FELIRATKOZOM A PARLANDO HÍRLEVÉLRE

Kérjük adja meg email címét és (ha óhajtja) nevét,
s mi Hírlevelet küldünk az új lapszám megjelenésekor.

E-mail cím:*
Név:
Parlando —  a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének ingyenes zenepedagógiai folyóirata.
Megjelenik egy évben hatszor: január, március, május, valamint szeptember, október és november végén.
Alapító felelős szerkesztő: Szatmári László. Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás. Felelős kiadó: dr. Gyimesi László, az MZTSZ alelnöke
A tanácsadó testület elnöke: dr. Ruszinkóné Czermann Cecília, a Zenetanárok Társasága elnöke, tagjai: Avar Judit  - ének; dr. Ábrahám Mariann – zongora; Ernyei László – harmonika; Kovácsikné Falvay Edit – gordonka; Romos Zsolt – fafúvó; dr. Sárosi-Szabó Márta – szolfézs; Szászné Réger Judit – hegedű; Tóth Melinda – gitár,  a Zenetanárok Társasága tagozatvezetői, továbbá dr. Bodnár Gábor egyetemi tanár, az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet igazgatója, a Zenekultúra Tanszék vezetője; dr. Bredács Alice egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet Zenei Elméleti és Kórus Tanszék pedagógia szakos tanára és Tóth Teréz szabadúszó angol/magyar tanár, pedagógiai szakújságíró, oktatáskutató
Folytatjuk az archívumok feltöltését

             

2022. 3. szám

Tartalom


A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT
 
Harminchárom esztendő – hagyományos és rendhagyó szerepkörökben. Dr. Gyimesi László kézenfekvő megoldásokról, a szakszervezeti tagság folytonos támogatásáról (Réfi Zsuzsanna)

TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

Dr. Magay Judit: A szolfézs szerepe és feladata a hazai ének-zene tanárképzésben (pdf)

 
„Az ének-zenét úgy kell tanítani, hogy a gyereknek ne gyötrelem legyen, hanem gyönyörűség” – vallja Szabó Dénes karnagy, akivel Solymosi Tari Emőke zenetörténész beszélget. (Keddi Kaleidoszkóp. Az MMA Művészetelméleti Tagozatának pódiumbeszélgetése a Pesti Vigadó, 2017. XI. 26.)
 
Marossy Éva: Humanisztikus zenepedagógia. Az elfogadás

Horváth Katalin: A kreativitás fejlesztésének lehetőségei az alapfokú fuvolaoktatásban (PTE Neveléstudományi Doktor Iskola, Pécs 2022) (pdf)
 

Dr. Hunyadi Zsuzsanna: Példatár improvizációs játékokkal kezdő gyerekeknek I. // Zsuzsanna Hunyadi dr.: Examples with Improvisational Games I. For Beginners (pdf) 
 
Ferencziné Ács Ildikó: Versmegzenésítések gyermekeknek – miként válasszon a karvezető? (4.) (pdf)
 
A Zenetanárok Társasága (ZETA) emlékhangversenye Járdányi Pál tiszteletére (2022. V. 14., Fischer Annie Zeneiskola) (Az összeállítást szerkesztette: dr. Ruszinkóné Czermann Cecília) (pdf)

Kemény Egon – Erdődy János: Játszótéri induló c. műve az „Újraéneklő Ifjúság” 2022. IV. 6-i budapesti hangversenyén (Dömötörné Gordos Júlia és Kemény Anna Mária) (pdf)
 
A Máltai Szimfónia és a Danubia Zenekar Tarnabodon és a Zeneakadémián. Józsa Ágnes interjúja Báder Ernő hegedűművésszel, művészeti vezetővel (Tilos Rádió, 2022. május)
 
Németh Luca: Az alapfokú táncművészet-oktatás pozitív hatásai egyéb területekre  (Taní-tani, 2020. IV. 24.) (pdf)
 
Baráth Zoltán: Változik a világ – az ezredfordulón történt. Szükség van-e a számítógép alkalmazására a zeneoktatásban? (pdf)  
 
Szedmák Borbála – Dr. Szabó Zs. Roland: Digitális megoldások a zeneoktatás terén – fókuszban a trombitaoktatás (pdf)

FELHÍVÁS
A Zenetanárok Társasága (Zeta) a közeljövőben tervezi az énekes tagozat létrehozását is Bátori Éva operaénekes, énekmester, BE ZK tanszékvezető tanárának vezetésével (pdf)
 
A Fiatal Magyar Tanárjelölt Karvezetők III. Országos Versenye (Szeged, 2022. XI. 12-13.) (pdf)

ZENE ÉS AZ EGÉSZSÉG
Dr. Pásztor Zsuzsanna: Diákszemmel a zenész egészségről (1) (pdf)
 
Nádor Magda: Melyik vagyok én? (Novum, 2022) Részlet a könyvből.(pdf)

EGYHÁZZENEI PEDAGÓGIA
Tardy László: Az ének-zene hitre nyitó útjai és kateketikai lehetőségei (Összhang. Válogatás Tardy László egyházzenei írásaiból. Szerkesztette: Szalay Olga, Budapest, 2018.)
 
Babits Antal: A neológ kántorművészet megújulási lehetősége — levitákról, akcentusjelekről, hagyományról (pdf)
 
Mezei János: A Budapesti Énekes Iskola – Az (egyház)zeneoktatás örök kérdései (MMA-MMKI) (Filmfelvétel: 19:34)   
 

CLAUDE DEBUSSY 160
Dr. habil Kovács Ilona: Nyizsinszkij, a koreográfus Claude Debussy Jeux című tánckölteményében (Filmfelvétel: 21:05) (MMA MMKI, 2020. XI. 26.)
 
Úton Debussyhez. A Három noktürn a „Megérthető zene” sorozat programján (Fittler Katalin)
 

BARTÓK BÉLA 141

70 éve született Kocsis Zoltán Kocsis Zoltán: Mindörökké árnyékban?  Bartók Béla: Húsz magyar népdal, BB 98 (Holmi, 2014/12.) // Egyéniség, hatás, stílus. Feuer Mária beszélgetése Kocsis Zoltánnal (1952–2016) (Zeneműkiadó, 1976) (pdf)
 
Szilágyi Szabolcs – Kusz Veronika: „Párhuzamos életek” egy Bartók–Dohnányi fuvola - zongora - program elméleti háttere (Eredeti közlés: Gramofon 2019 + Gramofon 25 – Zenetudományi és zenekritikai antológia, Gramofon Könyvek, 2022) (pdf)
 
Retkes Attila: Bartók Electrified: tiszta forrás, eredeti megközelítés (pdf)
 
Kiss Ernő írásai: Bartók 140 – Bartók Béla Művészeti Napok az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar rendezésében // Bartók felmagasztalása – A Szegedi Kortárs Balett hármasképe
 
Polgár Éva hangversenye. Liszt Ferenc és Bartók Béla zongoraművei (Magyar Kulturális Intézet, New York, 2020) (A koncertfilm időtartama: 58:41)
 

KODÁLY 140
K. Udvari Katalin: Tehetséggondozás Kodály szellemében – Szakmai Nap Kecskeméten, a Kodály Iskolában (2022. május 7.) (pdf)
 
Kodály: Szonáta gordonkára és zongorára, Op. 4 (1910) (Ábrahám Mariann - zongora és Emmanuel Feldman - gordonka (Hangfelvétel, 18:38)
 
Kodály öröksége. Kortárs magyar szerzők művei a Debreceni Kodály Kórus előadásában (2022. IV. 4.) (MMA)
 

LAUDÁCIÓK
Tallián Tibort rendes tagjává választotta az MTA Közgyűlése (lfze.hu)
 
Grabócz Márta muzikológust az MTA külső tagjává választották (mta.hu)
 
Köztestületi díjakat adtak át és alelnököt választottak a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén és átvették okleveleiket az MMA akadémikusai (pdf)
 
Botvay Károly csellóművész kapta az idén a Weiner Leó emlékdíjat (lfze.hu)
 
Átadták az Ágai Karola – Szendrey-Karper László Emlékplaketteket (H.M.)

Kitüntetést kapott dr. Enyedi Pál és dr. Romos Zsolt, a Zeneakadémia két oktatója (lfze.hu)
 
A 80 éves L. Kecskés András lantművész, zeneszerző, zenetörténész, művészeti vezető köszöntése
 
Kertész Attila Liszt Ferenc-díjas címzetes egyetemi docens, ének-zenetanár, karnagy 80 éves (pdf)
 
Interjú a 75 éve született Brückner Hubáné Bárdos Ágotával (Jakab Árpád) (pdf)
 
Dr. Horváth Anikó Liszt Ferenc-díjas zongora- és csembalóművész-tanár köszöntése. Részlet dr.  Elek Szilvia: A csembaló reneszánsza Magyarországon a 20. század kezdetétől napjainkig c. disszertációból (2019) // Válogatás Horváth Anikó felvételeiből és közreadásaiból (pdf)
 
Berkes Kálmán Liszt Ferenc-díjas klarinétművész-tanár, karmester, zeneigazgató, érdemes művész 70 éves (pdf)

Ők kapták a 2022. évi zenei ösztöndíjakat (Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj, Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíj és Lakatos Ablakos Dezső Jazz Előadó-művészeti Ösztöndíj) (MANK Nonprofit Kft.)
A XXI. SZÁZAD ZENÉJE

Hungarian Composers. Szerkesztette: Laskai Anna (Magyar Zeneszerzők Egyesülete, 2022)

 
Dr. Yanan Wen: Ligeti „Columna Infinita” című zongoraetűdjének elemzése (Magyarra fordította és szakmailag lektorálta: Oláh Anna és Tóth Árpád (pdf) // Dr. Yanan Wen: Analysis of Ligeti’s piano etude „Columna Infinita" (pdf)
 
Ábrahám Mariann: Az egykori Békés-Tarhosi Állami „Énekiskola” emlékének, Mező Imre zeneszerző 90. születésnapjára (pdf)
 
Szále László: Nyolc és fél. Balázs Árpád születésnapi koncertje (pdf)
 
A 70 éves Bujtás József zeneszerző, hegedű-, szolfézs-és zeneelmélet tanár, zenekari hegedűművész portréja. Hollós Máté: Művek bontakozóban. Bujtás József stiláris fordulata (Muzsika,1998) // Bujtás József művei (pdf)
 
Kálló Krisztián: Zeneszerzőportré Incze G. Katalinról (1952*), a Kolozsvárhoz kötődő zeneszerzőről (pdf)
  
Nógrádi Péter Erkel Ferenc-díjas zeneszerző 70 éves (Dr. Fehér Anikó, Hollós Máté, Nagy Márta és Nógrádi Péter írásai) (MMA) (pdf)
 
70 éves lenne Togobickij Viktor Erkel Ferenc-díjas zeneszerző. Hollós Máté: Az életmű fele. Zeneszerzőportrék beszélgetésekben: Togobickij Viktor (AKKORD, 1997) // Hollós Máté: A magány megéneklője: Togobickij Viktor //  Togobickij Viktorról a Parlandóban korábban megjelent emlékezések // Válogatás Togobickij Viktor YouTube-n található műveiből (pdf)l
 
Megjelent Klebniczki György és Bodrogközy Eszter új kottája, a Tisza-parton (Péterffy Gabriella) (pdf)
 
Gyöngyösi Levente: A Mester és Margarita opera-musical (részletek) A Budafoki Dohnányi Zenekart vezényli és a művet ismerteti: Hollerung Gábor (Zeneakadémia, 2021. X.3.) (A koncertfilm időtartama: 2:06:25)


ESSZÉK
 

Petrőczi Éva írásai: Csodagyerekek. A 2011-ben készült német filmről // Egy nemzetközi zenei „tálisz” – Szkárosi Endrével, Raj Tamással és Sebestyén Mártával (Múlt és jövő c. folyóirat,2022) // Emlékharangozás”. Sorok B. Tóth Klára képe alá // Petrőczi Éva: Katicabogár blues (pdf)
 
Hollai Keresztély: Tanulságos megjegyzések François Couperin (1668–1733) csembalóiskolájában. L’ART De toucher le Clavecin –A Paris 1717 (pdf)
 
A.Gergely András: Lehet-e „abszolút” egy zene? Elméletek, eszmék, esztétikák ütköztetése a fogalmak harmóniájában
 
Dr. Köves Péter: Traviata igaz története (pdf)
 
Szili István: Modern Jazz Quartet (MJQ) - avagy „kamarajazz felsőfokon” // Zene egy másik dimenzióból. Mike Oldfield: The Songs of Distant Earth (A távoli Föld dalai) (pdf)
 


BÚCSÚZUNK


Elhunyt Fehér Lászlóné Rókay Gabriella (1927–2022) zeneiskolai zongoratanár, a Tóth Aladár Zeneiskola egykori igazgatója (Magyar Margit)
 
Elhunyt Ott Zsuzsanna Fischhoff Walterné (1935–2022) zongoratanár (Ott Éva)
  
Elhunyt Frank Mária (1940–2022) csellóművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapító tagja (Liszt Ferenc Kamarazenekar - Facebook)
 
Elhunyt Novák Gyuláné Ágoston Sarolta (1942–2022) zeneiskolai hegedűtanár, szakfelügyelő
 
Elhunyt Horányi Ottilia (1943–2022) középiskolai ének-zenetanár, karnagy   (Székesfehérvár)
 
Elhunyt Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona (1958–2022, a Frédéric Chopin Zenei AMI zongoratanára, a ZETA alelnöke (Dr. Ruszinkóné Czermann Cecília és Váray-Major Zsófia emlékezése) // Liszt Ferenc: Gyászgondola; Vigasztalás (Ábrahám Mariann – zongora és Emmanuel Feldman – gordonka) (7:03) // Gyulai József: Dal szöveg nélkül. (Jordán-Szkordilisz Emília – oboa és Ábrahám Mariann – zongora) (6:30) // „A siker az, ha volt növendékeimmel koncerten találkozom.”  Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona minősítésről, tanításról és a ZETÁ-ról. Réfi Zsuzsanna, Parlando 2015/2.) (pdf)
 
Elhunyt Gubkó Adrienn (1973–2022), a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára
 


EMLÉKLAPOK
 

Antal-Lundström Ilona: Ádám Jenő (1896–1982) eddig ismeretlen levelei (pdf)

50 éve hunyt el Csóka Béla (1898–1972) operaénekes-tanár (T. Csóka Anikó) (pdf)
 
Harsányi László: Zsidó művészek a vészkorszakban. Sándor Renée (1899–1977) zongoraművész-tanár // Zeitinger /Zolnai/ Jenő (1911–1971) zongoraművész-tanár
 
Ungár István: Arany-emlékezet (pdf)
 
110 éve született Fasang Árpád (1912-2001) karnagy, zeneszerző, zenepedagógus, szakközépiskolai igazgató és 80 éve ifj. Fasang Árpád (1942–2008) zongoraművész, kulturális diplomata. Miskolciné Hajtun Zsuzsa és dr. Tóthpál József korábbi írása.  Fasang Árpád: “…közügy lett ének-zene tanításunk…” (1971. XII. 29.) (Zeneélet sorozat, Zeneműkiadó Budapest, 1973) (pdf) 
 
100 éve született Bántai Vilmos fuvolaművész-tanár (Barnabás Zoltán, 2011), Bodonyi István (1922–2012) hegedűművész-tanár, koncertmester (Szecsődi Ferenc, Deák Ágnes), Kórodi András (1922–1986) Kossuth-díjas karmester, zeneakadémiai tanár (Csanda Mária/lfze.hu), Mikó András (1922–1998) Kossuth-díjas operaházi főrendező, zeneakadémiai tanár (Csanda Mária/lfze.hu) és Patachich Iván (1922–1993) zeneszerző, karmester, zenei vezető, korrepetitor, az elektronikus komolyzene hazai úttörője. (pdf)
 
Hollós Máté: Szubjektív sorok Dalos László (1924-2021) emlékkönyvét forgatva // Dr. Dalos Gábor: A vén budai hársfák poétája (Dalos László életéről és pályájáról) Harmadik, bővített kiadás, 2022). Részletek az emlékkönyvből (pdf) 
 
Márkusné Natter-Nád Klára: Tiszteletadás Szőnyi Erzsébet (1924–2019) emlékének Angliából
 
Búcsú Görgey Gábor (1929–2022) írótól Madarász Iván: Utolsó keringő c. operájával

Kovács Dénes, a Zeneművészeti Főiskola egykori rektora. Dr. Erdősi-Boda Katinka interjúja a „Kovács Dénes hegedűművész” c. könyv szerzőjével, Csévi Flóra hegedűművésszel (pdf)

90 éve született Breuer János (1932–2016) zenetörténész, szerkesztő, zenekritikus // Breuer János: „A szegényeket felmagasztalod” (Parlando, 2007/3.) 
 
Fülep Márk: Elhunyt Prőhle Henrik fuvolaművész-tanár (1936–2022). Emlékek, történetek, élmények, méltatások (pdf)
 
Feuer Mária: Mozartot játszani – Kovács Bélánál (1937–2021) (Zeneműkiadó, 1972) (pdf)
 
75 éve született Fekete Ferenc gordonkaművész-tanár, ny. zeneiskolai igazgató (Dr. Duffek Mihály, Molnár Zsolt, Ember Csaba, ifj. Beregi István és Fekete Ákos emlékezései) (Parlando 2018/6.) // Fekete Ferenc interjú vázlata a Plusz TV News műsorában (Parlando 2016/5.)
MŰVÉSZETELMÉLET

Szőnyiné Szerző Katalin: A magyar zenei sajtó történetéből: Zenészeti Lapok (1860–1876) 200 éve született id. Ábrányi Kornél (1822–1903) (pdf)

 
Dr. Elek Szilvia: A csembaló reneszánsza Magyarországon a 20. század kezdetétől napjainkig (2019, lfze.hu)  (Doktori értekezés)

Dr. Nagy Enikő tanulmánya Dohnányi Ernő: Szerenád vonóstrióra op. 10 című alkotásáról (pdf)  


Szőke Márton: A fúvós légzés. Összegző tanulmány a fúvósok levegővezetéséről (Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, 2015) (pdf)
 
Bégány Csenge Anna: Elfeledett hangfajok (2. rész). A kasztráltak énektechnikájának és repertoárjának vizsgálata Nicola Porpora és Alessandro Moreschi művészetén keresztül. Nicola Porpora (pdf)NÉPZENE


Sárosi Bálint: Hiteles népzene (2006)

A Duna TV/Rondó Zenei ismeretterjesztő sorozata Zsekov Éva Mónikával (1. Bucimiš, 2. Katerina lányka - bolgár népdal) (2022)ZENE – IRODALOM


Petrőczi Éva: Amíg hallgatom. Hermann Zoltánnak, aki ezt a felvételt megosztotta velünk (pdf)
ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET


Bihary-Puhl Levente: Hegyek dala – Milyen dalt énekelnek a hegyek Levy festészetében  (pdf)
 

KITEKINTÉS

Judit Makinen: 352. levél hazámból Finnországból szülőhazámba Magyarországra. Finnország, a zene országa

 

HÍREK, BESZÁMOLÓK

Szatmári Lászlóné Lechnitzky Erzsébet (1933–2020) igazgatónő, zongoraművész-tanár emlékére termet neveztek el a Józsefvárosi Zeneiskolában (pdf)

A Zeneakadémia a világ művészeti egyetemei között az első százban (lfze.hu)

 
XVI. Országos Zongoraverseny. (Nyíregyháza, 2022. III. 25-27.) (Szabó Tünde Júlia) (pdf)
 
Ők nyertek első ízben Kocsis Zoltán-díjat

Teremi Dárius nyerte a 2022. évi Lantos Rezső karvezető versenyt (lfze.hu)
 
Tóth Anna: Vigyázó szemek a kezdőkre. A Vándor-Révész Karvezetőversenyről (Budapest, 2022. IV. 23.) (pdf) 
 
Kiss Ernő beszámolói: Hangról hangra – kórusról kórusra Szegeden // Tíz éves a Szegedi Classic Trio (pdf)
 
Szendi Ágnes: Duó- és trió-koncert az Alkotó Muzsikusok Társaságánál
 


BELEOLVASÓ


Simon Géza Gábor jazzkutató, diszkográfus, bibliográfus 75 éves. Simon Géza Gábor: Így írtam én. Kortársak kritikái köteteimről. Előhang (pdf)


Pásztor Béla-Szále László: Magam ura, mások szolgája (Noran-Libro Kiadó, 2021.) Részletek a könyvből
 
Petrőczi Éva: A füst vállalása (Fekete Sas Kiadó, 2022). Két vers a kötetből: Egy Csokonai-vers folytatása; Az én pásztorkirályom… (pdf)
 


INTERJÚK


Szép élet a katonazenész-élet… A Magyar Honvédség Központi Zenekar feladata a fúvószene ápolása, képviselete, s a fejlődés előmozdítása  A beszélgetés résztvevői: Szabó Imre karmester, alezredes és Sárosi Péter karmester-helyettes, őrnagy (Réfi Zsuzsanna) (pdf)
 
Mikulics Ádám: „Az eredeti tánc ösztönzött arra, hogy magam is formáljam a táncnyelvet” – adalékok a magyar színpadi néptáncművészet egy lehetséges útvonalának kibontakozásához. Interjú Timár Sándorral (pdf)

20 éves a Szent Efrém Férfikar. Kettős riport Bubnó Tamással és Bubnó Lőrinccel (Fülep Márk) (pdf)RECENZIÓK


L. Beke Ágnes: Martzy Johanna hegedűművésznő, a szépség szenvedélyes szolgálója (Püski Budapest, 2021) (Dr. habil Kovács Ilona)

 
Szépirodalmi feldolgozásban – Lavotta János utolsó délutánja. Bencsik Gábor regényéről (Előretolt Helyőrség Íróakadémia 2021) (Dombóvári János) (pdf)
 
Itt és most – különleges „jelenidejű” koncert (Fittler Katalin)
 
A megunhatatlan zongoravarázs (Hungaroton – HCD 32861) (Fittler Katalin)
 
Costanzo Porta: Missa mortuorum (BMC CD 306) (Fittler Katalin)

Magyar művészek (Auer Trió, valamint Pusker Júlia – hegedű és Fejérvári Zoltán – zongora) Schubert felvételei (Fittler Katalin)Az űrlap teteje   Az űrlap aljÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA

Székely György: Annie Fischer on screen. A komplett magyar videófelvételek első kiadása (Gramofon 2022.Nyár) // Juhász Előd interjúja dr. Székely Györggyel a Fischer Annieról megjelent gazdag gyűjteményről (Magyar Katolikus Rádió Zene-Közelben, 2022. 05. 15.)

Megjelent a 125 éve született Kósa György emlékére a „lélektől lélekig” c. kamarazenei CD (pdf)
 
A Koncert 1234 Kft kotta újdonságai 1.) Dubrovay László: Szerelem, szerelem. 9 dal Petőfi Sándor verseire tenor vagy szoprán hangra és zongorára // 2.) Dubrovay László: Szerelem, szerelem. 9 dal Petőfi Sándor verseire tenor hangra és zenekarra // 3.) Piano Music-Sokan szeressetek zongorázni: Bach, Beethoven, Czerny, Haydn, Händel, Ludvig, Mozart, Purcell és Telemann művei
 
Bátki Zoltán: Könnycseppek. Megzenésített versek és dalok énekhangra, zongorakísérettel, középfekvésben. (Szerzői kiadás) (pdf)

Mosóczi Miklós: Kossuth Lajos táborában (Közreadó és kiadó: Mosóczi Miklós)
 

Kemény Anna Mária. Két CD-bemutató előtt. Kemény Egon: Ma éjjel // Keringő rapszódia
 
HUNGAROTON újdonságok. Az Auer Trió legújabb kiadványa – Temperament, works by Tchaikovsky and Liszt // A Capella Savaria legújabb kiadványa – Michael Haydn Violin & Flute Concertos
 
Magneoton – WARNER HÍRADÓ No. 4 és No. 5 (Klasszikus)  

1526 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS
2022. évi „kerek” születési évfordulója (III. változat) (pdf)

 

SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK
az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2022/2. számokban megjelent írásokról


2022. 2. szám

Tartalom

A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT

Magyar Zenei Tanács szakmai kerekasztal-beszélgetése az alsófokú zeneoktatás helyzetéről, kihívásairól és lehetőségeiről. A beszélgetés résztvevői: Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke, Kocsis Zoltán, a Nagykátai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezető helyettese, Magyar Margit, MZMSZ általános elnökhelyettese, a Tóth Aladár Zeneiskola AMI igazgatója és Nagy Sándor, a Balmazújvárosi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetője. A beszélgetést dr. Váradi Judit, egyetemi docens, a Magyar Zenei Tanács elnökségi tagja vezette. (Magyar Zene Háza, 2022. február 26.) (A beszélgetés időtartama: 1:56:50)

"Legyen a zene mindenkié, de tényleg!" Batta András közösség- és közönségnevelésről, s az első tapasztalatokról (Réfi Zsuzsanna)


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

Módszertan – „újra hangolva”. Módszertani ajánlások ének-zene órára feladatok, játékötletek. Készítették: Popovicsné Molnár Andrea, Lass-Bárány Erika, Kovácsné Koncz Éva. Lektorálta: dr. Antal-Lundström Ilona. Felelős szerkesztő: dr. Janurik Márta, MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport (pdf)

Marossy Éva: A zeneoktatás változása a társadalmi mozgások tükrében. Zenei értékrendünk és gyakorlatunk Kodálytól napjainkig (pdf)

Mező Imre zeneszerző 90 éves. Ábrahám Mariann interjúi: Zongoraóra a szerzővel. Mező Imre (1932*) 16 könnyű zongoradarab c. sorozatáról (Parlando 1987/11.) // 2. A Liszt összkiadásról. Még 94 év…?? (Parlando 2011/3.) (pdf)

Aszalós Endréné Bezzegh Tünde zongoratanár, zongoraiskola szerkesztő 85 éves // Dr. Csüllög Judit: A népdal szerepe a kezdők zongoraoktatásában Magyarországon (2008) (A disszertáció egyik fejezete Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek I-III. zongoraiskoláját elemzi) (pdf) 

Horváth Katalin: Kreatív zenei készségek tanítása. Különböző fejlesztési módok a hangszeres zeneoktatásban (PTE Neveléstudományi Doktor Iskola, Pécs) (pdf)

Dibusz Barbara: A hazai alapokú szolfézsoktatás helyzete napjainkban (pdf)

Horváth Laura: A korai zongoratanulás lehetőségei (Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, 2021) (pdf)

Dobos Lili: Zenélni „állati jó”! Tapasztalataim, ötleteim a zenetanításban (Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, 2018)

Dinamikus ének-zene tanítás. Farnadi Tamarával Buda Sára beszélgetett 2021 decemberében (Taní-tani, 2022)

Ferencziné Ács Ildikó: Versmegzenésítések gyermekeknek – miként válasszon a karvezető (3.) (pdf)

Szedmák Borbála – Dr. Szabó Zs. Roland: Digitális megoldások a zeneoktatás terén - fókuszban az oboaoktatás (pdf)

Mercz Nóra: Zeneiskolai hárfaoktatás a II. világháború után. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetében létrejött hárfa tanszak működése és eredményei (pdf)

Szabadyné Békési Magdolna: Veszprém zenei életének keretei a középkortól a XX. századik. A Veszprém és Kaposvár magánének-oktatásának története című könyv 1. fejezete (Szeged, 2006) (pdf)


ZENETANÁROK TÁRSASÁGA /ZETA/ TOVÁBBKÉPZÉSEI

A 2022. áprilisi továbbképzések felhívásai: 1. „A hegedűjáték sokoldalú megközelítése”. Előadó: Szász Józsefné Réger Judit // 2. „Hang-Rend”. Fejlesztő pedagógiai módszerek alkalmazása a szolfézstanításban kifejezetten tanulási nehézséggel küzdő gyermekek esetében. Előadó: Farkas Szilvia és Kocsis Györgyi (pdf)

Bogdány Alíz: „Hang-Rend”. Fejlesztő pedagógiai módszerek alkalmazása a szolfézstanításban kifejezetten tanulási nehézséggel küzdő gyermekek esetében (pdf) (A Zenetanárok Társasága (ZETA) szervezésében 2021. november 6-án megrendezett továbbképzés összefoglalója)


TANÍTÓ- ÉS TANÁRKÉPZÉS


Szabadi Magdolna Anna: A szociális kompetencia fejlesztésének lehetősége zeneterápiás eszközökkel a tanító- és tanárképzésben (ELTE TÓK Ének-zenei Tanszék 2021) (Dr. habil Kismartony Katalin ajánlója) + részletek a könyvből Szabadi Magdolna Anna: A szociális kompetencia fejlesztésének lehetősége zeneterápiás eszközökkel a tanító- és tanárképzésben (ELTE Tanító- és Óvóképző 2021) // Részletek a könyvből: Előszó; 3.1. A zene tárgyi, tartalmi, történeti vizsgálata különös tekintettel a zeneterápia gyakorlatára; 3.2. A zenei élmény, hatás és befogadás; 3.3. A zenei ismeret, tudás és ízlés /

ZENE ÉS AZ ÓVODA

Nagy Lajosné: „Látható hangok” a Monoki Micimackó Óvodában (2017) (pdf)

Bozsik Andrea: Az animációs filmek zenei hatása óvodáskorú gyermekekre (ELTE Tanító és Óvóképző Szak, 2021) (pdf)


125 ÉVE HUNYT EL JOHANNES BRAHMS

Ábrahám Mariann Brahms felvételeiből: Fantáziák, op. 116 (1892) (koncertfilm: 26:33) // Szonáta két zongorára, op. 34B (1864) (I. zongora: Elpis Liossatos, II. zongora: Ábrahám Mariann) (44:04) (pdf)

Molnár Antal: Brahmsról I-II. (Nyugat, 1912)

J. Brahms A-dúr hegedű-zongora szonátáját 35 év után újra hallgatva (Szatmáriné Lechnitzky Erzsébet zongoraművész-tanár emlékére)


LAUDÁCIÓK

Köszöntjük a 2022. évi március 15-i nemzeti ünnepünkön állami kitüntetésben részesült kollégáinkat

KÓTA-díj átadó ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából (Budapest, 2022. január 22.)

Kertész Attila karnagy Fábri Zoltán-díjat kapott (Márky Emília)

A Cziffra Fesztivál 2022. évi díjazottjai

Korszakos tanárait köszöntötte a Zeneakadémia. Jandó Jenő zongoraművészt 70., Sebő Ferenc népzenészt, muzikológust pedig 75. születésnapja alkalmából (lfze.hu) 

„Az okleveles néptanító” (MMA portréfilmje a 75 éves Szabó Dénesről Rendezte: Petrovics Eszter, 2020 (50:00)

Selmeczi György 70 – A zeneszerzővel Hollós Máté beszélgetett (Hollós Máté:Az életmű fele. Zeneszerzőportrék beszélgetésekben (Akkord Zenei Kiadó Kft, 1997)

Zsoldos Béla ütőhangszeres művésztanár-zeneszerző 70 éves (Librarius – Rácz Anna)

Rangos francia állami kitüntetést kapott Vashegyi György (lfze.hu)

MŰVÉSZETELMÉLET

Szőnyiné Szerző Katalin: A Himnusz és a Szózat keletkezéstörténete (1982) (pdf)

Dr. Juhász-Molnár Boglárka: Szigeti József és a modern zene (lfze, 2016)

A 100 éve született Turcsányi Emil zeneíró, karvezető, tanszékvezető egyetemi tanár Parlandóban megjelent zeneelméleti írásaiból (1962–1964)

Sipos János: Milyen eredetűek a magyar népzene honfoglalás kori rétegei? (pdf)

Bégány Csenge Anna: Elfeledett hangfajok. 1. rész - A kasztráltak. A kasztráltak megjelenése és tündöklése a vokális zene történetében (pdf)

Legán˙né dr. Erdősi-Boda Katinka: Az opera, mint kommunikáció és a művészetfilozófia (XI. rész) (pdf)

Kigyós Borbála: A bauhausi pedagógia hatása az amerikai modernista építészetoktatásban, szerepe a műszaki és informatikai felsőoktatás átalakulásában (pdf)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Bencze István (1923–2022) pesterzsébeti ének-zenetanár, kántor

Elhunyt Kaposy Margit (1927–2022), a Zeneakadémia Karvezetés Tanszak énektanára (Rajk Judit – Zeneakadémia)

Elhunyt Fódi János (1933–2022), a csolnoki fúvószenekar karmestere, zenetanár

Elhunyt Králik János (1935–2022), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott intézeti igazgatója, zongoraművész-tanár, karmester (Szklenár Ferenc)

Elhunyt Petró János (1937–2022), a Savaria Szimfonikus Zenekar alapító karnagya (Papageno)

Elhunyt Tóthmátyás Lajosné Nagy Sarolta (1937– 2022) szolfézstanár, a Molnár Antal Zeneiskola korábbi igazgatója (Solti Ambrusné)

Elhunyt Fricsovszky Ottó (1940–2022), a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola egykori tanszakvezető klarinétművész-tanára (Puskás Levente)

Elhunyt Géczy Olga (1940–2020) karmester, festőművész

Elhunyt Zsigmond Balassa (1942–2022) fizikus, gépészmérnök, karmester, az Albinoni kamarazenekar alapító művészeti vezetője

Elhunyt Veér István (1946–2022) klarinétművész-tanár (Szepesi János és Drahos Béla búcsúszavai, továbbá emlékek Dittrichné Vajtai Zsuzsánna családi archívumából)

Elhunyt Meizl Valéria (1949–2022) klarinétművész-tanár

Elhunyt Wilheim András (1949–2022) zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés Tanszék egykori tanára (Fekete Gyula, lfze.hu)

Elhunyt Holczer Irma (1950–2022) énekművész-tanár, a Zeneakadémia Jazz Tanszék oktatója (Bacsó Kristóf, lfze.hu)

Elhunyt Székely Kinga (1952–2022) zongoraművész-tanár, a 180-as csoport alapító tagja


EMLÉKLAPOK

Pályatársak. Ábrahám Márta (hegedű) és Borbély László (zongora) szonátaestje a Bartók Béla Emlékházban (2022. II. 5.) A koncertfilmen Lajtha László, Dohnányi Ernő és Bartók Béla művei hallhatók (1:11:50)

90 éve született Bónis Ferenc (1932–2019): Emlékek Kodályról (pdf)

Bieliczkyné Buzás Éva: Emlékezzünk a 125 éve született Kósa György zeneszerzőre és zongoraművész-tanárra (pdf)

Harsányi László: Zsidó művészek a vészkorszakban. Róna Vera (1914–1977), Somogyi Piroska (1906–1983) és Spiegel Annie (1904–1980) énekművész-tanárok (mazsihisz.hu)

Dr. Köves Péter: Rózsa Miklós (1907–1995) háromszoros Oscar-díjas amerikai zeneszerző-tanár (pdf)

25 éve hunyt el Simándy József (1916–1997) operaénekes-tanár (pdf)

Bódy József operaénekes centenáriuma

100 éve született Maklári József karnagy-tanár (Csanda Mária, lfze.hu és Váci Vox Humana Énekkar)

Akinek nem kell olvasni. Dr. Ittzés Tamás 22 évvel eztelőtti beszélgetése Zsigmondy Dénes (1922–2014) hegedűművész-tanárral (ZPont, 2000) // Környei Zsófia: Születésnapi köszöntő (Muzsika, 2012/ Parlando, 2014/2.)

Lantos Rezső (1927–1977) karnagy emlékére (Gerenday Ágnes, Pribay Borbála, Apor Judt, Lukin László írásai)

5 éve hunyt el Póczonyi Mária (1930– 2017) ének-zenetanár, főiskolai docens, karnagy, tankönyvíró (Dr. Márkusné Natter Nád-Klára és Dr. M. Dr. Losonczy Katalin)

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményébe került Gonda János (1932–2021) szakmai öröksége (dr. Sümeghy László/JazzMa.hu-Jazz Zenei Portál) // Gonda János: Improvizáció és pedagógia (Parlando 2000/1.)

Dr. Batta András: Felizzó emlék – Búcsú Ugrin Gábor (1932– 2013) tanár úrtól (lfze.hu, 2013)

Zámbó István (1932–2007): A „Hogyan továbbot” megvitatni (Zeneműkiadó, Zeneélet sorozat, 1972) (90 éve született Zámbó István) (pdf)

Leporello kettőssége. Polgár László (1947–2010) nemcsak énekelni, hanem tanítani is szeret (Réfi Zsuzsanna, Vasárnap, 1999)


KITEKINTÉS

Rybinski Anna: Fiatal zongoristák Grazban 2022 (pdf)

Judit Mäkinen: Finnország a Kalevala országa. 350. levél

A 33. Nemzetközi Kodály-hét finnországi hangversenyei (2022. március 6-11.) (Szerk.: Szilvay Csaba)

Jaksits Ilona: ÖMIR ÖTER — AZ ÉLET ELMÚLIK. Egy klip margójára (pdf)


BESZÁMOLÓK / HÍREK / FELHÍVÁSOK

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Haydneum együttműködésével egyidejűleg megnyílt az OSZK Digitalizáló Központja

Kocsis Zoltán-díj és zenei tehetség ösztöndíj a művész tiszteletére és szellemi örökségének megőrzésére (Kocsis-Hauser Alapítvány)

Czidra László blockflöte művésztanárról neveztek el tantermet (Weiner Leó AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium, 2022. I. 22.) (Facebook képriport) (pdf)

Megható kisjátékfilm készült a Zeneakadémia zongoraművész-tanáráról, Szokolay Balázsról (lfze.hu)

Balladák és nocturne-ök. Klebniczki György Chopin-estje (Kiss Ernő)

Rost Andrea / Hot Jazz Band: Ma éjjel táncolnék (Eiffel Műhelyház, 2022. III. 19.) (Czigány Ildikó)

A XXI. SZÁZAD ZENÉJE

Bartók – Kurtág: Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, 1. tétel. Átirat zongorára, négy kézre (EMB 2021) (Fittler Katalin)

Decsényi János 95 (Hollós Máté: Művek bontakozóban. Decsényi János: Búcsú egy tovatűnt évszázadtól (Muzsika, 2001/8. szám) (pdf)

25 éve hunyt el Durkó Zsolt (1934–1997) néhány rövid gondolata „A gömb története” (The History of the Spheres) c. zongorára írt sorozatról, továbbá az 1. és a 2. füzet Ábrahám Mariann előadásában, akinek a nevéhez fűződik a felvételen hallható első két füzet ősbemutatója // Bieliczkyné Buzás Éva: Emlékezzünk Durkó Zsolt zeneszerzőre (pdf)

Wolf Péter új zongoraművei kottában és hanghordozón (Szerzői ajánló, Fazekas Gergely BMC CD ismertetője és Balog József (zongora) felvétele)

Félúton. Dragony Tímea zeneszerzői portréja


Kihívások és lehetőségek a mesterséges intelligencián alapuló zeneszerzés kapcsán. Magyari Marcell és Németh Zoltán gondolatait összegezte: Szedmák Borbála

Kiss Ernő: 50 - 50 - 25 - Háromszoros kortárszenei jubileum Szegeden (pdf)

Kiss Ernő: „Tiszta hangok”. Vántus István-emléknap a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Zeneművészeti Szakgimnáziuma rendezésében (2022. III. 3.)


ESSZÉK

A.Gergely András: Van-e a zenének nyelve? Esszényelv, zenefilozófia, értelmezésművészet (pdf)t

Héjja Bella: Losonczi Ágnes „A zene életének szociológiája” c. könyvéről (Zeneműkiadó, 1969)

Petrőczi Éva: Gergely Ágnes és a zene (pdf)

Fejesné Pálfi Zsuzsa: Zene nélkül…?

Szili István: Szereti Ön Brahmsot? (pdf)

Csepregi György: A zene mint önarckép (pdf)


INTERJÚ

„A zenét mindig játszani kell.” Bubnó Tamás a húszéves Szent Efrém Férfikarról (Pallós Tamás, Mértékadó–Arcvonások, 2022. II.)


EGYHÁZZENEI PEDAGÓGIA

Tardy László: A Római Katolikus Egyházon belüli kántorképzés irányai (Összhang. Válogatás Tardy László egyházzenei írásaiból. Szerkesztette: Szalay Olga, Budapest, 2018.)


ZENE ÉS AZ EGÉSZSÉG

Székely Csilla Imola: Rítus, ritmus, zene és lélek (2016) (pdf)


ZENE–KÉPZŐMŰVÉSZET–IRODALOM

Petrőczi Éva: Mayer Hella „Zongoralecke” című képéhez

Petrőczi Éva három költeménye (Mintha ötvenhat…; Harkovi betlehem; Sábát Anatevkában. Moshe Azmannak és a menekültek hitközségének (pdf)

Neszlényi Judith Híven és bátran c. verseskötetének bemutatói Magyarországon


ESZTÉTIKA

Dr. habil Máté Zsuzsanna: A harmónia fogalmának művészet/filozófiai alakulás-történetéről (Részlet a szerző a Kultúr-, művészetfilozófiai és esztétikai továbbgondolások című, 2021-ben megjelent könyvéből) (pdf)


BELEOLVASÓ

Hankiss Ilona: Az opera fény játékában. Pályaszikrák, életszikrák, interjúk (Magánkiadás, 2022) // Részlet a könyvből: Beszélgetés Sudlik Máriával (1942–2015)

L. Beke Ágnes: Martzy Johanna (1924–1979) hegedűművésznő, a szépség szenvedélyes szolgálója (Püski Kiadó, 2021) // A 12. fejezet: Walter Lagge producer és az EMI (pdf)

Korondi Anna: Korondi György (Pactum Kiadó, 2021)

Bodza Klára: Lélekzengő. Bodza Klára életútja // Részletek a könyvből (Papirusz Book Kiadó, 2022) (pdf)


RECENZIÓK

Bencsik Gábor: Lavotta utolsó délutánja (Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2021) (Dombóvári János) (pdf)

Kertész Lajos: Légy hű mindhalálig (Tiszántúli Református Egyházkerület, 2021) (Szabó Szabolcs)

Lendvai Tamás: Fókuszban a zongora (Fittler Katalin)

Klasszikus brácsaversenyek Szűcs Máté és az Anima Musicae Kamarazenekar felvételén (Hungaroton 2021) (Fittler Katalin)

Állatmesék – fagottmuzsika a nagyvilágból. Klebniczki György (zongora) és Vizsolyi Lívia (fagott) CD-je (Fittler Katalin)

Megjelent az első Aggházy Károly CD Sławomir Dobrzański zongoraművész előadásában (Acte Préalable, 2021) (Herpy Miklós) (pdf)


ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA

EMB külföldi partnerkiadója: G. Henle Verlag (pdf)

Bartók–Soós: A vonós kamarazene mikrokozmosza Bartók Béla Mikrokosmos című sorozata alapján - Alapfok (első fekvés). Válogatta és átírta Soós András. Pedagógiai munkatárs Borsos Ágnes (EMB, 2021)

Ajánló Mosóczi Miklós „Angol népdalok és balladák” gitár vagy billentyűs kísérettel, akkordjelzésekkel című kiadványához (Szerzői kiadás, 2021) (Kozma István) (pdf)

Zongoramesékkel a gyerekek nyelvén. Ari-Bencses Anikó kottáiról Barát-László Bernadett Erika írása (pdf)

A HUNGAROTON újdonságai: Soirées de Vienne – Farkas Gábor zongoraművész felvételei // Fülei Balázs zongoraművész legújabb CD-je - Blurred Boundaries Piano works by Ravel, Franck, Debussy // Pusker Júlia és Fejérvári Zoltán legújabb kiadványa – Schubert on Violin, Works for Violin and Piano (pdf) 

Before the last. Beethoven & Schubert piano sonatas. Balázs Fülei. Binder Music Manufactory


BMC Records:  Hans Lüdemann TransEuropeExpress Ensemble featuring Majid Bekkas - ON THE EDGES 1 // Gadó Gábor  (BMC Records 2022)

Magneoton – WARNER HÍRADÓ (2022, február, március)


1525 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS 2022 ÉVI „KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓI (II. VÁLTOZAT) (pdf)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK

az MZTSZ  Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2022/1. számokban megjelent írásokról


2022. 1. szám

Tartalom

A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT

„A gyerekek olyanná válnak, amilyenné a körülöttük élő felnőttek mintázata teszi őket”. Magyar Margit iskolavezetésről, tanításról, s a művészetpedagógiai értéktár folytatásáról (Réfi Zsuzsanna interjúja)


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

A zenei tehetségről. Ábrahám Mariann beszélgetése Schweitzer Katalin  zongoraművész-tanárral (Parlando 2012/1.) (pdf)
 
Dr. Antal-Lundström Ilona: A Fejlesztő Zenepedagógiai Program (FEZEP) bemutatása (pdf)

Fabényi Réka: Újdonság a zenei nevelésben. Digitális ének-zene tankönyvcsalád az értelmileg akadályozott gyermekek zenei neveléséhez. Kedvcsináló egy újfajta tankönyvhöz (pdf)

Kiszely-Papp Deborah: Korai zenepedagógiai online műhely (pdf)
 
Dr. Bredács Alice: A végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen – művészeti nevelés alapú módszerek című tanártovábbképzési project – beszámoló és javaslatok
 
Czakó Dóra: Egy új bachelor képzés tapasztalatai – a zenekultúra szak (pdf)
 
Takács Nóra Luca: „A mi szakmánk a folyamatos tanulásról s megismerésről szól” (Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenei Intézet, 2015)
 
„Úgy kell kísérni, hogy te vezess”. Krasznáné Gál Márta zongora- és csembalóművésszel, korrepetítorral, a Zeneakadémia egykori tanárával Szőnyiné Szerző Katalin zenetörténész beszélget (pdf)
 
Matuz István fuvola-művésztanár 75 éves. Fülep Márk írásai: I. Matuz István: Fejetlenen – jelenet fejetlen fuvolá(s)ra. A gyakorlás művészete, avagy a gyakorlás is művészet? Egy rég megálmodott Stúdium margójára (Parlando 2014/6) II. Hagyomány nélkül nincs továbblépés. Fülep Márk interjúja (Fidelio, 2007. I.) // Matuz István felvételeiből (pdf)
 
Berta Edina: Kotta vakoknak (A Braille-írás világnapja tiszteletére - Louis Braille halálának 170. évfordulójára) (pdf)

Szedmák Borbála – Dr. Szabó Zs. Roland: Digitális megoldások a zeneoktatás terén - fókuszban a klarinétoktatás (pdf)
 
Fülep Márk: Vissza a képernyőre. Varga Karcsi bácsi online vetélkedősorozata (pdf)
 
Várnagy Andrea, a ZeneVarázslat Mozgalom megálmodójának és vezetőjének beszámolója a VI. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraversenyről és Fesztiválról (2021. XI. 17-21.) (pdf)
 
Gaál Alexandra: Oktatási és nevelési célok megvalósulása a képzőművészeti képzésben (pdf)
 
Ferencziné dr. Ács Ildikó: Versmegzenésítések gyermekeknek – miként válasszon a karvezető? (2.) (pdf)


JOSEPH HAYDN 290

Isten szemébe nézni – Vashegyi György a Haydneumról és évszázadok zenéiről (Új Ember, Magyar Kurír / Pallós Tamás)
 
Tardy László: Mi a titka? Gondolatok a Haydn jubileumi évre (2009) (Összhang. Válogatás Tardy László egyházzenei írásaiból. Szerkesztette: Szalay Olga, Budapest, 2018.)
 
FRANZ SCHUBERT 225

Ábrahám Mariann (zongora) Schubert felvételei (A pásztorfiú a sziklán; –Liszt: Vándor éji dala; Esz-dúr zongoratrió II. tétel) // Hollós Máté: Éremművészet a zenében. Részletek a szerző parlandóbeli sorozatából. Schubert kamaraművei (A-dúr szonáta Op. posth. 120 DV, 644 – I. tétel; c-moll impromtu Op. 90; f-moll moment musical, D. 780; Hová?; A kintornás; Vándor éji dala (2001–2010)


LAUDÁCIÓK

John Williams  (1932. február 8.) amerikai zeneszerző és karmester // Megérthető zene: Varázslatos John Williams - Harry Potter szvit. A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekart vezényli és a művet ismerteti: Hollerung Gábor) (Koncertfilm: 1:34:07) (pdf)
 
Bakos József (1932. február 24.) klarinét-, szaxofon- és furulyatanár, pedagógiai gyűjtemények szerkesztője, fúvószenekarok alapító-karmestere, hangszerelője 90 éves (Senkei Ágnes)
 
Tillai Aurél 90+1 éves köszöntése (Tillai Aurél szerzői estje (Pécs Kertvárosi Református Templom, 2021. XI.20.) (Dr. Kutnyászky Csaba köszöntője és Nagy Ernő beszámolója)  

Lázár Eszter (1937. I. 22.): Hogyan lettem rádiós? – Aranytoll-sztorik 13 (múosz, 2020)

A 75 éves Ella István (1947. január 8.) orgonaművész-karmester felvételeiből) 
 
A Francia Köztársaság Becsületrendjének lovagi fokozatával (Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur) tüntették ki Rechner-Boda Gabriella zenepedagógus-karnagyot (kultura.hu / papageno.hu) 
 
Magyar Örökség Díjjal ismerték el a Budapesti Monteverdi Kórus és Kollár Éva karnagy félévszázados munkáját, valamint Novotny Antal hangszerkészítő munkásságát (2021. XII. 18.) (Sapszon Ferenc és Makovecz Pál ludációja)

Halmai Katalin, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzorának és Konkolyné Dr. Kovács Ilona, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanszékvezető professzorának egyetemi tanári kinevezése
 
Új rendes tagokról és levelező tagok felvételéről döntött az MMA

Művészetpedagógusi Különdíjakat adott át a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata (MMA Irodaháza-Rendezvényterem, 2021. XI.30.) (Szerkesztette: Solymosi-Tari Emőke) (pdf)
 
Zenetanárokat és előadóművészeket díjazott az Artisjus 2021-ben is


NÉPZENE

Sebő Ferenc (1947. II. 10.) előadóművész, népzenekutató pályaképe (Pásztor-Kovács Katalin (MMA) // Este a Gyimesbe’ jártam Portréfilm Sebő Ferencről (előzetes) (MMA) (5:07) // Esték a Hild-villában  – 140 éves a fonográf - Sebő Ferenc előadása (MMA MMKAI) (1:00:25)
 
Vizeli Máté: A magyarpalatkai cigányzenész családok bemutatása (pdf)

ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET

Bihari-Puhl Levente képei – Beethoven és Muszorgszkij után (pdf)

MŰVÉSZETELMÉLET


Devich Sándor: A hangnemekről / Negyedik ujj vagy üres húr? (2010) (Az 5 éve elhunyt Kossuth-díjas hegedűművész-tanár emlékére) (pdf)

Hollai Keresztély: A hegedűjáték és a temperálás (Zenészbabonák) (pdf)
 
Mózer Zsófia: Samuel Barber dalművészete Dover Beach és Hermit Songs című alkotásainak tükrében (Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet) (pdf)
 
Bitter Bettina. Bohuslav Martinů: Szonatina klarinétra és zongorára (pdf)
 
Dr. Seeman László: A kürt szólisztikus szerepe Wolfgang Amadeus Mozart életművében (2015) (pdf)
 
Legán˙né Dr. Erdősi-Boda Katinka: Az opera, mint kommunikáció és a művészetfilozófia (X. rész) (pdf)


ESSZÉK

Ungár István: Évforduló
 
Teleki Miklós: „Az orgona virága - az orgona világa”. Cikksorozat orgonás ügyekben. I. Kókler és szakember
 
Petrőczi Éva írásai:
   – Bernáth Aurél hegedűi (Dr. Székely Györgynek, aki medicinával és muzsikával gyógyít)
   – Az én pásztorkirályom…Három régi családi kép, két dalszínházi pásztor, egy könyvillusztráció és egy mai vers. A Nemerey nagyapára emlékezve (pdf)
   – „Fidlere” is akadt…A Múlt és Jövő Rózsavölgyi műsora kapcsán (Múlt és Jövő, 2021. XI.)
 
Szili István: Egy természetimádó legkedvesebb zenéi. Richard Strauss: Alpesi szimfónia (Eine Alpensinfonie Op. 64, 1915) (pdf)
 
Dr. Köves Péter: Sikoly és pánik az operákban (pdf)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Prőhle Henrik (1936-2022) fuvolaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fúvós tanszékének egykori tanszékvezető tanára (Dr. Vigh Andrea-lfze.hu)

Elhunyt Zelenka István (1936–2022) Svájcban élt zeneszerző-tanár (Radics Éva)
 
Elhunyt Babka József (1937–2021) zongoratanár, a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola AMI nyugalmazott címzetes igazgatója, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége tiszteletbeli elnökségi tagja (Vikár Sándor Zeneiskola AMI tantestülete)
 
Elhunyt Hutira Albin (1937–2021), a Rózsavölgyi Zeneműbolt egykori legendás igazgatója (Hajdu Marianne)
 
Elhunyt Joó Imola (1942–2022), a bécsi Zeneművészeti Főiskola zongoraművész-tanára, Professor Emerita. Isten veled, Imola! (Radics Éva)
 
Elhunyt Torják Vilmos (1948–2021), a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola volt zenetanára, karmester
 
Elhunyt dr. Kelemen László (1949–2021) orvos muzsikus, a Semmelweis vonósnégyes alapító primáriusa (dr. Székely György)

Elhunyt Bihary László (1950–2021), a Zeneakadémia Zeneelméleti Tanszék oktatója (Mohay Miklós-lfze.hu)
 
Elhunyt Tihanyi Gellért (1953–2021) klarinétművész-tanár (BMC / PATRONA Vargáné Benyus Bernadett)
 
Elhunyt Nagy Imre Erik (1954–2021) zeneszerző, karmester, zeneművész (Kiss Ernő)
 

EMLÉKLAPOK

Friss Antal (1897–1973) (Csanda Mária emlékezése / lfze.hu) // Friss Antal: A gordonkatanárok első országos értekezlete és továbbképzése (Parlando 1963/8.)
  
Szőnyiné Szerző Katalin: Bárdos Kornél (1921–1993) emlékére (pdf)

Harsányi László: Zsidó művészek a vészkorszakban: Ladányi Ilona (1901–1952), Sík Olga (1911–2007) és Fábri Edit (1923–1990) énekművész-tanárok
 
90 éve született és 30 éve hunyt el Mátyás János zenei rendező. Összeállítás Szokolay Sándor, Beck László és Pándi Marianne (1992), valamint Szőnyiné Szerző Katalin (2013) emlékezései, írásai, továbbá Mátyás János HUNGAROTONNÁL készült 174 nyilvánosságra került legendás felvétele alapján (pdf)
 
75 éve született Polgár László (1947. I. 1.) operaénekes-tanár (pdf)

ZENÉVEL GYÓGYÍTÁS

Juhos-Kiss Eszter - dr. Pusztafalvi Henriette: Nyelvi és beszédkészség fejlesztése énekeltetéssel Broca afáziában. Színek újratanulása (Esettanulmány) (pdf)BELEOLVASÓ-BELEHALLGATÓ

Muzsikusok, Barátok, Példaképpel. M. Bodon Pál zenei írásaiból (Szerkesztette: Pusztai Tamásné és Tátrai Lilla. (Kecskeméti Írott Örökségéért Alapítvány, 2022) // Részletek a könyvből (pdf)

Bartók Anatóliában – Írások Bartók Béla kis-ázsiai gyűjtéséről (Sipos János (szerk.) (Budapest: MMA Kiadó, 2019) // A szerkesztő előszava és a kötet bemutatása

Hankiss Ilona: Az Opera fény játékában – Pályaszikrák, életszikrák, interjúk (Hankiss, 2021) // Részlet a könyvből: Osváth Júlia
 
Korondi Anna: Az énekes rangja a hangja színe – Korondi György: Egy gazdag pálya állomásai (Pactum Kiadó, 2021) // Részlet a könyvből: Tenor mint (lelki) állapot // Fittler Katalin recenziója
 
Simon Géza Gábor – dr. Bajnai Klára: Hangzó gyöngyszemek/ékszerek új köntösben // Előszó (A kötetet a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata támogatásával jelentette meg a Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány) (pdf)
 
A győri Liszt Ferenc Zeneiskola „Tóth Éva” tanári hangversenye (2021. XII. 10.) (Koncertfilm: 30:35)


RECENZIÓK

Francis Poulenc–Jean de Brunhoff: Babar - A kis elefánt története. Simon Izabella (zongora) és Hegyi Barbara (mesélő) (Hungaroton Records Kft., 2022) (Fittler Katalin)
 
Lavottától Kodályig. Zempléni verbunkos konferenciák. Magyar zenetörténeti tanulmányok (1990–2020). A kötetet Sziklavári Károly és Dombóvári János szerkesztette (Lavotta János Kamarazenei Alapítvány Sátoraljaújhely, 2021) (Gombos László) (pdf)

Zilahi-Brányi Panna: Nemcsak a fuvolistáknak. 10 éve jelent meg magyarul Quantz Fuvolaiskolája (pdf)
 
„Mozart a gépben” – Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra (Animus, 2021) (Szedmák Borbála – Dr. Szabó Zs. Roland)

XXI. SZÁZAD ZENÉJE

Dr. (habil) Kovács Ilona: Pongrácz Zoltán (1912–2007) zeneszerző, karnagy pályaképe (MMA)

Feuer Mária: Mint a mesteremberek… Maros Rudolfnál (1917–1992) (88 muzsikus műhelyében, Zeneélet- Zeneműkiadó Budapest, 1972) // Bieliczkyné Buzás Éva: Emlékezzünk Maros Rudolf zeneszerzőre (2016) / Várnai Péter: Maros Rudolf (Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1976) (pdf)
 
Fittler Katalin: 8,9 múlt-mozaik – a 89 éves Láng István életművéből

„A tehetséget nem lehet tanítani, a tehetséges növendéket igen…” Serei Zsolt komponálásról, átiratokról, meseoperáról és az új zenei utakról (Réfi Zsuzsanna interjúja) // METSZET ’96 – Földes Imre beszélgetései magyar zeneszerzőkkel a Fészek Művészklubban (6.) Serei Zsolt: Hét perc húsz évre (Parlando 2005/6.)  // Hollós Máté: Művek bontakozóban – Serei Zsolt: Egypercesek (Muzsika, 1999/11.) // Bepillantás Serei Zsolt karmesteri és zeneszerzői munkásságába (pdf)
 
Átadták az Istvánffy Benedek-díjat Molnár Viktor Miracles of Interstellar című művéért (Belinszky Anna)

Záróakkord – in memoriam Kocsár Miklós. Petrovics Eszter filmje Kocsár Miklós: Miserere c. alkotásának stúdió felvételéről a Cseri Zsófia által vezetett Erkel Ferenc Vegyeskarral 2021. IX. 12-én (Filmpremier) (18:00)
 
Wolf Péter: Missa (ELTE Bartók Béla Művészegyüttes Koncertzenekara és Énekkara, vezényel: Kovács László (2021. XII. 18., ELTE Aula) // Wolf Péter ismertetője
 
Dragony Tímea – P. B Shelley: To a Skylark (Egy mezei pacsirtához) Vashegyi György és Paulik László születésnapjára(A Pesti Vigadóban 2021. X. 3-án megtartott hangverseny filmfelvétele) (6:00)
 
Samodai-Szives Duó az Unerhörte Musikon

BESZÁMOLÓK

„Mind magyarok vagyunk”" - Egység a sokféleségben - Konferencia a határon túli magyar művészetről (Pesti Vigadó, 2021. XI. 23.) (MMA)
 
Prof. Herencsár Viktória, ArtD.: 30 éves a Cimbalom Világszövetség (pdf)
 
Somogyváry Ákos: Beszámoló az Erkel Ferenc Társaság 2021. évi tevékenységéről, programjairól
 
Nagy Ernő: „Pécsi úttörés”
 
A Pécsi Szeráfi Kórus karácsonyi hangversenye 2021. december 18-án a Ferences Templomban (Tillai Aurél)
 
A Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XVIII. Találkozója Kalocsán (Dr. Dombiné dr. Kemény Erzsébet CSs) (pdf)
 
Nagy Márta: Angyalok és pásztoruk. A 30 éves Magnificat Leánykar jubileumi koncertje a Pesti Vigadóban (2021. XI. 21.) (pdf)
 
Kodály-nap a Kodályban (Debrecen, 2021. XII. 17.) (Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-AMI)
 
A nagykanizsai Farkas Ferenc Zongoratábor és Mesterkurzus (3. rész).Vida-Kun Áron beszélgetése a jazz zongora mesterkurzust vezető Márkus Tiborral (pdf) 


INTERJÚK

„Azok, aki mellett Mozart-muzsika szólt, gyorsabban gyógyultak” (Réfi ZsuzsannaJandó Jenő interjúja a 70 éves zongoraművész-tanár (kultura.hu, 2012) (pdf)
 
Zsekov Éva Mónika: HANGosan gondolkodunk. Interjúk. I. Dr. Nagyné Kovács Barbarával (óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, zeneszerző, zongorista, énekes, zenetanár, kórusvezető, költő, író, festő) és II. Dr. Ittzés Tamás (hegedűművész-tanár, jazzénekes, zongorista, zeneszerző, fesztivál igazgató és szervező)
 
Józsa Ágnes interjúi: Az Óbudai Danubia Zenekar programjai (Hámori Máté); Keszei Bori Székely Mihály-díjas operaénekes a pályájáról (Civil Rádió, 2021. XII. 4.)


EGYHÁZI ZENE

Tardy László: Éneklő szívvel! (Egy énektanár levele most szentelődő tanítványaihoz) (Összhang. Válogatás Tardy László egyházzenei írásaiból. Szerkesztette: Szalay Olga, Budapest, 2018.)
 
Schóber Tamás: Pannon mise. Ősbemutató az Irgalmas rend pécsi templomában (2021. XII.17) (Biljarszki Emil)
 
Kilenc kisfiú énekelni kezdett. Polgár Marcell interjúja Schmiedmeiszter Szilviával, az Egri Érsek Fiúkórus alapító karnagyával (Országút)
 
Gárdonyi Géza: „Fel, nagy örömre…” (1882) c. műve az ajkai Szent István Király Katolikus Iskola diákjainak előadásában (Németh Noémi/Ajka TV 2021. XII.) 


FELHÍVÁS

Kedvezményes jelentkezési lehetőség a 18. Crescendo Nyári Akadémiára (Tokaj, 2022. VII. 20. – 2022. VIII. 1.) (pdf)


ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA

Perencz Béla: Időutazás (Rózsavölgyi és Társa, 2022) (pdf)

János Sipos: Essays on the Folksongs of Turkíc People (Ankara: Grafiker, 2021)

Magneoton – WARNER HÍRADÓ: 2021/No.10No.11  és 2022/ No.1
 
A BMC CD újdonságaiból: Gadó Gábor és Ávéd János: Whispering Quiet Secrets Into Hairy Ears // Porta: Missa Mortuorum (Istvánffy Kamarakórus és Muntag Lőrinc) 
 
FONÓ Budai Zeneház – Új CD-k (Lukács Miklós – No Man’s Land; Sarjú Banda; Szabadon – Cimbalind; Básits Branka-Én Csépem; Cserepes –Nachtmusik; Kubinyi Júlia Autentico – Örökül Magyarpaládról (Kubinyi Júlia, Sanhauser Pál, Lelkes András és Nyitrai Tamás)1460 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS

2022. ÉVI „KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓJA (I. VÁLTOZAT) (pdf)
 

SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK

az MZTSZ  Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2021/6. számokban megjelent írásokról
PARTNEREINK

TISZTELT OLVASÓK!

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Parlando

c. zenepedagógiai folyóirat

nyomtatott kiadása

53 év sikeres működés után

pénzügyi okok miatt
átmenetileg szünetel.

A papír-alapú újság hiányáért az internetes változat bővítésével és frissítésével igyekszünk kárpótolni Önöket.

Bízunk abban is, hogy

egyszer majd megteremtődnek
az újraindítás feltételei.

Megértésüket

és további érdeklődésüket köszöni

 

Zelinka Tamás

felelős szerkesztő

 A parlando.hu a
Let's encrypt  biztonsági SSL-tanúsítvánnyal rendelkezik.


IMPRESSZUM
parlando.hu

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 
időszaki zenepedagógiai folyóirata.

ISSN:  2063-1979

Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás
E-mail: tamas.zelinka@gmail.com

mobil: 0620/493-7663
és 0630/826-1746

A tanácsadó testület elnöke: dr. Ruszinkóné Czermann Cecília, a Zenetanárok Társasága elnöke, tagjai: Avar Judit  - ének; dr. Ábrahám Mariann – zongora; Ernyei László – harmonika; Kovácsikné Falvay Edit – gordonka; Romos Zsolt – fafúvó; dr. Sárosi-Szabó Márta – szolfézs; Szászné Réger Judit – hegedű; Tóth Melinda – gitár,  a Zenetanárok Társasága tagozatvezetői, továbbá dr. Bodnár Gábor egyetemi tanár, az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet igazgatója, a Zenekultúra Tanszék vezetője; dr. Bredács Alice egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet Zenei Elméleti és Kórus Tanszék pedagógia szakos tanára és Tóth Teréz szabadúszó angol/magyar tanár, pedagógiai szakújságíró, oktatáskutató.

 

 A folyóirat 1959-2011. között 53 évfolyamot élt nyomtatott kiadását Szatmári László alapította.

Felelős kiadó: dr. Gyimesi László

A szerkesztőség címe: 
1033 Budapest, Vörösvári út 101.
Tel.: 0630/826-1746


Lapunk megjelenését támogatja az
NKA Nemzeti Kulturális Alap