PÉTER MIKLÓS BÚCSÚZTATÓJA

 

 

http://www.parlando.hu/2014/2014-2/2014-2-26-Elhunyt_PeterMiklos_elemei/image002.jpg

 

Tisztelt Péter Miklós Tanár úr - Igazgató úr – Miklóskám!

 

Szomorú szívvel jöttünk az  utolsó  Istenhozzádra, a végső búcsúra hozzád: Kislányod, Tanítványaid, Tisztelőid, Barátaid, és a volt munkatársaid.

 

Példás türelemmel viselt hosszan tartó súlyos betegséged után a halál kegyetlenül ragadott el tőlünk. Megtisztelő érzés az, hogy tevékenységed gazdag életútján egy ideig együtt dolgozhattam veled.  Közel  10 esztendő volt, amelyet szinte naponta eltöltöttünk az OSZK-ban. Csodálatos esztendők voltak ezek, amelyeket sem egy hangos szó sem egy hátsó gondolat nem mérgezett meg.  Szeretted az embereket, és ők is szerettek téged.  Te még az emberi butaságokat vagy telhetetlenségeket is mosolyogva tudtad tolerálni. Nagyon jó ember voltál.

 

Az együtt töltött munkaévek után  26 évvel ezelőtt nyugdíjba vonultál, de a barátságunk töretlenül megmaradt, és hol személyesen, hol telefonon állandó kapcsolatban voltunk. Ez a családtagjainkra is kiterjedt. Vigasztaló érzés ma is, hogy a halálod előtt néhány órával, amikor fiammal bent voltunk Nálad a kórházban, mindkettőnknek  kicsit  elmosolyodva  többször szorítottad meg a kezét. - Igen ! Így búcsúztak a barátok egymástól!

 

Drága Miklóskám! Köszönöm neked az együtt töltött éveket, köszönöm, hogy a barátod lehettem. Búcsúzom Tőled a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete dolgozói, a magam és a családom nevében. Abban a másik világban, ahova most elköltöztél, nyugodjál olyan békében, mint ahogyan itt éltél közöttünk a földön.

Isten áldja meg a hamvaidat, és az emlékedet.

 

Szirmai László

 

Szirmai László (M. Z. T. SZ. Országos Szórakoztatózenei Központ Magyar Élőzene Nonprofit Kft. igazgató, a Szórakoztatózenész Tagozat elnöke) gyászbeszéde Péter Miklós búcsúztatásán és hamvainak szórásán 2014. április 2-án a Fiumei úti Sírkertben hangzott el.

 

 

„Szerettük”

 

ELMENT PÉTER MIKLÓS*

 

 

Életének 86. évében, példamutató türelemmel viselt súlyos betegség után 2014. február 4-én csendesen elhunyt PÉTER MIKLÓS, az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású zenepedagógusa, az ágazati főhatóság zeneiskolai szakreferense. 1952-66 között a Fővárosi 8. sz. körzeti Zeneiskola zongora- és szolfézstanára, 1966-70 között pedig a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatóhelyettese volt. 1962-67 között a Művelődési Minisztérium Zeneoktatási reformjának megbízott szakértőjeként tevékenykedett, 1970-től pedig már a Művelődési Minisztérium zeneiskolai szakreferenseként dolgozott. Szervezői munkája eredményeként terebélyesedtek ki az országos zeneiskolai tanulmányi versenyek, kezdődtek meg a reformtantervek/kották szerkesztői munkái. Évekig vezette az Országos Szórakoztató Zenei Központot és már nyugdíjasként a dunakeszi Farkas Ferenc Zeneiskolában tanított. 

 

Tagja volt az Országos Zenepedagógus Szakosztálynak, a Nemzetközi és a Magyar Kodály Társaságnak, a TIT Művészeti Szakosztályának és a Parlando Szerkesztőbizottságának. Írásainak többsége a zeneoktatás aktuális problémáival foglalkozott, de felejthetetlenek maradnak egykori pályatársairól írt nekrológjai is.

 

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák, valamint az MZTSZ 2003-ban a Magyar Művészetoktatásért kitűntetéssel ismerte el életművét, Földes Imre pedig a „Szerettük” sóhajjal fakadt ki halálhírének megismerésekor.

 

Péter Miklós hamvasztás utáni búcsúztatása és hamvainak szórása 2014. április 2-án volt a Fiumei úti Sírkertben.

 

Péter Miklós Parlandóban megjelent főbb írásai:

 

Beszámoló a XV. kerület I. Ifjúsági Zenei Hetéről (1959/1.)

 

Az alsó fokú zeneoktatás reformjáról (1963/1.)

 

Szolfézs és hangszer kapcsolatáról ― hangszeres tanárok számára (1963/3.)

 

A polifon-hallás fejlesztéséről (1964/1.)

 

Húsz év zenepedagógiája a számok tükrében (1965/4.)

 

Állami zeneiskoláink negyedszázados fejlődése (1975/4.)

 

Zoltay Dénes “A 20. század zeneesztétikája” c. művéről (1965/11.)

 

Szemjon Sznyitkovszkij emlékére (1981/9.)

 

Elő zongoratanítás. Beszélgetés Ábrahám Mariannal, a “Két világrész taná­ra: Varró Margit” c. könyv szerkesztőjével, közreadójával, (1992/3.)

 

Köszöntjük a 80 éves Fasang Árpádot (1992/4.)

 

VIII. Országos Koncz János Hegedűverseny (Szombathely, 1995. nov. 23-26.) (1996/3.)

 

Az új zeneiskolai tantervekről. Beszélgetés Kovács Kálmánnal, az FPI hangszeres vezető szaktanácsadójával, a Magyar Zeneiskolák Szövetsége elnökhelyettesével (1996/5-6.)

 

Az alapfokú és középfokú zeneoktatás új tantervei (1998/ 3.)

 

Aki száznál több hegedűtanárt nevelt. Várnagy Lajos halálára, (1998/3.)

 

Dallamírási feladatok I.-II. kötetéről (1999/1-2.)

 

Új Zeneiskola a Főváros XVI. kerületében (2002/1.)

 

IV. Országos Zeneiskolai Továbbképzős Verseny, Szentendre (2002/4)


 I. Országos Zeneiskolai Hárfaverseny, I. Országos Zeneiskolai Csembalóverseny, IV. Országos Zeneiskolai Rácz Aladár Cimbalomverseny (2003/3.)

 

 Budapest XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola 35 éves jubileumi rendezvényei (2004/1.)

 

20 éves a ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola szimfonikus zenekara (2004/3.)

Búcsúzunk Dr. József Andrásné Hahn Judittól, Tóthmátyás Lajostól, Lovas Györgytől (2004/4.)

 

Búcsú Varsányi Lászlótól (2005/5.)

 

Búcsúzunk Dobray Istvántól (2006/3.)

 

Korszerű zeneiskolát avattak a főváros XV. kerületében (2007/2.)

Nagyszerű és hézagpótló könyv (2007/3.)

A szombathelyi Koncz János Országos Zeneiskolai Hegedűverseny és a győri XIII. Bárdos Alice Országos Zeneművészeti Szakközépiskolai hegedűverseny. Interjú Perényi Esztrerrel, mindkét verseny zsűrijének elnökével (2008/2.)

Köszöntő a Parlando 50 éves jubileumára (2009/1.)

 

A jövő művészeti- és zeneiskolái (2009/2.)

 

Till Ottó 80 éves (2009/5.)

 

Újítások és a hagyományok ápolása: a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola (2010/1.)

 

Változó tantervek, változó struktúrák a művészeti iskolák zeneművészeti tanszakain (2010/3.)

 

A zeneiskolai zeneirodalom-oktatás feladatai és lehetőségei (2010/5.)

 

Raj Gizella 90 éves (2010/6.)

 

Búcsú Till Ottótól (2011/5.)

 

A 75 éves Nemes Lászlóról három fejezetben (2011/6.)

 

XIII. Országos Friss Antal gordonkaverseny (Szolnok, 2011. november 25-27.) (2012/1.)

 

Teöke Marianne, a jövő zongoratanára (2012/3.)

 

Búcsú Eőry Edétől (2012/4.)

 

-------------

 

 * Először a Parlando 2014/2. számában jelent meg. (A Szerk. Megj.)