P-color.jpg


FELIRATKOZOM A PARLANDO HÍRLEVÉLRE

Kérjük adja meg email címét és nevét,

s mi Hírlevelet küldünk az új lapszám megjelenésekor.

E-mail cím:*
Név:

Parlando —  a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének zenepedagógiai folyóirata.
A
lapító felelős szerkesztő: Szatmári László. Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás. Felelős kiadó: dr. Gyimesi László, az MZTSZ főtitkára
A tanácsadó testület elnöke: dr. Ruszinkóné Czermann Cecília, a Zenetanárok Társasága elnöke,
tagjai: Avar Judit  - ének, dr. Ábrahám Mariann – zongora, Ernyei László - harmonika, Kovácsikné Falvay Edit – gordonka, Romos Zsolt – fafúvó,
S. Szabó Márta – szolfézs, Szászné Réger Judit – hegedű, Sztán István – rézfúvó, Tóth Melinda – gitár,  a Zenetanárok Társasága tagozatvezetői,
továbbá dr. Bodnár Gábor, az ELTE BTK Zenei Tanszék vezetője.


Folytatjuk az archívumok feltöltését
             
2017. 6. szám

Tartalom135 ÉVE SZÜLETETT KODÁLY ZOLTÁN

Kodály Zoltán: Óda a muzsikához (An Ode for Music) W. Collins műve és W. Shakespeare nyomán (Cantate vegyeskar, vezényel: ifj. Sapszon Ferenc Kodály 131. születésnapján, Zeneakadémia, 2013. december 15.)

Tóth Teréz: Kodály a XXI. században. Gondolatok az évforduló kapcsán

Pethő Villő: Kodály zenei nevelési koncepciójának értelmezési lehetőségei (pdf)

Stöckert-Kozák Annamária: Legyen a zene mindenkié! (Új Köznevelés, 2016/4.)

Kiss Henriett: A Kodály-módszer amerikai nagykövete, Darázs Árpád (1922- 1986) (Jászsági évkönyv, 2012.) (pdf)

Nemzetközi Kodály Zenei Nevelési Napok Isztambulban (Polyák Zsuzsanna

Dr. Ittzés Mihály: A népzenekutatás Kodály nyomdokain (Forrás, 2007/12. szám) (pdf)

Atyai ág. 20 éves a Fonó Zenekar (Agócs Gergely PhD.) (Fonó Budai Zeneház)

Dobozi Eszter: Kodály Zoltán nyelvészeti munkái (Forrás, 2007/12. szám) (pdf) 

Gábor Adrienn: Misszióban Kodály nyomdokain (Képzés és gyakorlat, 2011/3-4.) (pdf)

Berkesi Sándor: Kodály és a református egyházzene

A Los Angeles-i Kodály Kórus Kodály hangversenye a Reseda California, Reformatus templomban (2017. VIII. 26.)  / Neszlényi Judith ünnepi köszöntője magyarul és angolul, valamint beszámolója az ünnep megemlékezésről

Albert Gábor: Kodály szózata 1955-ben (Forrás, 2007/12. szám) (pdf)

Rekordkísérletnek is beillő akcióval zárul a Kodály nyomában háromfordulós zenei játék. Kecskeméttől Melbourne-ig egyszerre csendülnek fel a Kodály által gyűjtött népdalok


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

“Negyvenhárom év és valahány nap”. Ember Csaba úgy véli, a pedagógusok megbecsülésének újabb lendületet kellene adni (Réfi Zsuzsanna)

Dr. Bredács Alice: A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpedagógiai aspektusai és szemléletváltás igénye a közoktatásban (pdf)

„A jövő mindig az iskolapadban kezdődik!” – avagy minden gyermek tehetséges… Csűrös Csilla interjúja Csépe Valéria akadémikussal, az MTA főtitkárhelyettesével (Új Köznevelés /2014/4.)

Kovács Győző: A mohácsi zeneiskola története (1963-2000) (pdf)

Dr. Herencsár Viktória: 20 éves a cimbalomoktatás a Besztercebányai Művészeti Akadémián (pdf)

Negyven éve a régi zene szolgálatában. Kerek jubileumot ünnepel az idén a hévízi Musica Antiqua Együttes (Pordán Varga Lívia)

Domokosné Mezei Katalin: A spirituális intelligencia szerepe a művészeti nevelésben (pdf)

Sík Dóra: A Kovács-módszer alkalmazása az alapfokú gordonkaoktatásban a Balaton-
felvidéken. Bevezeti: dr. Pásztor Zsuzsa (pdf)

Dr. Várady Krisztina: A hangok világa c. szolfézskönyv-sorozat alkalmazása a zeneiskolákban (2008, Nyitra UKF) (6/5.) (pdf)

Thomas Quasthoff tanít – távoktatás DVD-n (Fittler Katalin)


ZENE ÉS AZ ÓVÓDA

Árvayné Nezvald Anett: A zenei nevelés transzferhatásai csecsemő- és kisgyermekkorban (pdf)


TANÁRKÉPZÉS

Dr. Fügedi-Bárd Judit: A XX. század utolsó néptanító nótafája. Vass Lajos (1927-1992) pedagógiai munkássága (2008) (pdf)

Mentesné Tauber Anna: A zeneterápia szakma bemutatása (Képzés és Gyakorlat, 2011/3-4.) (pdf)

Szabadi Magdolna: A szociális kompetencia érzelmi elemeinek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel tanár szakos hallgatók körében (Iskolakultúra, 2016/6.) (pdf)  

Kiss Virág: Művészeti nevelés, művészettel nevelés, művészetterápia (Iskolakultúra, 2010/10. (pdf)

Kenesei Éva: A zeneterápia kurzus tapasztalatai a gyógypedagógusok képzésében a Kaposvári Egyetemen (Képzés és gyakorlat 2014/3-4.) (pdf)

MŰVÉSZETELMÉLET

Dr. Bodnár Gábor: Tarisznyás Mormota és Leiter Jakab (Évvégi, "tanácsadói" levél arról, hogy néha a valószínűtlen megoldás a valódi)

Szőnyiné Szerző Katalin: Appendix. Johannes Brahms hungarica kottatára a Gesellschaft der Musikfreunde bécsi archívumában (Első megjelenés)

Dr. Maczelka Noémi: A szegedi iskolarendszerű zongoraoktatás története 1995-ig (pdf)

Dr. Zsigmondné dr. Pap Éva: Szeged zenei élete 1945 és 1960 között (2008) (pdf)

Dr. Zsigmond Zoltán: A zongora forradalma a 19. század első felében (2007) (pdf)

Budai Krisztián: A Hand-Percussion hangszerelemző sorozat. 4. A timbales (pdf)

Szives Márton Gábor: Megszólal a marimba – stúdióelemzés egy marimba hangjáról (pdf) 


A HARMADIK ÉVEZRED ZENÉJE

Dombiné dr. Kemény Erzsébet: Ránki György (1907-1992) kettős évfordulójára:
- Ránki György művészete, különös tekintettel a zongorára írt kompozíciókra

- Retrospektív visszatekintés Ránki György születésének 100. évfordulója alkalmából Szegeden rendezett ünnepi hangversenyekre (2007)

Szendi Ágnes: Rőczey Ferenc 90. születésnapjára (Op. 277 Zongoramuzsika 41)

Balázs István: Rogyion Scsedrin 85 éves (2017. december 16-án)
- Széljegyzeteim 2017-ből Scsedrinhez és a Holt lelkekhez (Bevezetés helyett) (pdf)
- Rogyion Scsedrin: Holt lelkek.  Opera- jelenetek Gogol nyomán három felvonásban, tizenkilenc képben. Az operadramaturgia néhány problémája (pdf)
- A „MELOS” c. folyóirat 1988/1. számából: az előző írás német eredetije (pdf)
- Rogyion Scsedrin széljegyzetei 1996-ból CD-n kiadott műveihez (válogatta és fordította: Balázs István) (pdf)
- Scsedrin művei a Sikorski Verlagnál (Hamburg) (pdf)
- Scsedrin művei a Schott Verlagnál (Mainz) 

Csató Mónika: Pray for delirium / Stolen time (Zongorán előadja: a szerző)

Gordonkások repertoárbővítése – Sári József öt kompozíciója (Akkord Zenei Kiadó) (Fittler Katalin)


EMLÉKLAPOK

Ábrahám Mariann: Jean Sibelius:The Flowers - Virágok op. 85 (Finnország függetlenné válásának 100. és Jean Sibelius halálának 60. évfordulójára) (pdf)

Emlékezés Ungár Imre (1909 – 1972) zongoraművész-tanárra a Fehérbot Nemzetközi Napján (2017. X. 15.) (Németh Tamás)

100 éve született Mihály András zeneszerző karmester, zeneakadémiai tanár (1917-1993)
Bieliczkyné Buzás Éva: Beszélgetés Mihály András zeneszerzővel. „Alap-atmoszférája: a tragikus harmónia.” (1992) / Mihály András műveiből és felvételeiből

Kocsis Katalin: 120 éve született Kerekes Irén nagykanizsai zongoratanár

Megemlékezés Tamás Gergely Alajos (1915-1967) halálának 50. évfordulója alkalmából. Emlékhangverseny és emlékbeszéd a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok templomban 2017. október (Prevoz János és dr. Bozsai Gábor)

Bertha János: „Sine musica nulla vita.” Dr. Somlai András (1921-1975) kántortanító, ének-zenetanár, a Fertődi Haydn Kórus alapítókarnagy emlékére (pdf)  

Fenyves Mária Annunziata: „A bölcsőtől a sírig” (Zichy Mihály és Liszt Ferenc emlékére)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Kovács Sándor (1923-2017), a fertődi Haydn Kórus karnagya (Bertha János) (pdf)

Elhunyt Csurgay István (1940-2017) gordonkaművész-tanár (Reményi Eszter)

Elhunyt Duliskovich Sándor (1948-2017) szegedi harmonikatanár (Harmonikavilag.hu)

Elhunyt Martos László (1949-2017) ny. főiskolai docens, karmester (Duffek Mihály)

Elhunyt Cs. Nagyné Turi Márta (1951-2017) jászberényi zenetanár, karnagy (Farkasné Szőke Tünde) (Jászkürt Újság)

Elhunyt Kukely Júlia (1953-2017) operaénekes

Elhunyt Félegyházi Károly (1978-2017) zongoraművész-tanár (Fidelio) / Zongoraművész és disznópásztor (Félegyházi Károly) (Hun Terem) / Forrás. Dokumentumfilm Félegyházi Károly zongoraművészről. Rendezte: Kiss Anett


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK

az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2017/6. számokban megjelent írásokról


ESSZÉK

Ungár István: Hamis mítosz

60 éves lenne Bächer Iván (Bächer Iván: Zsál)

Judit Mäkinen: 63. finnországi levél hazámból Finnországból szülőhazámba Magyarországra (2012) Szilvay Csaba és dr. Szilvay Géza finnországi életműve


HÍREK

Vashegyi György karmester, zeneakadémiai tanárt választották az MMA új elnökévé


INTERJÚK / FILM- ÉS HANGFELVÉTELEK

Kávészünet. Dobszay-Meskó Ilona beszélgetései a Ventoscala művészeivel (2017 ősz, YouTube) (Bodó Antónia, Horváth Bence, Tekula Endre, Rózsa Richard, Winkler Balázs, Varga Zoltán, Bujtor Balázsa, Vámosi Nagy Zsuzsa, Háry Péter, Farkas Ferenc, Skultéty Zsolt, Maros Ádám, Kuklis Gergely és Vámos Marcell)

Barokk művek Sopronból. Ősbemutató a Soproni Evangélikus Levéltár zenei archívumának egyházi és hangszeres zene anyagából

Válogatás Banai Sára operaénekes YouTube felvételeiből

A Kodályban jártunk. Nagy Krisztinával, a Kodály Zoltán Zeneműbolt üzletvezetőjével Gyuricza Ferenc beszélgetett

RECENZIÓK

Kardos Pál: Karvezetés III. Intonálás (Kardos Pál Alapítvány) (S. Szabó Márta)

Múltidéző ízelítő – Herbert Blomstedt-album. Afféle „Best of..” válogatásnak tekinthető a bő két és félórányi válogatás (Fittler Katalin)

Dr. Bajnai Klára - Borsos Tibor - Simon Géza Gábor - Dr. Török Róbert: A Sternberg császári és királyi hangszergyár története és gramofonlemezeinek diszkográfiája. A könyv bemutatójának filmje: A szerzőkkel Bősze Ádám beszélget / Olasz Sándor recenziója / Simon Géza Gábor: Bevezető (pdf)


BELEOLVASÓ

Fazekas Ágnes: Zenediktálás (ROMI-SULI Könyvkiadó, Mogyoród) (pdf)


KÖLTÉSZET

Ránki Katalin versei: Egy magányos lélek (Apura gondolva); Arckép (Anyu) (pdf)

Gyulai Ákos: A tündérország


BESZÁMOLÓK

Suomi 100 – Egész Finnország énekel (214. levél Judit Mäkinentől)

Csaba Péter magas finnországi kitüntetése (MÁV Szimfonikus Zenekar)

A Vass Lajos Népzenei Szövetség bemutatkozása a Polgárok Házában (2017. október 27.) (Dr. Gerzanics Magdolna)

Jubilált a „Laudate” Kórus  Sepsiszentgyörgyön (A Komlói Pedagógus Kamarakórus székelyföldi koncertútja)
(Dr. Szabó Szabolcs)

Nagykanizsa Város Vegyeskara a 2017. évi Riva del Garda-i versenyen /Élmény és úti beszámoló/ (Cseke József és Kálovics Ferenc)

Korhatár nélkül. Simon Izabella gyermekműsoráról (Fittler Katalin)

Szonáták gyöngyszemei – Boros Misi Bartók Emlékházbeli hangversenyéről (2017. október 26.) (Erdősi-Boda Katinka)


LAUDÁCIÓK

Átadták az MMA Zeneművészeti Tagozatának 2017. évi Zenepedagógiai díjait (Szerkesztette Vígh Mariann MMA)

Laudáció Szabó Dénes karnagy Tőkés László díjához (Berkesi Sándor)


ÚJ KIADVÁNYOK

Juhász Előd: Emlékmozaikok. Kocsis Zoltán – képek, hangulatok (Scolar)

A reformáció és Johann Sebastian Bach (HUNGAROTON)

Magneoton – WARNER HÍRADÓ No. 13 – KLASSZIKUS (pdf)

Dresch Vonós Quartet Forrásból c. albuma (Fonó Budai Zeneház)


KÖZLEMÉNYEK

A III. Marton Éva Énekverseny (Zeneakadémia, 2018. szeptember 10-16.) felhívása

A Gramofon aktuális hírei a Kiadó honlapján


1200 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS
2017. évi „kerek” születési évfordulóiból (pdf

2017. 5. szám

Tartalom


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

A zenepedagógia múltja, jelene és jövője c. konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából / Conference of Music Pedagogy celebrating the 50th anniversary of music teacher education (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, 2017. IV. 7.)

Dr. Váradi Judit összefoglalója

Az elhangzott előadások absztraktjai
(szerkesztette: dr. Váradi Judit és Szűcs Tímea (pdf formátumban):

Dr. Pusztai Gabriella: Köszöntő

Asztalos Andrea: Énekhangképzési problémák az általános iskolai korosztályban

Bandi Szabolcs: Személyiségbe kódolt szorongás: a zenei személyiség és a zenészek szorongásának viszonyáról


Bíró István Ferenc: A népmesék mint a népi furulyaórák lehetséges kerete


Buzás Zsuzsa: A kottaolvasási képesség mérése online tesztkörnyezetben


Buzás Zsuzsa: A szemmozgáskövetéses vizsgálatok jelentősége a kottaolvasási képesség megismerésében


Csontos Tamás: A zenei és a nyelvi feldolgozási folyamatok kapcsolódási pontjainak vizsgálata


Csoóri Zsófia (Chovriy Sofiya): Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciója és annak adaptálása Ukrajna nyugati régiójának iskoláiban a XX. század végén


Deszpot Gabriella: Az élményalapú zenepedagógus-képzés munkamódszerei és fejlesztésének lehetőségei


Dragony Gábor: A népzeneoktatás múltjáról és jelenéről a művészeti nevelés tükrében


Duffek Mihály: A zenetanárképzés fél évszázada Debrecenben


Erdős Ákos: Mit? Miért? Hogyan? Kérdések az iskolai és amatőr hangképzésről


Geréné Kristóf Katalin – Deszpot Gabriella: Mit tanulhat egy mai zenepedagógus 30-40 évvel ezelőtti órajegyzetekből? Forráselemzés, szövegpreparálás a Kokas-hagyatékban


Gocsál Ákos – Bandi Szabolcs: An assessment of student teachers’ entering beliefs about the teacher’s role


Gombás Judit: A zenei észlelés és preferenciák összefüggése személyiség-jellemzőkkel


Gönczy László: Zenetörténet-kurzusok, mint a művészeti felsőoktatás rendszerszintű tartalmi és módszertani problémák indikátorai


Gyovai Ágnes: A tankönyv szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. Kérdőíves felmérés pedagógusok körében a NAT 2012 első osztályos énekkönyvek tankönyvhasználatához


Hausmann Kóródy Alice: A zenepedagógia multidiszciplináris lehetőségei és feladatai


Hegedűsné Tóth Zsuzsanna: Egy innovatív zenepedagógiai módszer 3-9 évesek között


Héjja Bella Emerencia: A zeneművészeti szakgimnazista tanulók iskolaválasztási motivációi

Hunyadi Zsuzsanna: Zongoraiskolák összehasonlító elemzése a készségek, képességek fejlesztésének szempontjából


Jánosi András: Bartók Béla zongorajátéka a népzene előadásmódjának tükrében


Janurik Márta – Józsa Krisztián: Miért fontos az ének-zene oktatás megújulása?


Anna Kalarus – Gabriela Karin Konkol: The Cracow Concept of Musical Education - the idea and practice in Poland


Kompár-Rőmer Judit: A vonós magyar népzene oktatásának módszereiről


Körmendy Zsolt: Zenepedagógiai diskurzus a 21. századi Magyarországon – Múltidézés vagy jövőkép?


Lehotka Ildikó: Zenehallgatási anyag az általános iskola 4. osztálya számára


Ewa Parkita: Education of the future teachers of music in Poland - theoretical assumptions and examples of good practice


Pintér Tünde Kornélia: A zenei nevelés megítélése általános iskolás tanulók körében


Reikort Ildikó: Zenetanítás tradicionális és modern zenei eszközökkel


Révész József: A zenei nevelés lehetőségei a koncert-pedagógiában


Stachó László: Teaching skill building in music performance: A new theory and methodology


Stachó László: The significance of musical meaning in music performance education


Surján Noémi – Mucsi Gergő – Bubla Bence – Pethő Villő: Ritmikai fejlesztés az iskolai énekórákon


Szabó Norbert: A minősítési rendszer potenciális reformhatásai a hangszeres zeneoktatásra és tanárképzésre a digitális kompetencia tükrében


Szabó Norbert – Janurik Márta: Digitális eszközök az ének-zene oktatásban


Szabóné Fodor Adrienne: A felnőttkori kórustagság motivációi


Szalai Tamás: A zenei képességek mérésére alkalmas kutatási eszközök áttekintése


Székely Csilla Imola: Szabad improvizációs tánc komolyzenére Kokas Klára zenepedagógiájában


Szirányi Borbála: Kreatív énekes-mozgásos játékok az általános zenei készségek és képességek fejlesztésére


Szűcs Tímea: A zenetanulás és hatásai egy ÉK-magyarországi vizsgálat alapján


Tokodi Gábor: A 18. századi mandora kéziratok jelentősége a klasszikus gitár repertoárjának szélesítésében


Váradi Judit: Extrakurrikuláris lehetőségek a zenei nevelésben


Vass Éva – Deszpot Gabriella: A teljes figyelem és a flow-élmény a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában

EPTA HELSINKI. 39. EPTA Konferencia (2017. augusztus 10-13.) (Ábrahám Mariann) (pdf)

Deákné dr. habil. Kecskés Mónika – dr. Szesztay Zsuzsa: „Mindennapos éneklés”. Első lépések a művészetek felé. II. Országos konferencia az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán - bölcsőde-óvoda-iskola (2017. V. 12.)

Pethő Villő - Surján Noémi: Megújulás, kitekintés, innováció – III. Digitális Zenepedagógiai és Módszertani Konferencia Szegeden (pdf)

Dr. Várady Krisztina: A hangok világa c. szolfézskönyv-sorozat alkalmazása a zeneiskolákban. A kötetek zenei anyagának formai elemzése és a formaérzék fejlesztésének gyakorlatai (2008, Nyitra UKF) (6/4.) (pdf) 

Pálfi Zsuzsanna Mária: A Kovács-módszer helye, szerepe, jelentősége, hatása a kórusiskola, az osztály, és az egyén nevelési, oktatási folyamatában (Dr. Pásztor Zsuzsa ajánlásával) (pdf)

Darvassi Andrea Kamilla: A zenei képességfejlesztés hátterének hatásai az
alapfokú oktatás résztvevőire, mint az iskolaelhagyás lehetséges okai (pdf)


Bubernik Eszter: Ahol a művészeti nevelés az egekbe ér… A pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium művészeti oktató-nevelő munkájáról (pdf)

P. Stébel Ildikó: A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola könyvtára, mint a zeneművészeti képzés egyik kulcsfontosságú támogatója, a „műhely" (pdf)


KÖZOKTATÁS ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS

Dr. Bredács Alice: Az érzelmi intelligencia és fejlesztése az iskolában – különös tekintettel a tehetséggondozásra (Iskolakultúra, 2009/5-6) (pdf)

Dr. Burián Miklós: A virtuális polifónia kaotikus permutációinak felismerése és kreatív alkalmazása. Egy új koncepció körvonalai az énektanítás kezdő szakaszában (Új Pedagógiai Szemle, 2009) (pdf)

Kiss Henriett: Gramofon és rádió. Adalékok az iskolai zenehallgatás hazai történetéhez (Iskolakultúra, 2015/12.( (pdf)


GRATULÁLUNK

A tehetség Szent István Rend díjjal kitüntetett nagykövete: Vásáry Tamás (TEHETSÉG.HU/Gózon Ákos)

"A Zeneakadémia egyetlen nagy család". – Díszokleveleket adott át az egyetem rektora a Régi Zeneakadémián 2017. szeptember 3-án (Zeneakadémia Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság)


EMLÉKLAP

Magyar Örökség Díj, 2017. A Fasang család zenei kultúrában betöltött szerepe. Laudátor: dr. Tóthpál József kultúrakutató, c. főiskolai tanár


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Birtalan József (1927-2017) marosvásárhelyi zeneszerző, karnagy és egyetemi tanár (Marosvásárhelyi Rádió)

Elhunyt Tusa Erzsébet (1928-2017) zongoraművész-tanár
- Életrajz (Tusa Erzsébet családja által összeállított életrajz)

- Időtlen búcsú (Fittler Katalin)

Elhunyt dr. Bényei Andrásné Geredy Mária (1930-2017) zongoratanár, zeneiskolai igazgató (dr. Bruckner Adrienne)

Elhunyt Víg Józsefné Ernőfy Gyöngyi (1930-2017) budapesti ének-zenetanár karnagy (Magyar Kodály Társaság)

Elhunyt Devich János (1938-2017) gordonkaművész, a LFZE professzor emeritusa (Dr. Vígh Andrea és dr. Fülei Balázs/LFZE)

Elhunyt Lévay Tibor (1939-2017) rimaszombati fúvószenekari karmester, karnagy, zeneszerző, zenetanár, kántor, orgonista (Új Szó Online)

Elhunyt Máder László (1939-2017) népzenekutató, a Magyar Rádió nyugalmazott vezető szerkesztője
- Megjelent Máder László Népdalszótár c. könyve (dr. Fehér Anikó) / A műsor művésze. A 70 éves Máder László köszöntése (Hollós Máté) (Parlando 2009/4.)


Elhunyt Gábor József (1945-2017) zongoraművész-tanár (Fülep Márk)


INTERJÚK

Együttműködés és naprakész tájékoztatás a zongoratanárok között – Halászné Veres Zsuzsa tanításról, pályáról és szakmavezetői feladatokról (Réfi Zsuzsanna)

Morva Péter: Dimény Judit rádiós zenei ismeretterjesztési munkássága és pedagógiai portréja (pdf)

A zene a jelenlét eszköze. Zipernovszky Kornél interjúja dr. Dolinszky Miklóssal (Replica, 2017/1-2.)

Történet hangszerelve – Csűrös Csilla interjúja Vedres Csabával a Kossuth Rádióban – 2017. április 15. (A riport szöveges kivonatát közreadja: dr. Bozsai Gábor)


BELEOLVASÓ

Dobozy Borbála: Georg Anton Benda és csembalószonátái – Előszó; Bevezetés; I. A cseh barokk zene történeti előzményei (Magyar Kultúra Könyv, Zene és népművészeti webáruház) (2014) (pdf)

Avar Judit: Füred fénye – költemények (Szerzői kiadás, 2017) – Avar Judit ajánlója válogatása a kötetből: Tavaszias; Nyár-nyarak; Ő-szök; Te-lelő (pdf)


1201 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS ÉS ZENEMŰVÉSZ 2017. ÉVI SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓJA (Összeállította: Zelinka Tamás) (pdf)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK
az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2017/5. számokban megjelent írásokról
MŰVÉSZETELMÉLET

Dr. Tokaji András: Skálaszisztéma és ujjazat V. V. Homenko gordoniskolájában (pdf)

Miron Grigorjevics Harlap: A zenei ritmika ütemrendszere. (Fordította: Győrffy István) (pdf)

Budai Krisztián: A Hand-Percussion hangszerelemző sorozat (3.) A bongó (pdf)


A HARMADIK ÉVEZRED ZENÉJE

THE LATE „COMES”. Máté Hollós’ conversation with composer József Soproni on his 24 preludes and fugues (Translated by: dr. Dávid Gábor) / A késői comes. Hollós Máté beszélgetése Soproni Józseffel 24 prelúdium és fúgája kapcsán

Ősbemutató Pécsett - Tillai Aurél: „Reformáció” – kantáta (Szabó Szabolcs) (pdf)

Lendvay Kamilló: 2 tétel trombitára (Akkord Kiadó) (Fittler Katalin)

Dobszay-Meskó Ilona művei II.


ESSZÉK

Ungár István: Tündérek és angyalok (pdf)

Dombi Józsefné: Verdi tanuló évei és korai kompozíciói (pdf)

Altorjay Tamás: Az énekhang kezelése Giuseppe Verdi művészetében (2002) (pdf)

Dr. Köves Péter: Giuseppina Strepponi, Verdi második felesége. (Egy zseni árnyékában) (pdf)


ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET

Rab-Kováts Éva: Élet-rajz (A zene képekben) (pdf)


BESZÁMOLÓK

Bartók Világverseny 2017 + A 2017. évi Bartók-fesztivál többszörösen díjazott image filmje (LFZE)

A Cimbalom Világszövetség 14. kongresszusáról (Herencsár Viktória) (pdf)

Utazás a 13. Hárfa Világkongresszusra (Nizalowski Fanni)

Gálaműsor – mindenkinek! A Müpa 2017. augusztus 30-i koncertjéről (Fittler Katalin)

Nauratyill Zita nyerte el az oroszországi Kalinyingrádban 10. alkalommal megrendezett Mikael Tarivergyijev Nemzetközi Orgonaverseny nagydíját – az úgynevezett Orgonaangyal borostyánszobrát – és első díját.

A Dunakeszi Ifjúsági Zenekar a Zene Világnapját köszöntötte a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban 2017. október 2-án
(Z. T.)


“Homokházi Zenei Esték” sorozat. Zenés előadás Bartók Béla emlékére. (Zsombó, 2017. március 27. (Kerekné Fekete Éva) 


JAZZ / POP

Kecskés D. Balázs: Kell-e nekünk a popzene? (pdf)
Balázs Kecskés D.: Do We Need Popular Music? (pdf) 

Az örökifjú Tommy és barátai remek hangulatban ünnepelték a magyar irodalom nagyjait 2017. IX. 2-án a Budapesti Jazz Club színpadán. (Szöveg: Márton Attila, fotók: Deseő Csaba)


RECENZIÓK

Dr. Máté Gábor: Szétszórt elmék. A figyelemhiány új gyógymódja. / Segítsük zenével a figyelemhiánnyal küzdő gyermekek személyiségfejlődését! Kovácsoljunk erényt a gyengeségből! / (Libri 2013) (Lukácsné Oláh Beáta)


HEAVY – Zádory Édua első szólólemezéről (Fittler Katalin) (pdf)

Mercz Nóra: A mágikus hárfa. A hárfa története és társadalmi szerepe az őskortól a 20. század végéig (Novum Kiadó) (dr. Rásonyi Leila)

Feltárt kincsek, elénk tárt ajándékok: párhuzamos gondolatok két, a zenei nevelés „újjászületéséhez” kapcsolódó könyvről / K. Udvari Katalin (2015): Művelődéstörténeti kincsestár. Válogatás dr. Maróti Gyula (1912–2004), a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) alapító főtitkárának magándokumentum-gyűjteményéből. Püski Kiadó, Budapest. / Dr. Antal-Lundström Ilona (2011): A zene ajándéka. (Az 1996-os svéd kiadás magyar nyelvű, átdolgozott változata) (dr. Bodnár Gábor) (Neveléstudomány, 2016/5.) (pdf)


ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA

HUNGAROTON ÚJDONSÁGOK
- A nagysikerű első két album után megérkezett A fuvolaszonáták nagykönyvének 3. és 4. kötete Ittzés Gergely fuvolaművész előadásában!

- Megjelent Balogh József Gershwin-albuma: 1. Gershwin-Donaldson: Rialto Ripples Rag; 2. Summertime (from Porgy and Bess - arr. by Beryl Rubinstein); 3-9. Daloskönyv; 10-12. Három prelüd; 13. Rapsody in Blue; 14-20. Gershwin-Wild: Virtuóz etüdök népszerű dallamokra

Magneoton – WARNER HIRADÓ No. 10., 11. és 12. (2017. szeptember - október) cd és dvd újdonságai (pdf)

A BMC Records jazz és klasszikus zenei cd-i
 

Gramofon Hírlevél 2017. szeptember (png)


FELHÍVÁSOK- KÖZLEMÉNYEK

A KOKAS PEDAGÓGIAI SOKSZÍNŰSÉGE C. SZAKMAI NAP FELHÍVÁSA (Szuppán Irén Művészeti Alapítvány szervezésében, Fót, 2017. X. 21.. Vörösmarty Művelődési Házban)


Megjelent az MMA akadémikusait bemutató honlap (MMA Titkársága, Művészeti és Dokumentációs Főosztálya és Szakkönyvtára)

Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft. (EMBZ) közleménye

Újból látható a közszolgálati televízióban (M3) Bartalus Ilona nagy sikerű és legendás hírű „Legyen a zene mindenkié” c. komolyzenei sorozata 2017 őszén

Barokk zene Sopronból (Vavrinecz Veronika)

   

P

P á l y á z a t

 

népzenei fogantatású zeneművek komponálására

 

A Magyar Zeneszerzők Egyesülete Kodály születésének 135. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet népzenei fogantatású zeneművek komponálására. A pályázat célja nem a hagyományos népdalfeldolgozások irodalmának gazdagítása, sokkal inkább mai zeneszerzői nyelvezetű, a népzene által inspirált alkotások létrejöttének segítése. Ennek megfelelően a művek alapul vehetnek, feldolgozhatnak népzenei alkotásokat, de akár építkezhetnek a magyar vagy nem magyar énekelt vagy hangszeres folklór felismerhető elemeiből is.


Tovább....
2017. 4. szám

Tartalom


A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT
Interjú dr. Gyimesi Lászlóval, az MZTSZ főtitkárával (Réfi Zsuzsanna)


DOHNÁNYI - BARTÓK - KODÁLY ÉVFORDULÓK 2017-BEN
Különleges helyszínen ünnepelték Dohnányi születésének 140. évfordulóját (LFZE)

Rádióinterjú Dohnányi Ernő 82. születésnapján. Fordította és közreadja: Kusz Veronika (pdf)

Dr. Ábrahám Márta: Bartók és Kodály zenei hatása az 1945 után keletkezett hegedűversenyekre (2013) (pdf)

Dr. Fehér Anikó: Képzelt interjú Bartók Bélával (pdf)
 
Fábián Tímea: „Csak tiszta forrásból”- Emlékkoncert Bartók Béla tiszteletére Pécelen (pdf)

Tehetséggondozás Kodály szellemében. A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület továbbképzésének dolgozatai. Fenyőné Kalla Zita, Szilágyiné Botos Mária és Kovács Ágota Hanna írása. (Szerkeszti: K. Udvari Katalin)

Dombóvári János: A 85 esztendős Bónis Ferenc köszöntésével Zenetudományi Konferencia Kodály Zoltán emlékére (pdf)

Dobozi Eszter: Kodály Zoltán tanulmányainak stílusáról (Forrás, 2007) (pdf)

Albert Gábor: Két „találkozás” (Készülődés 56-ra – kitörési kísérletek)

A ZENEI VILÁGNAP 42. ÉVFORDULÓJÁRA
Dr. Gyulai Ákos: A zene (2017) + Yehudi Menuhin zenei világnapi ünnepi köszöntője (1975)


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS
Sigmondné Erős Andrea: Zeneiskolai tanmenetek: írjunk, vagy mégsem? (pdf)

Dr. Várady Krisztina: A hangok világa c. szolfézskönyv-sorozat alkalmazása a zeneiskolákban (VI/3.) Dobszay László: A hangok világa c. tankönyvsorozat zenepedagógiai elemzése (pdf)

Dr. Csehi Ágota: Az instruktivitás és a népzene kapcsolata és szerepe a zenei képességek fejlesztésében (htm)  (pdf)

Pusztay Krisztina: Miért utálja (szinte) mindenki a szolfézst? (Iskolakultúra, 2011/1.) (pdf)

Seres Borbála: A mentális gyakorlás szerepe a hatékony színpadi előadás és a lámpaláz leküzdésében, avagy öntsünk tiszta vizet a fejekbe

Tóth Teréz: Tehetségprogram a 21. században (Új Pedagógiai Szemle, 2016/7-8.)
 
L. Ritók Nóra: Tehetséggondozásról, kicsit másképp (Tani-tani Online, 2015)

ZENEI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS KISGYERMEKKORBAN
Csongrádi Beatrix - Asztalos Kata: A zenei képességek fejlettsége 3-6 éves korban (pdf)

TANÁRKÉPZÉS
Dr. Csapó Benő: A kutatásalapú tanárképzés: nemzetközi tendenciák és magyarországi lehetőségek (Iskolakultúra 2015/11.) (pdf)

Dr. Asztalos Bence: Kreatív zenei gyakorlatok az iskolai ének- zeneoktatásban és tanárképzésben. Musik kreativ+ (2.) (pdf)

ZENE ÉS A KÖZOKTATÁS
Dr. Hausmann Aliz: Ízlés vagy sodródás. Összefüggések a romániai magyar középiskolások ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között

ÁBRAHÁM MARIANN: ÖSSZEFOGLALÁS (1973-2009) (X/10)
*Első megjelenés a Parlandóban

Elisabeth Eschwé: Clara és Robert Schumann egyedülálló kapcsolata. Clara levelezésének tükrében (I-II.) (Parlando: 2003/1. és Parlando: 2003/2.) (pdf)

Gonda Jánosnak, a ZETA elnökének Nyílt levele - A ZETA Zongora Tagozata program javaslata az 1997-1998-as évekre (Parlando: 1997/2., 36-38 p.)

Nemzetközi Liszt Zongoraverseny (Los Angeles, 2004. november 20-21.) Dr. Eckhardt Mária, a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatónőjének köszöntője (Parlando: 2005/6.)
 
Akikre büszkék lehetünk (Balogh Ádám, Horváth Benedek, Kaneko Miyuji) (Parlando, 2008/3.)

* A Hungarian Composer in the 20th Century. Jozsef Soproni’s Note Pages for Piano (SONUS: vol. 26. no. 1, FALL 2005.) (pdf)

A HARMADIK ÉVEZRED ZENÉJE
Balázs Árpád 80 ÉVES. „Válogatott MŰVEIM” a YouTube-n található felvételek alapján (Összeállította: Zelinka Tamás)

Csepregi György szerzői estje (Szendi Ágnes)

Kollonay Zoltán szerzői estje Nagykanizsán (Kocsis Katalin)

MŰVÉSZETELMÉLET
Szőnyiné Szerző Katalin: Az egykori Esterházy Archívum Haydn forrásai az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában (pdf)

Mozart hegedűversenyei
- Sík Sándor: Mozart hegedűverseny
- Dr. Szabó Balázs tanulmánya (pdf)
- W. A. Mozart összes műve hegedűre és zenekarra – Kalló Zsolt, Capella Savaria, Nicholas McGegan (Új Hungaroton cd)

Horváth Ágnes: A Budai Ének- és Zeneakadémia jubileuma (pdf)

Dr. Fazekas Ágnes: Polgári dalos mozgalom Magyarországon a 19. században. 5. rész. Dalárünnepélyek   

Lakat Zoltán: A fuvola akusztikája új szemmel (pdf)

Budai Krisztián: A Hand-Percussion hangszerelemző sorozat.  2. A conga (pdf)


ZENEPSZICHOLÓGIA
Herceg Attila: Abramo Basevi munkássága és jelentősége


ZENEI MUNKAKÉPESSÉG-
GONDOZÁS

Egy továbbképzés tanulságai. Zenei munkaképesség-gondozás 2017 (dr. Pásztor Zsuzsa, Négyesi Anna) (pdf)
 
Egy komplex, emberközpontú módszer a szabad kifejezésért. Pedagógusok pedagógusoknak-sorozat: Új utak a zeneoktatásban. A Kovács-módszer alkalmazása a kezdetektől a foglalkozási ártalmak megelőzéséig. (Szerkesztette: dr. Pásztor Zsuzsa. Trefort Kiadó Budapest, 2007) (Avedikian Viktória / Iskolakultúra, 2007)EMLÉKLAPOK
Dr. Tóthpál József: Emlékeim Bárdos Lajosról

Lányi Margit (1901-1986) hegedűművész-tanárról neveztek el termet a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban (LFZE Gyakorlóiskolája)

Két évforduló között. Szirányi János: Egy nagyformátumú muzsikus a 20. században - Wehner Tibor (1918-1977) emlékezete (Fittler Katalin)

Németh Gusztáv (1927-2007) igazgató emlékére (Fittler Katalin)

60 éves lenne Bächer Iván / Bächer Iván: Barenboim 1-2. (2008.)


BÚCSÚZUNK
Elhunyt Kovács Sándor (1923-2017) karnagy, nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár, a Soproni Zeneiskola egykori igazgatója

Elhunyt Falvy Zoltán (1926-2017) zenetörténész (MTA BTK ZTI)

Elhunyt Tóth Lajos (1930-2017) hegedűművész-tanár (Dr. Duffek Mihály)

Elhunyt Bencze Lászlóné dr. Mező Judit (1933-2017) ny. főiskolai tanár, népzenekutató
- Dr. Duffek Mihály emlékezése
- Héjja Bella Emerencia: Bencze Lászlóné dr. Mező Judit életművére emlékezve (pdf)

Elhunyt Dévény Anna (1936-2017) gyógytornász, a mozgásrehabilitációs Dévény-módszer kidolgozója, a Fischer Annie hagyaték egyik legnagyszerűbb letéteményese (dr. Székely György /Gramofon)
 

GRATULÁLUNK
2017. augusztus 20-a alkalmából magas állami elismerésben részesült kollégáinknak

Aki még a „pesti Broadway” flaszterén is nyomott hagyott. FOKANOV ANATOLIJ 25 éve a Magyar Állami Operaház tagja, 2017-től Kamaraénekese; 3 felvonásban


RECENZIÓK
Mercz Nóra: A mágikus hárfa. A hárfa története és társadalmi szerepe az őskortól a 20. század végéig (Novum Kiadó) (dr. Szinyei Merse Anna)

Szembesítés-variációk. Papp Márta: Muszorgszkij dalai (Editio Musica Budapest) (Fittler Katalin)

Légende (Alison Balsom – trombita, Tom Poster – zongora) (Warner Classics) (Fittler Katalin)
BESZÁMOLÓK
Új közgyűjtemény /emlékhely (Esztergomban Erdélyi Zsuzsanna népi vallásos gyűjteménye / Bővült a Kallós-gyűjtemény Válaszúton / Átadták Lajtha László emlékművét és az elkészült harangtornyot Kisgyőrben (MMA)

A Pesti Vigadóban mutatkozott be a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara (MMA)

Kobzos Kiss Tamás-emlékhely átadásával kezdődött a Magyar Népzeneoktatás 2017. évi ünnepe (MMA)

Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája (Debrecen, 2017. július 14-23.) (Dr. Váradi Judit)

Beethoven Budán – Beethoven Hegedűversenyéhez meghirdetett kadencia-írási versenyt Záborszky Katariina nyerte

Tóka Ágoston orgonaművész sikere a 2017. évi St Albansi Nemzetközi Orgonaversenyen

Márkusné Natter-Nád Klára: A győri Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola előadása. A győri Vaskakas legendája. Zenés mese

Az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola 2016/17. tanévi sikerei az országos tanulmányi versenyeken (Balogh Gábor József) (pdf)


Dr. Bozsai Gábor beszámolói:
- A XIV. Református Zenei Fesztivál nagyobb "komolyzenei" eseményei (Dinyés Soma oratorikus barokk estje, Központi Református Kórus hangversenye, Vedres Csaba és Gyermán Júlia "lélek"-zene koncertje)
- Beszámoló a Budapesti Kórus „Gyöngyszemek” c. évadzáró koncertjéről (2017. VI.8.)
- A Váci Harmónia Kórus fellépései az „5. Kórusok Éjszakája” fesztiválon (2017. június 10., Budapest VIII., Palotanegyed)

A pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskolában Miszkulyné Gilice Teréz és növendékei Mező Imre “Népdalvilág” c. zongora négykezes kötetét mutatták be

INTERJÚK
Bodrogközy Eszter: 80 éves dr. Móriczné Kolláth Márta zenepedagógus

Interjú Herboly Domonkossal (Józsa Ágnes/Civilrádió, 2017. VI.1.)

BELEOLVASÓ
Mózner Miklós: Rímes új zenei morzsák (pdf)


JÁTÉKSAROK
Dr. Tölgyessy Zsuzsanna: Egy eleven népköltészeti műfaj: a találós kérdés

ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
Fenyves Mária Annunziata: Művészi lélekkel… Paál László művészete


JAZZ
Ez (nem) vénnek való vidék – interjú John Scofielddel (Zipernovszky Kornél/HVG.HU)


DERŰS PERCEK
Dobi Ildikó: Muzsikusok étkezési szokásai (pdf)


ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA
Megújul a Rózsavölgyi és Társa Kiadó (Zboray Bence)

Magneoton – WARNER HIRADÓ No. 8 (2017. július) újdonságai (pdf)

Zeneműkiadó Koncert 1234 Kft újdonságai: Dubrovay László: Magyar rapszódia No.2. hegedűre és vonós kamarazenekarra; Dubrovay László: Magyar rapszódia No.2 hegedűre és zongorára; Ludvig: Mandolin Iskola iskolai és egyéni használatra


FELHÍVÁSOK

I. Orbán György Zongoraverseny felhívása (magyar)  (angol)

Az OSZK új virtuális kiállítása, amely a Rákóczi-induló történetét és a Zeneműtár gyűjteményében fellelhető legfontosabb feldolgozásait mutatja be a nagyközönségnek (Mikusi Balázs)

A Budapesti Vándor Kórus Műhely 2017. november 17-21. Vándor Mesterkurzus kezdő és haladó karnagyoknak – Budapesten.  Egy Kurzus – jól bevált régi és ígéretes új kínálattal


1178 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS 2017. ÉVI „KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL (IV. TERVEZET) (pdf)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK
az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2017/4. számokban megjelent írásokról

2017. 3. szám

Tartalom


KODÁLY EMLÉKÉV 2017

Sárosi Bálint: Mit üzen Kodály?


Megemlékezések Kodály Zoltán halálának félévszázados évfordulóján (MMA)

A Kodály-módszer a hungarikumok és az UNESCO szellemi kulturális örökségei között
 
Kodály Zoltán a zenei nevelés fontosságáról, jelentőségéről – riportfilm (Az archív TV-híradó részlet forrása: Bihari János Zeneiskola honlapja, Facebook)

A “Tehetséggondozás Kodály szellemében”. Walter Judit, Lajgút Szvitlana és Fodor Gyöngyvér zenetanárok beszámolója a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület 2016. évi őszi továbbképzési programjáról

Dr. Szőnyi Erzsébet zenepedagógiai gyűjteményével bővült a Kodály Intézet archívuma (MMA)

Az Első Kodály Világa Találkozó (2017.VII. 15.) felhívása és a programot megelőző események krónikája (pdf)

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara 2017 szeptemberében indítja Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú továbbképzését (pdf)

Eddig  nem hallott Kodály dallamok is felcsendültek a Táncház Napja zeneakadémiai záró koncertjén, 2017. V. 13-án (LFZE)ÉNEK-ZENE ÉS A KÖZOKTATÁS


Kiss Henriett: Az általános iskolai zenehallgatás kezdetei (1945-1948)

Dr. Dohány Gabriella: Zenei élmény az énekórán? (Iskolakultúra Online, 3., 2009) (pdf)


Dr. Burián Miklós: Miért nem szeretik a gyerekek az ének-zene órát? Hazai és a nemzetközi kitekintés az ének-zenetanítás gondjairól (Új Pedagógiai Szemle, 2012) (pdf)

Pintér Tünde: A mindennapos éneklés margójára (pdf)A TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS


Kiss Virág: A művészet mint nevelés, a nevelés mint művészet (Neveléstudomány, 2014/1.) (pdf)


TEHETSÉG KÖNYVEK 3. Innovációk a hazai tehetséggondozásban. (Készült A Nemzeti Tehetség Program támogatásával. Szerkesztette: Mayer József)
A tartalomból:

- Török Balázs: A tehetséggondozás oktatási integrációja nemzetközi és hazai tapasztalatok. Az elszámoltatás és eredményességmérés lehetőségei
- Bodó Márton, Cs. Ferenczi Szilvia, Mayer József, Sebestyén Virág, Szalóki Mihály, Szegő Dóra, Szombathelyi Szilvia - Mesterek és tanítványok – mestertanítványok:
-- „Magának a tehetséggondozónak kell megtalálnia azokat a szavakat, amivel a tanítványát az édes gyümölcsök felé tudja terelni.” Beszélgetés Oláh Gáborral
-- „Az iskola kísérletező, az oktatás határait feszegető intézmény lett…” Sarlós Erzsébet igazgató, Telki Általános Iskola
-- „Azt gondolom, hogy a tanár felelőssége és a képzés felelőssége, hogy a tehetséges gyerekeket érdeklődővé tegye.”
-- Zenei nyári tábor Velencén – Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (pdf)


Dr. Duffek Mihály: Zongora szakmódszertan személyes hangolásban (Debreceni Egyetem SZAKTÁRNET, 2015) + ismertetés a módszertani könyvet bemutató “Hagyomány - innováció - digitalizáció” c. konferenciáról (P. Stébel Ildikó)

A IX. Országos Ádám Jenő dalverseny sikere Szolnokon (2017. május 19-21.) Vajna Katalin összefoglalója prof. dr. Temesi Mária, Cserna Ildikó és Kiss B. Attala szakmai értékelésével, valamint Szokolay Sándor egy korábbi versenyt méltató szavaival

Aki korcsoportjában megnyerte a Virtuózok 2014. évi döntőjét. Interjú Boros Misivel és szüleivel, Orbán Jolán és Boros János egyetemi tanárokkal (Erdősi-Boda Katinka)

Dr. Várady Krisztina: A hangok világa c. szolfézskönyv-sorozat alkalmazása a zeneiskolákban (2008, Nyitra UKF) (VI/2) – Dobszay László: A hangok világa c. sorozat köteteinek általános felépítése és tartalma (pdf)

Dr. Kovács Ilona: A zeneoktatás módszertana az Állami Balett Intézetben 1958 és 1970 között (pdf)

Tóth Teréz: Nyelvek és kultúrák keresztútján – fiatal japán művészek a magyar zenei életben (Új Pedagógiai Szemle, 2016/7-8.) (pdf) 

Bodrogközy Eszter: Virágoskert (Klebnitzky György: Virágoskert I-VIII. fuvolára és zongorára) (pdf)

A Promontor TV riportfilmjei a 81 éves Nemes László zenetanárról, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola alapító és címzetes igazgatójáról, karnagyról, több országos zenei szervezet, intézmény és együttes alapítójáról, zenepedagógiai és művészetoktatási szakértőről, a zenén kívüli művészetek oktatásának, a művészeti iskolai modell megteremtőjéről


ZENE ÉS AZ ÓVODA


Tóth-Pajor Szabolcsné: Kisgyermekek zenei nevelésének gyakorlata az Óvodai Nevelés c. szakfolyóirat 1990-2015 között megjelent cikkeinek tükrében (pdf)
ZENE ÉS AZ INFORMATIKA


Balogh Gábor
:
- Informatika az óvodában
- Kottaprogram táblaeszközön (pdf)
ZENE – IRODALOM


Mogyeszt Muszorgszkij: Hovanscsina. Az opera eredeti szövege Györffy István nyersfordításában + az opera YouTube felvételei (pdf)ZENE ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZET


KÉP-ZENE-SZÓ. Géczy Olga karmester-festőművész képi világa (Tisztelgés a Mesterek előtt, különös tekintettel a Bartók – Kodály – Arany János év alkalmából)


A HARMADIK ÉVEZRED ZENÉJE

Decsényi 90 – protokoll nélkül (Fittler Katalin)


A késői comes. Hollós Máté beszélgetése Soproni Józseffel 24 prelúdium és fúgája kapcsán

Ünnepi ifjúsági hangverseny Balassa Sándor zeneszerző műveiből (Ábrahám Mariann) (pdf)

Cím – és ami mögötte van. “Szőllősy András körül – A BHKZ Akadémia kottabemutató hangversenye” (Fittler Katalin)

Dr. Fehér Anikó: Nógrádi Péter zeneszerző portréja (Az MMA támogatásával)

“Itt mindenki meztelenre van vetkőzve.” Dr. Ittzés Gergely fuvolaművész az improvizatív zenéről (Tompos Vince) (reblog)

Dobszay-Meskó Ilona művei I. (Gyermekirodalom)

Itt és most – Rácz Zoltán és vendégei (Fittler Katalin)

Az Akkord Zenei Kiadó újdonságai – fuvolásoknak (Fittler Katalin)

Rózsa Pál: 70 ütem a 70 éves Matuz Istvánnak (op. 607) fuvolára (Akkord Zenei Kiadó)

Vezénylő zeneszerzők (Fittler Katalin)MUSICA SACRA

Spischak Dávid: Liszt és Berlioz gyászmiséi – Különbségek és közös pontok (pdf)


Károly Márton: Laczó Zoltán Vince Virágvasárnapi passiója a Haller téri templomban

Vedres Csaba: Miserere c. oratóriumának budapesti bemutatója (dr. Bozsai Gábor)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Vikár László (1929-2017) zenetudós, nyugalmazott egyetemi tanár (MTA BTK ZTI / LFZE - Richter Pál)

Elhunyt Nógrádi László (1930-2017) karnagy, zenetanár

- Búcsúzunk Nógrádi Lászlótól (Kovács Mária)

- Búcsúzunk szeretett kollégánktól (Fischer Annie Zeneiskola AMI tantestülete) (pdf)  

Elhunyt Komlós Péter (1935-2017) hegedűművész, a Zeneakadémia egykori tanára, a Bartók vonósnégyes alapító primáriusa

Elhunyt Kollár Tibor (1936-2017) bácsalmási zenetanár (harmonikavilag.hu)

Elhunyt Selmeczi Borbála (1979-2017) zeneművész-tanár, zenei szerkesztő-riporter

LAUDÁCIÓK

Frank Oszkár köszöntése közelgő 95. születésnapján. Rőczey Ferenc, Keuler Jenő, Eötvös Péter, dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet, Horváth Györgyi, Nagyné Prém Zsuzsanna, Oláh Dezső, Mike Ádám és Szendi Ágnes laudációi (Szerkesztette: Szendi Ágnes)

Gulyás Márta zongoraművész-tanár Weiner Leó Emlékdíjban részesült (Fidelio/MTI)

Varga Judit és Takács-Nagy Gábor Bartók Béla-Pásztory Ditta díjat kapott (LFZE)

Farkas Gábor a Steinway Artist cím birtokosa, két friss szólóalbuma után Japánban lesz vendégprofesszor (Eszéki Erzsébet)


EMLÉKLAPOK

120 éve hunyt el Johannes Brahms. Maczelka Noémi: Brahms, a zongoraművész- és tanár


110 éve született a neves gordonkaművész és zenepedagógus: Sassy Iringó (1912-1999) (Árvai Tünde)

45 éve hunyt el Csóka Béla (1898-1972) operaénekes, énektanár (Togyeriska Csóka Anikó)

Hangverseny Kovács László (1944-2013) katonakarmester emlékére (Faragó Fanny - Honvédelem.hu)

Kocsis Zoltán (1952-2016) májusban lenne 65 éves
- Chopin-mazurkák hegedűre és gordonkára, Kocsis Zoltán átiratában (Fittler Katalin)
- Átiratok – hangszínvariációkkal (Fittler Katalin)
- Juhász Előd: Kocsis  Zoltán. Beszélgetéseink mikrofon előtt – 40 év interjúi (2011) (Részletek a könyvből)
- Kocsis Zoltán – A Tribute (HUNGAROTON)

60 éves lenne Bächer Iván (1957-2013) író, újságíró, publicista – Bächer Iván: Sólyom tanár úr (2012)

Ferenczi Hajnal Anikó (született: Tóth Hajnal Anikó) (1956-2016) fuvolaművész-tanár növendékeinek játékát felidéző YouTube felvételekből (Szerk.: Tóth Ildikó)


ÁBRAHÁM MARIANN: ÖSSZEFOGLALÁS (1973-2009) (X/9)

- Ábrahám Mariann interjúja Szabó Tiborral, a Művészeti Szakközépiskolák   Szövetsége (MŰ-SZA) elnökével (Parlando,  2003 /1.) 

- Interjú Laczó Zoltánnal, a Zenetanárok Társasága elnökével (Parlando 2008/1.)
- “Társadalmat befolyásoló képességünket erősíteni”. Mindennek alfája és ómegája a közoktatás színvonala. Interjú dr. Kerek Ferenccel, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának dékánjával (Parlando: 2008/2.)
- “Több évtizedre szóló alapozás folyamatában…” Interjú dr. Duffek Mihállyal, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánjával (Parlando: 2008/3.)
- “Én a minősítéstől feltétlenül azt vártam…” Ábrahám Mariann interjúja Czermann Cecíliával, a 40 éves Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatójával (Parlando: 2008/3.)
- Interjú a Pécsi Városközponti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája igazgatójával, Zsoldos Attilával (JÖVŐ-KÉP VI/6) (Parlando: 2008/4.)
- „Ahol a kincsed, ott a szíved is”. Beszélgetés Bokor Györggyel, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium igazgatójával. (2009/5.)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK
az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2017/3. számokban megjelent írásokról


1178 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS
2017. ÉVI „KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓJÁBÓL (III. TERVEZET) (pdf)

MŰVÉSZETELMÉLET

Kusz Veronika - Szilágyi Szabolcs: Párhuzamos életek – egy Bartók-Dohnányi fuvolakoncert elméleti háttere (pdf)


Szőnyiné Szerző Katalin: Egy milánói muzsikus Haydn-életrajza a napóleoni háborúk korából (pdf)

Karakas Zoltán: Kisfaludy, Beethoven és az Örömóda /… a magyar népzene hatása az európai műzenére / (pdf)

Dr. Fazekas Ágnes: Polgári dalos mozgalom Magyarországon a 19. században, 4. rész. Dalárünnepélyek

Budai Krisztián: Lebetonozott archaika. Gondolatok napjaink verőhasználatáról (pdf)

Lengyel Erik: A vibrafon, mint jazzhangszer a komolyzenébe való beilleszkedésének bemutatása Andrei Pushkarev Valse Brillante című művén keresztül (pdf)

Dr. Asztalos Bence: Richard Strauss Intermezzo című operájának értelmezése hangfelvételek tükrében (pdf)

PORTRÉK

Arcvonások. A Kossuth Rádió portréműsora Bántainé Sipos Éva tanárnővel. A riporter: Domokos István, 2017. III. 8.) (Hangfelvétel és szerkesztett szövege)


MMA Akadémikusportrék ǀ Varázspálca c. portréfilm Medveczky Ádámról

"Minden gyereknek más a hegedűhangja".  Szászné Réger Judit mesemuzsikával fejleszti a fantáziát (Réfi Zsuzsanna)

Józsa Ágnes interjúi (Civil Rádió)
- Interjú Győri Noémi fuvolaművésszel
- Interjú Dénes István karmester-zeneszerzővel

Ajándék Szovátának. Interjú Balásházi Bálinttal az erdélyi hangszer adományozó misszióról (Bokor Gabriella)

ESSZÉK

Kecskés D. Balázs: Moduláció mint szimbólum, avagy a félhangok felelősségteljes szerepe (pdf)

Balázs Kecskés D.: Modulation as a Symbol – The ‘Highly Responsible’ Role of Semitones (pdf)

Ungár István: A pompa árnyéka

Dr. Köves Péter: Don Giovanni, a szexfüggő lovag

RECENZIÓK

Mercz Nóra: A mágikus hárfa (Novum, Kiadó, 2016) (Peták Ágnes) (pdf)


Nyolcvan perc maradéktalan boldogság. Hugo Wolf Mörike-dalai, Dietrich Fischer-Dieskau és Szvjatoszlav Richter előadásában (Operatrezor) (Fittler Katalin)

Seth S. Horowitz: Az univerzális érzék (HVG Könyvek) (Fittler Katalin)

Pogorelich után (Kuti Balázs - Czeloth-Csetényi Gyula) (pdf)

Platóntól a samplerig. Carol Vorderman: Segíts a gyerekednek! Zene - lépésről lépésre. (HVG könyvek, 2016. Fordította: Zipernovszky Kornél és Erdeiné Halkovics Dorottya) (Vörös Niki)

BELEOLVASÓ

Zenei Lexikon. Balázs István: Előszó (2005) és Előszó az újabb, átdolgozott kiadáshoz (2017) + bemutató oldalak (Corvina Kiadó)


Tari Lujza: Zenésznevek, családnevek. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 69. (Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet) – Tari Lujza: Előszó; Dudás-részlet (pdf).
                            
Emlékem Simándy Józsefről a neves operaénekes 100. születésnapján - Kereszti Ferenc: Bevezető; Bátyi Zoltán: Külvárosi ária (Kistarcsai Kulturális Egyesület, 2017) (pdf)

A dal vándora. Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekessel beszélget Simon Erika (Magyarnak lenni sorozat - Kairosz Kiadó, 2016) (pdf)

BESZÁMOLÓK

Újj Irisz: “Te Deum...” Záborszkyakkal a Zeneakadémián. (Objektíven szubjektív beszámoló) (pdf)

Zeneakadémisták a 2017. évi Budapesti Tavaszi Fesztiválon (Fittler Katalin)


Dobi Ildikó beszámolói:
- Karmestervizsga I: Johannes és Paul Marsovszky első mestervizsgája a Zeneakadémián
- Az ifjú karmester: Paul Marsovszky


Rácz Ödön 2017. áprilisi zeneakadémiai koncertjéről készült YouTube felvétel (Koussevitzky: Nagybőgőverseny)

ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA

Magneoton - WARNER HÍRADÓ 2017. No. 5. (pdf)  és No. 6. - Klasszikus (pdf)


HUNGAROTON újdonságok:
- Rohmann Ditta és Rohmann Imre Bartók, Debussy, de Falla és Ravel műveit játssza
- Kósa György: Kamarazene brácsával, Vol. 2 – Dirk Hegemann (brácsa)
- The Schumann Album – Farkas Gábor. Robert Schumann emblematikus zongorakompozíciói a Hungarotonnál a Liszt-díjas Farkas Gábor előadásában
- A Nagy Fúga – Simon Izabella és Várjon Dénes

HÍREK

A Haydn Filharmónia a kismartoni (Eisenstadt-i) Esterházy-kastélyban (Dobi Ildikó)FELHÍVÁSOK

Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus, Tata, 2017. augusztus 15-26. (pdf)

Felhívás az I. Orbán György + Zongoraversenyre (2018 tavasz) (pdf)

A Duna Szimfonikus Zenekar (művészeti vezető: Szklenár Ferenc) 2017/18. évadi bérletei (Őszi és tavaszi hangversenysorozat, Családi matiné hangversenysorozat a Duna Palotában)) (pdf)

Kócziás György zeneszerző-tanár együttműködést kérő levele (pdf)

5. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny, 2017. XI. 14-19., Graz

2017. június 8-án 19-kor lesz a Budapesti Kórus "Gyöngyszemek" c. évadzáró koncertje a Belváros-lipótvárosi Aranytíz Kultúrházban
2017. 2. szám

Tartalom

KODÁLY ÉV (1882-1967)

Kodály. Csorba Győző verse (pdf)

Kodály Zoltán: Esti dal Sapszon Ferenc vezényletével (Ars Sacra Fesztivál - YouTube)

Dr. Tóthpál József: „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?” Kodály Zoltán és a magyarság sorskérdései

Dániel Ernő zongoraművész-professzor angol nyelvű beszélgetése Kodály Zoltánnal (1966, California) / VHS: Erno Daniel interviews Zoltan Kodaly, 1966  Original recorded August 1, 1966 in the studios of the Department of Educational Television, University of California, Santa Barbara. Feliratos YouTube felvétel (Hangtárnok - Az egri Bródy Sándor Könyvtár Zenei gyűjteményének blogja)

50 éve rangos finn kitüntetést kapott Kodály Zoltán (Petőfi Népe, 1967. II. 18.) (Hírös Naptár 2017.II. 18.)

Dr. Egey Emese: Finn vonatkozások Kodály Zoltán népzenetudósi és zeneszerzői munkásságában (Zempléni Múzsa 2007/4.) (pdf)
    
Kis Jenőné dr. Kenesei Éva: Kodály Zoltán a tanítók képzéséről (Iskolakultúra, 2007) (pdf)

Geszti Emőke: Reflexió a kodályi zenepedagógiai hagyományokon alapuló
integrált művészetpedagógiai   programról, vagyis a művészeti nevelés helyes felfogásáról


A TANÍTÁS MŰVÉSZETE –TEHETSÉGGONDOZÁS

Dr. Janurik Márta – dr. Józsa Krisztián: A zene és a tanulás (Tanító, 2015) (pdf)

Ezért is fontos a gyermekek zenei nevelése (Gerencsér Anna, Fidelio, 2016.02.)

Dr. Mindszenty Zsuzsánna: Karvezetés a tanárképzésben – avagy: Meddig lesznek még kórusok az iskolákban? Gondolatok a szegedi „Fiatal tanárjelöltek karvezetői versenye” kapcsán

Dr. Várady Krisztina: A hangok világa c. szolfézskönyv-sorozat alkalmazása a zeneiskolákban (2008, Nyitra UKF) (VI/1) - Dobszay László: A hangok világa szolfézskönyv-sorozat megjelenésének korabeli időszerűsége (pdf)

Berkesi Sándor: Ádám Jenő, a néptanító, a „magyar módszer” kidolgozója

Dr. Éder György: Magyar gordonkások a 20. században. Dénes Vera és Banda Ede életműve a Popper iskola tükrében (pdf)

„Én azért jöttem a világra, hogy adjak.” Dr. Fehér Anikó beszélgetése dr. Solymosi Tari Emőke zenetörténésszel, az MMA Művészetelméleti Tagozat vezetőjével (Az MMA támogatásával)

“Azzal, hogy egy tanítványom letette az alapvizsgát, még nerm ért véget a feladatom” Interjú: Ácsné Szily Éva hegedűtanárral (Réfi Zsuzsanna)

Czeloth-Csetényi Gyula: Budapesti Fuvola Akadémia - 2016 (pdf)

Bemutatkozik a Zenebirodalom Alapítvány (Hangverseny, oktatás, munkafüzet, hangszercsoportokat bemutató koncertek felvételei, stb.) (Rátz Ágota - zenepedagógus és Tschurl Károly – brácsaművész)

Szives Márton: Clair Omar Musser: Scherzo Caprice, út a klasszikus marimbázáshoz (pdf)


GRATULÁLUNK A 2017. MÁRCIUS 15-i NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN KITÜNTETETT KOLLÉGÁINKNAK


FESZTIVÁLAKADÉMIA BUDAPEST – 2017.

A NAGY TALÁLKOZÁSOK HETE (Liszt Ferenc Zeneakadémia, Pesti Vigadó, Ádám Jenő Zeneiskola, Régi Zeneakadémia, Széchenyi Fürdő - 2017. június 10-16.)


ZENE ÉS AZ ÓVODA
Dietrich Helga: Iránytű

ÁBRAHÁM MARIANN: ÖSSZEFOGLALÁS (1973-2009) VIII.
(*Először az interneten)
Grastyán Endre: A tanulás optimalizálása idegfiziológiai ismeretek tükrében (Parlando 1984/6-7.) (pdf)

Jan Dostal: A gyengébb képességű gyermekek kezdőtanításáról (Közreadta és fordította: Ábrahám Mariann) (Parlando: 1986/4.) (pdf)

David G. Herbert, PhD: A virtualitásról és zenei nevelésről online környezetben (Parlando, 2009/4.)

*Tanító hangszeresek (K. Gy.) (Mai Magyar Kultúra: I. évfolyam, 5. szám) (2004.), 30. p.

Varró Margit: A zenei tehetség (Egy előadás rövidített változata) (Parlando: 1989/3.) 


INTERJÚK

A megvalósult kamaszvágyak világában. Beszélgetés Balázs Ádám filmzeneszerzővel (Fittler Katalin)

"Remélem, a nagy klasszikusokat nem felejtjük el." Interjú Szilvássy László csellóművész-tanárral (Városmesék - City TV. - Wolhmuth Klaudia filmje, 2016) + Máté Balázs laudációja (Parlando 2006/4.)

Rádió interjú Kovács Anikó hegedűművésszel (Józsa Ágnes, Civilrádió) (mp3)

Bántainé Sípos Éva kapta az MMA 2016. évi Zeneművészeti Díját (Gyulai TV filmje, 2017. I. 18.)

1155 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS 2017. ÉVI „KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL (II. TERVEZET) (pdf)
MŰVÉSZETELMÉLET

Kováts Péter (hegedű) és Fülei Balázs (zongora) Mozart e-moll szonátáját játssza a remekművet elemző kötetlen beszélhetést követően (a Bonum TV filmje)

Ungár István: Útelágazás. Mozart: A varázsfuvola c. operájának első (No 5. B-dúr) kvintettje

Dr. Fazekas Ágnes: Polgári dalos mozgalom Magyarországon a 19. században. 3. rész. Dalárünnepélyek
           
Budai Krisztián: A Hand-Percussion hangszerelemző sorozat. 1. rész – Bevezetés (pdf)


A HARMADIK ÉVEZRED ZENÉJE

Muzsikus portré Nógrádi Péter műveinek tükrében (29 MB)

Angi István: A negyedik út. Könczei Árpád szerzői lemezéről (pdf)

Interjú Bella Mátéval. Mi motiválja az alkotót (Ződi Anita)


ESSZÉ

Zenehallgatás, mint (akár egyszemélyes) társasjáték. A Budapesti Fesztiválzenekar 2017. február 27-i hangversenyének tapasztalatairól (Fittler Katalin)


KITEKINTÉS
Buzás Zsuzsa: Zeneoktatás Luxemburgban (2013) (pdf)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Hegyi Erzsébet (1927-2017), a Zeneakadémia zeneelmélet- és szolfézstanára

Elhunyt Mohayné Katanics Mária (1929-2017) karnagy, tanár
- Soltész Anna: Emlékeim Mohayné Katanics Máriáról és a Kamaráról
- “Egyenként építem bele a kórusom tagjait a zenébe” (Részlet dr. Fehér Anikó: Muzsika a katedrán. Beszélgetés 25 magyar zenepedagógussal c interjúkötetéből. LFZE, 2011)

Elhunyt dr. Takács Pálné Tóth Hajnalka (1933-2017) a Ferencvárosai „Ádám Jenő” Zeneiskola nyugalmazott zongoratanára (Schweitzer Ivánné Kármán Júlia)

Elhunyt Erkel Tibor (1934-2017) zongoraművész, zeneakadémiai tanár, kultúrpolitikus

Elhunyt Keszler György (1936-2017) fagottművész-tanár

Elhunyt Szabó Tibor (1937-2017) karnagy, a Bartók Konzervatórium igazgatója

Végső búcsú dr. Szekeres Kálmánné Farkas Márta (1938-2017) zene- és művészettörténésztől, a Zenetörténeti Múzeum ügyvezető igazgatójától (dr. Baranyi Anna)

Elhunyt Kreuter Vilmosné Dévényi Ilona (1943-2017) karnagy (ZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Elhunyt Pileczky Erzsébet (1944-2017) ének-zenetanár, karnagy

Elhunyt Fejes Márton (1945-2017) debreceni harsonaművész-tanár

A pillangó indulása. In memoriam Takács Klára (1945-2017) (Fittler Katalin)

Elhunyt Kováts Zoltán (1946-2017) ny. főiskolai docens, karmester (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)

Elhunyt Hecht Anna (1949-2017) somorjai ének-zenetanár, karnagy

Elhunyt Puporka András (1949-2017) klarinétművész

Elhunyt ifj. Palcsó Sándor (1952-2017), az Operaház játékmester-rendezője

Elhunyt Pozsgai Zoltán (1953-2017) zongoraművész-tanár

Elhunyt Kiss Gábor (1960-2017) tudományos főmunkatárs, a Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténet Osztályának vezetője


EMLÉKLAPOK

Hollós Korvin Lajos: Kései gyászbeszéd

Dittrichné Vajtai Zsuzsánna: Egy életút a zene világában. Dittrich Tibor (1940-2008) klarinétművész-tanár, egyetemi docens élete és munkássága (Magyar Elektronikus Könyvtár - pdf)

HUNGARIKONOK – Birinyi József filmjeiből (Kodály Zoltán, Bartók Béla, „A tűznek nem szabad kialudnia”, Birinyi József népzenei ihletésű filmjeiből + Válogatás Birinyi József Media Flash és a Tradició Stúdióban készült alkotásaiból)

Veréb Imre zeneiskolai igazgatóra emlékeztek Szentesen

Emlékezés Hollay Frigyes (1918-1962) ének-zenetanárra


LAUDÁCIÓ
A 93 éves Meizl Ferenc tanítványai (Horn András és Varga István) körében és Bácsbokod vándora c. költeménye

Születésnapi köszöntő. Laudáció Deák Ágnes hegedűművész-tanár 90. születésnapja alkalmából (Zsekov Éva Mónika)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK
az MZTSZ PARLANDO c. internetes zenepedagógiai folyóiratban az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2017/2. számokban megjelent írásokról
200 ÉVE SZÜLETETT ARANY JÁNOS

- Szőnyiné Szerző Katalin: Bartalus István, Arany János „Koszorús” zenészbarátja (pdf)
- Dsupin Pál – Csergő-Herczeg László: Arany János daloskönyve. Válogatás a költő dalgyűjteményéből (2012)

BELEOLVASÓ

Ízelítő a Gramofon folyóirat 2017 tavaszi számából (Magócsy Anikó / Gramofon-Klasszikus és Jazz)

Dohnányi-tanulmányok - 2015 (Dalos Anna, Kovács Ilona, Gombos László, Daniel-Frédéric Lebon, Kuszt Veronika és Belinszky Anna tanulmányai (Közreadta: Kusz Veronika és Ránki András) (2016)

Juhász Előd: Kocsis Zoltán. Utolsó beszélgetés (Nap Kiadó - Utolsó leütés)

Jávorszky Béla Szilárd: SEBŐ 70 (Kossuth Kiadó) – Felütés; A születés; Énekelt versek; Röpülj, páva!’69

RECENZIÓK

Szép magyar ének. Béres József daloskönyvéről
- Szendi Ágnes recenziója
- Dombóvári János recenziója (pdf)

Bodor Anikó – Paksa Katalin: Vajdasági magyar népdalok V. Jeles napi szokások és jeles időszakok éneke (Erdélyi Molnár Klára)

A modern Mahler és a „nyomasztó hatás”. Recenzió Péteri Lóránt: MAHLER a scherzo és a „kísérteties” c. könyvéről (Rózsavölgyi és Társa, 2015)  (Zipernovszky Kornél, IMÁGÓ Budapest) (pdf)

Baranyi Ferenc: Az opera négy évszázada - Költők és komponisták (Kossuth Kiadó, 2016) (Dobi Ildikó – euroAstra)

Jean-Joseph Cassanéa de Mondoville: Isbé. Zenetörténeti ritkaság jelent meg CD-n (MMA)

Mercz Nóra: A mágikus hárfa (Novum Kiadó, 2016) (Fittler Katalin)

Parázsfuvolácska. Reflexiók a negyedik évad egy bérletszüneti előadásáról (Fittler Katalin)

Ravel és a varázslatok (Fittler Katalin)

EGYHÁZI MUZSIKA

Gróf Batthyány Ödön: Ave Maria énekhangra és orgonára. (Közreadta: Dévai Tibor) (pdf)

BESZÁMOLÓ

Középiskolások IV.  zenei versenye a Nyíregyházi Egyetemen (2017. I. 28) (Ferencziné Ács Ildikó) (pdf)

Nagybőgő fesztivál harmadik alkalommal, idén országos! Beszámoló az alap- és középfokú nagybőgőoktatás eseményeiről  (Kubina Péter DLA és Kiss Tünde)

Budapest vendége volt a Princeton University Orchestra (Mesterházi Máté, Kiricsi Katalin)

Növendékhangverseny a Régi Zeneakadémián (Dobi Ildikó)

Dombóvári János: Muzsikál a család a sátoraljaújhelyi czerkóban (pdf)

VII. Duna menti Kórustalálkozó (dr. Bozsai Gábor)

Beszámoló az "Intézmény és hagyomány – kihívások a 21. század népzeneoktatásában c. kétnapos országos konferenciáról (Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium, 2017. II. 17-18.) (Kalmanovits Zoltán)


ÚJ KIADVÁNYOK

Megjelent a Bartók-összkiadás első kötete (EMB)

Magneoton – WARNER HIRADÓ 2017. No.2., No.3. és No.4. – Klasszikus

HUNGAROTON ÚJDONSÁGOK:
- J. S. Bach: Lantszvitek gitáron – Csáki András
- J. S. Bach: A fúga művészete – Karosi Bálint (orgona)
- Claude Debussy: Dalok – Baráth Emőke  (ének) és Virág Emese (zongora)

A Fonó Budai Zeneház cd újdonságaiból

POLIFON-MUSIC TRADE BT. HÍREI
- Teöke Marianne zongorametodikai munkái (Hutira Albin)
- Minőségi klasszikus zenei dvd-k oktatási célra (pdf)


ÚJ VIDEÓ KLIP

Hangácsi Márton „One” c. új dalának video klipje a szerző előadásában és gondolataival


JÁTÉKSAROK

ZENEÉRTŐ LESZEK 4/4.
A rézfúvós hangszerekről. A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar művészeinek ifjúsági koncertsorozata óvodásoknak és kisiskolásoknak a XXII. kerületi Klauzál Gábor Művelődési Házban (2016/17. évad) (A Promontor TV filmje)HÍREK

Hamar Zsolt lett a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatója

Tisztújító közgyűlést tartott a KÓTA (2017.III. 11.)

A III. Országos Dittrich Tibor korosztályos Klarinétverseny felhívása 2017. október 14-én a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium (1065 Budapest, Nagymező u. 1.)


2017 / 1. szám

Tartalom:

KODÁLY EMLÉKÉV (1882-1967)
Káldi János: Kodály Zoltán (vers)

Dr. Varga Ildikó: „És a muzsika, a mi családi szakmánk dísze, becsülete.”  A Szigriszt- Poldini-Agócsy-Horváth muzsikuscsaládról, és a Kodály-koncepció gyakorlati megvalósításának első, úttörő, pécsi lépéseiről (pdf)

Miért jó a gyereknek, ha zenét tanul? Miért sikeresebb Japánban vagy Dániában a Kodály-módszer, mint nálunk? A zenei nevelés helyzetéről dr. Antal-Lundström Ilonát kérdeztük (Gerencsér Anna /válasz.hu)


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS
„A zene érzelmek nélkül nem sokat ér…”.
Dr. Fehér Anikó beszélgetése Dubrovay László Kossuth-díjas zeneszerzővel (Az MMA támogatásával)


Kiegyenlített mezőny, remek növendékek. Jubileumi megmérettetés – múltidézéssel, jövőbetekintéssel. A XV. Országos Koncz János Hegedűverseny (Szombathely, 2016. december 2-4.) zsűri elnökével, Járdányi Zsófiával és Dénes László tiszteletbeli elnökkel Réfi Zsuzsanna beszélgetett

Daragó Rita Laura: Életreform és zenepedagógia. A 20. század alternatív zeneoktatási módszereinek életreform vonatkozásai (pdf)

90 éve született Kardos Pál (1927–1978) karnagy, főiskolai tanár
- Dr. Uhereczky Eszter: Kardos Pál öröksége a gyermekkari hangzásépítésben (pdf)
- Dr. Tóthpál József: Mágikus hatást gyakorolt: Kardos Pál emlékezete (2001)
- Felhívás! A Kardos Pál Alapítvány - a szegedi Bartók Béla Nőikarral együttműködve - 2017. VIII. 1-8. között meghirdeti a 12. Nemzetközi Kórusvezetői Szemináriumát és Mesterkurzusát (pdf)

Dr. Nagy Katalin: A kiterjesztett fuvolatechnika. A fuvolajáték új hangzáslehetőségeinek áttekintése technikai, akusztikai, pedagógiai és zeneirodalmi szempontból (pdf)

Darvassi Andrea: Zeneiskolai rendezvények kommunikációs fóruma. A Parlando zenepedagógiai folyóirat a XX-XXI. század fordulóján (pdf)

Varázshangok az egészségért! A Parafónia Zenekar legújabb filmfelvételei (Fabényi Réka)


BESZÁMOLÓ
Beszámoló az Eszterházy Károly Egyetem 2016. évi Bartók-évfordulós koncertsorozatáról (dr. Csüllög Judit – dr. Várady Krisztina)

Dombóvári János:
- Húsz éve a művészetoktatásban. Jubilált a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola (pdf)
- Testvértalálkozóra jöttek… Csángó-magyarok a moldvai Forrófalváról (pdf)

Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XIV. Találkozója Kalocsán (2016. XI. 12.) (Dr. Dombiné dr. Kemény Erzsébet CSc)

Dallam, harmónia, fantázia... A Zuglói Filharmónia két 2016. őszi koncertjéről (Fenyves Mária Annunziata)

IV. Gyöngyössy Zoltán Országos Fuvolástalálkozó, Komló (S. Balázs Hajnalka)


ÁBRAHÁM MARIANN: ÖSSZEFOGLALÁS (1973-2009) VII.
W. A. MOZART, FREDERICK CHOPIN, LISZT FERENC
- Michel Davidson: Mozart és a zongorista-növendékek Magyarországon (Fordította: Ábrahám Mariann) (Parlando 2001/3.)
- Marjes Benoist: A Szfinx rejtélye. Rejtett számmisztika Chopin op. 28-as Prelűd-sorozatában (Fordította és közreadja: Ábrahám Mariann) (Parlando: 2001/3.)
- Technikai tanulmányok zongorára (III/1)    (Parlando:1984/12.
- Technikai tanulmányok zongorára (III/2) (Parlando: 1985/1.)
- Technikai tanulmányok zongorára (III/3) (Parlando: 1985/2.)
- Liszt és a zongorapedagógia Bertrand Ott könyvének bemutatása (Parlando: 1986/ 10-11.)
- Technical Studies for piano (Hungarian Music News, 1984 Vol. 1., No. 1-2, Summer 20-21 p. )


ESSZÉK
Dr. Maczelka Noémi zenei írásaiból:
- Liszt Ferenc származása
- Chopin és Liszt

Kreditpontok nélkül. Önképző (önművelő) továbbképzési lehetőség, pedagógusoknak is! (Fittler Katalin)

EMLÉKLAPOK

Szőnyiné Szerző Katalin: „… a hol Orpheus dalai éneklik össze a köveket”  (Jókai Mór) Jeles napok a Pesti Vigadó zenei múltjából

Fischer Annie-re gondolva
- Emléktöredékek. Vásáry Tamás visszaemlékezése. Lejegyezte: dr. Székely György
- Sikerrel zárult a Fischer Annie centenáriumi év (dr. Székely György) (Gramofon online)

SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK
az MZTSZ PARLANDO c. internetes zenepedagógiai folyóiratban az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2017/1. számokban megjelent írásokról
MŰVÉSZETELMÉLET                   
Győrffy István: A tonalitás határterületei Mozart zenéjében. László Ferenc emlékére (pdf)

Dr. Banciu Katalin: Mozart, „La ci darem la mano” – avagy egy téma rögeszméje Beethoven, Chopin és Liszt műveiben (pdf)
Dr. Katalin Banciu: The obsession with a theme: „La cidarem la mano” by Mozart (pdf)

Dr. Coca Gabriella: Chopin balladáinak formai rugalmassága és tömör harmóniai megoldásai (pdf)

Dr. Fazekas Ágnes: Polgári dalos mozgalom Magyarországon a 19. században 2. rész. Megújulás a szabadságharc után

Dobi Ildikó: A Belvárosi Plébániatemplom orgonája


LÉLEKTAN
Dr. Burián Miklós: A lelki egyensúly feltételei a tanulói befogadás függvényében


ZENE ÉS AZ ÓVODA
Dr. Szeri Istvánné: Zenei élmények az óvodában és a családban


INTERJÚK
Árad belőle a fény. Interjú Bartalus Ilonával (Kiss Katalin, Mezőkovácsházi Hírlap, 1999)

Varázsvilág - irodalommal, képekkel és persze két zongorával. Simon Izabella, Várjon Dénes fesztiválról, koncertekről, gyerekelőadásokról  (Réfi Zsuzsanna)

Interjú Varga Tamással, a Bécsi Filharmonikusok magyar csellistájával (Virág Barnabás)

„Az eltérő elképzeléseknek mindig van szintézise” Interjú Monostori Gábor zongoraművész-tanárral (Erdősi-Boda Katinka)

Rádióinterjú Zalai Antal hegedűművésszel (Józsa Ágnes, Civilrádió)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Lehoczky Éva (1925-2016) operaénekes

Elhunyt László Attila (1926-2017) zenetanár, karnagy, a háromszéki kórusélet kiválósága. Búcsú és interjú (Ferencz Csaba - Háromszék Független Napilap)

HUMÁNUM – zenéddel velünk maradtál. Lendvay Kamilló (1928-2016) halálára (Ábrahám Mariann) (pdf)

Elhunyt Mohayné Katanics Mária  (1929-2017) karnagy, ny. tanszékvezető egyetemi tanár
 
Elhunyt Ivanich Miklós (1932-2016) zongonaművész-tanár (infodombovar.hu)

Elhunyt Herédy Éva (1936-2017), a Miskolci Nemzeti Színház egykori karmestere (Gyarmati Béla) (forrás: miskolc.hu/Miskolc online)

Elhunyt Sinkovics Georgette (1936-2017) karnagy, középiskolai ének-zenetanár, zenei dramaturg)

Elhunyt Laczó Zoltán (1937-2016), a Zeneakadémia ny. tanára, a Pécsi Egyetem címzetes docense, a ZETA tiszteletbeli elnöke, zenepszichológus és zenepedagógus - Laczó Zoltán emlékezete (Avar Judit)

Elhunyt Szabadits Judit (1937-2016) operaénekes (dr. Károly Róbert)

Elhunyt Vizkeleti Piroska (1940-2016) fuvolaművész-tanár (Vargáné Korchma Fruzsina)

Elhunyt Kovács Péter (1941-2017) zeneiskolai harmonikaművész-tanár (Dohnányi Ernő Zeneiskola, Budapest XVIII.)

Elhunyt Környei János (1941-2016) ny. klarinét–szolfézs szaktanár, karnagy (Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI)

Elhunyt Takács Klára (1945-2017) operaénekes

Elhunyt Bedőné Bakki Katalin (1946-2016) jászberényi ének-zenetanár, karnagy (Berényi Café)

Elhunyt Lányi Péter (1946-2107) zenetanár, zongoraművész, a szekszárdi tanítóképző egykori tanszékvezető-főigazgató-helyettese (Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)

In memoriam Kocsis Zoltán (1952-2016)
- Gyimesi László zongoraművész emlékezése (pdf)
- Szendi Ágnes: ami már nincs. Kocsis Zoltán halálára. Dal bariton hangra és zongorára Oláh András versére, op. 383 (facsimile, pdf)

Elhunyt Kostyál Alpár (1957-2016) zenetanár, televíziós újságíró, az erdélyi táncházmozgalom ikonikus személyisége (Marosvásárhelyi Rádió)

Elhunyt Baján József (1962-2017), a Neuma Kiadó ügyvezetője (Hutira Albin)

Elhunyt Varga Gábor Kakas (1963-2016) trombitaművész-tanár

Elhunyt Vidák Zsigmond (1968-2016) hegedűművész, a Rajkó Zenekar vezető prímása

Elhunyt Oláh Aino (1981-2016) szentendrei zenetanár, csembalóművész
LAUDÁCIÓK
Magyar Örökség Díj 2016 – Cziffra György zongoraművész (Balázs János) (pdf)

Átadták az MMA 2016. évi tagozati díjait

Köszöntjük Prima Primissima-, Prima- és Junior prima-díjas kollégáinkat

A Francia Köztársaság Becsületrendjével (Ordre national de la Légion d’honneur) tüntették ki a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesterét, művészeti vezetőjét, Csaba Péter hegedűművészt (MÁV Szimfonikus Zenekar)

A Nemzeti Filharmonikusok Év Művészei: Kristófi Ágnes énekkariművész és Molnár Zoltán szólamvezető trombitaművész (Bukta Julianna)

A HARMADIK ÉVEZRED ZENÉJE
Dr. Kabdebó Sándor: Pertis Jenő kórusművei és helyük a magyar kórusirodalomban (2015) (pdf)

Nemzedékről, nemzedékre. Tanulmányok, visszaemlékezések Gárdonyi Zoltán születésének 110. évfordulója és Gárdonyi Zsolt 70. születésnapja tiszteletére –Szabó Balázs előszava (Kálvin Kiadó) (pdf)

Zenepedagógiai délelőtt (2016. november 22.). Beszámoló a szegedi Vántus István Kortárszenei Napok egyik rendezvényéről (Fittler Katalin)

ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
Dobajgó fények. Ittzés Gergely (fuvola) és Lévay Jenő (grafikus) hang- és képversenye


JAZZ
Olasz Sándor recenziói:
- Simon Géza Gábor: „Szösszenetek” a jazz- és hanglemeztörténetből (Gramofon könyvek)
- Simon Géza Gábor: A zenetudomány mostohagyermeke – A jazz és hatása Magyarországon 1920-1950. (MMA)

RECENZIÓK
Hungaroton-újdonság: Liszt Faust szimfóniája zongorán (Fittler Katalin)

A lélek Béres-cseppjei (Gerenday Ágnes)

A fuvolamuzsika gyöngyszemei (Skvosty flautovej hudby). Bakos Anita, Eva Sýkorová és Csehi Ágota CD kiadványáról (Nagy Zoltán)

Kedvcsináló felvételek – fagottosoknak! (Fittler Katalin)

ZENE – IRODALOM
Dr. Boga Bálint: Három karmester
1.    Sir John Eliot Gardiner; 2. Pierre Boulez; 3. Claudio AbbadoBELEOLVASÓ
Dr. Antal-Lundsztröm Ilona: A kiválóság titka. Az esztétika pedagógiai perspektívában / Az esztétikai élmény tágítja látókörünket (GlobeEdit - MoreBooks!)

Mercz Nóra: A mágikus hárfa. A hárfa története és társadalmi szerepe az őskortól a 20. század végéig. Részletek a Novum Kiadó könyvéből

Az Orpheusz Kiadó könyveiből:
- Mile Zsigmond Zsolt: Örökös zene /Mese; Örökös zene-Szabados Györgynek/
- Petőcz András: ...és arcára álarcot teszen / Újra a múltban; Ady Endre: Francia szerető; Babits Mihály: Írisz Istennő keresése /
- Farkas Wellmann Endre: A római disznó Erős Kinga előszavával / Negyvenedik; Fekete rongyokban /

Frideczky Katalin: Fehér árnyék  - Intim szféra  (Irodalmi Jelen Könyvek)


HÍREK
A Zeneakadémia meghirdette a Bartók Világverseny és Fesztivált

V. Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny (Budapest 2017. november 24-26.) felhívása (pdf)

KITEKINTÉS
Dr. Judit Mäkinen: Finnországi levél 155. Újévi köszöntő. Nemzeti szimbólumok: himnusz (2016)

ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA
Magneoton - WARNER HÍRADÓ No.1 - Klasszikus (pdf)

A REFORMÁCIÓ ÉVE. Stereo Kft. / Periferic Records korábbi és legújabb kiadványaiból

Ittzés Gergely szonátákat fuvolázik HUNGAROTON korongokon:
- 18. századi szerzők (Közreműködik: Szilasi Alex - zongora és Anthony Newman -csembaló) - Romantikus szerzők (Közreműködik: Nagy Péter-zongora)


A BMC Records 2017. januári jazz & klasszikus újdonságai

MŰVÉSZTANÁROK HANGVERSENYE
Kálmán Andrea (ének), Pánczél Tamás (hegedű), Reményi Eszter (cselló), Reményi Ágnes (fuvola) és Jászberényi Lilian (zongora) J. S. Bach és G. Fr. Händel műveiből összeállított karácsonyi koncertje (MTA Zenetudományi Intézet, 2016. XII. 10.)

JÁTÉKSAROK
ZENEÉRTŐ LESZEK 4/3. A fafúvós hangszerekről. A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar művészeinek ifjúsági koncertsorozata óvodásoknak és kisiskolásoknak a XXII. kerületi Klauzál Gábor Művelődési Házban (2015. XI.)


1143 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS- ZENEMŰVÉSZ
2017. ÉVI „KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓJA (1. tervezet) (pdf, 17 MB)
2016-os évfolyam
közvetlenül elérhető:


2016 / 6.2016 / 5.2016 / 4.
2016 / 3.2016 / 2.2016 / 1.Folytatjuk az archívumok feltöltését
             
FELIRATKOZOM A PARLANDO HÍRLEVÉLRE


Kérjük, adja meg e-mail címét (és ha óhajtja, nevét),
s mi értesítést küldünk, amikor az új PARLANDO lapszám megjelenik:

 
E-mail cím:*
Név (nem kötelező):

2015-ös évfolyam

2015 / 6. 2015 / 5. 2015 / 4.
2015 / 3. 2015 / 2. 2015 / 1.

Emlékeztető:


2014-es évfolyamunk
2014 / 6. 2014 / 5. 2014 / 4.
2014 / 3. 2014 / 2. 2014 / 1.
2013-as évfolyamunk
2013 / 6. 2013 / 5. 2013 / 4.
2013 / 3. 2013 / 2. 2013 / 1.

2012-es évfolyamunk
2012 / 6. 2012 / 5. 2012 / 4.
2012 / 3. 2012 / 2. 2012 / 1.
Korábbi évfolyamainkat lásd az
 
   archívumokban    

Tisztelt Olvasónk!

Írjon nekünk!

Értékes könyvét, koncert-meghívóját, konferenciáját, tanfolyamát,  bemutatóját

szívesen közzétesszük:


 
Tamas.Zelinka@gmail.com


PARTNEREINK

  

 TISZTELT OLVASÓK!

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Parlando

c. zenepedagógiai folyóirat

nyomtatott kiadása

53 év sikeres működés után

pénzügyi okok miatt
átmenetileg szünetel.

A papír-alapú újság hiányáért az internetes változat bővítésével és frissítésével igyekszünk kárpótolni Önöket.

Bízunk abban is, hogy

egyszer majd megteremtődnek
az újraindítás feltételei.

Megértésüket

és további érdeklődésüket köszöni

 

Zelinka Tamás

felelős szerkesztő

 IMPRESSZUM
parlando.hu

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 
időszaki zenepedagógiai folyóirata.

ISSN:  2063-1979

Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás
E-mail: tamas.zelinka@gmail.com

mobil: 0620/493-7663
és 0630/826-1746

Tanácsadó testület:
A Zenetanárok Társasága tagozatvezetői: Avar Judit  - ének, dr. Ábrahám Mariann – zongora, Ernyei László - harmonika , Kovácsikné Falvay Edit – gordonka, Romos Zsolt – fafúvó,  S. Szabó Márta – szolfézs, Szászné Réger Judit – hegedű, Sztán István – rézfúvó, Tóth Melinda – gitár,továbbá dr. Bodnár Gábor, az ELTE BTK Zenei Tanszék vezetője

 A folyóirat 1959-2011. között 53 évfolyamot élt nyomtatott kiadását Szatmári László alapította.

Felelős kiadó: dr. Gyimesi László, 
a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete főtitkára.

A szerkesztőség címe: 
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Tel.: 342-8927.


Lapunk megjelenését támogatja az
NKA Nemzeti Kulturális Alap