MAROSSY ÉVA[1]

 

ZENÉVEL A GYEREKEKÉRT

Hátrányos helyzetű gyerekek zenepedagógiája

 

„…jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”

Antoine de Saint-Exupéry

 

 

(A kép forrása: agyserkento.hu)

 

 

A gyerekkori traumák következményei, kutatások, megoldások

 

A kedvezőtlen gyermekkori élmények ma a legnagyobb figyelmen kívül hagyott közegészségügyi veszélyt jelentik a nemzetünkre – mondta az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia egykori elnöke. [1] A szóbeli vagy tettleges bántalmazás, az érzelmi elhanyagoltság önmagában is traumatizálják a gyereket. Ehhez járulhat még a szülők mentális zavara, a függőség, börtönbüntetés, válás. Ezek a tényezők módosítják az agy fejlődését, az immunrendszert és a hormonális szabályozást, valamint bizonyos esetekben számos szervei problémát is okoz. A korai rossz körülmények gátolják a homloklebeny kifejlődését, ami az önuralomért is felelős. Durva gyerekkori traumák következtében nemcsak elmarad a fejlődésben ez az agyterület, hanem sérül is. A traumák pszichiátriai problémákhoz is vezethetnek, pl. major depresszió, bipoláris zavar, PTSD. Ezek a következmények röviddel a traumatikus esemény után, vagy sok évvel később is jelentkezhetnek. [2] Az egyik kaliforniai kutatóközpontban azt derítették ki, hogy sok ADHD-vel (figyelemhiányos hiperaktivitás zavar) diagnózisa nem érvényes, a háttérben súlyos traumák állnak, ezért alakult ki a magatartászavar. Az alkoholista, agresszív szülők gyerekei általában nem tudják feldolgozni a traumát, és a felnőttkorukra ugyanolyan agresszívek, vagy alkoholisták lehetnek, mint a szüleik. Nincs előttük normális viselkedési minta, ezért sok esetben ugyanazt a viselkedési mintát adják tovább a gyerekeiknek, mint amit ők is megtanultak. Ez további feladatot jelent a társadalomnak, a gazdaságnak, az egészségügynek, és a szociális ellátó rendszernek. A zene elő tudja segíteni a poszttraumás növekedést, hasznos eszköz lehet a reziliencia fejlesztésére. A kutatók szerint a gyerekkori traumák következményei kivédhetőek. [3] Tudományosan igazolt, hogy a természet megtapasztalása, a rendszeres testmozgás, művészeti tevékenységek, az építő, biztonságos kapcsolatok kialakítása javítja az idegrendszeri és hormonális szabályozást, erősíti az immunrendszert. Egy jó iskolai közösség, ahol észreveszik a gyerekek problémáit, segíteni tudja az egészséges személyiség fejlődését, így ezeknek a gyereknek, felnőttkorukra, az ő gyerekeiknek már stabil lehet a családi háttere.

 

Hátrányos helyzet, reformpedagógia

 

Az iskolába kerülő gyerekek különböző képességekkel, viselkedési formákkal, családi és szociális háttérrel rendelkeznek. Az indulási szint nem egyforma. Az iskola leképezi a társadalmi különbségeket, és elmélyíti azokat, pedig kiegyenlíteni kellene. Pedagógiai vonatkozásban ma is a sikeres iskolai előrehaladás szempontjából fogalmazza meg a gyerek kedvezőtlen pozícióját a többiekéhez képest. A tisztán hátrányos helyzet nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyermek veszélyeztetett is. A veszélyeztetett helyzetben a személyiség egészséges fejlődése akadályozott. A deviáns karrier felnőtt- vagy fiatalkorban indul be. Fontos, hogy a figyelmeztető jeleket idejében észrevegyük. Mivel nincs prevencióra képes, kiegyensúlyozott család, az iskolára és a pedagógusra hárul a feladat: A hátrányos, veszélyeztető családi környezetben gyökerező deviáns személyiség, az idegrendszeri és szervi betegségek kialakulásának pedagógiai eszközökkel történő megakadályozása. A pedagógia feladata a megelőzés. Ha probléma van a gyerekkel, olyan területre kell irányítani, ahol speciális ellátásban részesül.

 

A 19. századi reformpedagógia külön foglalkozott a témával. Németországban és Angliában a bevándorlók hátrányos helyzetű gyerekeinek az iskoláiban derült ki, hogy ezek a gyerekek meggyógyíthatók, ha a tanárok külön is foglalkoznak velük. Csökken az agresszivitás, jobban tanulnak, jobban tudnak alkalmazkodni, beilleszkedni egy közösségbe, iskolai csoportba. [1] A drámapedagógiai foglalkozásokon és az iskolai színjátszó csoportokban a problémáikat dolgozzák fel. A beszélgető körökben kiderülnek az élethelyzeteik, igényeik. A velük való beszélgetésekből az derül ki, hogy sokszor fenyegetettségben élnek, ezért igénylik a megértő és biztonságos környezetet.

 

Rudolf Steiner, a Waldorf iskola alapítója már 1919-ben felhívta a figyelmet arra, hogy ami az iskolában történik a gyerekekkel, annak a felnőttkorban komoly következményei lehetnek. Maria Montessori képezhetetlennek minősített gyerekeket tudott megtanítani az egyéni módszereivel. Úgy vélte, hogy ezek a gyerekek a nehéz családi körülményeik miatt nem tudnak kibontakozni, és ha a zavartalan nyugodt körülményeket meg tudja teremteni, akkor ők is tudnak fejlődni. Magyarországon a reformpedagógia jelentős képviselői – Karácsony Sándor, Zsolnai József – tisztában voltak azzal, hogy a körülmények milyen rendkívüli hatást tudnak gyakorolni a gyerekekre a családban és az iskolában. Az iskola bizonyos esetekben bezár, rongálja az egészséget, más esetekben épít, gyógyít. A reformpedagógia már a 19. században felismerte az iskola korrekciós lehetőségeit, és sikerrel beépítette az oktatásba. Mind a tanulmányi eredmények, mind a személyiségfejlődés területén nagyon jó eredmények születtek.

 

Társadalmi változások, családi életek

 

Tanári pályám első tíz évében egyszer tanítottam olyan gyereket, akit egyedül nevelt az anyukája. Őt is nagy szeretetben és nyugodt körülmények között nevelték, mégis jóval zárkózottabb volt, mint a többi gyerek. Nem volt jellemző a válás, és a családi problémák sem. A következő tíz évben jelentősen nőtt a válások száma és a fluktuáció is. Sok család elköltözött másik városba, ezért azok a gyerekek már ott folytatták a zenei tanulmányaikat. Helyettük sokan jöttek másik városból. A gyerekeket megviselték a családi krízisek, de mindenki máshogy reagált rá. A kisebbek tudtak róla beszélni és tanulási problémáik is jelentkeztek, a nagyobbaknak kevésbé voltak tanulási problémáik. A harmadik évtizedben már előfordult fizikai és verbális agresszió, alkohol és egyéb szerhasználati problémák a gyerekek családjában. A többi kollégával való beszélgetésekből az derült ki, hogy más tanszakokon is voltak ilyenek. Az esetek egy részében a veszélyeztető szülő már nem lakott együtt a családdal, a traumák nyomai viszont feltűnően megnyilvánultak a viselkedésben, a tanulmányi eredményekben és a gyerekek egészségi állapotában. Ezeket a gyerekeket sokszor labilitás, szorongás, zárkózottság jellemzi.

 

Az esetek másik felében a gyerek egy ilyen közegből érkezett az órára, feldúlt, zaklatott állapotban. Sokszor nem voltak olyan állapotban, hogy zongorázni tudjunk, de az sokat számított, hogy meg tudták beszélni a problémáikat. Amikor megnyugodtak, már oda tudtak figyelni és tanulni. A társadalmi változások következtében változott a család és az egyén élete is, a gyerekek körülményei, tanulási képességei is. Ezáltal új módszerekre volt igény a pedagógiai gyakorlatban is. Ezeknek a gyerekeknek ugyanolyan speciális oktatási programra van szükségük, mint az SNI-s gyerekeknek. Ez nem terápia, hanem egy olyan korrekciós munka, amelyre az egyéni oktatásnak nagyon jó lehetőségei vannak. Sok esetben azonban speciális ellátásra is szükség van.

 

Korrekciós lehetőségek a zenepedagógiában

 

Az utóbbi két évben hátrányos helyzetű gyerekeket segítek a zenével. Abban a két-három órában, ameddig foglalkozom velük, egy biztonságos, nyugodt közegben vannak. Általában beszélgetéssel kezdünk, amelyben elmondják, hogy mi történt velük az utóbbi időben a családban és az iskolában. Mivel nekik több problémával kell megküzdeniük, mint a többieknek, minimum 45 perc, mire olyan állapotba kerülnek, hogy a zenére tudnak figyelni. Ezután már nyugodtan tudnak zongorázni. A zenei anyagot az egyéni tempóhoz és a tudásszinthez igazítom. Együtt választjuk ki, hogy mit szeretnének tanulni. A zene az érzelmek kifejezésével tehermentesít. Oldja a feszültséget, hozzá tud járulni a kiegyensúlyozott érzelmi élethez. A zenei tevékenység során a feszültség átalakul elaborációs többletként cselekvési formává, ezáltal csökkenti az agressziót, nyugtat. [4]

 

 

A Kovács-Módszer mozgásleckéit az alkathoz és az állapothoz igazítom. A légzés, keringés, tápanyagforgalom normalizálása, a hormon- és idegvezérlés kedvező beállítása a személyiség stabilitásában is megmutatkozik. [5] Ezek a gyerekek nemcsak a családban, hanem az iskolában is hátrányos helyzetben vannak. Kevésbé tudnak beilleszkedni, jó kapcsolatot kialakítani a kortárs csoporttal. A családi helyzetek miatti érzelmi problémáknak önbizalomhiány, tanulási nehézségek is lehetnek a következményei. Ezért fontos, hogy a tanárok egyénileg is foglalkozzanak velük. A művészetek művelése fejleszti az érzelmi intelligenciát, és a szociális készségeket. [6] A biztonságos, támogató kapcsolatoknak protektív hatása van a lelki és testi egészségre, hozzá tudnak járulni a pozitív, kompetens énkép, a reális önismeret, stabil személyiség kibontakozásához. [7] Ha a család nem tud megfelelő támogatást nyújtani, akkor kiemelten fontos, hogy az iskolában, a tanárokkal, és a kortárs csoporttal legyen minőségi kapcsolata a gyereknek. Ezzel a személyiség támogató, természetes egészségvédő rendszerét erősítjük meg.

 

 

Felhasznált irodalom:

 

[1] Vekerdy Tamás: Belső szabadság, Elég jó szülő-elég jó gyerek, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, (2017) ISBN 978-615-5281-28-0

[2] Rosenberg, N., Greenberg, D. M., & Lamb, M. E. (2021). Musical Engagement is Linked to Posttraumatic Resilience: The Role of Gender, Personality, and Music Listening Styles After Childhood Trauma. Music & Science, 4. https://doi.org/10.1177/2059204321993731

[3] https://www.acesaware.org/blog/healing-from-toxic-stress-with-dr-nadine-burke-harris/ (utolsó megnyitás 2023.05.23.)

[4] Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan Medicina RT Budapest,  
ISBN 963 242 533 2

[5] Dr. Kovács Géza – Négyesiné Pásztor Zsuzsa: Az idegrendszer zenei foglalkozási ártalmai. Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, (1990)

[6] Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság, Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, (2011) ISBN 978-963-82026-9-6

[7] Bagdy Emőke- Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, (1990) ISBN 963 08 2626 0

 

MAROSSY ÉVA PARLANDÓBAN KORÁBBAN MEGJELENT ÍRÁSAI

 

Marossy Éva: Az érzelmi és lelki tényezők jelentősége a zenepedagógiai gyakorlatban (Zongora-portfólió) (Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, 2015) (pdf)

(Parlando, 2021/5.)

 

Marossy Éva: A zeneoktatás változása a társadalmi mozgások tükrében. Zenei értékrendünk és gyakorlatunk Kodálytól napjainkig (pdf)

(Parlando, 2022/2.)

 

Marossy Éva: Humanisztikus zenepedagógia. Az elfogadás

(Parlando, 2022/3.)

 

Marossy Éva: Az asszertív kommunikáció szerepe a zenepedagógiában. Az agresszió megelőzése a zenei neveléssel (pdf)

(Parlando, 2022/4.)

 

Marossy Éva: Mentális betegségek megelőzése. Kovács módszer (pdf)

(Parlando, 2022/6.)

 

Marossy Éva: Mentális betegségek megelőzése. Zeneiskolai mentálhigiéné (pdf)

(Parlando, 2023/1.)

 

Marossy Éva: Humanisztikus zenepedagógia. Speciális nevelési igény

(Parlando, 2023/2.)

 

Marossy Éva: Humanisztikus zenepedagógia. Kezdők kamarazenéje

(Parlando, 2023/3.)

 

Marossy Éva: Humanisztikus zenepedagógia. Zenei versenyek (pdf)

(Parlando 2023/4.)

 

Marossy Éva: Humanisztikus zenepedagógia, A személyiség stabilizása

(Parlando 2023/5.)

 [1] Tanulmányok: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Miskolc (1995) zenetanár, zongora; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, PPK (2005) pedagógus szakvizsga, zenei munkaképesség-gondozás; Miskolci Egyetem, BBZI (2015) zongoratanár mesterfokozat 1992-től 2021-ig a kazincbarcikai Kodály Zoltán AMI tanára. Jelenleg a hátrányos helyzetű gyerekeket segíti a zenével Kazincbarcikán.