Kiadás ideje: 2021
Kiadó: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

 

   A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, az ELTE TÓK kiadásában jelent meg Szabadi Magdolna Anna könyve 2021-ben A könyv tudományos igényességgel és részletességgel járja körül, bőséges szakirodalmi hivatkozásokkal a zene és terápia közös határterületét. A két terület külön-külön is nagyon szerteágazó, közös halmazuk nehezen leírható.

Az első néhány oldalra a szubjektív előszó után a szociális kompetencia fogalma, tartalmi sajátosságai, a szociális kompetencia modellezése témák kerültek, majd ennek a kompetenciának sokrétűségéről olvashattam. Ezt követi a terület fejleszthetőségének problematikáival foglalkozó rész példákkal is.

A 31. oldalon kezdődik „A zene szerepe a szociális kompetencia fejlesztésében” című rész, ami zenei előképzettségem okán egyre érdeklődőbbé tett. Érdekes és nehezen megfogható területek kerültek terítékre: élmény, hatás, befogadás, ismeret, tudás, ízlés, megértés és jelentés.

A negyedik nagy fejezetben Szabadi Magdolna Anna a zeneterápia (fogalma, történetisége, gyakorlata és neurológiai kutatások) felé irányítja az olvasó figyelmét.

A könyv elolvasásában ösztönző ereje volt annak, hogy hogyan tudott a szerző a hallgatók zeneterápiás tapasztalatairól információkat szerezni. Erre fókuszál az egész ötödik fejezet.

Nagyon érdekes a zene szerepe ebben a szituáció-sorozatban, nagyon más, mint egy zeneirodalom órai megközelítés, de talán nem is annyira eltérő, némely esetben például az éneket tanító sokoldalú szerepét tekintve (személyiségtől, helyzettől függően).

Szabadi Magdolna számára személyes megérintettsége nagy erejű motiváló erővé vált a könyv megalkotásához és a kísérletek megvalósításához.

Foglalkoznunk kellene azzal a ténnyel, hogy bár a zeneterápiában eszközjellegű a zene, de nem áll ellentétben a pedagógiával és a művészi alkotással, előadással.

Érdemes megismerni a zeneterápia módszerét, hatását és elméleti hátterét. A gyógyítás a zene erejével, az alkotás a lámpaláz eltűnésével ismert tények és szinte hihetetlen annak, aki folyamatos zenei képzés közegében nőtt fel.

Az ELTE TÓK-on a könyvben olvasható módszertanra épülő szakirányú pedagógus továbbképzés kidolgozása zajlik Szabadi Magdolna kezdeményezésére, ennek engedélyezése után válik lehetővé, hogy olyan saját tapasztalatot szerezzünk a kurzuson a zene segítségével, ahol különböző érzelmeket megélhetünk és kifejezhetünk a közösségben.

 

Dr. habil. Kismartony Katalin egyetemi docens

ELTE TÓK Ének-zenei Tanszék

 

ELŐSZÓ (pdf)

 

31–41. oldal (pdf)