P-color

FELIRATKOZOM A PARLANDO HÍRLEVÉLRE

Kérjük adja meg email címét és nevét,

s mi Hírlevelet küldünk az új lapszám megjelenésekor.

E-mail cím:*
Név:

Parlando —  a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének ingyenes zenepedagógiai folyóirata.
Megjelenik egy évben hatszor: január, március, május, valamint szeptember, október és november végén.
A
lapító felelős szerkesztő: Szatmári László. Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás. Felelős kiadó: dr. Gyimesi László, az MZTSZ főtitkára
A tanácsadó testület elnöke: dr. Ruszinkóné Czermann Cecília, a Zenetanárok Társasága elnöke,
tagjai: Avar Judit  - ének, dr. Ábrahám Mariann – zongora, Ernyei László - harmonika, Kovácsikné Falvay Edit – gordonka, Romos Zsolt – fafúvó,
S. Szabó Márta – szolfézs, Szászné Réger Judit – hegedű, Sztán István – rézfúvó, Tóth Melinda – gitár,  a Zenetanárok Társasága tagozatvezetői,
továbbá dr. Bodnár Gábor, az ELTE BTK Zenei Tanszék vezetője és dr. Bredács Alice.


Folytatjuk az archívumok feltöltését
             


2019. 4. szám

Tartalom


A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT

"A jó hír az, ha nincs hír.” Dr. Gyimesi László oktatási törvényről, munkahelyi biztonságról, szakfolyóiratról (Réfi Zsuzsanna)A 90 ÉVE SZÜLETETT DR. KOKAS KLÁRA (1929-2010) EMLÉKÉRE

Kokas Klára: Mit jelent nekem Kodály (2001)

Dr. Deszpot Gabriella:  Zene és kreativitás. Az alkotóképesség fejlesztése Kokas Klára pedagógiájával (2016) (pdf)

Szkubán Judit: „A zene befogadására nevelek, nem a megértésére”. Emlékezés dr. Kokas Klárára (pdf)

Kelemenné Rácz Tímea: „Mondd te miért hittél bennem?” Beszámoló a Kokas Klára Emléknapról (Budapest, 2019. IV. 27.) (pdf)

Székely Csilla: Kísérlet Kokas Klára pedagógiájának alkalmazására


KOCSÁR MIKLÓS (1933-2019) EMLÉKÉRE

- Kocsár Miklós (1933-2019) (LFZE)

- „Egy szál virág”. (Stébel Ildikó) (pdf)

Ábrahám Mariann: Tanít a szerző. Kocsár Miklós: 15 könnyű zongoradarab (pdf)

- Dr. Ordasi Péter előadása Kocsár Miklós, Nagy László Csodafiú-szarvas című versére írott műve apropóján az Erkel Ferenc Vegyeskar 2007. évi nyári táborában, Gyomán (You Tube film)

- Dr. Ordasi Péter: Csodafiú-szarvas (Napkút Kiadó, 2019) (Szabó Soma)

- Bieliczkyné Buzás Éva: Emlékezés Kocsár Miklós zeneszerzőre (pdf)

- Kocsár Miklós: Emlékképek a XX. század 50-es éveiből – vázlatok szimfonikus zenekarra (Hangfelvétel, 2016. október 23.) (MMA)


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS
K. Udvari Katalin: Ének-zenei általános iskolák, ének-zene tagozatos iskolák, mintaiskolák a közoktatásban és a tehetséggondozásban (pdf)

Dr. Csontosné dr. Buzás Zsuzsa - dr. Csontos Tamás: A nyelvi és zenei  feldolgozási  folyamatok  kapcsolódási pontjai (pdf)

Fazekas Alexandra: Alternatív zenepedagógiai irányzatok (2015) (pdf)

 A “Gyermeknevelés” c. folyóirat teljes 2018/2. száma:
- Janurik Márta-Józsa Krisztián: Kihívások és lehetőségek a gyermekkori zenei nevelésben: Bevezető a tematikus számhoz

- Janurik Márta-Józsa Krisztián: Az iskolai zenetanulás iránti motívációt alakító néhány tényező

- Jakobicz Dorottya – Wamzer Gabriella – Józsa Krisztián: Motiválás az ének-zeneórán

- Surján Noémi – Janurik Márta: A zenei észlelés fejlettségének vizsgálata hagyományos és számítógépes tesztfelvétellel

- Buzás Zsuzsa – Maródi Ágnes: A kottaolvasás és az orientációs képesség összefüggésének vizsgálata online tesztkörnyezetben

- Janurik Márta – Antal-Lundström Ilona – Józsa Krisztián: A zenei hallás korai fejlesztésének a szerepe a beszédészlelés fejlődésében: Egy zenei fejlesztőprogram tanulságai

- Zsigmond Gábor: A szövegolvasási és kottaolvasási képesség kapcsolata

- Szabó Norbert: Zenesziget. Játékosítás (gamifikáció) digitalis eszközökkel az ének-zene oktatásban

- Mucsi Gergő: A ritmikai készségek fejlődése 12 éves korig

- Pethő Villő - Mucsi Gergő - Surján Noémi: Zene – ritmus – játék. A ritmikai fejlesztés lehetőségei, kérdései első osztályban

- Szabó Norbert: A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban?

Dr. Pásztor Zsuzsa: A zenei munkaképesség
gondozásának lehetőségei a sajátos nevelési igényű növendékek tanításában. 60 éves a zenei munkaképesség-gondozás pedagógiája (pdf)


Dr. Dominkó István: Hangfelvételek és mobilalkalmazások segítő szerepe a hangszeres gyakorlásban (pdf)

Baráth Zoltán: Zene és informatika - 20 év az alapfokú zeneoktatásban (pdf)
    

TANÁRKÉPZÉS
Ácsné Szily Éva: Hegedű hangszeres tanításmódszertani jegyzet. Szerkesztette: dr. habil Vas Bence (2015)

Fekete Anikó: Kreatív zene a felsőoktatásban (pdf)


MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ 2019
Vujicsics Együttes több évtizedes délszláv népzenei hagyományőrzése - Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató, a Nemzet Művészének laudációja

Szvorák Katalin énekművész. Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a Nemzet Művészének laudációja. / Szvorák Katalin Magyar Örökség-díjas lett. "Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahova született." (Beke Beáta riportja a Felvidék Ma, a Magyar Nemzet, a Gömöri lap és Rozsnyó vidék c. újságokban megjelent írások alapján)


LAUDÁCIÓK
Balázs Árpád zeneszerző nevét vette fel a kiskunfélegyházi zeneiskola (Vajda Piroska / BAON)

Köteles György: Közép-Európa tanulmányok Rómaifürdőn. Életút-interjú, dr. Márkusné Natter-Nád Klára születésnapjára (pdf)


Gratulálunk a közelmúltban kitüntetett kollégáinknak (2019. június-augusztus) (pdf)

Az MMA 2019-2022 Művészeti Ösztöndíj Program nyertesei


A ZENETANÁROK TÁRSASÁGA (ZeTa) ROVATA
(Szerkeszti: dr. habil Vas Bence)

FELHÍVÁS a ZeTa emlékhangversenyére, melynek műsorán Kocsár Miklós (1933-2019) zeneszerző, a nemzet művésze pedagógiai műveit játsszák zeneiskolások (2019. október 26. 16.00 óra, Fischer Annie Zeneiskola - 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b.) (pdf)

MEGHÍVÓ A ZeTa Minikonferenciájára (Pécs, 2019. szeptember 20., péntek 9:30-12:00, PTE Zeneművészeti Intézet Liszt Ferenc Hangversenyterem) -- ZeTa jelentkezi adatlap letöltés (doc)


XXI. SZÁZAD ZENÉJE

LIGETI GYÖRGY: LE GRAND MACABRE
- Balázs István: A fele se tréfa: apokalipszis – holnap! (Ligeti György Le Grand Macabre című operája a hamburgi Elbphilharmonie-ban, 2019) (pdf)
 
- A hamburgi előadás műsorfüzete (németül) (pdf)

- Az opera cselekménye (magyarul, a hamburgi műsorfüzet alapján) (pdf)

- Az opera librettója © Kovalik Balázs fordításában (pdf)

- Rövidfilm Ligetiről, magyar szöveg (pdf)

Három magyar nyelvű tanulmány a Le Grand Macabre-ról:
- Peskó Zoltán: Vivace minaccioso (Szegzárdy-Cengery Klára fordítása) (pdf)

Balázs István: Apokalipszis és divertimento (pdf)

- Csengery Kristóf: A világvége elmarad (pdf)

Ábrahám Mariann: Gondolatok Orbán György Aulos című zongoradarabok sorozatáról Erdei Márta CD-felvételének hallgatása közben (pdf)

Kiss Ernő: Zenei kincsek az Eiffel Műhelyházban (Krúdy Gyula-Kenessey Jenő: Arany meg az asszony és Örkény István -Tóth Péter: Tóték

Két CD – sok tanulsággal. Szathmáry Zsigmond orgonaműveinek felvételéről (Cybele 2SACD 06 1807) (Fittler Katalin)

TETRA. Váradi Judit (zongora) és Puskás Levente (szaxofon) cd-jén magyar szerzők (Tüzkő Csaba, Hollós Máté, Kodály Zoltán, Kovács Zoltán és Virágh András Gábor) művei hallhatók. A cd ismertető füzetét Hollós Máté írta)

Laczó Zoltán Vince szerzői estje a Rózsavölgyi Szalonban (2019. VI. 8.) (Csepregi György) (pdf)

Bujtás József művei a Giusto Kamarazenekar műsoráb (pdf)


ZENEPSZICHOLÓGIA

Dr. Asztalos Kata: A zenei észlelés területei és főbb modelljei (pdf)INTERJÚK / PORTRÉK

Dr. habil Vas Bence interjúi:
- Beszélgetés Eötvös József gitárművésszel a Zeneakadémián 2019. május 3-án gitározásról, az országos szakközépiskolai gitárversenyről, életéről

- Beszélgetés Csáki András gitárművésszel 2019. április 26-án gitározásról, az országos szakközépiskolai gitárversenyről, életéről 

Józsa Ágnes beszélgetései a Civil Rádióban:. A LFZE két új tanárával, Balázs Jánossal és Baráti Kristóffal (2019. július) // Kovács Gézával, a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek ügyvezetőjével (2019 augusztus)


NÉPZENE

Marsó Judit: Szól a kakas már. A magyar zsidó népzene (pdf)

Dr. Fehér Anikó: Beszélgetés és ajánló Szabó Enikő Pearly Clouds / Gyöngyfelhők c. új lemeze kapcsán (pdf)


ESSZÉK

Dr. Dunkel Nepomuk Norbert: ZONGORA? És KÖTELEZŐ? Szempontok a kötelező zongora tanításához (pdf)

Dr. Maczelka Noémi: Brahms, a zongoraművész és tanár (2002) (pdf)

Dr. Köves Péter: Gustav és Alma Mahler (pdf)


BELEOLVASÓ

Oplatka András: Zenekar az egész világ. A karmester Fischer Ádám (Libri 2019) (pdf)


ZENE – KÖLTÉSZET – KÉPZŐMŰVÉSZET

Petrőczi Éva: Barabás Márton „Talált és kitalált zongorák” című tárlatának megnyitójára (2011) / Petrőczi Éva Barabás Márton alkotásai ihlette költeményei (pdf)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Raj Gizella (1920-2019) zongora-, szolfézs- és zenetanár / Péter Miklós: Raj Gizella 90. születésnapjára (2010)

Elhunyt Frank Oszkár (1922-2019) zeneszerző, zeneelmélettanár, zenei író (Szendi Ágnes)

Elhunyt Szebenyi János (1924-2019) fuvolaművész-tanár

Elhunyt Oromszegi Ottó (1930-2019) fagottművész-tanár, zeneszerző-kottaíró, költő (pdf)

Elhunyt Daróci Bárdos Tamás (1931-2019) zeneszerző, karnagy, zenetanár

Elhunyt Katona Ágnes (1931-2019) zongoraművész, kamaraművész (Hollós Máté / MMA)

Elhunyt Erőd Iván (1936-2019) zeneszerző, tanár (Radics Éva)

Elhunyt Szendrei Janka (1938-2019) Széchenyi-díjas zenetörténész, a LFZE korábbi tanszékvezetője, professor emeritusa (dr. Dobszay Ágnes /LFZE)

Elhunyt Szőnyi Zoltán (1942-2019) zongoraművész (Kovács Zsuzsa)

Elhunyt Tóth István (1942-2019), a békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola egykori tanára, a Bartók Béla Szimfonikus Zenekar alapító koncertmestere

Elhunyt Sztán István (1946-2019) trombitaművész-tanár, a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola egykori igazgatója (Mészáros Lászlóné) / Sztán István: “Életem a zene…” (pdf)

Elhunyt Eötvös Gábor (1947-2019), a Molnár Antal Zeneiskola ütőhangszeres tanára (MAZ tanárai)

Elhunyt dr. Fátyol Rudolf (1957-2019) hegedűművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar docense (dr. Duffek Mihály/ DEZK)

Nekrológ (Ökrös Csaba, 1960-2019) (Dr. Richter Pál / LFZE)1153 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS 2019. ÉVI “KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL (4. TERVEZET) (Dittrichné Vajtai Zsuzsánna és Zelinka Tamás) (htm)
MŰVÉSZETELMÉLET

Keuler Jenő: „Dohnányi Ernő új perspektívában”. Nyílt levél Kovács Ilonához a 2019. március 13-i könyvbemutató kapcsán (pdf)

Petrőczi Éva: Sir Philip Sidney 13. zsoltára / Két zsoltárparafrázis- két időben (pdf)

Szőnyiné Szerző Katalin: Zenei Lexikon „Cabaletta” (Papp Márta szerkesztésében szócikk az MR Zenei Népművelő Rovata számára, 1979) (pdf)EMLÉKLAPOK
200 éve született Clara Schumann. A mester és tanitványa. Ilona Eibenschütz-Derenburg és Clara Schumann. Egy magyar csodagyerek karrierje a századfordulón (Katalin Neményi-Arndt) / Ilona Eibenschütz und Clara Schumann (Stadtmuseum Bonn) (pdf)

A 200 éve született Jacques Offenbach francia zeneszerzőre emlékezik Fenyves Mária Annunziata a „Párizs fogadott gyermeke” c. írásában (pdf)

120 éve született Bárdos Lajos. Bieliczkyné Buzás Éva írása a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egykori tanáráról, zeneszerzőről, karnagyról, tudósról (pdf)

110 éve született András / Endre / Béla zeneszerző, karmester, egyházzenész (Silló György) (pdf)

100 éve született Sugár Rezső. Sugárné dr. Mindszenty Zsuzsánna: Sugár Rezső karművészete (2003) (pdf)


100 éve született dr. Bánfalvi József (1919-2009) magyar nóta- és dalszerző (dr. Majzik István) (pdf)

A 100 éve született dr. Sebestyén István (1919-2014) fuvolaművész-tanárra emlékeztünk (Bodrogközy Eszter)

20 éve hunyt el Virágh Endre (1928-1999) orgonaművész-tanár (Új Ember / V. A.)

Élete volt a tanítás. Juniku Ildikóra (1942-2018), a közelmúltban elhunyt zentai zongoratanárra és kórusvezetőre emlékezünk (Magyar Szó online / Horváth Zsolt)


RECENZIÓK
„Elfogult sorok” a trombitásról. Geiger György 75. születésnapját könyve olvasásával ünnepeltem (Hollós Máté) (pdf)

Kovács Ilona: Dohnányi Ernő új perspektívában (Gramofon Könyvek, 2019) (Fittler Katalin)

Avar Judit: A csizmaszári bolha (Széphalom Könyvkiadó Műhely, Budapest, 2019) (Buzási Viktória)

Toldi-variációk. Weiner Leó művei Naxos-felvételeken (Fittler Katalin)


KÉRELEM
Kérelem „a Magyar Vidéki Opera és Operett-kultúra Védelmében” (Bátki Fazekas Zoltán) (pdf)


BESZÁMOLÓK
Malajziában került sor a 24. Nemzetközi Kodály Szimpóziumra (Tóth Teréz)

Somogyvári Ákos: Harmónium és emléktábla szentelés a galyai Kodály kápolnában

Dr. Székely György: Az emberi hang dicsérete I. Barokk Pünkösdi Fesztivál - Salzburg 2019 / Az emberi hang dicsérete II. A 2019. évi Salzburgi Pünkösdi Barokk Fesztivál különlegességei

Dr. Székely György: Az érzelmek vihara Salzburgban. Nyári Ünnepi Játékok 2019 (pdf)

Fittler Katalin: A Salzburgi Ünnepi Játékok Young Singers Projektjéről

Rekordszámú résztvevő a 2019. évi Csíkszeredai Régizene Fesztivál programjain / „Minden orgona egyedülálló, saját kora, történelme és személyisége van.” Beszélgetés Ursula Philippi orgonaművésszel, a 2019. évi Csíkszeredai Régizene Fesztivál oktatójával (Oana Borviz, fordította: Kocsis Kitty)

Ők lettek a III. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny díjazottjai

Szerzői est Szőlőskislakon (sz.l.)

Játékos Magyar Zenetörténet. Vetélkedő a Himnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából


ÚJDONSÁGOK

Dr. Hegedüs Gönczy Katalin: Dalpanoráma. Iránytű az európai dalirodalom felfedezéséhez (EMB, 2019) (pdf)

Walter van Hauwe furulyamódszertanáról (Bertha János) / Walter van Hauwe: A korszerű furulyaiskola (The modern recorder player volume I., London, 1984) (Bertha János és Herbán Ferenc fordítása) (Bertha János magánkiadása, Fertőd) 1994] (pdf)

Kiss Mónika hegedűművész grafikáiból megrendelhető kiadványok (pdf)

Magneoton – WARNER HÍRADÓ, Klasszikus cd-k,  No. 7. és  No. 8.  (pdf)   

HUNGAROTON ÚJDONSÁGOK
- Farkas Gábor - Chopin összes balladája és impromptu-je

- Vonósszerenádok, Volume 1: Dohnányi & Csajkovszkij – Anima Musicć Kamarazenekar

BMC Records - új jazz és klasszikus/kortárs kiadványok (pdf)


FELHÍVÁS
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott 2019/2020. tanévi művészeti tanulmányi versenyek felhívásai

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület felhívása “…a zene nem csupán oktatási anyag” - Integrált művészeti nevelés a családban és az iskolában c. kreditpontot eredményező szakmai kurzusára (pdf)
 
6. NEMZETKÖZI BARTÓK BÉLA ZONGORAVERSENY, 2019. NOVEMBER 11. – 17. GRÁC + Jelentkezési lap / 6. INTERNATIONALER BÉLA BARTÓK KLAVIERWETTBEWER // 6th INTERNATIONAL BÉLA BARTÓK PIANO COMPETITION /// 6. MEDNARODNO KLAVIRSKO TEKMOVANJE BÉLA BARTÓK (pdf)

Grammy-díjas nagyságok a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztiválon (Zeneakadémia, 2019. november 8 -10.)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK
az MZTSZ PARLANDO c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2019/3. számokban megjelent írásokról (Összeállította: Zelinka Tamás)

Kedves Olvasóink!

Új lapszámaink megjelenésekor rendszeresen küldünk Hírlevelet a felíratkozott email-címre.

Mégis előfordul, hogy egyes túlbuzgó levélszűrők a SPAM mappába helyezik a levelet.

Kérjük, ellenőrizzék a SPAM mappát rendszeresen, mert nem csak a mi hírlevelünk,
hanem más értékes levelek is odakerülhetnek.

ParlandoMeghívó minikonferenciára

Kötetlen beszélgetés a zenetanári szakmát érintő kérdésekről

2019. szeptember 20, péntek 9:30 - 12:00


Pécs, a PTE Zeneművészeti Intézetének Liszt Ferenc Hangversenyterme

Részletek ITT

Hangverseny Kocsár Miklós műveiből

Időpont: 2019. október 26., 16 óra

Helyszín: Fischer Annie Zeneiskola, Budapest XIII. ker., Hollán Ernő utca 21/b.


Részletek és jelentkézés ITT


Jelentkezési lap letöltés

l


Intézmények / zenetanárok jelentkezését várjuk a
Nagy Hangszerválasztó rendezvényünkre!


Időpont: 2019. szeptember 13-14. ( 9-17 óra )

Helyszín: Bp. X. kerület Maglódi út 12/B. Merkapt Sportközpont.

P-color


2019. 3. szám

Tartalom
P-color
A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT

1989-2019. Harminc év fontosabb eseményei a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete életében. Az MZTSZ 2019. IV. 24-I Küldöttgyűlése számára összeállította: dr. Gyimesi László (pdf)

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 2019. április 24-i küldöttértekezletén megválasztott tisztségviselők


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

Ábrahám Mariann: VÁLASZ Szabó Ferenc János zenetudósnak a Magyar Zene 2018/2. számában megjelent recenziójára (pdf)

Megyimóreczné Schmidt Ildikó: Zongora hangszeres tanításmódszertani jegyzet

Dr. Fehér Anikó: „Jellemképző erő…”. A Kodály-módszert alkalmazó mintaiskolák múltja és jelene, hatásuk a zeneéletre

Összeállítás az 1. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia és az 1. ELTE Workshop for Arts Education előadásaiból (Budapest, 2017. VI. 22-24.) (Vendégszerkesztő: Kárpáti Andrea) (Magyar Tudomány 2018/6.)
I. Bevezetés / Introduction
1.) Kárpáti Andrea: Bevezetés /Introduction
II. Zenepedagógia
1.) Damien Sagrillo: Kulturális örökség, sokféleség, funkcionalitás és zeneoktatás európai kontextusban /  Cultural Heritage, Diversity, Functionality, Education of Music in a European Context
2.) Janurik Márta: Az ének-zene oktatás megújulásának lehetőségei / Possibilities for Renewal of Music Education;
3.) Katie Overy: A zenei agy: tanulás és memória /  The Musical Brain: Learning and Memory
4.) Lukács Borbála, Deszpot Gabriella, Szirányi Borbála, Honbolygó Ferenc, Nemes László Norbert: Új modellek az ének-zene tanításban: aktív zenetanulási módszerek és oktatás-idegtudományi hatásvizsgálatuk / New Models in Music Education: Active Music Learning Methods and the Investigation of Their Training Effects from Educational Neuroscience Perspective;
5.) Solymosi Tari Emőke: Felfedezőúton – Élményközpontú interdiszciplináris

művészetpedagógia a Zuglói Zeneházban / Exploring Arts – Experience Centred, Interdisciplinary Arts Education in the Zugló House of Music.
III. Vizuális kultúra / IV. Drámapedagógia
Dallamív - Zenekari műhely „Felfedezőúton” a Zuglói Filharmónia - Szent István Király Szimfonikus Zenekarnál. Solymosi Tari Emőke zenetörténésszel a Magyar Katolikus Rádióban beszélgetett Magyar Kornél (2019. IV. 26.)

       
Dr. Burián Miklós: Dilemmák a tudásról, a tanulásról, a szimpátia és antipátia kapcsolatának miértjeiről (pdf)

Kapusi Kálmán: Az alapfokú zeneoktatásban tanuló hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának vizsgálata (pdf)

Papp Károlyné:  III. Budapesti Járdányi Pál Szolfézsverseny (pdf)

"A szolfézstudást is meg lehet és meg kell mutatni." Papp Károlyné Papp Zsuzsanna  a gyerekekhez igazította a tananyagot (Réfi Zsuzsanna)
   
Dr. Báll Dávid: Liszt mint tanár. Tanítási stílusának alkalmazási lehetőségei napjainkban


TANÁRKÉPZÉS
Dr. Bredács Alice: A pozitív pedagógia fejlesztési területei – a pszichológiai immunitás és a reziliencia fogalmainak tükrében (pdf)

Dr. Ujvárosi Andrea: Az idegen nyelvű interpretáció gyakorlata a felsőfokú magánénekes képzésben II. A magánénekes hallgatók nyelvi képzettsége (pdf)


LAUDÁCIÓ
Szőnyi Erzsébet születésnapi köszöntése.
I. Szőnyi Erzsébet szerző estje (Pesti Vigadó 2019. IV. 24.) II. A zene szeretete egy életen át – interjú (MMA) (pdf)


Szőnyiné Szerző Katalin pályaképe. Életrajzát összeállította és munkásságát megrajzolta: Solymosi Tari Emőke (MMA) (2016)

Virág László zeneszerző, költő és műfordító 80 éves (pdf)

Erdei Péter kapta az Amerikai Kodály Tanárok Szervezetének életmű díját (pdf)

Szabó Dénes karnagy után a közelmúltban Onczay Csaba gordonkaművész-tanár munkáját is hasonló elismerésben részesítette a japán kormány

Bella Máté, Boldoczki Gábor és Konrád György a 2019. évi Bartók-Pásztory díjasok (LFZE)

Bársony László Liszt Ferenc-díjas brácsaművész kapta az idén a Weiner Leó-emlékdíjat (LFZE)

70/50 "Előttem az elődöm". Főkarmesterek jubileumi hangversenye

Szilvay Réka hegedűművész-tanár a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült

INTERJÚK
75 éves Palotás József hegedű- és szolfézstanár, nyugalmazott zeneiskolai igazgató (HIROS.HU/Varga Géza)

Reikort Ildikó: Portré öt fejezetben

„Kortalan" témák. Szerző Katalin interjúja Szőnyi Erzsébettel a Kodály-módszerről (1997)

Beszélgetés Tóth Lászlóval, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnökével (Józsa Ágnes/Civil Rádió-Színpadkép, 2019. május)

ZENE ÉS AZ EGÉSZSÉG

Művészmesék – beszélgetős hangverseny a Ránki családdal. Jótékonysági koncert a Szent János Kórház Gasztroenterológiai osztálya javára. A felvétel a Zeneakadémia Nagytermében készült 2019. március 31-én. Beszélgetőtárs: dr. Székely György

Kéringer Gábor: Nem csak fejben dől el. Mozgás és sportolási szokások a zenei pályára készülő 14- 20 éves korosztályban


EGYHÁZZENEI PEDAGÓGIA
Kinczler Zsuzsanna: Nehézségek és örömök között: az evangélikus kántorképzés ma (pdf)

Zsoltárénekléstől zengett a Túri Alma Mater a Csenki Imre Országos Zsoltár- és Népdalzsoltár-éneklő versenyen (Marczi Ernő)


ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
Barabás Márton: Nyitány (Zongoraátiratok)

JAZZ
Új jazzportál indult a magyar szakma szolgálatára (Gramofon)

A. Gergely András: Futamok disputandóban.Jelenlét, művészet, győzelem a Replika jazz-számában

ZENE – IRODALOM
Dudás Éva költeményei: A kiválasztottak (J. S. Bach hallgatása közben); Antonio Salieri beszélgetése a Jóistennel); Egy vasárnapi misčre


Petrőczi Éva költeményei (Fűző rajtam - Alma Mahler emlékére; Bach kézírása; Hallei gyertyán; On seeing a portrait of the youthful Handel; Händel ifjúkori portréja előtt; Csapj ki a partra; Prológus – egy ősbemutatóhoz; Mislenyi eprek; Egy norvég népdalra; Kis „Don Carlos”- parafrázis (pdf)
MŰVÉSZETELMÉLET

Dr. James Cuskelly: Zene mint kultúra: A kapcsolatok jelentősége (Fordította: Tóth Teréz) 
/ Cuskelly, J.: Music as culture: The importance of relationships (pdf)


A.Gergely András írásai:
- A zene csendje és megismerése
- Komponált csend egy táj és a Vox Humana között. Írói mű és zeneiség találkozása a Dráva-vidéken

Tihanyi Zsuzsanna: A kézirattól az első kiadásig. – Beethoven zongoraszonáták szövegproblémái előadói szemmel (pdf)

Balázs István: A jövő zenésze a múltba réved? Életre kelt Liszt Sardanapalo című operatöredéke (pdf)

Dr. Gyivicsán György: Különboző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata (2013) (pdf)

Dr. Fervágner Csaba: A nagybőgő akusztikája (2013) (pdf)


ESSZÉK

Ungár István: Távozóban

Dr. Köves Péter: Schumann


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Bán Elemér (1917-2019) operaénekes, a Debreceni Csokonai Színház örökös tagja

Elhunyt Borlói Rudolf (1927-2019) zenetanár, a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI ny. igazgatója, zeneszerző, karmester (FEOL Fehér megyei hírportál)

Elhunyt Sapszon Ferencné Magdi néni (1927-2019) ének-zenetanár, karnagy

Elhunyt László Margit (1931-2019) operaénekes, énekművész-tanár


Elhunyt Varsányi István (1933-2019), a kőbányai Szent László-templom fél évszázadon keresztül regnáló karnagya (OPH)

Elhunyt Loránd István (1933-2018) zeneszerző

Elhunyt Geszty Szilvia (1934-2018) operaénekes, a zürichi Zeneakadémia tanára

Elhunyt Csáky Katalin (1938-2019), a budapesti Bartók Konzi egykori zongoraművész-tanára

Elhunyt Milkovics Jánosné Olajos Györgyi (1938-2019), a győri Liszt Ferenc Zeneiskola nyugalmazott zenetanára

Elhunyt Erdei Péterné Szeles Ida (1939-2019) zenetanár (LFZE)


Elhunyt dr. Katona Józsefné Gál Ildikó (1940-2019) kiskunhalasi magyar- és ének-zenetanár, karnagy 

Elhunyt id. Jarábik Imre (1942-2019) karnagy, népművelő, pedagógus, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának alapító tagja

Elhunyt Kovács Lajosné Csanak Zsuzsa (1942 -2019) a Ferencvárosi Ádám Jenő és a Fischer Annie Zeneiskola zongoratanára (K.J.)

In memoriam Molnár Pál (1945-2019) (Dombóvári János) (pdf)


Elhunyt Németh Zoltánné (Lívia) (1947-2019), a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola zongoratanára

Elhunyt Kertészné Éliás Vera (1954-2019), a Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanára (Dióssy Krisztina, Mártonné Tóth Krisztina)


Elhunyt Kutnik Károlyné Orowitsch Margit, a Győri Liszt Ferenc Zeneiskola hegedűtanára


Elhunyt Gersy Károly (1969-2019), a szigetvári Weiner Leó AMI gitártanára


EMLÉKLAPOK

Petrőczi Éva: Egy ismeretlen Fischer Annie-kép, Gyomáról

115 éve született Andor Ilona (1904-1977) középiskolai ének-zenetanár, karnagy  
   - Rácz Beatrix: Andor Ilona és Kokas Klára emlékére (pdf)
   - Köteles György: Hídfőállás. Ranolder-múlt és a 2019. évi Leövey Napok

Emléktáblát avattak M. Katanics Mária karnagy-tanár egykori bajai szülőházán

Lantos 90. A Martyn Ferenc Művészeti Iskola megemlékezése dr. Lantos Ferenc festőművész születésének 90. évfordulója alkalmából (Szerkesztette és rendezte: Rónaszéki Mónika)

Bartók Gergely: ‘Te túl rózsám...’ - Hódolat Komlóssy Erzsébetnek (pdf)

Hankiss Ilona: Szőnyi Ferenc (1926 - 1990) operaénekes-tanár

Erdősi-Boda Katinka: Hubay Jenő Emlékszoba a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen

Soós Kálmán: Zeneakadémisták koncertje idézte meg Héthy Apor (1944-2014) hegedűművészt. Virtuóz zene a Kelenvölgyi Polgári Kulturális Szalonban (2019. március 20.) (pdf)

László Zsuzsa emlékezéseiből: I. Búcsú Szabó Miklóstól (Csendben elment egy nagy művész) (1999) II. Emlékezés Takács Paula operaénekesre (2003)


RECENZIÓK

Caroline Bernard: Alma Mahler, Bécs múzsája (Kossuth Kiadó, 2019) (Petrőczi Éva) + Részlet a könyvből (Fordította: Várnai Péter)

Az elveszett szerelem hangjai I-II.: Mosonyi Mihály zongorakíséretes dalai. I. kötet: német dalok, II. kötet: magyar dalok + cd melléklet (Zádori Mária)

Tari Lujza: Kodály Zoltán Bars megyei népzenegyűjtései (Argumentum, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2018) (Fittler Katalin)

Hamburger Klára: “Nem pusztán zenész.” Tanulmányok Liszt Ferencről (Rózsavölgyi és Társa, 2019) (Fittler Katalin)

Past Visions - Marczi Mariann új CD-felvételéről (Fittler Katalin)

Best of Verbunkos - A Lavotta János Kamarazenekar 10. cd-kiadványáról (Sziklavári Károly) (pdf)MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS 2019. ÉVI „KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL (III. TERVEZET)
SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK


az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2019/2. számokban megjelent írásokról

XXI. SZÁZAD ZENÉJE

Merész újító és "titkos szép-zenész" . Madarász Iván 70 éves (Hollós Máté)

Coca Gabriella: Terényi Ede: Játékdalok gyermekkarra és ütőhangszerekre. 1. kis szvit-kompozíciós technika (pdf)

Lengyel Erik Krisztián: Notációs jelek megfejtése Karlheinz Stockhausen Zyklus című műve alapján (pdf)

Örökség II. Kósa György és Kósa Gábor szerzői estjének filmfelvétele (Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény, 2019. IV. 26.)

Bieliczkyné Buzás Éva: Beszélgetés az Excelsior! című opera alkotóival

Az Akkord Zenei Kiadó újdonságai – hegedűsöknek (Fittler Katalin)

Mesés zenejáték – CD-felvételen. Dobszay-Meskó Ilona – Tarr Ferenc: Fehérlófia (Fittler Katalin)

Mondások nyomában - „Gyerekprogram” tanulságokkal (Fittler Katalin)

Gallai Attila szerzői estje az Egressy Béni Református Művészeti Középiskolában 2019. IV. 3-án (Csepregi György) (pdf)

Az Alkotó Muzsikusok Társaságának irodalmi- és dalestje (Szendi Ágnes)

BELEOLVASÓ
Mikusi Balázs: A pók és a méh. Haydn- és Mozart-tanulmányok (OSZK Kiadó, 2019) / BELEOLVASÓ: Egy újabb zenei tréfa? A „Haffner”-szerenád g-moll menüettje

Oliver Holmes: A fekete özvegy. Alma Mahler-Werfel élete (Rózsavölgyi és Társa, 2019) / Részlet a könyvből (pdf)

Jávorszky Béla Szilárd: A Vujicsics-örökség (Kossuth Kiadó, 2019) + részlet a könyvből

BESZÁMOLÓK, HÍREK
Három földrész 14 országából érkeznek a versenyzők az idei Bartók Világversenyre (LFZE)

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar eseményeiből (I. Debreceni Régizene Akadémia / II. 32 Beethoven szonáta Debrecenben. Fenyő Gusztáv zongoraművész-tanár jubileumi sorozata III. Különleges Figaro házassága előadás

Cimbalommal a világban. Dr. Herencsár Viktória, egyetemi docens beszámolója ázsiai turnéiról (pdf)

Dr. Bozsai Gábor: Szenvedélyem: a régizene - Vashegyi György. Művészetek Palotája Családi és ifjúsági programok – Szenvedélyek sorozat. 2019. április 28. délelőtti matinén (pdf)

60 éves érettségi találkozó a Nagymező utcában. Lírai megemlékezések egy érettségi találkozóról (Bartha Józsefné Babó Szilvia, Kovács Lóránt)

Tóparti mesék. Klebniczki György zongoraművész-zeneszerző legújabb hegedűre írt kottájának ősbemutatója (Bodrogközy Eszter) (pdf) / Tíz miniatűr (Közreműködik Sáfár Rebeka és a szerző) 

Nagy Ferenc Norbert: Beszámoló a 3. Bezerédj Gitáros Napról (Ménfőcsanak, 2018.11.30.)

Temesvári Bence újabb nagydíja és további magyar vonós sikerek a Talents for Europe versenyen (Dolný Kubín (Alsókubín, 2019. IV. 27.-V. 1.)

Sárközi Ádám ifjú nagybőgős nemzetközi versenygyőzelmei

A 10 éves Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar jubileumi hangversenyéről (2019. április 30.) (Radnainé Puer Judit, Borsodi Eszter)

Kalandozások Európában. Vida-Kun Áron zongorahangversenye (Tótha Aladár Zeneiskola – Szendi Ágnes)

FELHÍVÁSOK
Másodszor is SZIA 2. Szokolay InspirArt zeneszerzőverseny (pdf

Ötödik évadját kezdi el a Zenélő Budapest (2019. június 1. - 2019. augusztus 18.) koncert sorozat

II. Csodaforrás Barokk Zenei Műhely (2019. július 8-13.) felhívása és hír a Simplicissimus Kamaraegyüttes cd-jéről

Kocsis Holper Zoltán karvezetés kurzusa Sopronban (2019. július 4-7.) (Interkultúra Hungaria)

Felhívás pedagógus továbbképzésre (30 óra / 30 kredit) a 35. Nemzetközi Bartók Fesztivál és Szeminárium keretén belül (pdf)

21. századi stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra): „Dalpanoráma a festészet nyelvén” – a festészet és a zene élményének összecsengései (2019.VIII.31-IX.1.) / Dalpanoráma-kottabemutató (2019.VIII. 31.)

Fesztivál Akadémia, Budapest – “Fenséges és féktelen” (2019. VII. 20-28.)


A Liszt Ferenc Nemzetközi Ifjúsági Klasszikus Zenei Hét felhívása (pdf)

A Kiss Zenede AMI és Szakgimnázium “Zeneoktatás a XXI. század eszközeivel” c. 30 órás akkreditált továbbképzés felhívása


I. Dél-Alföldi Ütőhangszeres Szakmai Nap és Konferencia – 2019. október 5.

Októberben ismét Orosz Zenei Fesztivál


6. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny felhívása (2019. november 11-17, Graz) / 6. Internationalen Béla Bartók Klavier-Wettbewerbs / 6. International Béla Bartók Piano Competition

A Duna Szimfonikusok bérleti felhívása (2019/20. évad)

Zeneóra. A Filharmónia Magyarország 2019/2020. évadjára vonatkozó ifjúsági bérletek információi

A Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekverseny felhívása. Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 25.

Mesélő Muzsika 2019-2020 /A Filharmónia Magyarország családi bérletsorozata Lakner Tamással az Erkel Színházban

ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA
Bevezetés a pedáljátékba zongoristák számára (Összeállította és közreadja: Lakos Ágnes) (EMB, 2019)

Megújult a Nagy Erzsébet-Mosóczi Miklós szerzőpáros népszerű ötkötetes Gitáriskolájának első három kötete (EMB)


Antal-Lundström Ilona: A hangok játéka és A zene titkos nyelve. Új zenélő képes tankönyvek az élményszerű ének-zene oktatáshou (Nemzeti Tankönyvkiadó)

Dr. Herencsár Viktória egyetemi docens legújabb cimbalmos kiadványai (pdf)

HUNGAROTON CD ÚJDONSÁG - Existentia – Karosi Bálint zenekari művei

A BMC Records új jazz kiadványai


Magneoton-WARNER HIRADÓ- Új klasszikus kiadványok 2019. március, áprilismájus és június (pdf)

Lakatos Róbert és a RÉV: Réveteg (CD-Fonó, 2019) (pdf)Sukorói Zenei Nyár 2019Hangversenyek a sukorói református templombanÁLLÁSHIRDETÉS

Ének-zenetanárt keres a
Budapest XI. kerületi Domokos Pál Péter Általános IskolaA Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekverseny
Felhívása


XII. Régizenei Nyári Egyetem

2019. július 7–12.

 
Csíkszeredai Régizene Fesztivál, 2019. július 7–14.

Program

Sajtóközlemény
P-color


2019. 2. szám

Tartalom
P-color
52 ÉVE HUNYT EL KODÁLY ZOLTÁN

Dr. Szalay Olga: Emlékbeszéd Kodály sírjánál 2019. március 6-án

40 éves a Magyar Kodály Társaság. A jubileumi kiadványt lapozgatva (Hollós Máté)


KODÁLY MINDENENKIÉ - Kékesi Attila és Papp Zsigmond dokumentumfilmje a Kodály-koncepció nemzetközi (Egyesült Államok, Portugália, Anglia, Finnország, Skócia, Hollandia, Kína, Japán, Ausztrália) sikereiről (LFZE, 2019.)  / Kodály belongs to all of us - documentary film. A documentary film directed by Attila Kékesi and Gábor Zsigmond Papp on the worldwide adaptation of the Kodály-concept featuring examples from the United States, Portugal, England, Finland, Scotland, The Netherlands, China, Japan, Australia

K. Udvari Katalin: A kodályi zenepedagógia szerepe a családalapításban és a gyermekvállalásban (pdf)
 
Dr. Antal-Lundström Ilona: James Cuskelly viziója a zeneoktatásról – egy pedagógiai értelmezésben (pdf)

Barth István módszertani jegyzetei: I. Fuvola hangszeres tanításmódszertani jegyzet (2015) / II. Kodályi elveken alapuló fuvolaoktatás az előképzőben (2018) (pdf)   
 
A világ legjobb művészeti felsőoktatási intézményei között a Zeneakadémia, a régió egyik vezető egyeteme (LFZE) (pdf)
 
Stébel Ildikó: "...azért egyeztem bele végülis, hogy nevemről nevezték el ezt az iskolát ...". Kodály Zoltán névadása a debreceni Zeneművészeti Szakiskolában (Kodály és Debrecen) (pdf)
 
annyi áldás szálljon…/ 2. Emléklemez Andor Ilona Magyar Örökség Díjas zenepedagógus és karnagy az 1970-es években a Magyar Rádióban rögzített Kodály és Bartók egyneműkari műveinek felvételeiből (Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa) (pdf)
 
Judit Mäkinen: Nemzetközi Kodály-hét Finnországban. 261. levél hazámból, Finnországból szülőhazámba, Magyarországra (pdf)


LAUDÁCIÓK
Magyar Örökség Díj 2019 - M. Katanics Mária zenepedagógiai munkássága és az általa alapított Szilágyi Erzsébet Női Kar énekművészete. Laudátor: Eckhardt Mária zenetörténész, karnagy, v. múzeumigazgató
 
Gratulálunk a 2019. évi márciusi nemzeti ünnepünkön kitüntetett kollégáinknak (MTI)
 
„Annyi áldás szálljon tanítónk fejére”. Tóth Ferenc karnagy 90 éves (Siptárné Balázs Hajnalka)
 
Az élet és a zene szeretete - Ádám Károly gordonkaművész 80. születésnapjára (Molnár Zsolt)

2019-es Gramofon-díjasok (pdf)


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS
 

Dr. Hunyadi Zsuzsanna: Zongoraiskolák tantárgy-pedagógiai összehasonlító elemzése - különös tekintettel a zenei képességek fejlesztésére (2017) (pdf)
 
Gábor Adrienn: Érzelmi nevelés zenével és játékkal Magyarországon (2011) (pdf)
 
Czirok Ildikó: Zeneoktatás a hátrányos helyzet, tehetség és közösségfejlesztés jegyében (pdf)
 
Péter Csaba: A zenei nevelés fontossága és hatásai. Tehetségmodellek (pdf)


A ZENETANÁROK TÁRSASÁGA (ZeTa) ROVATA
(Szerkeszti: dr. habil Vas Bence)
Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona: Klasszikus kreativitás (pdf)


Az űrlap aZENE ÉS ÓVODA
Baraczka Gergely: Zenei nevelés és tehetséggondozás az óvodában vezetői szemmel (pdf)


TANÁRKÉPZÉS
Dr. Ujvárosi Andrea: Az idegen nyelvű interpretáció gyakorlata a felsőfokú magánénekes képzésben I. A magánénekes hallgatók nyelvi képzettsége (pdf)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Bántainé Sipos Éva (1919-2019)
Hollós Máté írásai.  I.Utolsó telefonhívás Sípos Éva nénihez. Bántainé Sípos Éva búcsúztatásának szerkesztett változata (2019. 02.14. ) / II. Mesterek nélküli mester - B. Sipos Éva tanári pályájának összegzése (1996) / III. Bántainé Sípos Éva néni köszöntése 90 (2009) / IV. Bántainé Sipos Éva 95 (2014)

 
Elhunyt Barsvári József (1920-2019) trombitaművész-tanár (Geiger György)
 
Elhunyt Dudásné Biró Sári (1930-2019) tanítóképzői és középiskolai ének-zenetanár, karnagy. Évfolyamtársam emlékére (Márkusné Natter-Nád Klára)
 
Elhunyt Sziklay Erika (1934-2019). A LFZE Ének Tanszékének egykori tanárát 84 éves korában érte a halál (Meláth Andrea)
 
Elhunyt Panyi Tibor (1965-2019), az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola AMI rézfúvóstanára (Gulyás László)

 
XXI. SZÁZAD ZENÉJE

Megyeri Krisztina: Kölcsönös inspirációk Kurtág György Játékok című művében (pdf)

 
Dr. Déri György: XX. századi és kortárs magyar szólógordonkadarabok elemzése (Kurtág Gy.: Message; Ligeti Gy.: Szólószonáta; Rózsa M.: Toccata Capiricciosa; Eötvös P.: Two Poems to Polly) (2011) (pdf)
 
Fülep Márk: Ősbemutatók fuvolán. 6 új fuvolamű
 
Beischer Matyó-Tamás: Breathing through the Grass-Fuvolaverseny (Szerzői ismertető, hangfelvétel és partitúra) (pdf)
 
Horváth Balázs: BEAN – koncertfilm (2016) (Palotás Gábor ütőhangszerek (asszisztens: Tóth Levente) (BMC, 2016.05.03.)
 
Kiss Ernő: Kortárszenei napok Szegeden – Negyvennyolcadszor (2018. november 25-29.)
 
Múlt, Jelen, Jövő találkozása – In memoriam Szokolay Sándor / Megjelent az In Medias Brass rézfúvós együttes második lemeze Szokolay Sándor valamennyi (eddig kiadott és kiadatlan) rézfúvós kamarazenéjével
 
Csepregi György zongora- és orgonaestje a Nádor Teremben 2019. március 2-án (Dittrichné Vajtai Zsuzsánna)
 
Hidas Frigyes zeneszerző portréja visszaemlékezések alapján I-III. rész
Közreműködik: Amigó Péter, Bieliczkyné Buzás Éva, dr. Csikóta József, Dohos László, dr. Marosi László, Hajas Béla, Horváth Ádám, dr. Hőna Gusztáv, dr. Szabó Ferenc dr. Sári József. A film alkotói: Lovas Hajni - operatőr, vágó és rendező, továbbá: Buda János, Lukács B. Ottó és Pethő Attila

 

INTERJÚK
Petrovics Eszter szerkesztő-rendező (Réfi Zsuzsanna)
 

NÉPZENE
Dr. Fehér Anikó: „Valami nagyon tiszta, friss levegő…”. A népzene megjelenése Bárdos Lajos zenei elemző írásaiban (pdf)
 
Dr. Fehér Anikó: „Kis Kidéből nékem el kell menni…” Járdányi Pál, a népzenekutató (220 népdallal) (Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete Fundamenta profunda /9. Szerk.: Kucsera Tamás Gergely és Kocsis Miklós) (dr. Gerzanics Magdolna) (pdf)
 

RECENZIÓK

Ittzés Gergely: Flautológia / avagy a magyar fuvolások bibliája?/ (Sutyinszki Beáta) + Beleolvasó a Flautológia c. könyvbe – Bevezető; Művészet: a mesterséges természet; “Csontvázszöveg" (pdf)
 
Farkas Ferenc fuvolás kamarazenéje cd-n (Toccata Classics) (Fittler Katalin)
 
Schiff András: A zene a csendből jön. Beszélgetések Martin Meyerrel. Esszék
(Magvető, 2018) (Fittler Katalin)

 
Béres József: Szép magyar ének (dr. Gerzanics Magdolna) (pdf)

ESSZÉK
Csepregi György: Zene és csend. A csend - és a különféle csendek
 
A.Gergely András: Hagyományos tánckultúra – korszakos metamorfózisok (pdf)
 
Solti Kálmán: A művészeti nevelés kommunikációs gondjai (Egy idős pedagógus gondolatai) (pdf)


ZENE – IRODALOM – KÉPZŐMŰVÉSZET

Záborszky István: Sibelius Finlandia himnuszának új fordítása (pdf)

 
Kiss Anna és Lackfi János költői gondolatai É. Szabó Márta: Akiknek a madarak is Chopint énekelnek-Érdi Tamás története c. emlékező könyvének olvasása után (pdf)

Avar Judit: Női károgások. Versek a szerző Novum Pro Kiadónál megjelent kötetből (pdf)

Prof. emeritus dr. Gyulai Ákos: A lantom / A kerti fák alatt / A tó partján
 
Kiss Mónika: Isten arcvonásai (pdf)
 
Borz Zsófia: Az 50 éves jubileumát ünneplő MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeumának képzőművészeti gyűjteménye (pdf)


Rab-Kováts Éva: Képek tanári és művészeti munkásságomról (pdf)


BELEHALLGATÓ / BELEOLVASÓ

Kenneth Hamilton: Az aranykor után - Romantikus zongorajáték és modern előadás. Fordította: Hamburger Klára (Rózsavölgyi és Társa-Corvina 2018) / Előszó; Tíz évvel később. Előszó a magyar kiadáshoz; III. fejezet - Kellő tisztelettel (pdf)


Kovács Ilona: Dohnányi Ernő új perspektivában (Gramofon Könyvek 2019) /Fülszöveg / Dohnányi Ernő, a Zeneakadémia tanára (1916–1919 és 1928–1944) (pdf)
 
Simon Géza Gábor – Dr. Bajnai Klára – Borsos Tibor: Kölcsönhatások – Film és jazz Magyarországon 1928 – 1950 (Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány 2019.) / A könyv „Előhang”-ja és Olasz Sándor recenziója (pdf)
 
Wolfgang Amadeus Mozart: C-dúr „Jupiter” szimfónia (K. 551) a Pannon Filharmonikusok előadásában, Vass András vezényletével
 
MŰVÉSZETELMÉLET

334 ÉVE SZÜLETETT J. S. BACH

– Egy szenvedélyes élet /A passionate life – A BBC filmje magyar felirattal. Előadó / Presenter: John Eliot Gardiner Rendezte/Directed by: Cesca Eaton, David Jeffcock

– Dr. Császár Zsuzsanna: Johann Sebastian Bach Klavierbüchlein-ek, Wilhelm Friedemann Bach Klavierbüchlein-je, Anna Magdalena Bach Klavierbüchlein-jei (pdf)


– Szőnyiné Szerző Katalin: Johann Sebastian Bach: Orgelbüchlein


Jakab-Zalánffy Eszter: Verdelot-madrigálok Machiavelli vígjátékaiban (pdf)
 
Urbanetz-Vig Magit: Fontolgatások Szende Ottó: „Adatok a korai magyar hegedűiskola történetéhez” c. írását olvasva, tekintettel Erkel: Bánk Bán Viola d´amore szólójára / Margit Urbanetz-Vig: Die Geschichte der ungarischen Geigerschule und ihre Bedeutung für das Viola d’amore solo in der Oper „Bánk Bán” von Ferenc Erkel (pdf)
 
Dr. Bartha Ildikó: Robert Volkmann magyar zongoraművei (5/5.) (pdf)
 
Hutira Albin: Rózsavölgyi és a magyar zenekultúra – Epilógus (10/10. (pdf)
 
Szives Márton: Tremoló Abe Keiko-nál (2/2.) (pdf)


EMLÉKLAPOK

Kocsis Katalin: 125 éve született Pásztor Irma, Kanizsa legjobb zongoraművész-tanára (2014)
 

László Zsuzsa írásaiból: „Én a pásztorok királya”. Könyv Palcsó Sándorról (2011) / Búcsú és emlékezés a 90 éve született Seregi Lászlóra (2012)
 
30 éve hunyt el Pászti Miklós (1928-1989) zeneszerző-karnagy (Saárossy Csilla, Bolyki Eszter, Sebestyénné Zagyvai Mariann emlékezései) (pdf)


HÍREK / BESZÁMOLÓK / FELHÍVÁSOK

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának híreiből. I. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara a Magyar Művészeti Akadémiával közösen indított zenepedagógiai kutatást / II. Szélesedik a zenei repertoár / III. Ifjú Kamarazenészek Debrecenben (pdf)

 
Siptárné Balázs Hajnalka: Újra indult az improvizáció oktatása Komlón, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában (pdf)
 
Ahol a zene felemel (Indul a 9. évfolyam a Snétberger Zenei Tehetség Központban)
 
Dr. Székely György: Viva Mozart – Viva Mexico! – Salzburgi Mozart-hét 2019 (Gramofon)
 
Klasszikus zenei misszió Bécsben (dr. Váradi Judit)
 
6. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny (Graz, 2019. november 11-17.) felhívása (pdf)

Dr. Bozsai Gábor: Kárpát-Medencei Magyarok Zenéje 2018. „8 ország – 8 koncert – Egy nemzet" (pdf)
 
Kalandra fül! – az Óbudai Danubia Zenekar új sorozata (Fittler Katalin)
 
Nagy Márta és művészbarátai (Beszámoló egy sándorfalvi kamarakoncertről, 2019. II.) (Ladányi Zsuzsa)
 
Temesvári Bence ifjú gordonkaművész nemzetközi versenysikere
 
Felhívás a Zenei Munkaképesség-gondozás (ZMG) 2019 őszén induló egyetemi szakirányú továbbképzésére (Dr. Pásztor Zsuzsa, Négyesi Anna) (pdf)
 
Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivál felhívása (Budapest, 2019.IV. 14-18.) (pdf)
 
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Harsona Mesterkurzusának Felhívása
(Székesfehérvár, 2019. április 28-30.) (pdf)ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA

HUNGAROTON -The Masters Collection - Tátrai Quartet (3 CD) / Ferencsik János (3 CD)


BMC Records újdonságok
 
Magneoton-Warner Híradó - Klasszikus 2019/ No.2 és No.3  / Baráth Emőke

Megjelent Rameau: Les Indes galantes (A gáláns indiák) című lemez a Glossa Music kiadó gondozásában

Rácz Ödön nemzetközi sikert aratott cd felvételei / Zubin Mehta levele
 
Orgona-portré. Az ókécskei orgona arcai. Kuhnau, Bach, Mendelssohn és Gárdonyi alkotásai Reinfeld János (hegedű) és Méhes Balázs (orgona) előadásában
 
Megjelent az Accord Quartet legújabb lemeze a bécsi Gramola Kiadónál (Erőd Iván: 3 vonósnégyes)
 
A GRAMOFON 2019 tavaszi számának (XXIV. évfolyam 1. szám) tartalomjegyzéke


MAGYAR ZENEPEDAGÓGUSOK
2019. évi „kerek” születési évfordulóiból (II. tervezet)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK
Az űrlap tetejeAz űrlap alja az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2019/1. számokban megjelent írásokrólJelentkezési lap letöltés

P-color
2019. 1. szám

Tartalom
P-color
A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT

A zenepedagógia szolgálatában – hat évtizede. Beszélgetés Szatmári Lászlóval a Parlando születéséről, történetéről, változásairól (Réfi Zsuzsanna)


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

Dr. James Cuskelly: A zenei jelentés kérdésköre az osztályteremben (Fordította: Tóth Teréz) / James Cuskelly: Meaning in the classroom (pdf)

Dobos Bianka: A perfekcionizmus és a valahova tartozás igénye zenét tanuló gyermekek körében (pdf)

Erdősi-Boda Katinka: „Mit kellene tenni?”„Az élet kincsesháza” II. – Az MMA Művészeti nevelés, művészettel nevelés című konferenciájáról (2018. november 26.) (pdf)


A ZENETANÁROK TÁRSASÁGA (ZeTa) HÍREI
Januári hírek (szerkeszti: dr. Vas Bence) (pdf)


LAUDÁCIÓK

Az 1924-ben született Konrád György (hegedű) és dr. Székely György (gitár) főorvos (a Semmelweis vonósnégyes tagja) Niccolň Paganini: a-moll szonátáját játssza (Centone di Sonate No.1) (Budapest, 2018.XII.22.)

Gratulálunk a zenei felsőfokú művészetoktatásban 2018 szeptembere óta már egyetemi tanárként alkotó kollégáinknak (Bodnár Gábor, Déri György, Király Csaba, Pávai István és Zsigmond Zoltán) (pdf)

Magyar Örökség Díj 2018. Kátai Zoltán históriás énekmondó, zeneszerző-köszöntése (Laudátor: Freund Tamás)

Szvorák Katalin Jean Monnet emlékérmet kapott (Hollós Máté laudációja és Szvorák Katalin gondolatai) (pdf)

Az MMA elismerései a hazai művészetoktatás szereplőinek és alkotóműhelyeinek (Apagyi Mária, Bagó Gizella, Hornyánszkyné Becht Erika, illetve Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium-Makovecz Pál,  és Alapfokú Művészeti Iskola és Visegrádi Építésztábor-Erhardt Gábor)

A 2018. évi Prima Primissima- és Junior Prima-díjasok a művészetek és közművelődés területén / L. Ritók Nóra írásaiból - Tehetséggondozás, kicsit másképp, (2015) / Látványközpontúság, vagy élményközpontúság (2013) / Írás Erdős Katalin „A zene mindenkié” Egyesület vezetőjével készült interjúja nyomán

Artisjus-díjak zenepedagógusoknak és zenei előadóművészeknek


ÉNEK-ZENE ÉS A KÖZOKTATÁS

Mihály Regina: Multikulturális nevelés az ének-zene eszközeivel (pdf)


ZENE ÉS AZ ÓVÓDA

Kelemenné Rácz Tímea: „Mese és Muzsika”. Beszámoló egy interaktív módszertani továbbképzésről (pdf)


INTERJÚK

Lélektől lélekig”. Beszélgetés Sass Sylvia Kossuth- és Liszt Ferenc díjas érdemes művésszel, a Halhatatlanok Társulatának Örökös Tagjával (Bartók Gergely) (pdf)

Józsa Ágnes beszélget Csonka Andrással, a Zeneakadémia Koncert- és Rendezvényközpont programigazgatójával  (Civilrádió, 2018. XII.)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK

az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2018/8. számokban megjelent írásokról


MAGYAR ZENEPEDAGÓGUSOK
2019. évi „kerek” születési évfordulóiból (I. tervezet)

A HARMADIK ÉVEZRED ZENÉJE

Kell-e bátorság a zenei alkotáshoz? Hat részlet Varga Bálint András „A zeneszerzők bátorsága és az ízlés zsarnoksága” című könyvéből (Der Komponisten Mut und die Tyrannei des Geschmacks, Wolke Verlag, Hofheim, 2016)  (Fordította és összeállította: Balázs István) / Levélváltás és beszélgetés Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm és Jörg Widmann német, valamint Georg Friedrich Haas, Olga Neuwirth és Johannes Maria Staud osztrák zeneszerzővel (pdf)

Hagyományművelés – Gondolatok a 2018. évi szegedi Vántus István Kortárs Zenei Napok ürügyén (Fittler Katalin)

Dr. Nagy Enikő: Petrovics Emil II. rapszódia mélyhegedűre című darabjának tanítási problematikája (pdf)

Magyar zongoramuzsika a határokon túlról. Maros Miklós: Complete Piano Works (Perfect Noise PN 1704) (Fittler Katalin)

Huszár Lajos 70 (Sziklavári Károly) / Hollós Máté: Huszár Lajos munkássága (2015) (pdf)

A. Gergely András: Bálványok a színen, kaddis a kórusban. Egy sikeres táncjáték-olvasat

Fehérlófia Meseországban. Dobszay-Meskó Ilona –Tarr Ferenc kortárs zenei mesejátéka Szegeden (Kiss Ernő) / A Fehérlófia, a BonBon Matiné Műhely előadása a Magyar Rádió Stúdiójában 2018-ban készült felvételen

Magyar zeneszerző nyerte a 2018. évi Bartók Világversenyt. Dobos Dániel zongoradarabja lett a legjobb a több mint kétszáz komponistát megmozgató nemzetközi mezőnyben (LFZE) (Beszámoló, továbbá az eredményhirdetés és a gálakoncert felvétele)


MŰVÉSZETELMÉLET
Ungár István: Három a dal - Az út vége. Schubert Der Wegweiser című daláról / Bölcsődal. Schubert Des Baches Wiegenlied című daláról / Háladal / Schubert An die Musik című daláról

Dr. Bartha Ildikó: Robert Volkmann magyar zongoraművei (5/4.) (pdf)

Hutira Albin: Rózsavölgyi és a magyar zenekultúra (10/9.) Mi történt a Rózsavölgyivel 1964 és 2009 között

Szives Márton: Tremolo Abe Keiko-nál (2/1.) (pdf)


BÚCSÚZUNK
Elhunyt Horváth Zoltán (1928-2018) operarendező, érdemes művész

Elhunyt dr. Nagy Miklós (1928-2018), a győri Liszt Ferenc Zeneiskola egykori igazgatója, ny. főiskolai tanár / Marosné Németh Zita: Miklós bácsi / A győri Liszt Ferenc Zeneiskolabúcsúzik egykori igazgatójától (Szakács Erika) / dr. Cseh Sándor: Emlékezés

Elhunyt Vígh Lászlóné Petelei Magdolna – Magdi néni (1929-2018) bajai zeneiskolai magánének-és szolfézstanár (Antal István Gábor)

Elhunyt Papp Lajos (1935-2019) zeneszerző, németországi konzervatóriumi professzor (BMC) (pdf)

Elhunyt Dimény Judit (1938-2019) középiskolai ének-zenetanár, szerkesztő, zenei író / Nekrológ helyett egy ifjúsági rádiósért (Morva Péter)

Elhunyt Szabó Béláné Mintler Erzsébet (1939-2018), a Solti György Zenei AMI egykori zongoratanára (Dióssy Krisztina, Homicskóné Szalóky Ildikó, Aczélné Sályi Orsolya)

Elhunyt Várnagy Attila (1940-2019) zenekari fagottművész-tanár, az Országos Filharmónia pécsi kirendeltségének egykori vezetője

Elhunyt Balogh Katalin (1958-2018), a Józsefvárosi Zeneiskola fuvolatanára (Malmos Edit)

EMLÉKLAPOK
Fenyves Mária Anunziata: Csodálatos hangok között...

„Előtted állok, drága Jézusom”. In memoriam Zalánfy Aladár (1887-1959) orgonaművész (Jakab-Zalánfy Eszter) (pdf)

Hankiss Ilona: Az opera fény árnyékában (2.) – Neményi Lili (pdf)


JAZZ

Ha a budapesti jazz mozgalom naplót írt volna / A Hollós Máté zeneszerző által vezetett könyvbemutató film linkje / Részlet a könyvből / Olasz Sándor recenziója


NÉPZENE

Fehér Anikó:  „Kis Kidéből nékem el kell menni...".  Járdányi Pál, a népzenekutató (220 népdallal) (Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete Fundamenta profunda /9. Szerk.: Kucsera Tamás Gergely és Kocsis Miklós) / Részletek dr. Fehér Anikó könyvéből (pdf)


ZENE, KÖLTÉSZET, KÉPZŐMŰVÉSZET

Sigmondné Erős Andrea: A Bruegel-képek hangszerei (pdf)

Kiss Mónika: Jégvirág (pdf)


BELEOLVASÓ

É. Szabó Márta: Akinek a madarak is Chopint énekelnek – Érdi Tamás története (Corvina, 2018).Részlet a könyvből (pdf)

Márkusné Natter-Nád Klára: Negyven éves a Magyar Kodály Társaság (MKT, 2018) Részletek a könyvből: Csukás István: Negyven éve őrizzük öt /  Tartalom /A Magyar Kodály Társaság Hírei-Bevezető (pdf)

dr. Morva Péter: Muzsikáló gyermekrádió – Elfeledett történet / Zárszó / Trencsényi László: Előszó

Tassy Jolán: Szeressétek az életet. Egy festői tehetséggel bíró, kerekes székhez kötött  mozgássérült lány harminc évig írt naplója Rab-Kováts Éva szerkesztésében


RECENZIÓK

Szirányi Gábor: Zongorabillentyűk 3. Temesvár „kis Mozartja”, avagy az elveszett zongoraművész (Gramofon Könyvek, 2018) (Fittler Katalin) / Részlet a könyvből: Stanzel János zeneakadémiai tanulmányai I. (1930–1935) Az első zeneakadémiai felvételi (pdf)

Szép magyar ének Petényi Katalin és Kabay Barna filmetűdje Béres József énekeskönyvéről (Dombóvári János) (pdf)


HÍREK/ BESZÁMOLÓK

Dr. Koncz Gábor: Mentés másként... (2018)

Fittler Katalin: Schiff András mesterkurzusa a salzburgi Mozart-héten

Erdősi-Boda Katinka – dr. Erdősi Károly: Klebelsbeg Konferencia „Művészet és társadalom” címmel (A Klebelsberg Emléktársaság 2018. XI. 17-18-i konferenciájáról (pdf)

Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XVI. Találkozója Szendrei Imre zongoraművész emlékére  (Dombiné Kemény Erzsébet) (pdf)

Fittler Katalin: A Diótörőtől a Teremtésig. Utánpótlás-nevelés a Müpában

Tudósítás a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar minősítő hangversenyéről és a 2018. XII. 15-i koncert műsorának filmfelvétele  (Z.T.)

Szakmai beszámoló az Erkel Ferenc Társaság 2018. évi tevékenységéről, programjairól (Somogyváry Ákos) (pdf)


Kamarakiállítás Kacsoh Pongrác hagyatékából (pdf) 


Szóljon hangosan az ének! (Kiskarácsony egy meghívott vendég szemével.) (Berhidai Márta)

A Parlandóhoz 2018. decemberben érkezett ajándék felvételekből (válogatás) (pdf)

Ungár István: A Székely fonó ünnepe – Marosvásárhely, 2019. január 19.

A 2019. évi Nemzetközi Bartók Szeminárium (Szombathely, 2019. júliuus 12-21.) felhívásahttp://www.music.elte.hu


Megnyílt a jelentkezés a Bartók Világverseny és Fesztivál
2019-es zongora fordulójára
AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS

Kecskemét, 2019. július 19-2.

"Színes húrok" (Colourstrings) hegedű- és gordonkatanítási módszer
a Kodály-koncepció alapján


A 2018-as évfolyam
közvetlenül elérhető innen:


2018 / 8.2018 / 7.
2018 / 6.2018 / 5.2018 / 4.
2018 / 3.2018 / 2.2018 / 1.
A 2017-es évfolyam
közvetlenül elérhető innen:


2017 / 6. 2017 / 5. 2017 / 4.
2017 / 3.2017 / 2.2017 / 1.

További információ:

A zene titkai

Mesélő muzsika

A 2016-os évfolyam
közvetlenül elérhető:


2016 / 6. 2016 / 5. 2016 / 4.
2016 / 3. 2016 / 2. 2016 / 1.

Folytatjuk az archívumok feltöltését
             

2015-ös évfolyam

2015 / 6. 2015 / 5. 2015 / 4.
2015 / 3. 2015 / 2. 2015 / 1.

Emlékeztető


a 2014-es évfolyamunk:
2014 / 6. 2014 / 5. 2014 / 4.
2014 / 3. 2014 / 2. 2014 / 1.
2013-as évfolyamunk:
2013 / 6. 2013 / 5. 2013 / 4.
2013 / 3. 2013 / 2. 2013 / 1.PARTNERÜNK:ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE

Tisztelt Olvasónk!

Írjon nekünk!

Értékes könyvét, koncert-meghívóját, konferenciáját, tanfolyamát,  bemutatóját

szívesen közzétesszük:


 
Tamas.Zelinka@gmail.com


PARTNEREINK

  

 TISZTELT OLVASÓK!

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Parlando

c. zenepedagógiai folyóirat

nyomtatott kiadása

53 év sikeres működés után

pénzügyi okok miatt
átmenetileg szünetel.

A papír-alapú újság hiányáért az internetes változat bővítésével és frissítésével igyekszünk kárpótolni Önöket.

Bízunk abban is, hogy

egyszer majd megteremtődnek
az újraindítás feltételei.

Megértésüket

és további érdeklődésüket köszöni

 

Zelinka Tamás

felelős szerkesztő

 A parlando.hu a
Let's encrypt  biztonsági SSL-tanúsítvánnyal rendelkezik.IMPRESSZUM
parlando.hu

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 
időszaki zenepedagógiai folyóirata.

ISSN:  2063-1979

Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás
E-mail: tamas.zelinka@gmail.com

mobil: 0620/493-7663
és 0630/826-1746

Tanácsadó testület:
A Zenetanárok Társasága tagozatvezetői: Avar Judit  - ének, dr. Ábrahám Mariann – zongora, Ernyei László - harmonika , Kovácsikné Falvay Edit – gordonka, Romos Zsolt – fafúvó,  S. Szabó Márta – szolfézs, Szászné Réger Judit – hegedű, Sztán István – rézfúvó, Tóth Melinda – gitár,továbbá dr. Bodnár Gábor, az ELTE BTK Zenei Tanszék vezetője

 A folyóirat 1959-2011. között 53 évfolyamot élt nyomtatott kiadását Szatmári László alapította.

Felelős kiadó: dr. Gyimesi László, 
a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete főtitkára.

A szerkesztőség címe: 
1033 Budapest, Vörösvári út 101.
Tel.: 0630/826-1746


Lapunk megjelenését támogatja az
NKA Nemzeti Kulturális Alap