Fordította, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Hamburger Klára

Balassi Kiadó Budapest, 2020

A mű eredeti címe: Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie

[Reprint: Éditions d’aujourdhui, az eredeti facsimile kiadása] (Les introuvables) Szerkesztette: Kertész Márta

A borítón Falusi cigányzenészek, 1855. Valerio

 

 

Létrejötte pillanatától fogva kiátkozott könyvet vehet a kezébe az olvasó. A Magyar Roma Történeti Könyvtár második kötete Liszt Ferencnek egy olyan művét adja közre, amelyről a legkevesebb, amit elmondtak, hogy jobb lett volna meg sem íródnia. Az anatéma azonban oktalan és igaztalan. Mert igaz ugyan, hogy e könyvben Liszt téves következtetéseket is megfogalmaz, csakhogy egy zseninek még a tévedései is tanulságokkal bővelkednek. És korántsem csupán tévedések olvashatók kötetünk lapjain, hanem pótolhatatlan meglátások alkotásról, tehetségről, zenéről és zenészekről, mindenekfelett a cigány zenészekről és arról a muzsikáról, amely évszázadok óta világhíres fejleménye a magyar kultúrának.

 

Előszó

 

Részlet a könyvből