanyjához, a szülővárosához, Pápához, hogy milyen energiákkal küzd a családja minden tagjáért. Persze azt is hozzá kell tennem – saját magam életében is látom –, hogy mennyire fontos egy ilyen életpálya megtétele mögött, az a személy, aki az otthon biztonságát, a bizalmat adja mindehhez. Szerencsések vagyunk, mindkettőnk életében van ilyen társ. Példaként állhat mindannyiunk számára, ahogy a személyes és a közösségi, szakmai munkáját, a társadalmi felelősség vállalást egybe építette életében. Kevesek kiváltsága ez, mondhatnánk. De ő ezért rengeteget tett is, hogy így legyen.

– Mit köszönhet a magyar zeneoktatás, a zeneiskolai hálózat Nemes Lászlónak?

– A kérdés így pontosabb: Mit tett Nemes László a XX – XXI. század találkozásánál, hogy a hungarikumként kezelendő alapfokú hangszeres zeneoktatás fejlődhessen a kodályi program bevezetése után negyedszázaddal, a gyerekek számára teljes, komplex művészeti nevelés alakuljon ki Magyarországon? Mert különben azt kell válaszolni egyszerűen, hogy mindent. Az 1952-ben államosított iskolák között több magánzeneiskola is az alapját képezte annak a hálózatnak, mely a Kodály által létrehozott iskolákkal 1990-ig megerősítette az alapfokú hangszeres zeneoktatást. Ekkorra körülbelül 100 ezer gyerek tanul, közel 180 iskolában hangszert Magyarországon, ez nem több, mint a teljes tanulói létszám 6-8%-a. Európában ekkorra már közel 10% ugyanez az adat. Az iskolatípus oktatási törvénybe helyezésekor, 1993-ban ő veszi észre, hogy kimaradtunk az iskolák felsorolásából –, majd minden kapcsolódó rendelet, további törvények megalkotásánál a vélemények kifejtése, a közös gondolkodás létrehozása jellemzi munkáját. Az 1970-es tantervi program alkotásában, a nem sokkal később megjelenő zeneiskolai rendtartás elkészítésében is már szakmai vezetőként vett részt. Figyelme, széles látóköre, pragmatikus gondolkodása mind azt segítették, hogy a területen átfogó és pozitív változások jöjjenek létre. 1998-ban irányítja a tantervi programok kidolgozását, majd 2011-ben a felülvizsgálatát. Azt is hozzá kell tenni, hogy olyan munkatársakat választ maga mellé – Kovács Kálmánné, az MZMSZ általános elnökhelyettese, Ember Csaba elnökségi tag, Tamás Zsuzsanna, Bekényi József MZMSZ-titkár –, akiknek pedagógiai kultúrája, szervezői, vezetői készségeik támogatják terveit. Pontosan látja és tudja, hogy csak a közösség ereje az, amivel átvihető, megértethető mindenkivel a művészeti nevelés semmi mással nem pótolható hatása, a gyerekek fejlődéséhez, ami egyben a társadalom jövője is. Ezért is szervezett rendszeresen zenei nevelési konferenciákat, melyeken a szakmai közösségek állásfoglalásai kijelölték a következő évek feladatait. Stratégiai gondolkodása, sosem a hétköznapokról szóltak, szólnak. A vízió érdekelte, érdekli. Az a jövőkép, amiben ez az iskolatípus elérhetővé válik minden gyerek számára. Sokat tett ezért a közösségért. A hálózat és a hálózatban tanítók megbecsüléséért. Örülök, hogy most elkészülhet ez a kiadvány. Bár kötődik otthonához, Budafokhoz, mégis talán kaphat olyan nyilvánosságot, hogyha például valaki kutatáshoz szeretné felhasználni, megtalálhassa… Összegezve a tettek: az állami zeneoktatás iskolai hálózatának védelme, a komplex művészeti nevelés tantervi programjainak elkészítése, az ország iskolai hálózatának működését segítő országos szakmai szervezet (MZMSZ) létrehozása, a budafoki Nádasdy Kálmán művészeti iskola (1970-ben még zeneiskola), a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar (az egykor általa vezetett iskolai zenekarból) alapítása. Ezt köszönjük, ami valójában nem megköszönhető. Csak remélhetjük, hogy a közösség tiszteletének és szeretetének egy-egy megnyilvánulása üzenet számára.

– Van-e még kapcsolatuk egymással? Ha példaként állítható mások elé, akkor miben, miért?

– Sosem szakadt meg a kapcsolatunk e három évtized alatt. Mindig őszinte bizalommal fordulhattam felé, bármilyen kérdésben. Tanácsot, véleményt is őszinte szóval kaptam. Mind e mellett, egy-egy, a munkámat érintő visszajelzése fontos, további energiát adó lépcsőt is jelentett számomra. Magánemberként szereti a jó társaságot, az asztali „áldásokat”, a kötetlen együttléteket. Öröm együtt lenni vele, egy-egy általa megszervezett ünnepen… Példát, példaképet, életutat mindenki magának választ. Nemes László életútja minél nagyobb nyilvánosságot kaphat, annál inkább hiszem, hogy sokak számára lehet majd példa a közösséget, a gyerekeket szolgáló magatartása, társadalmi felelősség vállalása, a zenével való legtisztább együttélése, kapcsolatainak hálózata, melyek nem ismerik az idő és a kor, korszakok fogalmát. Magam lassan bejárom a választott utam, melyben az ő hatása számomra mindenképpen érezhető, tapintható. Hálás szívvel gondolok erre. Bízom benne, hogy magam is megtaláltam, hogy kinek, kiknek adjam tovább az életút köveit.

 

 

2.

Csodák a zeneiskolában

 

Hegedűs Endre

 

Hegedűs Endre Kossuth-, Liszt Ferenc- és Cziffra György-díjas zongoraművész és zenepedagógus 1980-ban végzett a Liszt Ferenc Zeneakadémián, ahol tanára volt Antal István, Kocsis Zoltán, Rados Ferenc, Schiff András és Hajdú Anna. Ezután gyakran vett részt az argentin klasszikus zongoraművész, Bruno Leonardo Gelber és Vásáry Tamás mesterkurzusain. A nemzetközi és a hazai hangversenyélet (el)ismert szólistája. Tíz nemzetközi zongoraverseny díjazottja: többek között Olaszországból elhozta két verseny I. helyezését, Ausztráliából a II. díjat és a legjobb kamaramuzsikusnak járó különdíjat. Külföldi fellépései során eljutott – az említett országokon túlmenően – Angliába, Ausztriába, Belgiumba, Bulgáriába, Csehszlovákiába, Finnországba, Franciaországba, Görögországba, Hollandiába, Japánba, Jugoszláviába, Kanadába, Lengyelországba, Németországba, Norvégiába, Olaszországba, Romániába, a volt Szovjetunió területére, Svájcba és az USA-ba. 1989 és 1992 között a Szapporói Állami Egyetem vendégprofesszora volt. Azóta is minden évben visszajár Japánba koncertezni és tanítani. Évente több alkalommal fellép a Magyar Rádióban, ahol eddig 12 zongora- és kamaramű mesterszalagját készítette el. A rádióban több mint 270-szer volt hallható. A Hungaroton készítette Bellini-Liszt CD-je 1993-ban elnyerte a Nemzetközi Liszt Hanglemez Nagydíjat. A magyar tv-társaságok eddig nyolc koncertfelvételt készítettek vele és mutattak be. Televíziós szerepléseinek száma közel 90. Fellépéseinek száma meghaladja a 3800-at. Felesége Hegedűs Katalin zongoraművész, akivel gyakran lépnek fel négykezes darabok előadásával. Szerepeltek a Budafoki Dohnányi Zenekarral is. Három felnőtt gyermekük van.

– Az interneten ráleltem egy elgondolkodtató és nagyon igaz mondására, íme: „Tudom, hogy a zene gazdagítja és gyógyítja a lelket, és segít az embereknek a mindennapi élet nehézségeinek a legyőzésében. Az én hivatásom az, hogy ezt szolgáljam.” Úgy vélem, nem friss felismerésről van szó, ez már akkor, évtizedekkel korábban formálódott, létezett a gondolkodásában amikor kezébe vehette művészi és tanári diplomáját a Zeneakadémián. Most azonban mégis az érdekel, tárgykörünkből következően, hogyan került Budafokra, Nemes László zeneiskola-igazgató közelébe?

– Nemes Lászlóval az első találkozás, mondhatni így, még az ősidőkben volt, amikor feleségemmel, Hegedűs Katalin zongoraművésznővel friss házasként meglátogattuk. Nemes László igazgató úr ugyanis, a budafoki zeneiskola akkori igazgatója meghívta Katicát a zongora főtárgy tanítására és – ami ezzel járt – zongorakíséreti feladatok ellátására. Ami tudvalevőleg azt takarja, hogy a többi hangszeres is zenekíséret mellett ad elő szép muzsikákat, közben fejlődnek és így vizsgáznak.

– Feleségével azonos a vezetéknevük, más szóval névrokonok?

– Nem, nem névrokonság ez, Katica felvette az én nevemet. Amúgy Frei Katalinnak hívják, budafoki sváb család sarja. De most már 44 éve vezet engem, mert én vagyok a férj ura, foglalt. Diákszerelem, diákházasság volt a miénk. Szombaton megtartottuk az esküvőt meg a lakodalmat, aztán kimentünk a budafoki zeneiskolába. Drága szüleim persze támogattak bennünket, noha kis fizetésű közalkalmazottak voltak. De valamilyen jövedelem után kellett nézni, és jól jött ez az ajánlat. Tehát a tanintézetben találkoztunk, illetve találkoztam Nemes Lászlóval.

     – Mi volt a benyomása?

     – Nagyon kedves ember volt… Én csak azt tudom még ezen túlmenően róla, hogy egy izgő-mozgó, soha nem nyugvó ember, aki állandóan sietett és rohant és szervezett. Kiváló szervező, és ez a további évtizedek során megmaradt bennem. Csodáltam őt, munkabírását, az embereket közel hozni képes aurájáért, ami Laciból tényleg áradt és árad mindmáig.

     – Nekem azt mesélte, hogy később Önnel is kiváló munkakapcsolatba került, miután rendszeresen fellépési lehetőségeket teremtett, például az általa elindított Tétény-Promontor Kulturális Napokkal, melyet jó ideje már Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválnak neveznek, és meghívta Önt előadónak, s ezeket a meghívásokat Ön mindig szívesen és önzetlenül el is fogadta. Meg tudja ezt erősíteni?

     – Igen. Sokszor voltam szólistája az általa szervezett zenekarnak. Neki ugyanis volt egy álma, régtől, hogy az általa vezetett iskolának legyen zenekara. Majd megalakult ez a zeneiskolai zenekar, és addig nőtt és terebélyesedett, amíg megszületett a Dohnányi szimfonikus zenekar, melyet sokáig vezetett, amelynek a lelke, a motorja volt. Ez az együttes minőségi szinten egyre magasabbra és magasabbra jutott. Most már régóta örökös karmester címmel szokta hallgatni a próbákat, és mindmáig ott van a zenekar nagy hangversenyein. A vezető karmester Hollerung Gábor, akinek az irányításával a zenekar közben nemzetközi hírű, idehaza vezető együttessé nőtte ki magát. És ezt mind Laci bácsinak köszönhetjük.

     – Említette, hogy sokszor volt szólistája a Budafoki Ifjúsági Zenekarnak, illetve az ebből kiforrt Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarnak. Honnan maradtak meg képek az emlékezetében?

     – Nyilván több budafoki hangverseny élménye, hangulata megmaradt bennem, főleg azonban az a koncert, melyet a Zeneakadémián játszottunk, meg a fertődi kastély tükörtermében. Csodálatos emlékek fűződnek mindezekhez. Laci bácsi vezényletével játszottuk például Haydn D-dúr zongoraversenyét… Jelzem, most játszottam február végén Kiotóban, Japánban zenekarral egy szép koncertteremben Haydnnak ezt a művét. Nem olyan nehéz zongoraverseny, pláne egy profi zenésznek, no de ezt szívvel kell eljátszani, és úgy, hogy csak a madárcsicser’, az életvidámság és az istenszeretet hangozzék belőle. Úgy már nem olyan könnyű… Laci bácsi ezt vezényelte nekem… És játszottuk még Mozart G-dúr zongoraversenyét is, Köchel-száma: K. 453, ami csak azért érdekes, mert nagyon sok zongoraversenye van Mozartnak. De a zongoristák többsége, mondjuk tíz versenyművet játszik ezekből, vagy pedig vannak a zeneenciklopédisták, az olyan zongoristák, akik elhatározzák, hogy mind a 27 zongoraversenyt megtanulják és följátsszák CD-re. Hát én szerencsére nem vagyok ez a típus. Én is Mozart zongoraversenyt játszom, de azt ismételten és örömmel… És Laci bácsi vezényelte nekem ezt a G-dúr koncertet, ami tényleg egy egészen tüneményes, kedves, kecses, karcsú, mit mondjak, hihetetlenül érzékeny, de ugyanakkor természetes mű, amit a gyerekek jól el tudnak játszani… És mire emlékszem még? – teszi fel a kérdést önmagának a világot járó, magas kitüntetésekkel elismert zongoraművész. – A Zeneakadémián játszottuk Liszt Esz-dúr zongoraversenyét, méghozzá kétszer is, két egymást követő napon. Ezt a művet kísérni már nem gyerekjáték. De mindig is arról volt híres ez a zenekar, hogy egészen fiatalok a tagjai, és egész magas szinten tudnak illeszkedni abba a nagy együttesbe, ami a szimfonikus zenekar, amit annyira szeretek; csodálatos dolog egy zongorával együtt muzsikálni és versenyre kelni, amire a zongoraverseny lehetőséget ad. Ez a gyerekekre is nagy hatással van. Tulajdonképpen a szimfonikus zenekar a legbonyolultabb emberi együttműködés egyike. Miért? Mert a szimfonikus zenekar jó esetben hosszú, sok esetben 15-20 év tanulás után profivá vált muzsikusokból áll. A profivá válás egyik nagyon fontos kritériuma az, hogy a muzsikus egyéniség legyen, hogy el tudja mondani az adott művel kapcsolatban az ő személyes érzéseit… Zárójelben: ezért nem működik igazán a gépi lejátszás, noha van ilyen feldolgozás, vagyis gépi Mozart, gépi Beethoven, sőt már meg is írják, megírja a szoftver magát a művet; de az nem ugyanaz, mert kell hozzá az egyéniség, kell az, hogy az én lelkem tükrén keresztül menjen. Nos ebben jeleskedik ez a zenekar. Akkor is, mikor ifjúsági együttes volt Laci bácsi vezetésével, és később is.

     – Gondolom, vannak Nemes Lászlóról zenén kívüli élményei is, hiszen mindketten Budafok-Tétény díszpolgárai.

     – Ez valóban így van. Emlékszem, hogy nem egyszer megkértek, hogy írjak méltatást róla, amikor felterjesztették egy-egy kitüntetésre. Nem én voltam a kezdeményező, a felterjesztő, én egyszerűen közreműködtem. Mindig az jutott eszembe, hogy egy igen méltó embert terjesztett föl az a valaki más, az önkormányzat, vagy egy muzsikustárs, és örömmel adtam, melegen az ajánlásomat ahhoz, hogy ismerjék el Laci bácsi munkáját. Mert akárhogy is nézzük, nem nagy pénzekért dolgozott, inkább még, szerintem, a saját pénzét is belerakta abba, hogy a muzsika továbbmenjen, hogy a növendékek jól felkészülten el tudjanak indulni a versenyeken, hogy eredményt elérve később a zenész pálya felé érkezzenek meg, vagy pedig maradjanak egy életre zeneszeretők. Mert ez a zeneoktatás célja. Nem az, hogy művész legyen bármi áron bárkiből. És itt eszembe jut Kodály Zoltánnak az a híres mondása, hogy nem az az érdekes, az a fontos, hogy ki az Operaház igazgatója, hanem hogy Kisvárdán ki a zeneiskola igazgatója. És ebben nagy igazság van. Laci bácsi, mint a nemzet munkása, megérdemelné még a Szent István rendet is szerintem, mert gyerekek ezreit, talán tízezreit vitte közelebb a zenéhez.

     – Itt, a XXII. kerületben él egy szép hagyomány, még pedig az, hogy a 90-es évek közepén alapított díszpolgári cím kitüntetettjei minden esztendőben összeülnek egy baráti beszélgetésre, véleményt cserélnek, örülnek egymásnak…

     – Valóban nagy örömmel találkozunk minden évben. Általában a Lics pincében jövünk össze, a Lics házaspár jóvoltából... Épp a közelmúltban távozott el a családfő, Lics László… A család adja a helyet, a vacsorát, tehát biztosítja a vendéglátást. A díszpolgárokon kívül szoktak lenni meghívott vendégek is. Beszámolókat hallgatunk meg az egyes díszpolgárokról, amit Mészáros Péter díszpolgártársunk, egyetemi tanár vállal magára. Összeszedi az információkat, és videón levetíti, illetve jó ideje már digitálisan, fájlokban mutatja be mondanivalóját, nagyon vidám másfél órát teremtve ezzel nekünk. Megemlékezünk tehát a társainkról, az elejétől kezdve, így Laci bácsi az elején van, mint az egyik legkorábban kitüntetett. Jó kedvűen állunk aztán sorfalat a közös fotóhoz. Idén Lics László felesége kapta meg a díszpolgári címet, teljesen megérdemelten, mert elképzelhetetlenül sok jótékonysági akciója van a családnak.

     – Ahogy hallgattam a mondatait, kihallottam belőlük a tiszteletet, de talán még többet is, amit Nemes László iránt érez. Úgy gondolom, ez az érzés végigkísérte a kapcsolatukat. Ma is így érez?

     – Igen, és valóban, mondhatom, folyamatosan. Barátok vagyunk. Ez egy olyan barátság, olyanfajta szeretetkapcsolat, amelynek nincsenek alapvető kritériumai, mint például az együtt töltött minőségi idő. Nekünk erre nincs szükségünk. Zenészek vagyunk, félszavakból is megértjük egymást, és ha találkozunk, ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Úgy érzem, ő egy kicsit olyan, mint én. Ha lejön, mert még mindig, 87 évesen is megjelenik a budafoki piacon, hogy ezt vagy azt vásároljon, akkor nem tud két méternél többet megtenni, akárcsak én, hogy valaki rá ne köszönjön, hogy valaki meg ne állítaná: hogy vagy, Laci bácsi, hogy vagy, Bandikám, mikor játszol nekünk? Ez olyan csodálatos és megfizethetetlen ajándéka a Jóistennek, amit szerintem Nemes László, Laci bácsi is átérez, és szerintem az ő szívében is hála van.

 

 

Sulyok László: Nemes történetek. Budafok-Tétény zenei kultúrája egy élet tükrében c. közeljövőben megjelenő könyv Parlandóban korábban megjelent részletei részletei:

 

87 ÉVES Nemes László gordonkatanár, a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola és Általános Iskola és a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar alapító igazgatója, a Magyar Zene- és Művészeti Iskolák Szövetségének alapítója. Sulyok László: Emlékforgácsok a tölgyfa árnyékából. Részlet a szerző Nemes-történetek– Budafok-Tétény zenei kultúrája egy élet tükrében c. készülő könyvéből (Parlando, 2023/4.)

 

Sulyok László: Nemes-történetek. Budafok-Tétény zenei kultúrája egy élet tükrében. A szív hangjai. Részletek a XXII. kerületi Önkormányzat kiadásában a közeljövőben megjelenő könyvből: Hollós Máté, Biller István, Batke Márta és Némethy Szilvia, továbbá Arató László idézi fel az emlékeiket a 87 éves Nemes Lászlóról, a XXII. kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola alapító, címzetes igazgatójáról (Parlando 2024/1.)

 

 [1] Sulyok László magyar-történelem szakos középiskolai tanár, újságíró, publicista könyvének főszereplője Nemes László gordonkatanár, a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola és Általános Iskola és a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar alapító igazgatója, a Magyar Zene- és Művészeti Iskolák Szövetségének alapítója. A XXII. kerületi Önkormányzat kiadásában a közeljövőben megjelenő könyvből több folytatásban közreadjuk azokat az emlékezéseket, amelyekben Nemes László egykori növendékei, kollégái és művésztársai felidézik az együtt töltött évek, évtizedek emlékeit. A fotók a parlandóbeli közreadást díszítik. (A Szerk. megj.)