Indul a Fejlesztő zenepedagógus szakirányú továbbképzés

 

A 2023–2024-es tanév szeptemberében indul egy teljesen új, két egymásra épülő szakirányú továbbképzés:

 

1/ Fejlesztő zenepedagógus az iskola előtti nevelésben (60 kredit) főként az óvodai korosztály pedagógusai számára

2/ Fejlesztő zenepedagógus (120 kredit) a 3-12 éves kori zenei fejlesztés pedagógiai munkájára készít fel

 

A képzés helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Campus, Budapest 1201, Török Flóris utca 227-229.

Jelentkezés: az Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapján megjelent feltételek alapján    www.AVKF.hu

 

A képzés bemutatása

 

A NAT értelmében követelménnyé vált az ének-zene órákon a képességek, kompetenciák fejlesztése, amelynek eddig rendszeres, pedagógiailag felépített módszertana nem volt. Ezért vált időszerűvé a képességeket fejlesztő zenepedagógia elméletének és rendszerezett cselekvési technikájának kidolgozása. Kodály Zoltán utasításait követve jött létre a fejlesztő zenepedagógia szakterülete.

 

Az Oktatási Hivatal a Látható hangok óvodás fejlesztő program szemléletére alapozva az EFOP-3.2.2. –VEKOP -15-2016 programjában elindította a Fejlesztő Zenepedagógiai tankönyv- és taneszköz sorozatot, amely 2021 májusában elkészült. Az indítandó képzéseken a kialakult modern ének-zenei taneszköz-rendszert és alkalmazását szándékozunk megismertetni. A bemutatás a Parlando.hu számaiban olvasható (lásd a Felhívás végén).

 

1/ Fejlesztő zenepedagógus az iskola előtti nevelésben (60 kredit)

Az utóbbi évtizedben erősödött a kutatás az akusztikai, zenei-nyelvi érzékenység pedagógiai jelentősége iránt. A kommunikációs/nyelvi képesség alapja a jó hallás, melynek rendszeres, korai gondozása hiányzik az oktatási rendszerből.  Az indítandó képzéssel ezt a hiányt szeretnénk legalább részben pótolni a Látható hangok taneszköz és a fejlesztő pedagógiai szemlélet segítségével.

3 éves kortól a hangok felfogása, a hang tulajdonságainak összehasonlítása, egyre finomabb megkülönböztetése és elemzése után a fokozatos jelképzés, valamint a grafikus, ikonikus jelekből életre keltett hangok játékosan olyan pályát építenek ki az agyban, amin később a betűk, számok írása gyorsan, automatizáltan futhat. A diszlexiás gyerekeknél sokszor ezen alapképességek gyakorlása hiányzik. Ezek a fejlesztések a gyermekek szenzitív periódusainak ismeretében főként a 3-8 éves korban hatékonyak. Az esélyegyenlőség kompenzálása is ekkor szükséges és lehetséges. A tervezett képzés ezt a célt szolgálja.

A Fejlesztő zenepedagógus az iskola előtti nevelésben megnevezés arra utal, hogy a képzésben részt vevők sokoldalúan alkalmazhatják tudásukat a normál óvodai neveléstől a zeneóvodák, fejlesztő központok sajátos feladatáig a munkahely és személyes érdeklődés függvényeként. A képzés taneszköze jelentős segítséget ad a gyermekek iskolai előkészítésében.

 

2/ Fejlesztő zenepedagógus (120 kredit), mely a 3-12 éves kori zenei fejlesztés pedagógiai munkájára készít elő.

A fejlesztő zenepedagógia szakterületének megerősítése céljával átfogó szakirányú képzés indul a Fejlesztő zenepedagógus szakirány megjelölésével. Az iskolai ének-zenei nevelés befogadó és fejlesztő változatának szükségességét a nemzetközi szakirodalom és a NAT is hangsúlyozza. Ez jelentős szemléletváltozást jelent az ének-zenét oktató, különösen az alsó évfolyamokon tanító pedagógusok számára.

Amikor fontos ismereteket adnak át, a folyamatos zenei aktivitás közben kiemelten kell foglalkozniuk a gyermekek zenei képességeinek fejlesztésével, melyek a tanulási képességeket is serkentik.

Az új NAT heti két ének-zene órát biztosít az elsőtől az ötödik osztályig. A tankönyvek ennek az életkori sajátosságok miatt hatékonyabban fejleszthető korosztálynak készültek. Ma nagyon sok gyermek többféle ok miatt tartozik a sajátos nevelési igényűek közé, a lassabban érő, induláskor segítségre szoruló gyermekek köre tág fogalom. A három és hét éves kor közötti időszak kritikus a tanulási képességek kialakításában, ezért ekkor a legtöbb gyermeknek szüksége lehet a zenei nevelés által biztosított fejlesztésre és ezt leghatékonyabban az integrált zenei oktatással lehet elérni.  Ebben segít az elkészült tankönyvsorozat, mely az órák vezérfonalaként javasolt témákkal, tananyaggal és munka-anyaggal ad újszerű pedagógiai megoldásokat:

az 1-2 osztályos ének-zene tankönyv és Munkalapok A hangok játéka címmel,

a 3 osztályos ének-zene tankönyv és Munkafüzet A hangok varázsa címmel,

a 4 osztályos ének-zene tankönyv és Munkafüzet A hangok muzsikája címmel,

az 5 osztályos ének-zene tankönyv és Munkafüzet A zene titkos nyelve címmel.

A könyvekhez Tanári kézikönyvek, Tanmenetek is készültek az új tantervhez igazodva, az alkalmazott fejlesztő hanganyag is letölthető. Megvásárolhatók a Kello.hu tankönyvelosztónál. A sorozatot a Parlando.hu szaklapban mutattuk be, a 2020/6., 2021 1. 2. és 2022/6. számokban:

 

Dr. Antal-Lundström Ilona: Megújuló ének-zeneórák (pdf)

Dr. Antal-Lundström Ilona: Szemléletváltás és új taneszközök a korai zenei fejlesztésben. Megújuló ének-zeneórák (2.) (pdf)

Dr. Antal-Lundström Ilona: Megújuló ének-zeneórák (3. rész). A gyermekek zenei fejlődésének folyamata az új tankönyvekben (pdf)

  

Sallai Éva: A Látható hangoktól a fejlesztő zenepedagógiáig. Beszélgetés dr. Antal-Lundström IIonával a zenepedagógia professzorával (Anyanyelvi és Irodalmi Fejlesztés 2022/1-2.) (pdf)

 

Dr. Antal-Lundström Ilona