PARLANDO
1964 / 1. szám
Tartalom


     Új esztendő kezdetén (A Parlando szerkesztőbizottsága)


     Szende Ottó: Az általános és a zenei képességek viszonyáról


     Márai Júlia: A zenei forma tanításáról


     Meglátogattuk a Hajdúböszörményi Zeneiskolát (Pongrácz Zoltán)


     Frank Lajos: A jobb és bal kéz fokozatos kiművelésének módszere a gordonkatanításban


     Lukin László: Kórus-zene az általános iskolában


     Veszprémi Lili: Egy Liszt-tanítvány „Új zongoratanítási módszer”-e


     Péter Miklós: A polifon-hallás fejlesztéséről


     Szolfézs diplomatanítás tervezet (Valkó Márta)      


     Zongora tananyag Jugoszláviában (Volly István)


     Zenei verseny egy cseh kastélyban (Máthé Miklósné)