TURCSÁNYI EMIL 100[1]

 

(Ózd, 1922. III. 31. –)

 

zeneíró, karvezető, tanszékvezető egyetemi tanár

(Középiskolai ének-zenetanár; Népművelési Intézet-munkatárs; Zeneművészeti Szakközépiskola, Győr-tanár, majd igazgató; Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneiskolai Tanárképző Intézet Miskolci Tagozat-igazgató és zeneelmélettanár; Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetek igazgatója, elmélettanár);

 

I.

Hosszú éveken keresztül hasznos tagja volt a Parlando szerkesztő bizottságának is. Zeneművészeti tudását számos esetben tette közkinccsé írásban.

 

 

,Agócsy László, Bárdos György, Friss Gábor, Kalmár Márton, Kontra István, és Turcsányi Emil

 

 

Turcsányi Emil: A zenei ismeretterjesztésről (Parlando, 1962/12.)

Turcsányi Emil: Mit jelent a bitonalitás (Parlando, 1964/2.)

Turcsányi Emil: Mit jelent … a poliritmia és a polimetria (Parlando, 1964/4.)

Turcsányi Emil: Mit jelent … a poliritmika és a polimetria? (II. rész) (Parlando, 1964/5.)

Turcsányi Emil: Mit jelent … a monotematika? (Parlando, 1964/9.)

 

II.

Turcsányi Emil hozzászólása az Országos Zenepedagógus Szakosztály II. kongresszusa


Turcsányi Emil
, a győri Zeneművészeti Szakiskola igazgatója hangsúlyozta a zeneiskolák és közoktatási intézmények közti kapcsolat fokozottabb elmélyítésének szükségességét.

 

http://www.parlando.hu/1963/1963-5/1963-05-06-Szakosztaly_elemei/image012.jpg„Igen nagy problémát jelent ma is az általános iskolák énekoktatásával való szoros együttműködés. Sok különjárat van, sok hiábavaló időtöltés.

 

Engedjek meg ezzel kapcsolatban, hogy egy szerencsés kísérletet említsek, a soproni iskolarendszert. Sopronban sikerült két iskolában egyesíteni a zeneiskolában tanulókat. Ezzel az eljárással lényegében megszűnik a keresztben oktatás, az általános iskolákban zenei szakemberek tanítják az éneket, tehát tulajdonképpen egy közbevetett megoldás jött létre az általános iskolai képzés és a zenei általános iskola között. A tanulók heti négy órában tanulják az éneket, tehát így szerencsésebben és eredményesebben folyik a tanítás.

 

Javaslom, hogy ezt a módszert az illetékesek vizsgálják felül, próbálják ennek az egészséges oldalát kitapasztalni és más területen is hasznosítani.

 

Ugyancsak központi kérdés a zenei általános iskolákkal való kapcsolat. Örvendetes tény, hogy szaporodnak a zenei általános iskolák, s ez ma már sikeresen folyik. Van azonban még néhány probléma ezzel kapcsolatban. Többek között ijesztő a zenei általános iskolák nagy létszáma, mégpedig olyan szempontból, hogy nem tudjuk, hogy a zenei általános iskolát végzett tanulók hogyan folytatják majd tovább a tanulmányaikat. Tudjuk azt, hogy a zenei tagozatú gimnázium ezt a kérdést részben megoldja, de nem teljesen. Nem elégedhetünk meg csupán azzal, hogy zenét szerető és zenéért lelkesedő tanulókat bocsássunk ki a zenei tagozatú gimnáziumokon keresztül.

 

Azt hiszem, hogy az idefordított erőfeszítések sok-sok hatását és előnyét még messzebbmenően lehetne kihasználni. Gondolok arra, vajon a zenei általános iskolát végzett tanulókat nem lehetne-e olyan szakgimnáziumokba irányítani, ahol például a művelődésügyi dolgozókat képeznék ki. Nem lehetne-e olyan népművelőket nevelni bizonyos szakgimnáziumon keresztül, akik zeneileg megalapozottak, mert zenei általános iskolát végeztek.

 

(Parlando 1963/5-6., 1-32. p.)

 

 [1] A Parlando szerkesztője sajnos lapzártáig nem tudott érdemi információhoz jutni egykori szeretett tanárának, igazgatójának hollétéről.