AVASI BÉLA 100

 

(Budapest, 1922. VII. 20. Szeged, 2002. IV. 14.)

zeneszerző, zenetudós

 

Avasi Béla

(MTVA Archívum)

 

 

A Budai Állami Tanítóképzőben érettségizett és népiskolai tanítói képesítést (1942), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Szabó Ferenc és Veress Sándor tanítványaként zeneszerző oklevelett szerzett (1947), zenetudomány–népzene szakon végzett (1953), a zenetudomány kandidátusa (1987.

 

Varga község (Baranya vármegye) népiskolai tanítója (1942–1949), majd Kodály Zoltán ösztöndíjasaként részt vett Lajtha László népzenei gyűjtésében (1950–1953). Tanulmányai befejezése után az Országos Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályán Rajeczky Benjamin és Vargyas Lajos munkatársa (1953–1961), a Szegedi Tanárképző Főiskola, ill. a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Ének-zene Tanszéke főiskolai tanára (1961-től).

 

Tudományos pályafutását népzenekutatóként kezdte: Kodály Zoltán ösztöndíjasaként részt vett Lajtha László népzenei gyűjtésében (1950–1953), egyúttal vizsgálta a magyarországi népi hangszerek történetét. Később érdeklődése a népzene és a zeneelmélet határterületei felé fordult, ill. részt vett a zeneelmélet főiskolai oktatási reformjának kidolgozásában. Jelentős eredményeket ért el a magyar és rokon népek ősi népzenéjének vizsgálata, s ezzel összefüggésben a tonalitás jelenségének tisztázása terén. Lajtha László hagyatékának feldolgozója (1963-tól).

 

Főbb művei:

A széki banda harmonizálása. Lajtha László gyűjtése és lejegyzése alapján. (Néprajzi Értesítő, 1954);
Ötfokúságból hétfokúságba. (Ethnographia, 1956);
A magyarországi tekerő hangkészlete. (Néprajzi Értesítő, 1959);
Hangközök a főiskolai zeneelmélet-oktatásban. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1970);
Hangrendszerek és moduszok. 1–3. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1978–1983);
A tonális válasz Bach „Das Wohltemperiertes Klavier” c. műve fúgáiban. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1982);
A tonális válasz az európai többszólamú műzenében és népzenénkben. Kand. értek. (Szeged, 1985);
Lajtha László lejegyzési módszere. (Magyar Zene, 1993).

 

Tankönyvei:

Zeneelmélet. I–II. köt. (Bp., 1964–1965);
Ének. 1/a–1/b. Főiskolai tankönyv. Többekkel. (Bp., 1967, 2. kiad. 1968);
Zenetörténet. 2. Rokokó, korai romantika, a bécsi klasszikusok. (Bp., 1969);
Ének. Tanárképző főiskolai tankönyv. (Bp., 1974, 2. kiad. 1987);
Zeneelmélet. Főiskolai tankönyv. (Bp., 1973, 3. kiad. 1987).

 

 

AVASI BÉLA

A vikáriáló szext és a modális válasz analógiája[1]

 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/18319/

 

 

Függelék:

Dombiné dr. Kemény Erzsébet: Bensőséges megemlékezés Avasi Béla (1922. VII. 20. – 2022. IV 14.) főiskolai tanár 100 éves születésnapján

(Parlando, 2022/4.

 

 

 [1] Avasi BélaA vikáriáló szext és a modális válasz analógiája. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei: tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (4). pp. 175-183. (1989)